Програма "Артистични психо-социални практики"Дата07.04.2017
Размер86.95 Kb.
Размер86.95 Kb.

Магистърска програма
"Артистични психо-социални практики"

Съвместна програма на Нов български университет
и Центъра за култура и дебат "Червената къща”
Академична година 2009-10
Програмата съществува от 2002 година и до този момент има седем випуска студенти. Програмата предлага задълбочени изследвания върху познанието за човека, взаимоотношенията и социалните роли. В обучението се набляга на усвояването на различни психо-социални практики и методи като психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра. За нуждите на програмата се организират различни видове консултативни практики и интердисциплинарни занимания в екип със специалисти от различни области.

Основна цел на програмата е придобиване на умения за консултиране, решаване на проблеми при взимане на решения и оптимизиране на личностните взаимодействия при работа и управление на хора в екип или в неравностойно положение.


Завършилите програмата получават реализация в различни организации, проекти, инициативи и екипи в сферата на социалните дейности, културата и изкуствата, образованието, консултативните практики с възрастни и деца и др. Една част от завършилите създават свои организации или самостоятелно инициират дейности и проекти в различни социални и културни институции. Друга част от студентите се насочват към консултативна работа чрез средствата на изкуствата и/или продължават обучението си по психодрама и психотерапия.
ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Директори: д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
Департамент, предлагащ програмата: Театър
Специалност и професионална квалификация: Изкуство и социална работа, магистър по артистични психо-социални практики

Компетенции: Завършилите програмата притежават знания и умения за:

  • човека и неговото обкръжение, както и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтаността като базисни категории на личностното израстване и автономност;

  • работа с хора на базата на различни експресивни психо-социални подходи – психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др. – за подобряване на социалното функциониране на човека и повишаване на неговата житейска и личностна ефективност;

  • провеждане на различни видове консултативни практики с индивиди, групи, общности и институции в сферата на изкуствата, образованието, социалните дейности, здравеопазването; консултиране на решаването на проблеми в индивидуален, групов и организационен контекст при вземане на решения, оптимизиране на личностните взаимодействия; организационното функциониране, управлението на хора, екипи и др.;

  • работа в интердисциплинарни екипи с артисти, психолози, педагози, социални работници, лекари, мениджъри, обучители и други специалисти при реализирането на артистични и други проекти с хора в неравностойно социално положение; с хора, търсещи подобряване на личностните си и социални умения; психично болни; с жертви на насилие, зависимости, семейни проблеми; с хора със специални нужди;

  • провеждане на научни изследвания в областта на изкуствата и човешките взаимоотношения в различен културен контекст.


Допълнителни изисквания за прием: В програмата се приемат завършили бакалавърска степен в областта на:

  • различните изкуства (театър, музика, танц, визуални изкуства и др.);

  • психологията, социалната работа, педагогиката, хуманитаристиката, социологията, философията, икономиката, медицината;

  • управлението на културни дейности, културната политика и др.


Изисквания: Общ брой кредити – 105

аудиторни лекционни курсове – 45 кр.; извън аудиторни учебни форми – 30 кр. (или от курсове от програмата); магистърски стаж – 15 кр.; магистърска теза – 15 кр.


КУРСОВЕ
Първа година
Първи семестър

Аудиторни лекционни курсове (кредитни)

APPM101 Въведение в действените методи и подходи

д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 50 ч. 5 кр.APPM102 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек)

д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров, 40 ч. 4 кр.APPM103 Тълкуване и психодрама на приказки

Диана Циркова, д.п.н., Мален Маленов  

30 ч. 3 кр.

APPM104 Социометрични подходи

Златко Теохаров, 30 ч. 3 кр.APPM206 Практически семинар

екип, 30 ч. 3 кр.APPM309 Човекът и културата. Моят проект в културата

Цветелина Йосифова и екип, 30 ч. 3 кр.Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

APPM107 Проект: участие в изследователски проект под супервизия – І част

Цветелина Йосифова,  6 кр.APPM110 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип – І част
Цветелина Йосифова,  3 кр.

АРРМ111 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси – І част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.

APPM112 Практика – І част
Диана Циркова, д.п.н., 6 кр.

APPM316 Самостоятелна работа: проучване, анализ, разработване на

проект – І част

д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.
Втори семестър

Аудиторни лекционни курсове (кредитни)

APPM201 Практически ролеви тренинг – І част

д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 40 ч. 4 кр.APPM202 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста)

д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров, 40 ч. 4 кр.APPM203 Психологични теории за развитието през призмата на драмата

Диана Циркова, д.п.н., Йовко Иванов, 40 ч. 4 кр.APPM204 Психодраматичното действие (семинар)

д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифовар 30 ч. 3 кр.APPM303 Психоанализа на изкуството

д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.APPM304 Драма без сценарий

Мален Маленов, Цветелина Господинова, 30 ч. 3 кр.Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

APPM108 Проект: участие в изследователски проект под супервизия – ІІ част

Цветелина Йосифова, 6 кр.

APPM114 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип – ІІ част
Цветелина Йосифова, 3 кр.

АРРМ112 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси – ІІ част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.

APPM113 Практика – ІІ част
Диана Циркова, д.п.н., 6 кр.

APPM317 Самостоятелна работа: проучване, анализ, разработване на проект – II част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.
Втора година
Трети семестър

Аудиторни лекционни курсове (кредитни)

APPM105 Теория и практика на груповия процес (групи, организации и общности)

д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.APPM106 Развитие на терапевтичната идея. Разглеждане на казуси

д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.APPM301 Практически ролеви тренинг - II част

д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.APPM302 Психодрама и психоанализа

д-р Давид Иерохам и екип, 30 ч. 3 кр.APPM305 Изкуство терапия

Цветелина Господинова и екип, 30 ч. 3 кр.APPM307 Психодрама на сънищата

д-р Евгений Генчев, Ваня Недялкова, 30 ч. 3 кр.APPM311 Краят на интерпретациите

проф. Камелия Мечанова, д.и. и екип, 30 ч. 3 кр.Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

APPM211 Стаж

д-р Давид Иерохам, Диана Циркова, д.п., Цветелина Йосифова15 кр.
КОНСУЛТАЦИИ, ПРИЕМНО ИНТЕРВЮ, ЗАПИСВАНИЯ И СТИПЕНДИИ
Предварителни въпроси могат да бъдат задавани по електронна поща на адрес tzviossifova@gmail.com, на мобилен 0888 95 25 00 или, след 7 септември, на тел. 02 / 988 81 88, 986 44 16.

Консултации и приемно интервю за програмата се провеждат при следния график:


Консултации:

14 август (петък), 13.00-15.00 ч., Червената къща

11 септември (петък), 13.00-15.00 ч., НБУ, зала 205, корпус І

18 септември (петък), 13.00-15.00 ч., НБУ, зала 129, корпус І

28 септември (петък), 13.00-15.00 ч., НБУ, зала 129, корпус І
За явяване на приемно интервю е необходимо предварително да се регистрирате като кандидат-студент и да подадете. Документи за кандидатстване се подават в НБУ, отдел “Студенти”, стая 215, корпус 1.
Приемното интервю за програмата ще се проведе на 29 септември (вторник), от 10.00 до 16.00 часа в НБУ, зала 129, корпус І.
Мотивационното есе, с което се кандидатства трябва да бъде предварително подготвено и представено на приемното интервю.
Нов български университет предлага възможности за получаване на стипендии.
Повече за това и процедурата за прием може да научите на www.nbu.bg
Полезни адреси:

Червената къща: ул. „Любен Каравелов” 15, София 1142Нов български университет: ул. „Монтевидео” 21, София 1635
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница