Покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от допк физически и юридически лицаДата15.03.2017
Размер199.06 Kb.
Размер199.06 Kb.

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

Публикувано на: 08 юли 2014 г., вторник

Валидно до: 22 юли 2014 г.,17:30 ч.,  вторник

 

 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в отдел “Местни данъци и такси” при Община Самоков на адрес гр.Самоков, ул.”Македония” 34, ет 1, гише №6, №7, №8, № 9 или на ет. 5, стая №517 от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

1. Димитър Йорданов Коцев – ЕГН: 691026****

Адрес: с. Радуил, общ. Самоков , ул.”Ибър” №28

Покана 1751 / 06.06.2014г.
2. Ваня Георгиева Гогова – ЕГН: 721009****

Адрес: гр. Своге, общ. Своге , ул.”Петър Берон” №6

Покана 1184 / 30.05.2014г
3. Веселин Нанков Георгиев – ЕГН: 530308****

Адрес: гр. София, общ. Столична , ул.”Лайош Кошут” №12, вх. А

Покана 1098 / 29.05.2014г

4. Емел Бакирова Баджакова – ЕГН: 561228****

Адрес: гр. София, общ. Столична, жк. „Младост 3”,

бл. 353, вх. 3, ап. 78

Покана 1179/ 30.05.2014г.5. Асен Николов Димитров – ЕГН: 720905****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Елица”, бл. 2, вх. Г, ет. 1

Покана 1199/ 30.05.2014г.


6. Ирена Тодорова Костова – ЕГН: 620605****
Адрес: гр. Пловдив, общ. Пловдив,

ул. „Севастопол” № 23

Покана 1211/ 30.05.2014г.

7. Митко Михайлов Узунов – ЕГН: 611231****
Адрес: гр. Пловдив, общ. Пловдив,

жк. „Тракия”, бл. 107, вх. Д, ет. 1, ап. 2

Покана 983/ 28.05.2014г.

8. Любен Любенов Перчев – ЕГН: 760409****
Адрес: гр. Берковица, общ. Берковица

жк. „Раковица”, ул. „1-ви май’ № 37

Покана 976/ 28.05.2014г.

9. Тодор Василев Коцев – ЕГН: 590523****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Г-л Велиаминов” № 27

Покана 1891/ 09.06.2014г.10. Радост Иванова Балдева – ЕГН:540608****
Адрес: гр. София, ул. „Петър Берон” № 4, ап. 1

Покана 1066/ 29.05.2014г.11. Станка Иванова Илийна – ЕГН: 570101****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”,

бл. 6, вх. Б, ет. 3, ап. 12

Покана 1065/ 29.05.2014г.

12. Алексей Георгиев Трифонов – ЕГН: 750818****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Авксентий Велешки” № 7

Покана 888/ 28.05.2014г.13. Георги Христов Данаилов,

наследник на Йонка Василева Виткова – ЕГН 380901****
Адрес: гр. София, р-н Триадица,

жк. „Гоце Делчев”, бл. 114А, вх. А, ет. 14, ап. 70

Покана 1334/ 02.06.2014г.
14. Йорданка Ангелова Попова – ЕГН: 570422****
Адрес: гр. София, р-н „Овча купел”,

жк. „ Овча купел”, бл. 418, вх. В, ет. 6, ап. 79

Покана 1246/31.05.2014г.
15. Стоян Стойнев Йорданов – ЕГН: 541205****
Адрес: гр.София, общ. Столична, ул. „Тракия” № 20

Покана 1286/ 31.05.2014г.16. Любомир Василев Савчов – ЕГН: 501001****
Адрес: гр. Самоков, общ. Самоков, бул. „Искър” № 113

Покана 1394/02.06.2014г17. Емил Славчев Пенев – ЕГН: 690108****
Адрес: гр. София, общ. Столична,

жк. „ Люлин’, бл. 546, вх. Б, ет. 13, ап. 60

Покана 1494/ 05.06.2014г.

18. Йорданка Николова Маринкова – ЕГН: 540129****
Адрес: с. Доспей, общ. Самоков,

Ул. „1-ва” № 76

Покана 1647/ 06.06.2014г.

19.Живко Костов Караджинов – ЕГН: 630426****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”,

бл. 32, вх. Б, ет. 2 , ап. 7

Покана 3290/ 17.06.2014г.

20. Станислав Георгиев Маринков – ЕГН: 810918****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”,

бл. 15, вх. А, ет. 1, ап. 2

Покана 2720/ 13.06.2014г.

21. Виолета Ради Младенова – ЕГН: 880901****
Адрес: гр. София, обш. Столична,

ул. „К. Фотинов” № 25, вх. Б, ет. 5, ап. 34

Покана 1206/ 30.05.2014г.

22. Селар Рут Мари – ЛНЧ: 100134****
Адрес: с. Белчин, общ. Самоков

ул. „13-та” № 12

Покана 1353/ 02.06.2014г.

23. Александър Владимиров Маринов – ЕГН: 660502****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Елица”, бл. 3, вх. А, ет. 1

Покана 1855/ 09.06.2014г.24. Тинка Трайкова Алексова – ЕГН: 470507****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Здравец” № 374

Покана 1156/ 30.05.2014г.25. Михаил Асенов Попов – ЕГН: 470617****
Адрес: гр. София, общ. Столична,

жк. „Красно село”, бл. 34, вх. Б, ет. 3, ап. 19

Покана 963/ 28.05.2014г.

26. Любен Валентинов Ненков – ЕГН: 770919****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”,

бл. 16, вх. А, ет. 6, ап. 17

Покана 2240/ 11.06.2014г.

27. Никола Петров Бармов – ЕГН: 720430****
Адрес: с. Драгушиново, общ. Самоков

Покана 951/ 28.05.2014г.28. Елена Тодорова Бранкова – ЕГН: 540723****
Адрес: гр. София, р-н Студентски, жк. „Дървеница’,

бл. 38, вх. Б, ет. 2, ап. 39

Покана 843/ 22.05.2014г.

29. Димитър Григоров Бранков – ЕГН: 421103****
Адрес: гр. София, р-н Студентски,

жк. „Дървеница”, бл. 38, вх. Б, ет. 2, ап. 39

Покана 845/ 22.05.2014г.

30. Екатерина Петрова Христова – ЕГН: 761223****
Адрес: гр. София, р-н Красна поляна,

бул. „Възкресение” № 9

Покана 921/ 28.05.2014г.

31. Маргарита Веселинова Палева – ЕГН: 610717****,
Адрес: гр. София, ул. „Св. Иван Рилски” № 17, ет. 3, ап. 6

Покана 1003/28.05.2014г.
32. Никола Иванов Керефейн – ЕГН: 561207****

Адрес:гр. Самоков, ул. „Христо Ботев”№ 11

Покана 859/ 28.05.2014г.

33. Петър Иванов Замфиров – ЕГН: 500224****
Адрес: гр. Дупница, жк. „Възход”, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 12

Покана 1867/ 09.06.2014г.34. Борислав Методиев Тодоров – ЕГН: 581104****
Адрес: гр. София, жк. „Обеля 2”, бл. 212, вх. Г, ет. 7

Покана 784/ 14.05.2014г.35. Емил Павлов Искровски – ЕГН: 720616****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Булаир” № 77

Покана 770/13.05.2014г.36. Илиян Алексиев Илиев – ЕГН: 860806****
Адрес: гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина,

ул. „Димитър Благоев” № 75

Покана 810/ 16.05.2014г.

37. Христо Георгиев Троев – ЕГН: 480822****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Дунав” № 13

Покана 771/ 13.05.2014г.38. Йорданка Петрова Йорданова – ЕГН: 540409****
Адрес: гр. самоков, ул. „Шипка” № 12

Покана 1393/ 02.06.2014г.39. Лилия Кирилова Кьокарова-ЕГН: 620526****
Адрес; гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №193 А,

ет. 7, ап. 62

Покана 1913/ 09.06.2014г.


40. Георги Трифонов Гоцов – ЕГН: 590416****
Адрес: гр. София, жк. „Слатина”

бл. 10, вх. А, ет. 14, ап. 66

Покана 837/ 22.05.2014г.


41. Емил Стойнев Станкев – наследник на

Стойне Станкев Кацаров – ЕГН: 460106****
Адрес: гр. Дупница, ул. „Саморанска” № 60

Покана 840/22.05.2014г.42. Георги Кирилов Алексиев – ЕГН: 490428****
Адрес: гр. Самоков, бул. „Искър” № 169

Покана 813/19.05.2014г.43. Валентин Славчев Андонов – ЕГН: 600916****
Адрес: гр. София, жк. „Красна поляна”,

бл. 15, вх. А, ет. 7, ап. 20

Покана 848/26.05.2014г.

44. Тодор Георгиев Брезин – наследник на

Георги Тодоров Брезин – ЕГН: 310715****
Адрес: гр. София, жк. „Дървеница”,

бл. 35, вх. А, ет. 7, ап. 21

Покана 852/ 27.05.2014г.

45. Ана Александрова Йовичина – ЕГН: 500128****

Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”,

бл. 16, вх. А, ет. 4, ап. 10

Покана 1082/ 29.05.2014г.46.Маргарита Гаврилова Малчина – ЕГН: 480727****
Адрес: гр. Дупница, общ. Дупница

ул. „Лъкатица” № 8

Покана 1208/ 30.05.2014г.

47. Таня Христова Радева – ЕГН: 841125****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Граф Игнатиев” № 18

Покана 1057/ 29.05.2014г.48. Богомил Димитров Хараланов – ЕГН: 730725****
Адрес: гр. София, ул. „Цар Асен” № 20, ет. 4

Покана 1104/ 29.05.2014г.49. Станчо Симеонов Тодоров – ЕГН:780126****
Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петко Петков” № 10

Покана 971/ 28.05.2014г.


50. Владимир Запринов Запринов – ЕГН: 830422****
Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Спартак” № 59

Покана 969/ 28.05.2014г51. Валентин Спасов Маринков – ЕГН: 821207****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Константин Фотинов” № 44,

Вх. В, ет. 1, ап. 1

Покана 940/ 28.05.2014г.

52. Маринела Иванова Герганова – ЕГН: 610526****
Адрес: гр. София, ул. „Червена роза”№ 36, вх. А, ап.10

Покана 380/13.03.2014г.
53. Лиляна Димитрова Стоянова – ЕГН: 530504****
Адрес: гр. София, „Люлин 7 микрорайон”,

бл. 729, вх. А, ет. 2, ап. 4

Покана 1152/ 30.05.2014г.

54. Венеция Манолова Митева – ЕГН: 620907****
Адрес: гр. София, жк. „Горубляне”,

бл. 42, вх. Д, ап. 112

Покана 2777/13.06.2014г.

55. Андрея Христов Момерин – ЕГН: 720627****
Адрес: гр. София, ул. „Шипка”, бл. 17, ет. 4

Покана 1160/30.05.2014г.56. Христина Здравкова Владимирова – ЕГН: 651215****
Адрес: гр. Костенец, ул. „Боровец” № 75

Покана 2954/ 16.06.2014г.


57. Дафинка Илиева Панайотова – ЕГН: 611126****
Адрес; гр. Правец, жк. „Север”, бл. 401, вх. Б, ет. 4, ап. 26

Покана 1264/ 31.05.2014г58. Веска Димитрова Илиева – ЕГН: 580728****
Адрес: гр. София, жк. „Илинден”, бл. 10, вх. 4, ет. 2, ап.3

Покана 1496/ 05.06.2014г.


59. Асен Василев Перфанов – ЕГН: 451114****
Адрес: гр. София, жк. „Света Троица”,

бл. 297, вх. 1, ет. 21, ап. 75

Покана 1537/ 05.06.2014г.

60. Емил Стефанов Дяков, лично и като наследник на

Лиляна йосифова Дякова – ЕГН: 300303****
Адрес: гр. София, ул. „Константин Иречек” № 23, ет. 3

Покана 1632, 1635/ 06.06.2014г.61. Тодорка Иванова Каравълова – ЕГН: 580825****
Адрес: гр. София, ул. „Тодор Икономов” № 132, вх. В, ет. 3

Покана 1517/ 05.06.2014г.62. Тодор Георгиев Димчев – ЕГН: 711010****
Адрес; гр. Самоков, ул. „Братя Миладинови” № 2

Покана 1250/ 31.05.2014г.63. Пламен Костадинов Чорбаджийски – ЕГН: 680513****
Адрес: гр. самоков, ул. „Цар Борис III” № 26, вх. А, ет. 1, ап. 1

Покана 1223/ 31.05.2014г.64. Румяна Георгиева Георгиева – ЕГН: 700524****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Димитър Смрикаров” № 33

Покана 1395/ 02.06.2014г.65. Иво Димитров Ашков – ЕГН: 670216****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”,

бл. 6, вх. В, ет. 3, ап. 9

Покана 1386/ 02.06.2014г.

66. Еленка Кирилова Тодорова – ЕГН: 590501****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”,

бл. 13, вх. Б, ет. 5, ап. 14

Покана 1297/ 02.06.2014г.
67. Анелия Павлова Димитрова - ЕГН: 590706****
Адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 83, вх. Б, ет. 2

Покана 1464/ 04.06.2014г.


68. Петър Илиев Петров – ЕГН: 640521****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” №87, вх. Е, ет. 2, ап. 6

Покана 1150/30.05.2014г.


69. Павлин Георгиев Помаков – ЕГН: 870522****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Незабравка” № 8

Покана 1542/ 05.06.2014г


70. Антоанета Николова Тонева – ЕГН: 680802****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Соколец” № 3

Покана 1145/ 30.05.2014г.71. Пламен Атанасов Стоянов – ЕГН: 620207****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Димитър Талев” № 4

Покана 1585/ 05.06.2014г.


72. Александър Любомиров Войнов – ЕГН: 670618****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Бяла поляна” № 16

Покана 1760/ 06.06.2014г.


73. Антон Илиев Калайджиев – ЕГН: 720108****
Адрес: гр. Самоков, ул. „България” № 222А

Покана 1687/ 06.06.2014г.


74. Емил Първанов Ангелов – ЕГН: 611030****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”,

бл. 14, вх.А, ет.4, ап.11

Покана 1734/ 06.06.2014г.
75. Румяна манолова Ангелова – ЕГН: 631219****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”,

бл. 14, вх.А, ет.4, ап.11

Покана 1733/ 06.06.2014г.
76. Райна Любенова Иванова – ЕГН: 641031****
Адрес: гр. Самоков,жк. „Самоково”,

бл. 35, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Покана 1549/ 05.06.2014г.
77. Георги Димитров Тончев – ЕГН: 531123****
Адрес: гр. София, р-н Възраждане, жк. „Зона Б-5”,

бл. 6, вх. Б, ет. 8, ап. 126

Покана 1350/ 02.06.2014г.
78. Стоян Цветанов Георгиев – ЕГН: 840322****
Адрес: гр, Самоков, ул. „Цар Борис III” № 24,

вх. А, ет. 3, ап. 8

Покана 1437/ 04.06.2014г.
79. Илинка Станкова Йорданова – ЕГН: 431277****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”,

бл. 38, вх. В, ет. 7, ап. 26

Покана 1413/ 03.06.2014г.
80. Георги Димитров хаджийски – ЕГН: 500707****
Адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 219

Покана 1421/ 03.06.2014г.


81. Мария Георгиева Фускова – ЕГН: 460424****
Адрес: гр. Дупница, ул. „Бабина планина” № 18

Покана 1406/ 03.06.2014


82. Спаска Любенова Кепенерова – ЕГН: 430325****
Адрес: гр. София, ул. „Лъвов мост” № 1

Покана 1433/ 03.06.2014г


83. Владимир Иванов Узунов.- ЕГН: 520901****
Адрес: гр. София, ул. „М-р Томпсън”№ 118, ет. 4, ап.3

Покана 1358/ 02.06.2014г.


84. Иван Димитров Механджийски – ЕГН: 660630****
Адрес: гр. пловдив, жк. „Тракия”,бл. 80, вх.А, ет.4, ап.80

Покана 1143/ 30.05.2014г.


85. Емилия Благоева Стефанова – ЕГН: 850525****
Адрес: гр. Оряхово, общ. Оряхово, ул. „Христо Смирненски”№ 15

Покана 965/ 28.05.2014г.


86. Ангел Великов Николов – ЕГН:740114****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 4, вх. В, ет. 6, ап. 50

Покана 1724/ 06.06.2014г.


87. Васил Ангелов Драганов наследник на

Ангел Василев Драганов – ЕГН: 300207****
Адрес: гр. София, р-н Връбница,

жк. „Обеля-2”, бл. 56, вх. А, ет. 7, ап. 21

Покана 1383/ 02.06.2014г.
88. Стела Владимирова Георгиева – ЕГН: 780103****
Адрес: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Ф. Ж. Кюри” № 1,

ет. 3, ап. 9

Покана 1440/ 04.06.2014г.
89. Мария Тончева Вълкова – ЕГН: 590820****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 812, вх. А, ет. 8, ап. 22

Покана 1439/ 04.06.2014г.90. Мария Димитрова Божилова – Трохарова – ЕГН:780615****
Адрес: гр. София, р-н Красна поляна,

ул. „Златна Добруджа” № 18, ет. 2, ап. 14

Покана 1438/ 04.06.2014г.
91. Васко Неделков Петров – ЕГН: 500330****
Адрес: гр. София, р-н Искър, жк. „Дружба”

бл. 60, ет. 6, ап. 28

Покана 1378/ 02.06.2014г.
92. Димитър Георгиев Мавров – ЕГН: 591030****
Адрес: гр. София, жк. „Света Троица”, бл. 364, вх, Б, ет. 6, ап. 40

Покана 1323/ 02.06.2014г


93. Йордан Григоров Митов, наследник на

Надка Василева Митова – ЕГН: 370315****
Адрес: гр. София, ул. „Андрей Ляпчев”№ 26

Покана 1024/ 29.05.2014г.


94. Георги Тодоров Георгиев – ЕГН: 600115****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 34, вх. А, ап. 10

Покана 1461/ 04.06.2014г.95. Мартин Веселинов Раловски – ЕГН: 920419****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Христо Йовевич” № 1

Покана 1234/ 31.05.2014 г.


96. Мариана Тилева Сугарева – ЕГН: 700805****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Леон Крудов” №6

Покана 2271/ 11.06.2014г.


97. Виолета Иванова Стоянова – ЕГН:510303****
Адрес: гр. София, жк. „Младост - 2”, бл. 207, вх. 1, ет. 2, ап. 104

Покана 1047/ 29.05.2014г.


98. Мариана Ангелова Ралчовска – ЕГН: 670807****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” № 87, вх. В, ет. 2, ап. 5

Покана 1226/ 31.05.2014г.


99. Екатерина Асенова Благоева – ЕГН 541030****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Ген. Велиаминов” № 3

Покана 1092/ 29.05.2014г.100. Елеонора Василева Георгиева – ЕГН:711116****
Адрес: гр. София, ул. „Александър Стамболийски” № 41, ет. 4

Покана 1091/ 29.05.2014г.


101. Даниела Стоянова Захариева – ЕГН: 870816****
Адрес: гр. София, р-н Лозенец,

ул. „Св. Наум” № 18, ет. 5, ап. 10

Покана 1019/29.05.2014г.
102. Пламен Илиев Илиев – ЕГН: 730918****
Адрес: гр. Стамболийски, ул. „Търговска” № 38

Покана 2288/ 11.06.2014г.


103. Роза Ангелова Грозданова – ЕГН: 541125****
Адрес: гр. София, жк. „Хиподрума”, бл. 114а, вх. А, ет. 3, ап. 15

Покана 1105/29.05.2014г.104. Божидара Костадинова Савчова – ЕГН: 670508****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Мано Филипов” № 5

Покана 1124/ 30.05.2014г.


105. Димитър Любчов Стойчев – ЕГН: 630312****
Адрес: гр.Самоков, жк. „Самоково”, бл. 37, вх. А

Покана 1134/ 30.05.2014г.106. Петър Янков Вуков – ЕГН: 720226****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 29, вх. Б, ет. 6, ап. 23

Покана 1128/ 30.05.2014г.107. Людмила Иванова Димитрова – ЕГН: 550625****
Адрес: гр. София, пл. „Славейков” № 10

Покана 1088 /29.05.2014г.


108. Петър Велев Тошев – ЕГН: 590331****
Адрес: гр. София, жк. „Дружба”, бл. 44, вх. 4, ет. 1, ап.56

Покана 1050/ 29.05.2014г.109. Александър Николов Златанов – ЕГН: 620187****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 22, вх. А, ап. 68

Покана 1971/ 10.06.2014г.


110. Данка Йорданова Ангелова – ЕГН: 720907****
Адрес: гр. София, р-н Сердика, ул. „Родопи” № 48

Покана 1118/ 30.05.2014г.


111. Маргарита Христова Попова – ЕГН: 410217****
Адрес: гр. София, ул. „Бенковски” № 46

Покана 1009/ 28.05.2014г.


112. Петър Станков Мутафчийски – ЕГН: 511025****
Адрес: общ. Самоков, ул. „Генади Шигорин” № 8

Покана 1146/ 30.05.2014г.


113. Орлин Филипов Казанджиев – ЕГН: 510412****
Адрес: гр. София, ул. „Перник” № 176Б, вх. Б, ет. 14, ап. 136

Покана 3416/ 18.06.2014г.114. Павлина Спасова Евтова – ЕГН: 761008****
Адрес: гр. София, ул. „Университетска” № 10, вх. А

Покана 1565/ 05.06.2014г.


115. Емануела Валентинова Николова – ЕГН: 590602****
Адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. „Крум Попов” № 15, ет. 4, ап.8

Покана 1425/ 03.06.2014г.


116. Емил Василев Коцев-ЕГН: 501120****
Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 22

Покана 1736/ 06.06.2014г.


117. Румяна Георгиерва Рогачева – ЕГН: 550625****
Адрес: гр. София, ул. „Хан Крум” № 16

Покана 1766/ 06.06.2014г.


118. Камелия Захариева Генова – ЕГН: 660718****
Адрес: гр. София, бул. „Дондуков” № 51, ет. 5, ап. 16

Покана 1551/ 05.06.2014г.


119. Иван Владимиров Тонев – ЕГН: 610922****
Адрес: гр. София, р-н Средец, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 71, вх. А, ет. 2

Покана 1414/ 03.06.2014г.


120. Фарид Месгари Хосрошаки – ЕГН: 700625****
Адрес: гр. София, ул, „Г. С. Бенковски” № 18

Покана 1488/ 05.06.2014г.


121. Александър Младенов Ангелов – ЕГН: 910207****
Адрес: гр. София, жк. „Дървеница”, бл. 46, вх. Б, рт. 10, ап. 49

Покана 1526/ 05.06.2014г.


122. Мадлен Младенова Ангелова – ЕГН: 920702****
Адрес: гр. София, жк. „Дървеница”, бл. 46, вх. Б, рт. 10, ап. 49,

Покана 1528/ 05.06.2014г.


123. Светослав Василев Карушев – ЕГН: 640416****
Адрес: гр. София, жк. „Западен парк”, бл. 56, вх. А, ет. 3, ап. 9

Покана 1435/ 03.06.2014г.


124. Румен Първанов Герасимов – ЕГН: 691016****
Адрес: гр. София, р-н Кремиковци, жк. „Ботунец - 2”, бл. 7, вх. Г, ет. 4, ап. 87

Покана 1419/ 03.06.2014г.


125. Мария Алвксандрова Генова – ЕГН: 530402****
Адрес: гр. Добрич, ул. „Христо Смирненски” № 12, ет. 1, ап. 2

Покана 1404/ 03.06.2014г.


126. Кирил Темелакиев Палев – ЕГН: 340321****
Адрес:гр. Самоков, ул. „Никола Корчев” № 45

Покана 1583/ 05.06.2014г.


127. Любомир Василев Савчов – наследник на

Николай Василев Савчов – ЕГН: 511114****
Адрес: гр. Самоков, бул. „Искър” № 113

Покана 299/ 11.03.2014г.


128. Ася Василева Басарова, наследник на

Стойка Иванова Басарова – ЕГН: 450312****
Адрес: гр. София, ул. „Йордан Йовков” № 22, вх. А, ет. 2, ап. 3

Покана 1540/ 05.06.2014г.


129. Мариела Милкова Новакова – ЕГН: 750712****
Адрес: с. Крушовене, обш. Долна Митрополия,

ул. „9-ти септември” № 12

Покана 2634/ 12.06.2014г.
130. Бодка Бенчев Иванова, наследник на

Славчо Кръстев Иванов – ЕГН: 330213****
Адрес: гр. София, р-н Красно село, жк. „Хиподрума”,

бл. 25, вх. А, ет. 2, ап. 6

Покана 1215/ 31.05.2014г
131. Ганка Янева Кольовска – ЕГН: 550214****
Адрес: гр. София, р-н Изгрев, бул. „Драган Цанков” № 17, ет. 4, ап. 7

Покана 1586/ 05.06.2014г.


132. Василка Петрова Янкова – ЕГН: 400102****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 961, ет. 5, ап. 21

Покана 1302/ 02.06.2014г.


133. Любомир Димитров Вуков, наследник на

Надежда Костова Вукова – ЕГН: 340413****
Адрес: гр. София, р-н Витоша,

ул.” Г-л Суворов” № 84, ет. 3

Покана 1216/ 31.05.2014г.
134. Койно Стефанов Маринов – ЕГН: 451129****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 3”, бл. 314, вх. А, ет. 9, ап. 22

Покана 1331/ 02.06.2014г.


135. Дора Найденова Маринова – ЕГН: 440519****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 3”, бл. 314, вх. А, ет. 9, ап. 22

Пкана 1329/ 02.06.2014г.


136. Славка Борисова Костова – ЕГН: 420705****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 229, ап. 57

Покана 1271/ 31.05.2014г.


137. Янко Борисов Клисуранов – ЕГН: 390820****
Адрес: гр. София, жк. „Красна поляна - 1”, бл. 26Б, вх. В, ет. 7, ап. 67

Покана 1229/31.05.2014г.


139. Лиляна Георгиева Стойчева – ЕГН: 520611****
Адрес: гр. София, жк. „Слатина”, бл. 45, вх. Б

Покана 1242/ 31.05.2014г.


140. Радка Николова Маврова – ЕГН: 710602****
Адрес: гр. София, жк. „Света Троица”, бл. 364, бх. Б, ет. 6, ап. 40

Покана 1214/ 31.05.2014г.


141. Йордан Стоянов Йоргакиев – ЕГН: 590820****
Адрес: с. Злокучене, общ. Самоков

Покана 1376/ 02.06.2014г.


142. Димитрина Александрова Праскова – ЕГН: 731212****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 30, вх. А, ет. 4, ап. 10

Покана 1283/ 31.05.2014г.


143. Иван Данчев Перфанов – ЕГН: 590227****
Адрес: гр. София, жк. „Младост”, бл. 70, вх. 1, ет. 3,ап. 9

Покана 1484/ 05.06.2014г.


144. Красимира Данчова Талева, наследник на

Данчо Благоев Перфанов – ЕГН: 291021****
Адрес: гр. София, жк. „Младост”, бл. 70, вх. 1, ет. 3, ап. 9

Покана 1637/ 06.06.2014г.


145. Иванка Асенова Тамбурджийска – ЕГН: 590602****
Адрес: гр. София, жк. „Младост”, бл. 384, вх. А, ет. 12, ап. 93

Покана 1513/ 05.06.2014г.


146. Ирена Георгиева Илиева – ЕГН: 741223****
Адрес: гр. София, жк. „Хр. Смирненски”, бл. 25, вх. 1, ет. 10, ап. 45

Покана 1546/ 05.06.2014г.


147. Елица Александрова Пиянечка – Христова – ЕГН: 730112****
Адрес: гр. София, жк. „Манастирски ливади”, бл. 7, вх. А, ет. 6, ап. 16

Покана 1753/ 06.06.2014г.


149. Зоя Боянова Делиева – ЕГН: 500517****
Адрес: гр. София, р-н Красно село, жк. „Бели брези”, бл. 11, ет. 12. ап. 49

Покана 1451/ 04.06.2014г.


150. Нина Истилиянова Петрова – ЕГН: 781028****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 80, вх. Г, ет. 2, ап. 68

Покана 1531/ 05.06.2014г.


151. Любомир Иванов Стойчев – ЕГН: 741219****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 314, вх. В, ет. 5, ап. 54

Покана 1577/ 05.06.2014г.


152. Мариела Крумова Йълдъръм – ЕГН: 680913****
Адрес: гр. София, р-н Възраждане,

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 89, ет. 1, ап. 2

Покана 1428/ 03.06.2014г.
153. Алберт Ели Бехар – ЕГН: 730728****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 16, вх. А, ет. 5, ап. 12

Покана 1303/ 02.06.2014г154. Снежанка Първанова Цонева – ЕГН: 721011****
Адрес: с. Негован, р-н Нови Искър, общ. Столична,

ул. „Ридо” № 3

Покана 1418/ 03.06.2014г.
155. Красимира Данчова Талева – ЕГН: 601023****
Адрес: гр. София, жк. „Младост”, бл. 70, вх. 1, ет. 3, ап. 9

Покана 1485/ 05.06.2014г


156. Маргарита Георгиева Тодорова – ЕГН: 560213****
Адрес: гр. Дупница, ул. „Владимир Димитров – Майстора” № 5-А

Покана 1776/ 06.06.2014г


157. Светла Георгиева Георгиева – ЕГН: 630620****
Адрес: гр. Дупница, ул. „Изгрев” № 4

Покана 1630/ 06.06.2014г.


158. Христо Людмилов Георгиев – ЕГН: 880728****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”, бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 1

Покана 1737/ 06.06.2014г.


159. Емилия Георгиева Георгиева – ЕГН: 881012****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”, бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 1

Покана 1738/ 06.06.2014г.


160. Зоя Момчиловав Митева – ЕГН: 550711****
Адрес: с. Ковачевци, общ. Самоков

Покана 1975/ 10.06.2014г


161. Христо Николов Бочев – ЕГН: 530201****
Адрес: гр. София, ул. „Христо Смирненски” № 26, ет. 3, ап. 10

Покана 1157/ 30.05.2014г.


162. Сашо Стойков Палакарчев – ЕГН: 511111****
Адрес: гр. София, ул. „Кокиче” № 8, ет. 5, ап. 8

Покана 1192/ 30.05.2014г.


163. Георги Благоев Плачков – ЕГН: 670925****
Адрес: гр. София, р-н Средец, ул. „Шейново” № 28, ет. 2, ап. 5

Покана 1626/ 05.06.2014г.


164. Любомир Хенрих Кольовски – ЕГН: 551002****
Адрес: гр. София, ул. „Чехов” № 59, вх. А, ет. 1, ап. 2

Покана 1588/ 05.06.2014г.


165. Галина Николаева Михайлова, наследник на

Тинка Веселинова Гаврилова – ЕГН” 340328****
Адрес: гр. София, жк. „Бъкстон”, бл. 12, вх. А, ет. 3, ап. 12

Покана 1770/ 06.06.2014г.


166. Ваньо Георгиев Попов , наследник на

Георги Наумов Попов – ЕГН: 290425****
Адрес: гр. София, р-н Овча купел,

ул. „Заберска” № 1

Покана 1757/ 06.06.2014г.
167. Албена Николаева Ставрева – ЕГН: 631014****
Адрес: гр. София, жк. „Красно село”,

бл. 189, вх. В, ет. 11, ап. 53

Покана 1502/ 05.06.2014г.
168. Любомир Димитров Вуков – ЕГН: 530914****
Адрес: гр. София, ул. „Ген. Суворов” № 84, ет. 3

Покана 1449/ 04.06.2014г.


169. Димитър Георгиев Гелов – ЕГН: 800717****
Адрес: гр. София, р-н Красна поляна,

ж.к. „Разсадник Коньовица”, бл. 20, вх. А, ет. 3, ап. 6

Покана 1631/ 06.06.2014г.
170. Цветанка Асенова Станкова – ЕГН: 470427****
Адрес: гр. София, жк. „Сердика”, бл. 2, вх. Б

Покана 1762/ 06.06.2014г.


171. Сергей Георгиев Боеджев– ЕГН: 560228****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 2”, бл. 212, вх. 1

Покана 1520/ 05.06.2014г.


172. Снежанка Йорданова Боеджева – ЕГН: 560124****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 2”, бл. 212, вх. 1

Покана 1521/ 05.06.2014г.


173. Андрей Лозанов Цеков – ЕГН: 530309****
Адрес: гр. София, жк. „Сухата река”, ул. „Захари Петров”

бл. 26, вх. А, ет. 4, ап. 12

Покана 1640/ 06.06.2014г.
174. Илейн Доун Хенсън – ЕИК: 17558****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

ап. и хот. комплекс „Гюрови градини”, вх. А, ет. 7, ап. 73

Покана 1149/ 30.05.2014г.
175. Дийн Хенсън – ЕИК 17557****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

ап. и хот. комплекс „Гюрови градини”, вх. А, ет. 7, ап. 73

Покана 1148/ 30.05.2014г.
176. Бен Кек Уор Чу – ЕИК: 17535****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

хот. компекс „Роял плаза”, ап. 406

Покана 1596/ 05.06.2014г.
177. Лиса Мари Хоукс – ЕИК: 1750****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

ап. х-л „Даниел Резидънс”, ет. 1, ап. 10

Покана 861/ 28.05.2014г.
178. Шон Джоузеф Хоукс – ЕИК: 1750****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

ап. х-л „Даниел Резидънс”, ет. 1, ап. 10

Покана 939/ 28.05.2014г.
179. Ейдриан Джеймс Астън – ЕИК: 17547****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

ап. х-л „Даниел Резидънс”, ет. 1, ап. 6

Покана 1079/29.05.2014г
180. Филип Пол Подмор – ЕИК: 17547****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

ап. х-л „Даниел Резидънс”, ет. 1, ап. 10

Покана 1077/ 29.05.2014г.
181. Анджела Чан Лоу Чу – ЕИК: 17535****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

хот. компекс „Роял плаза”, ап. 406

Покана 232/10.03.2014г.
182. „Алекса Джи Ес” ООД – ЕИК 17504****
Адрес: гр. София 1324, р-н „Люлин” ул. „701-ва” № 1

Покана 1112/ 29.05.2014г


183. „Екотек” ЕООД – ЕИК: 83209****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 38, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Покана 835/ 21.05.2014г.


184. „Соколец – Боровец” АД – ЕИК: 00074****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков, хотел „Бор”

Покана 793/ 16.05.2014г185. „Кеп Глобул ЛТД” ООД – ЕИК 13124****
Адрес: с. Бели Искър 2011, общ. Самоков

Покана 1209/ 30.05.2014г.


186. „Микра” ООД – ЕИК: 17541****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Скакавец” № 53

Покана 943/ 28.05.2014г.


187. „Джей и Ди Дивелопмент” ЕООД – ЕИК:13139****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Асен Карастоянов” № 3

Покана 1032/ 29.05.2014г.


188. „Пи и Ървин’ЕООД – ЕИК: 13128****
Адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 16

Покана 1391/ 02.06.2014г.


189. „АРС” ЕООД – ЕИК:17520****
Адрес: с. Радуил, общ. Самоков, ул. „Мария Капитанска” № 12

Покана 1078/ 29.05.2014г.


190. „България АБУЗ” ООД – ЕИК:13139****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Христо Ботев’ № 3

Покана 1129/ 30.05.2014г.191. „Джагски” ООД – ЕИК:17511****
Адрес: с. Радуил, общ. Самоков, ул. „Пионерска” № 35

Покана 1144/ 30.05.2014г.


192. „Билд Груп – Младост” ООД – ЕИК: 13118****
Адрес: гр. София 1421, кв. Лозенец,

ул. „Горски пътник” № 9

Покана 768/ 12.05.2014г.
193. „Хели Епълс” ЕООД – ЕИК: 10957****
Адрес: с. Радловци 2548, общ. Кюстендил

Покана 1054/ 29.05.2014г.


194. „Крейвън Енд Стенхаус Елит” ЕООД – ЕИК: 17515****
Адрес: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. ‘Русалийски проход” № 19, ет. 2, ап. 2

Покана 762/ 08.05.2014г.


195. ЕТ „Соня Йорданова Вукова” – ЕИК: 20012****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 8, вх. А, ет. 4, ап. 11

Покана 917/ 28.05.2014г.
196. „ЛРС – Сокол”ЕТ - ЕИК:13119****
Адрес: гр. Костенец 2030, ул. „Цариградско шосе” № 84

Покана 1373/ 02.06.2014г.


197. Национално сдружение „Задруга на майсторите на НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ” – ЕИК: 12146****
Адрес: гр. София, р-н Триадица, бул. „Витоша” № 14

Покана 1204/ 30.05.2014г.


198. „Маунтийн Адвенчър Вилиджис” ООД – ЕИК: 13122****
Адрес: гр. София 1220, жк. „Надежда 1”, бл. 133, вх. Б, ап. 31

Покана 1038/ 29.05.2014г.


199. „Петър Вуков” ЕТ – ЕИК: 13108****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 29, вх. Б, ет. 6, ап. 23

Покана 1068/ 29.05.2014г200. ‘МИД” ЕООД – ЕИК: 12005****
Адрес: гр. Смолян 4700, ул. „Димитър Благоев’ № 46, ет. 6

Покана 1058/ 29.05.2014г.


201. „Дева – Гранд – ДПП – Дора Павлова” ЕТ – ЕИК: 13003****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 29, вх. В, ап. 13

Покана 3605/ 20.06. 2014г.


202. „Анги Инвест” ЕООД, приобретател на

Анги – Янко Асенов” ЕТ – ЕИК: 130967***


Адрес: гр. Самоков, ул. „Пашеница”№ 44

Покана 937/28.05.2014г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница