Проект 11 Велики мислителиДата23.11.2017
Размер136.35 Kb.
Размер136.35 Kb.

ПРОЕКТ 11

Велики мислителиПродължителност на проекта

Около 8–10 часа


Приложими стандарти

Виж Приложение А за подробни обяснения на стандартите.КОО: 1. Български език и литература

КОО: 2. Чужди езици

КОО: 3. Математика, информатика и информационни технологии

КОО: 4. Обществени науки, гражданско образование и религия

КОО: 5. Природни науки и екология

КОО: 6. Изкуства

КОО: 7. Бит и технологииВ този проект учениците проучват историята и целта на Нобеловата награда. Като начало те откриват информация за категориите, в които се присъждат наградите, а след това и за наградените през последните десетилетия. Учениците имат възможност да изберат няколко личности, които са спечелили в отделни категории и след това да изучат живота и дейността на тези съвременни Нобелови лауреати. В процеса на работата си по това задание те правят връзка между социалните науки, математиката, филологиите, за да могат накрая да изработят (детска) книжка с илюстрации за живота на някои от световните велики мислители.


Цели на проекта

При този проект учениците ще:

 1. Проучат историята на Нобеловите награди и обсъдят важността на откритията и откривателите за обществото

 2. Проучат и оценят лауреатите на Нобелова Награда от 1900 г. до момента и изберат осем от тях, за които вярват, че са допринесли най-много за благото на обществото

 3. Проучат живота на съвременни Нобелови лауреати

 4. Напишат тяхна биография

 5. Напишат биографична книга, представляваща кратка история на Нобеловите награди, съдържаща подходящи илюстрации

 6. Цитират коректно използваната в биографиите литератураПредизвикателства за учениците

Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него (Проект 11 Предизвикателство) се съдържа в приложения CD-ROM.


Вие сте автор на литература за ученици и илюстратор. Вашият издател ви е поставил задачата да направите книжка за съвременните лауреати на Нобелова награда. Книжката трябва да е подходяща за ученици между 13 и 18 годишна възраст и трябва да съдържа информация за целта и историята на Нобеловите награди. Обемът на книжката трябва да е минимум 10 страници и да съдържа биографиите на поне 8 Нобелови лауреата от 1900 г. до сега. Тъй като книжката ще бъде издадена в различни държави по света тя трябва да има международна насоченост.
Издателят иска също да се увери, че децата, които я четат, научават за героите и лидерите, които имат принос в различни сфери на обществото, така че вие трябва да обхванете всички области, в които се присъжда Нобелова награда. Вие ще работите по двойки, за да изпълните следните задачи:


 1. Проучите скорошните Нобелови лауреати, за да изберете осем от тях, които искате да включите във вашата книжка.

 2. Опишете техните истории по начин, който ще задържи вниманието на децата. За илюстрации включете фотографии или други картини. Използвайте Microsoft Word за страниране на книгата.

 3. Направете атрактивна корица.

 4. Уверете се, че коректно сте цитирали използваната литература. Текстът задължително трябва да е напечатан.

Когато завършите вашата книжка може да имате шанс да я представите на някои деца на възраст между 13 и 18 години и да разберете дали наистина сте свършили добра работа и сте предизвикали интереса им.


Детайли на проекта

Учениците ще работят по двойки за изпълнението на проекта. Вие разпределете екипите, вместо да оставяте избор на учениците. Първо екипите трябва да намерят информация за последните Нобелови лауреати, а след това да решат кои от тях ще включат в книжката си. Учениците трябва да открият също и всички области, в които се присъжда наградата и да си припомнят, че трябва да включат представители от всички краища на света.


Когато приключат с проучванията си и започнат с писането на биографиите за книжката, учениците трябва да организират материала във формат на книга с помощта на Microsoft Word. След това трябва само да създадат и корица, също чрез Microsoft Word, да я отпечатат и залепят.
Умения, които учениците трябва да притежават
Интернет

 • Умения са сърфиране

 • Използване на търсачки

Microsoft Word

 • Отваряне на документ

 • Запазване на документ

 • Отпечатване на документ

 • Вмъкване на графика в документ

  Други умения:

 • извличане на информация от речници и енциклопедии

 • съставяне на библиографска справка

 • водене и организиране на записки

 • съставяне на конспект

 • формулиране на показатели за сравнение и оценка

 • създаване на писмен текст

 • задаване на въпроси и даване на отговори по поставена тема

 • използване на специфични научни термини

 • редактиране на текст

 • участие в дискусия с придържане към тема

 • проявяване на толерантност при оспорване на мнение

 • планиране и структуриране на текст съобразно темата

 • изпълнение на социални роли в конкретни образователни ситуации

 • работа в екип;

 • прилагане на контент-анализ на документи;

 • перифразиране;


Технологични изисквания за класната стая
Достъп до Интернет

Microsoft Word


Материали за инструкторите

  • Копия от Предизвикателствата за всеки ученик – на приложения CD-ROM (Проект 11 Предизвикателство)

  • Рубриката Списание - – на приложения CD-ROM (Проект 11 Рубрика)


Препоръчителни Web сайтове

Списъкът включва няколко сайта за Нобеловите награди и за много нобелови лауреати, като помощ за учениците при техните проучвания. Осигурете на всеки от екипите списък със сайтовете или ги отбележете, използвайки опцията Favorites на Internet Explorer. Ако учениците нямат достъп до Интернет или този достъп е ограничен, голяма част от тази информация може да се намери в книги и справочници.


Български Web сайтове

http://www.encyclopedia.bg/index.html

Дава информация на български език.


http://oshte.info/znanie/vesti1/0810/004.htm

Нобелови награди, информация на български език. Информация за книга.


http://www.bgfactor.org/index_php?cm=3&id=3528

Нобелови лауреати.


www.hit.bghttp://yp.hit.bg

15-те най-велики личности в българската история.


http://www.infodar.com/new/subject.php?cat=8&subcat=1

office@infodar.com

http://nobelprize.org/medicina/laureates/1997/index.html

Explore and Learn. Games and Simulations. Изследвай и научавай. Игри и симулации.


http://nobelprize.org/search/games-simulations.html

Игри и симулации


http://nobelprize.org/medicine/laureates/2004/press.html

Информация за нобеловите награди по медицина и физиология


Web сайтове на английски език
http://www.nobelchannel.com/

На този сайт учениците могат да намерят аудио и видео клипове за много носители на наградата. Сайтът има страхотни графики, лесен е за навигиране и отделните категории са представени отлично.


http://www.ideachannel.com/nobel.html

Тук може да намерите статии, написани от носители на Нобелова Награда. Също така може да откриете и аудио записи на някои от тях.http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/nobel.100/index.html

На сайта на CNN може да откриете видео клипове, както и информация за самия Алфред Нобел и избрани лауреати. Освен това тук има и фото галерия на лауреатите.


http://www.s9.com/biography/index.html

Сайтът съдържа кратки биографични данни за повече от 19,000 личности.


http://www.biography.com/

Сайтът съдържа биографиите на хиляди хора.


Допълнителни материали и източници
За учениците

 1. Костова, З., Л. Веселинова и В. Лозанова. Тетрадка с тестове и упражнения. Биология и здравно образование 9. клас. С. Анубис, 2002

 2. Костова, З. и други. Учебна тетрадка по биология за 8. клас. С., Анубис, 2000

 3. Костова, З. Л. Веселинова и В. Лозанова. Учебна тетрадка по биология и здравно образование за 10. клас. Вебико Търново, Фабер, 2004

 4. Куртев, А. и други. Биология за 8. клас на СОУ. С., Анубис, 2000, с. 136 (Нобелови лауреати)

 5. Мардисян, Г. От космоса срещу екологичните катастрофи. С., Издателство на БАН, 1993

 6. Наков, Л. Имунологична защита на организма. С., Народна просвета, 1990

 7. Николов, Т. Биология и здравно образование 9. клас. С., Анубис, 2001

 8. Томова, Ст., Н. Вълчева, Ал. Панайотов. Дайджест по биология ІІ част. С., Модул, 1994

 9. Хокинг, Ст. Нобелови лауреати.. Инфодар, 2004.


За учителите

 1. Костова, З. и Ц. Вълкова. Книга за учителя по биология и здравно образование 9. и 10. клас. С. Анубис, 2001

 2. Костова, З.. и други. Книга за учителя по биология в 8. клас. С., Анубис, 1999

 3. Костова, З. Концептуализация на екологичното образование, І част. Велико Търново, Фабер, 2003

 4. Костова, З. Концептуализация на екологичното образование, ІІ част (педагогически практики). Велико Търново, Фабер, 2004

 5. Свещаров, Г. и Г. Марков. Генното инженерство – настояще и бъдеще. С., Земиздат, 1989

 6. Свещаров, Г. Върхове в развитието на биологията. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 1991

 7. Като помощен материал и допълнителен източник на информация за учениците може да си набавите копие от книгата Нобеловата Награда: Първите 100 Години от Агнета Уолин Велиновитз и Нилс Рингертз Уърълд Сайантифик Пъб Ко., 2001


Етапи на класната работа

Проектът се разработва в обучението по биология, химия, физика и други учебни предмети. Може да се приложи в обучението по биология и здравно образование в 10. клас, ядро “Много клетъчен организъм” или ядро “Биологична еволюция”. Един от проучваните Нобелови лауреати може да бъде Стенли Прузинер, откривател на прионите.


Един учител (по биология, български език, литература, химия и т.н.) поема ръководството на проекта. Разработва кратка програма със задачи за решаване по всеки учебен предмет и ангажиментите на своите колеги, както и график за изпълнението им. (виж проект 4, Допълнителни насоки). В часа по неговия учебен предмет (на празник на науката – 10. ХІ), в часа на класа се презентират проектите на учениците. Разработването на отделните задачи по проекта се извършва като домашна работа. Информацията по Интернет се търси в часовете по информатика и ИТ. Трансдисциплинарният подход се осъществява чрез учебна конференция на учениците, посветена на Нобеловите лауреати и презентиране на подготвената от учениците книжка.

 1. Като увод в темата попитайте учениците знаят ли какво представлява Нобеловата Награда. Може да помогнете на учениците с примери. Нека се сетят за възможно най-много лауреати. Изпишете ги на дъската или в таблица. Осигурете на учениците да гледат филм за Алфред Нобел от сайта на CNN http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/nobel.100/index.html като част от уводния материал за проекта. Ако разполагате с необходимата техника, използвайте LCD проектор към вашия компютър за да покажете филма на учениците. Ако това не ви е възможно нека учениците прочетат статията от същия сайт.

 2. Ако все пак гледате филма трябва да раздадете копия от статията на сайта на CNN. Всички трябва да прочетат статията и да отговорят на следните въпроси:

 1. • Защо Алфред Нобел е създал Нобеловата награда?

 2. • Кой избира победителите?

 3. • Защо понякога изборът е спорен?

 4. Нека учениците проучат E-Музеят на Нобел на http://www.nobel.se/. На сайта има интерактивни игри, които поясняват различни науки и други въпроси. Учениците трябва да изучат игрите, както и историческата част от сайта, която съдържа информация за наградите и победителите.

 5. Изискайте от учениците да проучат сайта на E-Музеят на Нобел и да му поставят накаква оценка. Вниманието им трябва да е насочено към количеството достъпна информация, навигацията на сайта, графиките и качеството на информацията. Ако Интернет достъпа е ограничен, труден или невъзможен, отпечатайте част от информацията на сайта и накарайте учениците да работят по двойки върху поставените задачи.

 6. След като учениците се запознаят с историята на наградите и някои от лауреатите, представете им Предизвикателствата.

 7. Разделете класа на двойки, всяка от които да направи по една книжка за живота на Нобеловите лауреати. Внимателно определяйте екипите, имайки предвид индивидуалните способности на учениците. Те трябва да съставят книжка от 10 страници за живота на 8 нобелови лауреата, както и за историята на Наградата. Напомнете на учениците, че книжката е предназначена за ученици между 13 и 18 годишна възраст и трябва да съдържа обяснение за това какво именно са направили лауреатите. Учениците също трябва да обяснят и важността, заслугите и приноса на всеки един от лауреатите. Насърчете учениците да използват илюстрации и фотографии за обогатяване на съдържанието на книжката. Също така трябва да цитират коректно използваната литература и да изработят корица на книгата със заглавие.

 8. След като учениците са готови със своята книжка, обсъдете всички заедно значението и важността на Нобеловата награда за днешното общество. Може да започнете дискусията със следните въпроси:

  • Какво е значението на Нобеловата Награда за нашето общество?

  • Дали все още е толкова значима и днес, както когато я е създал Алфред Нобел?

  • Защо глобалното общество се нуждае от такава награда?


Оценяване

 • Използвайте Рубриката Детска книжка на приложения CD-ROM (Проект 11 Рубрика 1) за оценка на създадените от учениците книжки.


Допълнителни дейности

Като последваща дейност може да организирате посещение на вашите ученици в някое начално училище, където те да представят своите книжки. Освен това те могат да подготвят и кратък увод за Нобеловата Награда и защо тя е толкова важна, както и няколко общи въпроса за книжката си към учениците от началното училище, които да им зададат след като приключат с четенето й.


Като друга допълнителна дейност може да изискате от учениците да водят кореспонденция с някои от последните нобелови лауреати с цел да вземат интервюта от тях преди за започнат списването на книжката и в последствие да им изпратят копие от нея.
Стратегии за подкрепа

В процеса на писането на книжката ще има нужда да упътвате и подкрепяте учениците си. Припомнете им каква е тяхната аудитория (деца между 8 и 11 години) и им помогнете да разбият материала на по-прост формат, така че малките ученици да могат да го разберат. Ако някои от учениците са слаби в писмените работи може да организирате групи от 3-4. В тези групи по-добрите в писането ученици ще помагат на тези, които изпитват затруднения.


Допълнителни насоки:

Проектът се осъществява по учебния предмет “Биология и здравно образование, 10. клас. Тема “Биологична еволюция”. Проектът се реализира в следните варианти в зависимост от вида училище: а) за професионални гимназии съпътстващо в макроструктурата на уроците; б) за СОУи други училища, където биология и здравно образование в 10.(11) клас се изучава с 2 часа седмично, като отделни часове с проектно базирано обучение; в) в профилирана (ПП) или задължително избираема подготовка, като отделни часове с проектно базирано обучение.

В зависимост от времето, с което разполагате можете да разделите проекта на 2 или 3 минипроекта, като примерните теми да бъдат обвързани с носители на нобелови награди в областта на биологията и медицината; настоящето с акцент върху медицина и здравеопазване и на други теми (Носители на нобелови награди в биохимията, във физиката и т.н.). Използвайте посочените електронни адреси.

1. Учениците могат да пресъздадат времето, в което е работил откривателят или изобретателят, неговият екип, трудностите и съмненията, които е преживял, за да стигне до откритието, самата процедура по награждаването.

2. Уместно е, след като са изготвили книгата “Велики мислители” да организират публично обсъждане като предварително разработят сценарий, изберат отговорници, зала, начин на представяне, раздаване на автографи и други.

ПРОЕКТ 11

Велики мислители
Предизвикателство

Вие сте автор на книжки и илюстратор. Вашият издател ви е поставил задачата да направите книжка за съвременните лауреати на Нобелова Награда. Книжката трябва да е подходяща за деца между 13 и 18 годишна възраст и трябва да съдържа информация за целта и историята на Нобеловите Награди. Обемът на книжката трябва да е минимум 10 страници и да съдържа биографиите на поне 8 Нобелови лауреата от 1900 г. до сега. Тъй като книжката ще бъде издадена в различни държави по света тя трябва да има международна насоченост. Издателят иска също да се увери, че учениците, които я четат, научават за героите и лидерите, които имат принос в различни сфери на обществото, така че вие трябва да обхванете всички области, в които се присъжда Нобелова Награда. Вие ще работите по двойки, за да изпълните следните задачи: 1. Проучите последните Нобелови лауреати, за да изберете осем от тях, които искате да включите във вашата книжка.

 2. Опишете техните истории по начин, който ще задържи вниманието на децата. За илюстрации включете фотографии или други картини. Използвайте Microsoft Word за страниране на книгата.

 3. Направете атрактивна корица.

 4. Уверете се, че коректно сте цитирали използваната литература. Текстът задължително трябва да е напечатан.

Когато завършите вашата книжка може да имате шанс да я представите на някои учениците на възраст между 13 и 18 години и да разберете дали наистина сте свършили добра работа и сте предизвикали интереса им.


ПРОЕКТ 11Велики мислители
Рубрика Детска книжка


 1. Биографичните данни са пълни и коректни.

1 2 3 4 5

 1. Задачата отговаря на всички изисквания (заглавие, 10 страници, корица, илюстрации)

1 2 3 4 5

 1. Книгата е добре организирана.

1 2 3 4 5

 1. Библиографията е в определения формат.

1 2 3 4 5

 1. Книгата показва познаване на материала.

1 2 3 4 5

 1. Правописът, пунктуацията и граматиката са коректни.

1 2 3 4 5

 1. Книгата е цветна и добре оформена.

1 2 3 4 5

 1. Всеки член на екипа е допринесъл равностойно за изпълнение на заданието.

1 2 3 4 5
Оценка и коментари:

Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето проект 11 -


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница