Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа от 1995 гДата09.12.2017
Размер26.03 Kb.
Размер26.03 Kb.

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н ПЕТЪР МОСКОВ

ПИТАНЕ

от проф. Вили Лилков

народен представител от ПГ на Реформаторски блок в 43-то НС

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 94 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям питане

ОТНОСНО: „Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” от 1995 г.,Уважаеми г-н Министър,

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателите са длъжни да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и информация и обучение за оказване на първа помощ при инциденти на работното място, а министърът на труда и социалната политика определя условията, реда и изискванията за извършване на обучение с Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Мерките за осигуряване на първа помощ и обучението на работещите се определят с наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването. От 1.1.1995 г. действат „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа”, които дават указания за разпознаване на опасни наранявания и състояния и мерки за оказване на първа помощ на работното място, и описват съдържанието на аптечките за работно място.

„Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” от 1995 г. са много остарели, в сравнение със „Закона за здравословни и безопасни условия на труд“, приет през 2014 г. и „Наредбата за условията и провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите“ от 2009 г. Съвременната първа помощ (включително първа помощ на работното място) е базирана на научни доказателства, проучвания и статистика, което води до необходимост от периодична актуализация на приетите мерки за оказване на първа помощ, съответно и на документите, с които това се регламентира. В Европа и света съществуват няколко утвърдени организации (Европейски съвет по ресусцитация ERC, Европейски референтен център по първа помощ, Международен комитет по ресусцитация ILCOR, Американски червен кръст и др.), които анализират медицински проучвания и регулярно публикуват насоки за оказване на първа помощ. Тези насоки са световно признати и се следват за написване на документи, наръчници и ръководства по първа помощ. По тези причини действащите от 1995г. „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” не отговарят на съвременните насоки за оказване на първа помощ.

Освен това, описът на лекарствените, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти съдържа множество медикаменти, част от които вече не се произвеждат или употребяват. Съгласно съвременните насоки, в аптечките за първа помощ на работното място не бива да се съдържат медикаменти, тъй като употребата им без лекарско предписание крие риск за живота и здравето на работещите. Изискването за заключващ механизъм на аптечката противоречи на концепцията и смисъла на оказването на първа помощ на работното място, съгласно които тя трябва да е на достъпно място и всеки работещ, в случай на инцидент да може да си служи с материалите в нея.

Във връзка с изложеното по-горе моля да ми бъде отговорено на следния въпрос:  • Какви действия ще предприемете за обновяване на действащите Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, включително раздела за оборудване на аптечките за работно място?

Отговорът на питането желая да получа в писмена форма.

Народен представител:

Проф. Вили ЛилковСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница