Практикум за европейската политика на регионите и механизми за усвояване на средства от предприсъединителните и структурните фондове на есстраница4/6
Дата17.01.2018
Размер0.63 Mb.
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6

III. Партньори на кандидата, участващи в проекта


1. Описание на партньорите

Партньор 1

Пълно юридическо название (фирмено име)
Националност
Юридически статут
Официален адрес
Лице за контакти
Телефонен номер
Факс номер
Електронна поща
Брой служители
Други ресурси, имащи отношение към проекта
Опит при подобни проекти, който е свързан с ролята при осъществяването на проекта, за който се кандидатствува
История на сътрудничеството с кандидатаРоля и участие в подготовката на проекта, за който се кандидатствува
Роля и участие в осъществяването на проекта, за който се кандидатствува


  1. Заявление за партньорство4

Партньорството представлява значително взаимодействие между две или повече организации, свързано със споделени отговорности при стартирането на проекти, финансирани от .......................... За да се осигури гладко протичане на проекта, .................. изисква всички партньори (включително главният кандидат, който подписва договора) да обявят това, като приемат принципите на добра партньорска практика, изложени по-долу.
Принципи на добрата партньорска практика:

  1. Всички партньори трябва да са прочели формуляра за кандидастване и да разбират каква е тяхната роля в проекта преди формулярът да се подаде в ....................................

  2. Всички партньори трябва да са прочели стандартния договор за субсидиране, за да разберат какви ще са техните съответни задължения по силата на договора, ако субсидията бъде отпусната. Те упълномощават основния кандидат да подпише договора с ............... и да ги представлява при всички отношения с ..................... в контекста на осъществяване на проекта. Кандидатът трябва да се консултира с партньорите си редовно и да ги държи напълно информирани за напредъка на проекта.

  3. Всички партньори трьбва да получават копия от докладите – и словесни, и финансови – които са изпратени до ................................................

  4. Предложения за значителни промени в проекта (напр. дейности, партньори и пр.) би трябвало да са получили съгласието на партньорите, преди да бъдат подадени в ...................................................... В случаите, когато не е постигнато такова съгласие, кандидатът трябва да го съобщи, когато подава за одобряване промени в .............

  5. Преди края на проекта партньорите трябва да постигнат съгласие за справедливо разпределяне на оборудването, превозните средства и материалите за проекта, закупени със субсидията от ЕС, между местните партньори, намиращи се в целевите държави. Копия от документи за прехвърлянето на правата трябва да бъдат приложени към окончателния доклад.


Заявление за партньорство

  1. Прочели сме и одобряваме съдържанието на предложението, подадено в ............................................................ Задължаваме се да следваме принципите на добра партньорска практика.
Име:
Организация:
Длъжност:
Подпис:
Дата и място:

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница