Проект: „М. Е. Н. Т. О. Р. И. Менторството като Ефективен НовДата06.04.2017
Размер18.04 Kb.
Размер18.04 Kb.

arete-logo

ПРОЕКТ: „М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов eea grants logo

Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, дог.№277/21.01.2015

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на

НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското

икономическо пространство 2009-2014г.

www.ngogrants.bg/ www.eeagrants.orgФ О Р М У Л Я Р

участие в курсове за подготовка за зрелостни изпити

(Матура)


1. Трите имена:


2. Възраст:

ЕГН:


3. Какъв е вашият етнически произход?


4. Адрес:

град/ село: пощенски код:

област: община: улица:


5. Контакти:

тел:


е-mail:

6. Информация за училището:

  • име:

  • адрес:

  • в каква специалност/ паралелка сте:

7. Общ успех от учебната 2014- 2015 година:

8. Участвали ли сте в дейности на МФ „Арете“? Моля опишете ги.

9. Моля напишете тук есе на тема: "Какво искате да постигнете след като завършите средното си образование?“ Желателно е есето да бъде в печатен вид - формат А4, шрифт Times New Roman

10. По какви предмети (задължителни и избираеми) ще държите зрелостен изпит?

11. Откъде получихте информация за програмата?

С подписа си по- долу давам съгласието си името и други лични данни да се използват за целите на обмена на информация в рамките на програмата.
Дата и подпис:


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница