Предупреждениетостраница8/8
Дата01.02.2017
Размер2.06 Mb.
Размер2.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава първа ВНИМАНИЕ!

"Напиши, прочее, което си видял, и що значи, и това, което има да стане след всич-ко!"..................................................................................................................................................9

Глава втора КОГАТО УЧЕНИТЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КЪМ ПОСВЕТЕНИТЕ

Ще дойде време, когато хората няма вече да гледат света като достоен предмет на възхищението и по­читта им.....................................................................................................43

Глава Трета ОЦЕЛЕЛИТЕ ОТ АТЛАНТИДА

"Въображението е царица на истината, а възможно­то е една от провинциите й." .......................................................................................................................................................77

Глава четвърта ИЗОПАЧЕНОТО ПОЗНАНИЕ

"Наука 6eз съзнание е само разруха на душата." .................................................................113

Глава пета КОГАТО СИНЯТА ПЛАНЕТА СЕ ОБВИЕ В ЧЕРНО

"Хайде, деца мои, събудете се от moзu сън, защото все­ки момент светът може да бъде разрушен."...................................................................................................................................137

Глава шеста ТРЪБЕНЕТО НА АПОКАЛИПСИСА

"Тогава ще се изгуби рибарската лодка." ...............................................................................169

Глава седма ОТ ЕДНА ЕРА В ДРУГА... Тези, които ще бъдат белязани по челото

"И ще чуете за войни и за военни слухове, но внима­вайте да не се смущавате; понеже тия неща трябва да станат.".........................................................................................................203

Кратка библиография ............................................................................................................228

БЕЛЕЖКИ КЪМ КНИГАТА

1. - "Откровението на Йоан". "Апокалипсис" - оз­начава и откровение, затова думата е оставена, за да бъде запазен авторовия замисъл.

2. - Между 1715 и 1789, характеризиращ се с отх­върляне на фанатизма в името на протеста и разума.

3. - Мюсюлманската ера, започнала в 622-а г. от християнската ера, датата на тръгването на Мохамед от Мека към Медина.

4. — Бог на "безкрайната небесна шир", господар на дъжда и сезоните, изобразяван с мълния.

5. - Трето лиде на индийското триединство.

6. — Бог на Доброто, на растителността и на веч­ния живот.

7. - Последователно въплъщение на бог Птах и Озирис, обожествяван под формата на бик. бог на мърт­вите.

8. - Бог на Небето в семитските езици.

9. - Древногръцки дидактически поет, вдъхновил Виргилий и Лукреций. Написал "Делата и Дните", "Теогония".

10. - За него в Библията едва се споменава, той е син на Рувим, внук на Яков, баща на Матусал. Книгата на Енох е апокрифна книга от Стария завет, написана във вид на Апокалипсис около II-и, I-и век преди Христос.

11. - Свята година, чествана през 50 години при ев­реите и през 25 в християнската религия, в която се правят поклонения и се дава опрощение.

12. Евреин, писар на Еремия. Предполага се, че е ре­дактирал отчасти Книгата на Еремия - Книгата на Ва-дух следва Плачът.

13. - Джовани ин Фиоре, 1130-1202, италиански мистик, според чиято доктрина цapcтвomo на Светия Дух трябвало да последва това на Сина, дошла от своя страна след това на Отеиа.

14. - 470-543, епископ на Арл, наместник на Светия Престол в Галската държава.

15. - 1094-1448, ирландски препат, примат на Ир­ландия. Приписват му "Пророчеството за папите", но по-вероятно е то да е било написано едва през XVI-u век.

16. - Италиански градове, известни с победи на На­полеон срещу австрийците.

17. - Германски племена

18. - Монаси от францисканския орден.

19. - Тук Пако Рабан допуска малка грешка, това е 18-и стих и е малко съкратен от него.

20. - област във Франция, обхващаща Парижкия и още седем департамента, 12001 кв.км.

21. - Това е всъщност 8-и стих от 8-а глава. 22 - Това е 24-а глава.

23. - Някои тълкуватели на Нострадамус смятат, че това може да се чете като "серовъглеродни или "се-роводородни"води.

24. - Гастон Башелар, 1884-1962, фр. философ.

25. - Град в Италия, където през въпросната годи­на избухнал химически реактор.

26. - Град в Индия.

27. - 1098-1179, реформаторка и мистичка.

28. - Древноирански религиозни текстове.

29. - Фр. антрополог, 1908.

30. - Древно име на Дарданелите.

31. - Име, давано от древните на най-северната част от познатите тогава земи.

32. - Мярка, около 180 метра.

33. - Нимфи, символизиращи движението на море­то.

34. - Вероятно става дума за алюзия с Ваал, често споменавано име в Библията.

35. - Праисторическа местност в Англия, чиито каменни паметници датират вероятно от бронзовия век.

36. - Шумерски цар от третото хилядолетие, един от главните герои на месопотамската митология.

37. - Това са стихове 18-19, глава 6.

38. - Праисторически хора от края на палеолита.

39. - Пещера близо до Монтиняк във Франция, чии­то рисунки представляват едни от най-забележителни­те свидетелства за палеолитното изкуство.

40. - Праисторически магдалениански пещери в Ис­пания.

41.- Гръцки философ от времето на Август.

42. - Книга от новия завет.

43. — Според платоновата теория, бог творец.

44. - Изключително мощен експлозив - динамит.

45. - 1827-1907, фр. химик и държавник, основател на термохимията.

46. - Става дума за Жак Тестар, автора на "Проз­рачното яйце".

47. - Вяра във всемогьществото на науката.

48. - Малък терминал, свързан с централен компю­тър, служещ за обмен на информация. Широ-ко разпрост­ранен във Франция.

49. - Това е думата в оригиналния текст, която се различава от съвременната, nuit.

50. - Лице, което чрез финансови споразумения взе­ма контрола над едно предприятие, понякога с единстве­ната цел да спечели при препродажба.

51. - На френски това звучи като "да оживи образа на звяра".

52. - Пако Рабан осмива един от методите за лече­ние на психоанализата, търсещ "първопричинния вик", т.е. първопричинното сътресение, предизвикало страда­нията на пациента.

53. - В нашия превод на Библията - солунците.

54. - Историческа област в Италия, днешна Тоска­на.55.- 1033-1109, теолог.

56. - Фр. биолог, 1894-1977, работил главно върху наследствеността.

57. - Островът, на който Христос се явява на Йоан.

58. - Фосея, древен град в Мала Азия. През VI-u век преди Христос една фосейска общност дошла да основе Масалия, днешна Марсилия.

59. - Алжир.

60. - Град във Франция.

61. - Известен духовник, у когото се проявява сиг-ма, кървене, подобно на христовото при разпъването му на кръста.

62. - Немски политик.

63. - 660-720, основателка и първа игуменка на ма­настира Хоренбург в Алзас, покровителка на Алзас.

64. - Сбор от свещени индуистки текстове, писа­ни между IV-и век преди Христос и XV-u век и третира­щи разнообразни теми.

65. - Ескатология, религиозна доктрина, свързана с предопределението на човека и крайното преобразуване на света.

66. - Във фр. език името звучи като Антехрист.

67. - Древен град в Италия, днес Тиволи.

68. - Тази дума е употребена и в Библията.

69. - Във фр. текст - "защото старият свят си е отишъл".

70. - Лат. Великият Папа. 71.- Луи Храбри.

72. - 437-533

73. - Френска династия крале, Водеща началото си от Юг Капе, 987.

74. - Древен град в Нумидия, днес Анаба В Алжир.

75. - 1753-1820, фр. политик, писател и философ.76. - Умишлено при превода е запазен френския ва­риант, който в нашата Библия звучи различно, за да се запази авторовата мисъл.

Пако Рабан

АПОКАЛИПСИС
За първи път в историята на предсказанията, днес учените се присъединяват към посветените. Някои от тях дават едва двадесет години на човечеството да оцелее.
Опустошаване на Земята, замърсяване, атомни разруше­ния, ясно символизирани в древните предания, разпространяване на сектите, етнически и религиозни конфликти: ето действително, според всички проро­чества, началото на Края на Времената.
Пако Рабан. моделиерът ясновидеи, който в "Траектория" ни разказваше етапите на духовното си търсене, тук ни предлага своята книга на неотложност. В една изумителна фреска, където науката и съвре­мието се присъединяват към пророческите текстове - от Езекиил до индийските епопеи, от Нострадамус до Пий XII, от Корана до откровенията на Дева­та - той обрисува ужасяващата картина на големи- те премеждия, които ни дебнат.
Ще загинат ли човешките същества от ексцесиите си или ще променят достатъч-но бързо поведението си, за да намалят жестокостта на катаклизма? За авто­ра на тези страници нищо не е още окончателно за­губено. Потопът е имал оцелелите си. Апокалипси­сът също ще има своите, на които ще бъдат открити тайнствата на един светъл Златен Век.
От нас зависи да бъдем част от тях.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница