Презентация за лидера, който поставя на първо място потребностите на другите и на общността. Проучват и демонстрират качествата на добрия лидер, който служи на общносттаДата26.04.2017
Размер107.29 Kb.
Размер107.29 Kb.

71. Уроци по лидерство

Клас: 10ти

Продължителност: 4 занятия по 40 минути

Учениците разпознават и анализират различни видове лидерство. Подготвят визуална презентация за лидера, който поставя на първо място потребностите на другите и на общността. Проучват и демонстрират качествата на добрия лидер, който служи на общността.

Цели

Учениците ще:

 • набележат характеристиките на добрите лидери;

 • анализират силните страни и слабостите на лидерските стилове;

 • дадат определение на лидерството в услуга на общността;

 • разсъждават върху собствените си преживявания като лидери и като членове на група.

Материали

 • Разпечатано Приложение 1 – „Лидерски стилове“

 • „Характеристики на успешното лидерство“(Successful Leadership Characteristics" A Learned Skill): http://www.educational-business-articles.com/leadership-characteristics.html

 • „Лидерство в услуга на общноста“ ("Servant leadership") http://ourstateofgenerosity.org/section/michigans-culture-servant-leadership-introduction/

 • Достъп до интернет за занятията

Урок № 1

 1. Насърчете учениците да назоват места, където са наблюдавали лидери в действие (такива може да са домът, училището, компанията, спортни отбори, неправителствени организации, приятелски кръгове).

 2. Без да ги насочвате, ги помолете всеки да напише за себе си своята най-добра дефиниция за лидер в тетрадката си. Насърчете ги да си представят как изглеждат лидерите, какво правят, какво говорят, как ни карат да се чувстваме, както и техни лични качества.

 3. Дайте възможност на учениците да разсъждават дефинициите си и върху списък на лидерски характеристики, който се изписва на дъската.

 4. Обяснете на учениците, че целта на този урок е да говорим за лидерството. Раздайте на учениците разпечатано Приложение 1 – Лидерски стилове. Дайте им няколко минути да прочетат статията в клас и направете разбор по нея, като ги инструктирайте да подчертават главните идеи, ограждат неясни думи или изрази, записват си въпроси и коментари, с оглед на това да се улесни дискусията.

 5. Разделете учениците на малки групи от трима или четирима, и ги насърчете да обсъдят за десетина минути основните акценти и да коментират прочетеното.

 6. Дайте време на децата да споделят с цялата група това, което са обсъждали. Запишете на дъската основните акценти – видове стилове, какво ги отличава и т.н.

 7. Дайте време на учениците да прочетат статията „Характеристики на успешното лидерство: научено умение“ и направете кратък анализ.

 8. В края на това занятие попълнете с децата Уроците по лидерство (Приложение 2).

Урок № 2

 1. По време на второто занятие оставете учениците да разсъждават в малки групи по работата от предния урок. Нека заедно си припомнят различните лидерски стилове.

 2. Обсъдете в голямата група на класа кои от тези стилове прилягат най-много на всеки от учениците и кои от тях проявявате те, както и кои виждат да бъдат проявявани от лидерите, около тях. Бихте могли да обвържете тази част от дискусията с конкретни лидери или реални ситуации, които са валидни и релевантни за вашата общност или за града ви/страната ви в момента.

 3. Поговорете с децата за термина „лидерство в услуга на общността“. Обяснете им, че този тип лидери поставят потребностите на другите на първо място. Такъв лидер мисли по-малко за ползите от лидерството и повече за приноса към удовлетворяване на потребностите на хората, на които служи.

 4. Помолете всеки ученик да напише дефиниция със свои думи.

 5. Разделете децата на групи от по трима или четирима и ги помолете да направят малък постер за лидерството в услуга на общността. На него трябва да има определение, пример и творчески начин, по който другите да научат как лидерството в услуга на другите може да повлияе на обществото ни или на всяка една общност, в рамките на която хората се събират или работят с определена цел.

 6. Учениците показват постерите си и накратко ги представят през последните 10 минути на занятието.

Урок № 3

 1. Мартин Лутър Кинг Младши е казал: „Всеки може да бъде велик, защото всеки може да служи на другите.“ Дайте на учениците възможност да разсъждават върху това да си лидер и да служиш на хората/обществото. Нека обсъдят различни начини, по които могат да действат като лидери в общността си. Предизвикайте ги, като ги помолите да разкажат за една лидерска черта у себе си.

 2. През останалото време задайте на децата задача да напишат в тетрадките си разсъждения за лидерската черта и посока, която са посочили и как възнамеряват да я развият.

 3. Помолете ги да споделят какво са написали. Дайте възможност на колкото се може повече деца в групата да споделят виждането си, според времето, с което разполагате.

Урок № 4

 1. В рамките на този урок учениците ще разсъждават върху различните причини, които карат хората да помагат на другите. Да помагаш или да действаш като дарител може да включва да даваш пари, време и идеи, и да споделяш, да бъдеш доброволец и да действаш за общото благо. Тези подбуди може да попаднат в следните категории: да правиш добро има смисъл, дава ти смисъл и на теб, това е качествено занимание, забавно е, норма е, на мен самия са ми помагали и искам да върна жеста, семейството ми прави така, м България е имало такива традиции и т.н.

 2. Понякога труден проблем (несправедливост), преживяване в живота (развод) или разрушително събитие (ураган) може да бъде катализатор за вдъхновение и успех. Дискутирайте с учениците преживявания, които може да събудят у хората силата да помагат на другите. Напишете на дъската проблеми/събития и обсъдете как и защо хората откликват. Например, защо толкова много хора стават доброволци и даряват след преживян ураган, пожар, наводнение и т.н?

 3. Обсъдете с децата как биха реагирали при някои от тези проблеми/ситуации. Как биха откликнали на такова нещастие/потребност по позитивен и конструктивен начин.

 4. Разделете учениците на малки групи по 3-ма или 4-ма. Задайте на всяка група да състави списък на лидери, които действат в името на общото благо и това се отразява на живота на много хора (напр. Мартин Лутер Кинг Младши, Президентът Джон Ф. Кенеди, Нелсън Мандела, Ганди, Бил Гейтс и други, които им хрумнат на тях, от България или света). Могат да разсъждават върху лидери, които променят живота на по-малки общности (учители, треньори, граждански активисти, членове на семейството, приятели). Ако не се сещат учениците, дайте им възможност да потърсят примери за български филантропи, дарители – линковете от Библиографията. Сред лидерите са не само тези, чиято дейност е добре известна, но и такива, които са допринесли за промяна по начин, който не е толкова познат. Например: Леонардо ди Каприо е създал фондация, която „подкрепя усилията да се осигури устойчиво бъдеще за нашата планета и всички нейни обитатели“ (www.leonardodicaprio.org. След като малките групи направят списъците с лидерите, учениците ще обсъдят чертите и ценностите, които е трябвало да имат тези хора, за да станат лидери за каузата си. Например, може да са били решителни, смели, иновативни, визионери, готови да връщат в обществото и т.н. Обсъдете с учениците защо тези хора са показвали или усвоили съответните черти.

 5. Учениците от всяка малка група споделят с класа какви според тях са общите качества и черти на лидерите.

 6. Помолете учениците да потърсят информация и да направят съчинение за работата на един такъв лидер, който работи в служба на общността/обществото. Може да е за конкретен проект на този човек. Може да е за човек от страната или от света.

 7. Закачете съчиненията на стената, или организирайте четенето им по друго време и пред аудитория. Може да поканите родителите на децата, които да слушат, или да го направите като вътрешно за училището събитие.

 8. Насърчете учениците да дарят съчиненията си на училищната библиотека или на местното читалище – ако е възможно.

Библиография

 • Educational Business Articles. "Successful Leadership Characteristics" A Learned Skill: http://www.educational-business-articles.com/leadership-characteristics.html

 • "Servant Leadership" http://ourstateofgenerosity.org/section/michigans-culture-servant-leadership-introduction/

 • Сайт на БДФ, рубриката „Смели дарители“ - http://www.dfbulgaria.org/smeli-dariteli/

 • Енциклопедия „Дарителството“ онлайн - http://daritelite.bg/

 • Марков, Красимир, Лидерство и формиране на екипи, Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски”, http://shu.bg/tadmin/upload/storage/1367.doc

Речник

 • лидерство: изкуството да мотивираш група хора да действат за постигане на обща цел;

 • лидерство в услуга на общността: твоите лидерски умения служат на първо място, за да посрещнат и разрешат проблемите на общността и после – за развитие на теб самия.

Материали към урока:

Приложение 1

Лидерски стилове / Стилове на ръководство

Авторите на съвременната литература по проблемите на ръководството понякога определят до осем стила на ръководство. Тук ще разгледаме четирите най-ясно различими стила, ще ги дефинираме и ще дадем примери за ситуации, в които използването на всеки от тях е целесъобразно в практиката. Тези стилове са:  1. Автократичен

  2. Демократичен

  3. Консултативен

  4. Либерален (laisser-faire)

Автократичен

Сигурно сте срещали лидери, които са убедени, че силовият подход е единственият, който може да даде резултат. Те обикновено казват: “Прави, каквото ти казвам и не питай”

Тези мениджъри практикуват автократичния стил на ръководство. Работейки за такъв мениджър, работникът няма избор как да върши работата си и никакво влияние върху вида на работата.

Примерите на ситуации, при които този стил може да е подходящ, включват:  • Водене на взвод войници по време на военно занятие.

  • Направляване на футболен отбор по време на важен мач.

  • Ръководене на работници, заети с ръчен труд.

Демократичен

Вие може би работите с ръководител, който ви казва: “Това е, което ние трябва да постигнем. Бих искал да чуя от всекиго от вас с какво той може да допринесе за тези резултати.”

Тези мениджъри практикуват демократичния стил на ръководство. Примерите на ситуации, при които този стил може да е подходящ, включват:


 • Ръководство на група от образовани, добре обучени ръководители на средно ниво.

 • Подготовката на футболен отбор за важен мач.

 • Организирането на програма за обучение на общински служители, когато целите на обучението са определени.

Консултативен

Може би сте срещали ръководители, които казват на средния си мениджърски състав: “Нека да разработим стратегия за извеждането на новия ни продукт на пазара.”

Тези мениджъри практикуват консултативния стил на ръководство. Примерите на ситуации, в които този стил може да е подходящ, включват:


 • Децентрализиран маркетингов екип

 • Главен партньор в консултантска фирма по въпросите на ръководството.

 • Неформален лидер на група приятели, които са заедно на почивка.

Либерален

Може би сте срещали ръководител, който казва: “Не ме интересува какво правите, докато работите в рамките на установената политика.”

Този стил на ръководство може да бъде наречен laisser-faire. При този стил работниците обикновено разполагат с голяма свобода и обикновено не подлежат на всекидневен надзор. Примерите, в които този стил може да бъде удачен, включват:


 • Ръководенето на висококвалифицирани научни работници в лаборатория за създаване на нови лекарства.

 • Ръководенето на личности, създаващи комплексен компютърен софтуеър.Наглеждането на работата на талантлив, продуктивен писател.

Примери за четирите стила на ръководство

Автократичния – Прави, каквото ти казвам! Автократичните ръководители могат да унизяват хората и да ги правят безотговорни. Това може да минира личната инициатива. Ако този стил се прилага неоправдано, а това често се прави, той кара хората да се чувстват несигурни. Но помнете, че хората се нуждаят от рамките на пълномощия, в които да упражняват своята свобода. Автократичното управление успява обикновено само в случаите, когато подчинените могат да бъдат наблюдавани и контролирани отблизо. Когато персоналът е географски разпръснат и непосредственият надзор е труден, автократичното управление обикновено е неприложимо.

Демократичния – Нека постигнем съгласие по това, което трябва да правим. Като цяло, демократичното ръководство помага на хората да израстват, да се чувстват отговорни за собствената си работа и да поемат инициативата в свои ръце. Хората обичат с тях да се консултират. Въпреки това, когато трябва да се изпълняват инструкции, те не могат да бъдат превръщани в обект на дискусия.

Консултативния – Нека да впрегнем най-добрите идеи и опит на всички ни, за да постигнем целите си! Някои автори разглеждат консултативния стил като разновидност на демократичния. Това, което е ясно е, че той създава самоуправляващи се екипи и се превръща в предпочитан стил на много организации.

Laisser-faire – Правете каквото си искате! Подходящ стил в някои ситуации. Въпреки това, трябва да се внимава с него да не се злоупотребява. Той може да доведе до катастрофа, ако се използва в неподходящ случай. Може да бъде прилаган, когато хората, които трябва да бъдат ръководени, са високо мотивирани и добре обучени. Либералният стил е най-подходящ за работа, която изисква творчество, като например изследователската работа с високо компетентни и опитни хора, на които може да се разчита и които желаят да поемат отговорност и да вземат решения.

Повечето хора предпочитат да работят с демократичен или консултативен мениджър. Но това не значи, че тези стилове винаги са най-добрите. Изборът на стил на ръководство зависи от вида на работата, която трябва да се върши и от това какви са хората, които трябва да бъдат ръководени.

Кой стил ще възприеме ръководителят? Това не трябва да е избор, който да зависи само от личната му нагласа. Той трябва да се съобрази и с условията, нуждите на работата и възможностите на работниците. Добрият ръководител избира комбинация от стилове, адаптирана към условията.

Приложение 2

Уроци по лидерство

Име:


Въпроси:

1. Кои са 4-те лидерски стила и какви предимства и недостатъци има всеки от тях според вас?

2. Какви наблюдения върху различните лидерски стилове обсъдихте в групата. Обяснете.

3. Как бихте характеризирали своя лидерски стил? Обяснете.

4. От различните характеристики на ефективните лидери кои според вас са най-важните? Защо?

5. Смятате ли себе си за лидер? Защо да и защо не?

6. Дали към настоящия момент правите нещо в училище, у дома, на спортната площадка, при различните извънкласни дейности, в което да ви служат и да подобрявате някои от тези лидерски умения?

Приложение 3 (По преценка на преподавателя)

От увлечението към избраната кариера“Име_______________________________

Цел на ученето

Не мога

Донякъде

Мога

Коментари на ученика и на учителя

Мога да определя лидерските стилове.

Мога да определя характеристиките на добрия лидер.

Мога да определя лидерството в услуга на общността.

Мога да разсъждавам за моя опит като лидер и като член на група.

Мога да направя сравнение между съперничество и сътрудничество и поведението, което ги съпровожда.

Мога да обясня необходимостта от сътрудничество между организациите, които се занимават с благотворителност.

Мога да посоча местни организации, чиито мисии се вписват в моите цели за кариерата.

Планирал съм или съм участвал в проект за работа в подкрепа на неправителствена организация.


Български дарителски форум „Научи се да даряваш“

Програма за дарителство в училище


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница