Прочетете текстовете А, б и в и отговорете на въпросите към тях(1-4 въпрос): Текст АДата30.11.2017
Размер72.87 Kb.
Размер72.87 Kb.Тест 3

М.Бейнова


Прочетете текстовете А, Б и В и отговорете на въпросите към тях(1-4 въпрос):

Текст А

От всички чудеса на древния свят само едно е било с практическа цел. Това бил фарът, висока постройка, поставена на пост в пристанището на Александрия, Египет.

Град Александрия е основан от гръцкия военачалник Александър Велики през 331 г. пр. Хр. Един от пълководците, които се сражавали редом с него, става гръцки управител на Египет през 323 г. пр. Хр., като приема името Птоломей I.

Птоломей I нарежда работата по този проект да започне към 290 г. пр. Хр. Кулата била завършена по време на управлението на неговия син Птоломей II. Птоломей II е известен също като Филаделфий. Той е владетел на Египет по време на завършването на Александрийския фар.Текст Б

Мореплавателите, които пътували от Гърция към Александрия, съзирали египетското крайбрежие ниско на хоризонта, често обвито в гъста мъгла. Птоломей I решил, че моряците се нуждаят от знак, който да ги ориентира къде е входът на пристанището. Наредил на своя архитект Соктрат Книдски да издигне висока кула върху малък каменист остров, наречен Фарос, който бил свързан с континента чрез морски вал. Скоро цялата постройка станала известна под името „фар".

След началото на римското владичество на Египет през 30 г. пр. Хр. Кулата била преобразувана в един от най-известните маяци на света. Сигналът можел да бъде подаден или чрез блестящо огледало, което отразявало слънчевите лъчи, или чрез примигваща светлина, която се виждала през нощта.

Текст В

Фарът бил висок повече от 90 метра и се твърдяло, че пътуващите по море можели да виждат светлината на кулата на разстояние повече от 50 км.

Фарът се състоял от три етажа и бил изграден от каменни блокове, по-късно подсилен с олово. Бил украсен със статуи на тритон, митичния морски пратеник на гърците, а по-късно бил увенчан със статуя на бащата на тритон, Посейдон - бог на моретата и океаните (но е възможно и да е бил Зевс, бащата на всички богове). .

Големият фар оцелял повече от 1500 години, но бил разрушен по време на земетресение през 1303 г. Окончателно е разрушен по време на втори трус през 1323 г. Така завинаги изчезва последното от шестте известни чудеса на античността.1.В първите два текста (А и Б) има едни и същи названия. Кои са те? (Запишете ги!)

2.На кой ред има вярно твърдение според текст В?

а) Фарът бил украсен със статуи на Птоломей I.

б) Фарът бил висок повече от 190 метра.

в) Фарът бил украсен със статуи на Тритон.

г) Фарът съществува и до днес.

3. Кое твърдение е вярно за остров Фарос?

а) той не е свързан с континента;

б) на острова няма издигната кула на фар;

в) островът е свързан чрез морски вал с континента; Т) фарът не е приел името „Фар".4.Александрийският фар е:

а) второто чудо на света, което имало практическа цел;

б) единственото чудо на света, построено с практическа цел;

в) няма практическа стойност, а само развлекателна;

г) моряците са били против построяването на фара.

5.Кое изречение е сложно съставно с подчинено определително?

а) В светлината, която заливаше двора, тя съгледа желязното клепало, увиснало на чардака.

б) Тя плачеше, защото беше самичка, но се гордееше, че от любов по нея са погинали двама.

в) Двете деца, допрели чела до люковете, гледаха и повярвайте ми никак не ги беше страх.

г) Сивушка направи още едно усилие, но краката й се разтрепераха.

6.В кое изречение е употребено условно наклонение?

а) Би казал, че във тази стая не е живял отдавна никой. (Ат. Далчев)

б) Бяха замръкнали в странноприемницата край пътя.

в) Нека да те изпратя още малко!

г) Щях да те помоля за нещо, но разбрах, че не искаш да ми помогнеш.

7.Определете вида на подчиненото изречение в състава на сложното съставно изречение!

Тя с способна да направи това.

а) подчинено определително;

б) подчинено допълнително;

в) подчинено обстоятелствено;

г) няма подчинено изречение.

8.Определете глаголното време на подчертаните глаголни форми в изречението!

Ако бяхме тръгнали по-рано, щяхме да избегнем задръстването по пътя.

а) минало свършено и минало неопределено време;

б) минало несвършено и бъдеще време в миналото;

в) минало предварително и бъдеще в миналото;

г) сегашно време и минало неопределено.

9.Кое изречение е сложно съставно с подчинено подложно?

а) Който не е упорит, не успява.

б) Човекът, който е упорит, винаги успява.

в) Да успееш, трябва да си упорит.

г) Упорството е залог, да успееш.

10.На кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

а) от трън, та на глог - от дъжд на вятър;

б) дим да ме няма - обирам си крушите;

в) кривя си душата - излезе ми душата;

г) пораства ми работата - в девета глуха съм.

11. Коя дума е употребена неуместно в изречението?

Своите (а) текстове писателят просвещава (б) ни народа, на неговите (в] страдания, радости (г] и вълнения.

12. Заменете подчертаната дума в изречението с подходящ израз, без да се променя смисълът.

Иглика често яде, четейки списание или книга.

а) щом чете; '

б) след като чете;

в) като чете;

г) макар че чете.

13. Три трагични символа на робството изграждат смисловия свят на поемата „На прощаване в 1868 г." Открийте ги най-напред като лирически образи и ги свържете в кратък текст.

14. Първа глава на повестта „Немили-недраги" изпълнява роля на:

а) завръзка;

б) кулминация;

в) епилог;

г) експозиция.

15. Основен похват в представянето на хъшовете в I глава на повестта „Немили-недраги" е:

а) портретно описание;

б) биография на героя;

в) психологическа характеристика;

г) речева характеристика.

16. Продължете цитата от „Немили-недраги":

Ние сме поне свободни.

17. Основната тема в повестта „Немили-недраги" е:

а) кражбата на хъшовете;

б) животът на емигрантите;

в) смъртта на Странджата;

г) подвизите на хъшовете.

18.Кои качества НЕ са характерни за Странджата, но СА характерни за Македонски?

а) родолюбие и силна воля;

б) авантюристичен дух и хитрост;

в) смелост и целеустременост;

г) борбеност и жертвоготовност.

19. Изберете варианта, който най-добре допълва смисъла на изречението:

Израснал в..................набожен дом, той често откриваше..................в молитвата.

а) скромен, утеха;

б) деен, удобство;

в) фанатичен, съмнение;

г) религиозен, отговори. <

20.Преобразувайте пряката реч в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите глаголното време.

- Ха! - възкликна радостно Пиерета. - Вече знам какво да купя с парите от прасето. Ще си купя крава, да, една хубава шарена крава, която ще ми дава много мляко!
21. Запишете вида на изречението!

Тогава тълпата настръхна, дружен вик екна като неочаквана буря, блъсна блестящите полилеи и страхотно разтърси залата.
22. Препишете текста и редактирайте правописните, пунктуационните и грешките при членуване!

Езикът на хоратъ одавна е станал обект на научни търсения иследвания разработки и публикации. С негувата поява съществуване развитие и бъдеще се зънимава мощен клон от научното пузнание, които учините наричат езикознание или лингвистика.

23. Цитатът: „ висши същества, родени за страдания, за борба и за слава - не като другите смъртни...", е от.

а) „На прощаване";

б) „Немили-недраги";

в) „Опълченците на Шипка";

г) „Една българка".

24. Речта на Странджата от „Немили-недраги" представлява:

а) сюжетна завръзка на повестта;

б) експозиция на повестта;

в) идейно-емоционална кулминация на повестта;

г) сюжетна развръзка на повестта.

25. Кой ред е излишен?

а) кулминация;

б) експозиция;

в) развръзка;г) сонет.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница