Приложение №1 минимален размер на таксите за ползуване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение – по чл. 72 От змдтстраница1/11
Дата09.01.2018
Размер1.64 Mb.
Размер1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА, ВЪРХУ КОИТО СА ОРГАНИЗИРАНИ ТЪРЖИЩА, КАКТО И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗМДТ

изм. с Р№3, Пр.2 от 20. 01. 2011 г.по

По

ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

лв./кв.м./ ден с ДДС (изм. с Р№3, Пр.2 от 20. 01. 2011 г.)


1

2

4

По чл.72.

I. Ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тьржища. както и терени с друто предназначение -/лв. на кв.м на ден/1. За тьрговия с вестници, списания, книги, пластика и картини - по зони, както следва:б/Централна търговска част

1.80
в/Първа зона

1.00
г/Втора зона

0.80
д/Трета зона

0.55
е/Четвърта зона

0.45
2. 3а ползване на терени за консумация на открито към аперитиви и заведения за обществено хранене.б/Централна тьрговска част

1.55
в/Първа зона

1.10
г/Втора зона

0.85
д/Трета зона

0.60
е/Четвърта зона

0.40
3. 3а промоции

8.00
4. 3а търговия с всички останали дейности, както следва:б/Централна търговска част

2.50
в/Първа зона

1.25
г/Втора зона

1.00
д/Трета зона

0.70
е/Четвърта зона

0.45
II. Ползване на тротоари, площади, улични платна и др.терени за разполагане на строителни материали - лв. на кв.м за месец или част от месеца:1 .Централна градска част и Първа зона

4.00
2.Всички останали зони

3.00

III.(нова с Р. № 61, Пр. № 8 от 17.03.2011г.) Ползване на терен за поставяне на подвижна сцена при мероприятия

1.00

ЗАБЕЛЕЖКА: (изм. с Р № 3, Пр.2 от 20.01.2011г.; изм. и доп. с Р. № 61, Пр. № 8 от 17.03.2011г.)

Зоните се определят съгласно действащ нормативен акт, приет от Общински съвет – Пловдив.Приложение №2

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА, ВЪРХУ КОИТО СА ОРГАНИЗИРАНИ ТЪРЖИЩА, КАКТО И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ПО ЧЛ.72 ОТ ЗМДТ

Отменено старо и прието ново с Р. № 221, Пр. № 15 от 16.06.2011г; Изм. и доп. с Р.№ 191, Пр.№ 10 от 31.05.2012г.


ВИДОВЕ УСЛУГИ

Лева на месец с ДДС

1

2

3

1.

За търговия с вестници, списания, книги, пластика и картини – по зони, както следва:
1.1. За площ до 3 кв.м.а/ Централна търговска част

50.00
б/ Първа зона

26.00
в/ Втора зона

22.00
г/ Трета зона

20.00
д/ Четвърта зона

14.001. 2. Площ над 3 до 7 кв.м.
а/ Централна търговска част

80.00
б/ Първа зона

50.00
в/ Втора зона

40.00
г/ Трета зона

30.00
д/ Четвърта зона

20.00
1.3 За площ над 7 до 11 кв.м.а/ Централна търговска част

130.00
б/ Първа зона

100.00
в/ Втора зона

90.00
г/ Трета зона

80.00
д/ Четвърта зона

70.00
1.4. За площ над 11кв.м. до 21 кв.м.
а/ Централна търговска част

170.00
б/ Първа зона

110.00
в/ Втора зона

100.00
г/ Трета зона

90.00
д/ Четвърта зона

80.00
1.5. За площ над 21 кв.м. до 25 кв.м.
а/ Централна търговска част

180.00
б/ Първа зона

150.00
в/ Втора зона

140.00
г/ Трета зона

130.00
д/ Четвърта зона

120.00
1.6. За площ от 26кв.м. до 30 кв.м.
а/ Централна търговска част

200.00
б/ Първа зона

170.00
в/ Втора зона

160.00
г/ Трета зона

150.00
д/ Четвърта зона

140.00
За всеки квадратен метър над 30 кв. м. ползване на терен за какъвто се заплаща допълнително за всеки квадратен метър разрешен по съответния ред допълнително

0.50

2

За ползване на терени за консумация на открито към аперитиви и заведения за обществено хранене на кв.м.:
а/ Централна търговска част от 01.04 – 30.11

20.00
б/ Първа зона от 01 Април до 30 Ноември

8.00
в/ Втора зона от 01 Април до 30 Ноември

7.00
г/ Трета зона от 01 Април до 30 Ноември

6.00
д/ Четвърта зона от 01 Април до 30 Ноември

5.00
е/ За периода от 01 Декември до 31 Март, за всички зони

3.00

3

За търговия и всички останали дейности, както следва лв., независимо от реално заетата площ
3.1 За площ до 3 кв.м.а/ Централна търговска част

60.00
б/ Първа зона

30.00
в/ Втора зона

25.00
г/ Трета зона

15.00
д/ Четвърта зона

10.00
3.2. За площ над 3 кв.м. до 5 кв.м.
а/ Централна търговска част

90.00
б/ Първа зона

60.00
в/ Втора зона

50.00
г/ Трета зона

30.00
д/ Четвърта зона

20.00
3.3 За площ над 5 кв.м. до 8 кв.м.
а/ Централна търговска част

110.00
б/ Първа зона

80.00
в/ Втора зона

70.00
г/ Трета зона

50.00
д/ Четвърта зона

40.00
3.4 За площ над 8 кв.м. до 10 кв.м.а/ Централна търговска част

150.00
б/ Първа зона

120.00
в/ Втора зона

110.00
г/ Трета зона

80.00
д/ Четвърта зона

70.00
3.5 За площ над 10 кв.м. до 13 кв.м.а/ Централна търговска част

210.00
б/ Първа зона

180.00
в/ Втора зона

170.00
г/ Трета зона

100.00
д/ Четвърта зона

90.00
3.6 За площ над 13 кв.м. до 20 кв.м.а/ Централна търговска част

220.00
б/ Първа зона

190.00
в/ Втора зона

175.00
г/ Трета зона

110.00
д/ Четвърта зона

100.00
3.7. За площ над 20 кв.м. до 25 кв.м.
а/ Централна търговска част

270.00
б/ Първа зона

240.00
в/ Втора зона

230.00
г/ Трета зона

220.00
д/ Четвърта зона

210.00
3.8. За площ над 25 кв.м. до 30 кв.м.
а/ Централна търговска част

290.00
б/ Първа зона

260.00
в/ Втора зона

250.00
г/ Трета зона

240.00
д/ Четвърта зона

230.00
За всеки квадратен метър над 30 кв.м. ползване на терен се заплаща допълнително за всеки квадратен метър разрешен по съответния ред допълнително

0.70

4.

За услуги: занаятчийски(шивашки, обущарски, часовникарски услуги); педагогически; здравни; ателиета на СБХ и задруга на майсторите и художествени занаяти и художествени галерии4.1. За площ до 3 кв.м.
а/ Централна търговска част

20.00
б/ Първа зона

16.00
в/ Втора зона

14.00
г/ Трета зона

12.00
д/ Четвърта зона

10.00
4.2. За площ над 3 кв.м. до 5 кв.м.а/ Централна търговска част

30.00
б/ Първа зона

25.00
в/ Втора зона

20.00
г/ Трета зона

15.00
д/ Четвърта зона

12.00
4.3. За площ над 5 кв.м. до 8 кв.м.а/ Централна търговска част

40.00
б/ Първа зона

30.00
в/ Втора зона

25.00
г/ Трета зона

20.00
д/ Четвърта зона

15.00
4.4. За площ над 8 кв.м. до 11 кв.м.
а/ Централна търговска част

60.00
б/ Първа зона

50.00
в/ Втора зона

40.00
г/ Трета зона

30.00
д/ Четвърта зона

25.00
4.5. За площ над 11 кв.м. до 21 кв.м.
а/ Централна търговска част

70.00
б/ Първа зона

60.00
в/ Втора зона

50.00
г/ Трета зона

40.00
д/ Четвърта зона

30.00
4.6. За площ над 21 кв.м. до 26 кв.м.
а/ Централна търговска част

100.00
б/ Първа зона

90.00
в/ Втора зона

80.00
г/ Трета зона

70.00
д/ Четвърта зона

60.00
4.7. За площ над 26 кв.м. до 30 кв.м.
а/ Централна търговска част

150.00
б/ Първа зона

140.00
в/ Втора зона

130.00
г/ Трета зона

120.00
д/ Четвърта зона

110.00
За всеки квадратен метър над 30 кв.м. ползване на терен и да е вид дейност се заплаща допълнително за всеки квадратен метър разрешен по съответния ред допълнително

0.30

5.

За ползване на имот за поставяне на преместваем обект на Български спортен тотализатор и държавна парично-предметна лотария, лв.кв.м. на месец

0.70

6.

За ползване на имот за поставяне на преместваем обект за местодомуване на МПС лв. за месец

(отменена с Р. № 42, Пр.2 от 02.02.2012

7.

За ползване на имот за разполагане на обекти към спортни площадки, които са възстановени или изградени със средства на наемателя лв. кв.м. на месец

2.00

8.

Обществен паркинг лв./кв.м. за цялата предоставена площ,независимо от броя паркоместаа/ Централна търговска част

8.00
б/ Първа зона

6.00
в/ Втора зона

0.60
г/ Трета зона

0.30
д/ Четвърта зона

0.20Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница