Пращам Ви Методика за работа на Комисията. Вие просто не сте в състояние да си я направитеДата05.12.2017
Размер162.73 Kb.
Размер162.73 Kb.

Здравейте,
Пращам Ви Методика за работа на Комисията.

Вие просто не сте в състояние да си я направите..


В предишната Комисия го доказахте.
Признавам, работата е огромна и е направо невъзможно да се свърши в срок от 3 месеца

/поне 2 месеца преди датата на Изборите./

Реално и изпълнимо е да се дефинират и отстранят само най - очевидните
недостатъци на действащия Избирателен Кодекс:
1. Наравнопоставеност на кандидатите - финансови и организационни. /Харесвам

предложенията на Брезоев/

2. Неравен достъп до Средствата за масова информация. /Равен горен лимит радио

и ТВ време за всички/

3. Основен:

Възможност за фалшификации в СИК, РИК и ЦИК.

/В ЦИК подправят РИК протоколи!/

Цели комисии се купуват "комплект" и действат като организирани престъпни

групи.

/кметските Варна/4. Дава възможност за купуване на гласове.

5. Реални избирателни списъци без мъртви дущи. /Чрез Електронна здравна карта и

б. данни в Здравна каса/

6. Пълна липса на честен вот и манипулиране на резултата от Задграничните

секции.

7. Изборен резултат след 3 дни е абсурд. Разработил съм система за бързи избори- 3 часа, а не 3 дни.

8. Предлаганото електронно гласуване особено от чужбина - 2 Милиона гарантирано

ще "гласуват" за БСП.

Машинки за гласуване с чип-памет без връзка с "околния свят" издаващи хартиена

бюлетина - в урна - да.

9. Анонимност на кандидатите - Премахване .

Публикуване на биографиите е абсолютно задължително.

10. Неизпълнение

на предизборни обещания без никакви последици за Избраника е Абсурд.

11. Липса на комплект от документи, които се попълват при кандидатстване за

всяка друга

работа.


Абсурд.

12. Имуществената декларация се попълва след избиране .

/А би тр. Преди изборите с тежки санкции при лъжа./

13. Безнаказаност на изборните фалшификации -Криминализиране на изборните

измами.

Третирани като опит за държавен преврат. Наказуемо в много страни със смъртнонаказание. 5 години затвор и 50 000 лева глоба са О.К.

За какво толкова хора направили над

400 Предложения /вкл. и аз/ се потихме толкова, а Комисията дори
не ги разгледа ? Не ги ли забелязахте? Маса пари взехте за този сайт/ на Н.С./

- Европейски пари за Повишаване на административния капацитет. Целта не беше да

се "Усвоят " едни пари а да се направи работеща система.

За да публикувате мнения и предложения на Граждани, Сдружения и

Организации, защото така е навсякъде по света. Но Вие дори да не ги разгледахте...

Това го няма никъде.

Равнопоставеността

между Граждани и Партии трябва да започне от тази Комисия.


Граждани и Партиите трябва да регистрират писмено техните виждания за

Недостатъци и
конкретни Предложения за тяхното отстраняване. Също и тези изпратени по

електронен път


или депозирани на хартия в Деловодството. Да се види кой какво предлага и.. как

гласува!
За своите и чуждите предложения за Решение на конкретен Недостатък. При

Гласност на това

Поименното гласуване ще отпаднат много неизвестни.


Затова повтарям, активно участие в процеса не само на Граждани но и на

парламентарно представените партии.

Комисията на

Мая Манолова беше един КОКОШАРНИК. Всеки скача, вика, надвиква... Без

списък на Проблемите, предложените Решения и кой как е гласувал за тях.

Затова и резултатът е смехотворен. Това не бива да се повтаря!


Всички присъстващи да представят в писмен вид два документа. 1. Какви

недостатъци виждат на действащият Избирателен Кодекс. Всеки Недостатък

на отделен лист. 2. Какво конкретно Решение предлагат за отстраняване на

всеки от забелязаните от него Недостатъци. Всяко Решение -на отделен

лист. На първото работно заседание в сряда настоявам

всички представени

Недостатъци да се опишат и публикуват на сайта на Комисията.

В папката надписана

" Фалшифициране на Протоколи в СИК, РИК и ЦИК" да се сложат

всички предложени Решения на този Проблем.

Например за елиминиране на

Недостатък # 1

" Купуване на гласове" аз имам две Предложения. 1.

Номериране на всички бюлетини. 2. Тъмната стаичка с три стени се слага

странично /в пофил/- с липсващото перде към масата с комисията. Запазена

е тайната на вота, но гласуващият не може да извади от джоб или пазва

маркирана предварително бюлетина /на номерирането много не вярвам../ Не

може и да заснеме с фотоапарат или телефон как е гласувал за да си вземе

парите, доказвайки, че е гласувал за Правилния човек.


Ако някой има

допълнителни Решения на този Проблем - Моля да ги депозира в

Деловодството на Народното събрание. Или да ги прати като Е Мейл. Адреса

- От сайта на Н.С. Парламентарно представените партии също -

задължително представят в писмен вид техните документи-Недостатък и

Решение. Няма да го направят, защото ще лъсне ниския им интелект и

липсата на способност за анализиране на Проблем и предлагане на Решение.

Ако случайно го направят /в което се съмнявам/ техните папки с

Недостатъци и Решения както и получените по електронен път и на хартиен

носител /депозирани в Деловодството/ се добавят към тези на

присъстващите Граждани, Движения и Сдружения. И тук започва най-важното.

На Второто /работно/ заседание всяко предложение за Решение се гласува

ПОИМЕННО от всички присъстващи. Всички предложени Недостатъци се

одобряват и публикуват с молба за Решения без изключение. Заседанието се

излъчва директно а видеозапис от него - веднага след минимално

необходимото технологично време. А стенографския? протокол с поименното

гласуване - най-късно на следващия ден. Една добра секретарка пише със

скоростта на диктуване. Ако тия не могат- сменете ги. Пишат директно с

корекции от видеозаписа.Само така ще разберем кой за какво се бори и

кого Представлява. Комисията на Мая Манолова беше един КОКОШАРНИК. Всеки

скача, вика /надвиква/. Без списък на Проблемите, предложените Решения и

кой как е гласувал за тях. Затова и резултатът е смехотворен. Това не

бива да се повтаря. Тия хора е малко вероятно да са толкова глупави, но

такова впечатление оставят във всеки нормален човек. А ако това е така

... Какво търсят там? Да се махат! Да дойдат хора, които Могат!


Закон срещу популизма Даването на всякакви

предизборни обещания без никакви последици при неспазването им се

превърна в национален спорт. Изборите да са двустепенни. Предизборната

битка да не е на базата на предизборни обещания, както е сега а на

конкретни текстове за проектозакони. При неизпълнение на предизборната

програма депутат може да бъде предложен за отзоваване по всяко време с

подписка подписана от 10 000 избиратели от района в който е избран.

Окончателното решение за освобождаването му поради невнасяне на

обещаните закони се взема от районния съд в избирателния му район.

Предизборните платформи, проектозакони, статии, обръщения и дебати се

публикуват в Интернет абсолютно безплатно. Централизирано за всеки

кандидат – депутат се поддържа защитен профил със задължително 2 CV -та.

Първото е професионална биография а второто – общественополитическа –

членство и заемани длъжности в партии и движения, статии.. Задължително

се прилагат медицинско, сканирани документи за образование и

професионална квалификация, свидетелство за съдимост и имотна

декларация. Подписва се и декларация, че за верността на данните, както и

за неизпълнение на предизборно обещание се носи съдебна отговорност – 5

години затвор и 50 000 лева глоба. Добавя се като закон в Наказателния

Кодекс. В профила се документират както въпроси от избирателите така и

отговорите му. Служи за документиране на неговата платформа и

доказателство за "неизпълнение на предизборно обещание“ – причина за

отзоваването му и последваща съдебна отговорност инициирана чрез

подписка и реализирана с решение на съда. На влезлите в парламента се

дава пробен срок от 100 дни. Дейността на Народното събрание и всичките

му комисии се излъчва „On line“. В края на деня всеки депутат описва в

сбита форма какво е правил. Какви предложения за закони е направил и как

е гласувал на предложеното за гласуване и се добавя към предизборния му

профил. Не се побликуват само дискусии касаещи националната сигурност.

След 100 дни /и систематизиране дейността на всеки един от народните

избраници за първите 40 дни в който срок те трябва да внесат за гласуване своите

Проектозакони/
се провеждат окончателните избори.

Да им е честито!

Спешна незабавна промяна в Изборния кодекс !

Когато в някое американско градче фалшифицират

изборите и това се разчуе в местния вестник излиза статия:“

Фалшифицираха изборите така както не ги фалшифицират и в България! „

Затова:

1.) Във всички СИК в които има камери (в класнитестаи) камерите монтирани над масата с урната да са включени непрекъснато

“ on line“а записът от изборния ден да се пази като доказателство.

Където няма – да се монтират и да останат за министерството на

просветата. В много страни родителите наблюдават какво става в клас.

Дисциплината се повишава. Където няма камери прочитането на резултата от

преброяването на бюлетините пред СИК да се заснема с кинокамера,

фотоапарат или телефон с клип. При отварянето на урните и преброяването в

стаите свободно се допускат всички желаещи да наблюдават преброяването.

Ограничени единствено от разстояние гарантиращо безпроблемна работа на

комисията /СИК, РИК и ЦИК/ - на два метра от масата с урната.

Върху купчинката с бюлетините за всеки един кандидат се слага лист А4 върху който с

дебел флумастер се изписват две числа. Първото е броя на бюлетините /гласове/ а

втората-Единният Кандидатски Номер на Кандидата с който той участва в изборите.

Те се заснимат с фотоапарат и видеоклип, ако липсва камера над масата за излъчване

"он лайн" по Интернет. Избирателният списък и копие от протокола заедно с

бюлетините се

запечатва в чувала и се съхранява запечатан в банков сейф до завършване

на делата при евентуално обжалване.

2.) Въвеждането на данните в

СИК, РИК и ЦИК да става пред

камери “ on line“ в присъствието на партии, граждани и наблюдатели от

ОССЕ.
Максималният брой наблюдатели, които помещението може да побере

ограничен единствено от изискването да не пречат на работата на

съответната Комисия - на 2м от масата.

Ако всичко се излъчва директно и на запис /аудио-видео/ по Интернет броят на

желаещите няма да е голям.

3.) Освен паралелното преброяване да има и трети канал

– Независим Граждански Контрол . СИК да изпраща MMS / E Mail /факс/

(според възможностите на СИК) с изборния резултат от преброяването до

независими центрове в РИК и ЦИК както и всички желаещи ги получават като

Е Мейл. Благодарение на системата за бързи избори и референдуми Елина

резултатът в СИК ще излезе след 1 час а в РИК - 2 часа /а не три дни ! /след

завършване на изборния ден и ще стои 30 дни след изборите на защитения

профил на СИК. РИК– овете изпращат своите МMS… / E Mail до ЦИК. Всичко

става за часове а не за дни ! Навсякъде – камери “ on line ", граждани и

наблюдатели от OCСE непрекъснато ! Видеото / Клипа

постван в Интернет чрез телефон с вградена

камера като MMS (ако нямат Интернет) се изпраща и до защитените профили на

съответната СИК и РИК

достъпни за всички директно и на запис веднага след края на изборния ден.

Запечатаните в СИК чували с бюлетини, изборния

протокол и избирателния списък се отварят само при разлика между

изборните протоколи публикувани в профила на СИК и официалните сайтове

на РИК и ЦИК. Представителите на СИК контролират съответствието и

окончателното вкарване на данните в компютрите на РИК.

Работното време на СИК да е от 8 до 17 часа. До 20 часа окончателният изборен

резултат ще е известен.

Системата за бързи избори и референдуми Елина я изпратих до

всички участници в последните избори. Преди изборите - около 50 партии и

коалиции от списъка с Е Мейл адресите публикуван в сайта на ЦИК.

Отговориха ми само ДВАМА!

С възторжени отзиви -- Корман Исмаилов и

Емил

Андреев - Християнска... Никой друг!Всички други бързите и честните избори

ги плашат.


Повишаване на избирателната активност - изчистване на избирателните списъци от

мъртви души.

1. Задължително - с глоба за негласуване. 2. Насърчително - 20 лева

компенсация за "Изгубеното в Гласуване " ценно време цена - 80 милиона

/от Партийната субсидия/ Не изисква технологично време. /задължително да

се използва с мярка 4./ 3. Активна регистрация - издаване на карта "

Регистриран избирател " Цена около 10 милиона и само за целите на

Изборите. Недостатъчно време за напълно нов проект при това от същата

лишена от доверие администрация. 4. Довършване на Проекта "Електронна

здравна карта." Въпреки,че е готов на 90 % той умишлено се влачи от поне

десет години по политически и финансови причини. Тъй като ще сложи край

на избирателите - Мъртви души и източването на Здравната каса. Цена 6

милиона лева. Позволява Независим Контрол от Личните лекари и по принцип

независимата Здравна каса. Има четворен синергичен ефект. 1./ За целите

на Изборите - ще позволи изчистване на Избирателните списъци от Мъртви

души. 2./ Ще елиминира източването на Здравната каса чрез фиктивни

Прегледи и Лечения на хора, които си нямат хал хабер за това. Широко

разпространена практика. 3./ Ще облекчи пациенти и лекари. Здравното

досие на всеки пациент ще е в чипа на Здравната му карта. Част от нея с

ограничен достъп ще се ползва и за изписване и получаване на лекарства в

аптеките. Хартиената рецепта и злоупотребите с изписани лекарства

плащани от Здравната каса ще отпаднат. Само това ще има финансов ефект

многократно надхвърлящ разходите 4./ До Изборите /започвайки веднага/

личните лекари ще проведат кампания от задължителни профилактични

прегледи и ще се изясни здравния статут на българина. Не виждам причина

при изследването на кръв и урина да не се добавят тестове за спин, рак,

хепатит и наркотици. При дискретност на резултатите осигурена със същите

наказания, както и за изборни фалшификации. Формулирани в Н.К. като:

"Опит за държавен преврат - 50

000 лева глоба и 5 години затвор.

Удвоени за всеки участник в Организирана Престъпна Група създадена за

целта. Парите за тази народополезна дейност- от Партийната субсидия на

партиите естествено. Защото въпреки нея не могат да отговорят на въпроса

КОЙ ???? Което означава, че Партийната субсидия работа не върши -

Задкулисието продължава да дърпа конците. В изборите ще могат да

участват само преминалите профилактичен преглед при личния си лекар.

Задължително условие за да бъдат включени в Избирателните списъци.

Гласува се след представяне на Лична и Здравна карта. За денят на

Изборите компютрите на личните лекари да бъдат монтирани в СИК на

големите градове за допълнителна проверка и даване разрешение за

гласуване. Не се позволява дописване в избирателните списъци. С

удивление ще научим истинския брой на пълнолетните Гласоподаватели в

България. Става дума за разлика в МИЛИОНИ.

За синергичния ефект.

Малцина знаят за истинските проблеми на Здравната каса. Защо не стигат

парите? Аз лично разбрах от пресконференцията на Лекарския съюз в петък.

Основният проблем - при съизмерими цени на лекарствата има драстична

разлика в заплатите у нас и в Европа. Но има и друго: Процентът на тия,

които трябва да се осигуряват от Държавата -държавни служители, деца,

ученици, студенти, безработни..е ..близо 60 %. Но парите, които Тя внася

в Касата е ТВЪРДА СУМА независимо от променливата бройка и в обем... 40

% от всички вноски! Администрация, съдии, полицаи.. се осигуряват на...

половин минимална заплата! Всички простосмъртни / около 40 % / внасят

60 % от вноските в Здравната каса. Е, как ще стигат парите?. Поне един

милион български фантома /извън страната/ активно ""гласуват" и

..."ползват услугите " на Здравната каса. Въпреки, че нямат нищо общо

нито с едното нито с другото. Няма друго логично обяснение за

категоричния отказ на управляващите да издадат на всеки българин в

страната Електронна здравна карта /пластика/. От деца през работещи и

безработни до пенсионери.. Всеки със Здравна карта! Вкарат ли се всички в

Системата: 1. Няма да могат да се изписват "прегледи", "лечение" и

"лекарства" на хора, които си нямат хал хабер от това. /особено ако се

въведе.. плащащите осигуровки да получават обратно процент от вноските

си ако през годината не са ползвали услугите на Здравната каса.

Символичните 5 % ще ги направят активно проверяващи здравното си досие.

Което ще е вкарано в картата. Същата карта може да се използва и за

писане на рецепти и получаване на лекарства от аптеките с отделен,

ограничен за целта достъп./ 2. Държавата ще плаща осигуровки на своите

любимци /държавните служители/ на базата на реалните им заплати. 3. С

учудване ще научим точната брoйка на пълнолетните гласоподаватели в

България! Става дума за разлика в милиони ! Последното е основната

причина за яростната съпротива на управляващите да въведат ред в

Здравеопазването. От което естествено печелят не само те...

Внимание, готви се Изборна измама / поредната/.

Днес в Народното събрание представиха новата Машина за

гласуване.

Голяма фирма, една от най-добрите в бранша. Машината се

използва в 18 държави /после казаха 30../ Всички я харесаха. Господинът

от Другата България: "Надяваме се много да бъде възприета /одобрена/ от

Парламента." Защо ли? Ами защото.. позволява фалшифициране! Заданието е

непълно. Не са искали от фирмата изпълнител да им представ и

модел в състояние да се справи с най-големия проблем на родната

избирателна система: Да гарантира честни избори дори и ако малък или

голям брой от СИК и РИК / а защо не и ЦИК ?/ се държат като

Организирани престъпни групи. / Последните кметски избори във Варна

дадоха нови доказателства за това./ Членовете на една варненска СИК

според скромното ми мнение дружно трябваше да влязат в затвора. Ама..

Законът ги пази. По-точно липсата на закон за криминализиране на

изборните измами. А опит за държавен преврат /не виждам някаква разлика/

навсякъде по света се наказва със смърт.

1./ Мъртвите души ще

продължат да гласуват. 2./ Ако ще плащат на някого то ще е.. за да не

ходи да гласува, ако все още има желаещи за това. Това е основната

идея. Кое ме кара да мисля така? Гласуващият влиза, показва си

личната карта. Членът на комисията влиза с ЕГН-то, адрес или трите

имена в списък вкаран в обикновен или специализиран компютър. Маркира

го , взема му личната карта и му дава Жетон за гласуване /пластика с

чип/. ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО на Избирателя тежи на съвестта на един член на

комисията / на няколко от нея с пластики с индивидуален електронен

подпис/ които със същия този електронен подпис в реално време дават

О.К. на Избирателя да гласува. След гласуването той връща жетона и си

взема обратно личната карта. Тук е България ! Тук се купуват цели СИК и

РИК "Ан блок" и никой не може да ме убеди в противното. Не се сетили, че

това е възможно? Айде бе! На практика вече няма нужда дори да се

плаща на циганите /да се купуват гласове / Ако тук или там възникне

проблем "застъпване" - ще го потулят. Те такива неща потулиха... Нищо

не пречи на Зговорната дружинка да валидизира Жетона с имена от списъка,

да си го вкарва в машинката и да "гласува" колкото си пъти иска /докато

свършат имената в списъка/. А кой ще прави списъка? Който го правеше и

досега. Ама... супер криптиране, прозрачност, гаранции. Абе тия хора не

знаят с кого си имат работа! Системата е глупаво замислена, позволява

фалшификации и.. няма да е ефтина. Нещо неясно?


И аз съм от интелигентните глупаци предлагащи промени в И.К. Току-що ми

попадна мнението на BESEN BULL ... Някой да го обори с АРГУМЕНТИ

МОЛЯ !!!!!!!


ЧЕТЕНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ИК Е ЗАГУБА НА ВРЕМЕ!
Съществуващият ИК осигурява най-важното: Оставането на власт на

партиите, слуги на Мафията. Той се променяше и наместваше докато пасна на

бандитите идеално. Няма причини за се променя, защото работи идеално. Че

някакви кресльовци от улицата се дерат, може, нали сме демокрация. Ще им

дадем още една дъвка за дъвчене.Ако някой си мисли, че някой ще направи ИК, който

ще махне политическите

мошеници, търговците с гласове и продажния и неграмотен електорат и

така ще промени нещо е тъп наивник.

Това може да е следствие от взимането на властта от честни хора, и то ако не са

поредната мафиотска смяна.


Следващите избори ще са по този ИК. Нашата задача да накараме бодрата

смяна да промени нещо положително в него. Това няма да стане ако не

изхвърлим с трясък тия боклуци от НС.

Стига си хабете интелигентните

мозъци с празни обсъждания на ИК имаме да сваляме престъпници от власт,

а не да се опитваме да ги караме да си правят законово харакири.

Госпожо Манолова, както виждате не всички са интелигентни глупаци като мен.

Търпението също има Граници !


Казвам се:
Лефтер Петров Лефтеров

Корабен Ел. механик /Ел. инж./

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница