Покана за изразяване на интерес община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”Дата30.11.2017
Размер20.78 Kb.
Размер20.78 Kb.ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция медиатор) по Проект „Чрез превенция и информираност на децата от 0 до 7 г. от социално уязвими семейства и техните родители към равен старт и по-добро бъдеще”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.samokov.bg1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

  • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.30 ч. на 12.09.2014 г.
Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:
(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.30 до 17.30 часа.
Документите могат да се изпращат:


  • по електронен път на адрес: obsh_sam@mail.bg

- на хартия на адрес:Гр. самоков 2000, ул. „Македония” № 34
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница