Посочи само членовете на семейството? аДата03.04.2017
Размер41.36 Kb.
Размер41.36 Kb.

Тест по Роден край за 1.клас

Име:...............................................................................................................................................

 1. Посочи само членовете на семейството?а) майка, вуйчо, братовчед; б) майка, баща, деца; в) чичо, леля, братовчеди.

2. На кой празник поднасяме подарък?

а) Великден; б) 15 септември; в) рожден ден.

3.Моето родно селище е :

а) град; б) село; в) курорт

3. Моят роден град се казва:

а) Видин; б) България в) Пловдив

4. Родният ми град е разположен в:

а) равнина и край море; б) равнина и край река; в) планина

 5. Край града ни тече река:а) Дунав; б) Лом; в) Искър.

5. Нашето училище се казва:

7. Познай професията и я запиши:

c:\users\luiza\desktop\workers6.jpgc:\users\luiza\desktop\raskraski213.jpgc:\users\luiza\desktop\тео-является-пилот-самоле_4e6a413c1437f-p.gifc:\users\luiza\desktop\tramvay.jpgc:\users\luiza\desktop\workers1.jpg

8. Познай сезоните по картината и свържи. c:\users\luiza\desktop\product_170.jpg Пролет Лято Есен Зима

9. През кой сезон листата на дърветата пожълтяват и опадат?

а) пролет; б) есен; в) лято

10. През кой сезон прелетните птици се завръщат от юг?

а) пролет; б) есен; в) лято

11. През кой сезон денят е най-къс:

а) пролет; б) зима; в) есен

12.Разпредели растенията в таблицата според вида им:

лале, слива, шипка, бор, къпина, теменужка, детелина, бук, малина, лескадървета

храсти

тревисти растения13. Кои са органите на растенията. Номерирай.

c:\users\luiza\desktop\product_109.jpg 1.цвят 2.плод 3.листа 4.стъбло 5.корен

14. С кой орган растенията изработват хранителни вещества?

а) стъбло; б) корен; в) листа

15. На кой ред са изброени всички условия за развитието на растенията:

а) въздух, вода, почва, светлина

б) почва, вода, въздух, светлина, топлина

в) корен, вода, въздух, светлина, топлина16. Попълни таблицата като запишеш представители:

насекоми

риби

влечуги

птици

бозайници 17. Разпредели животните в групата според вида им:

лисица, коза, кокошка, вълк, крава, мечка, щъркел, коткаДиви животни

Домашни животни18. Свържи животното с неговата среда на живот. Огради 2 приспособления за живот в тази среда.

c:\users\luiza\desktop\2449.jpg c:\users\luiza\desktop\images.jpg c:\users\luiza\desktop\4ervenoperka.jpg

вода суша въздух почва19. Запиши три промени, които настъпват през зимата в неживата природа.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница