Програма на Европейския съюз за България проект по програма фарстраница1/18
Дата24.01.2018
Размер1.44 Mb.
Размер1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Strengthening the capacity of the Bulgarian public administration for implementing the e-Government Strategy
EuropeAid/122540/D/SV/BG:


Програма на Европейския съюз за БългарияПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ФАР:

Укрепване на капацитета на Българската държавна администрация за изпълнение на стратегията за електронно правителство”BG2004/016-711.10.01

EuropeAid/122540/D/SV/BG:

Препоръки за телекомуникационна инфраструктура на администрацията

30 ноември 2007

Настоящият проект се финансира от Европейския съюзПроектът се реализира от

IBM България ООД

Global Business Services


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКЛАДА

Име на проекта:

Укрепване на капацитета на Българската държавна администрация за изпълнение на стратегията за електронно правителство

Проект No. :

BG2004/016-711.10.01 — EuropeAid/122540/D/SV/BG

Държава :

Република България
Изпълнител

Име :

IBM България ООД

Адрес :

Световен търговски център

Бул. “Драган Цанков” 36

1057 София, България


Телефон :

++359 2 973 3171

Факс :

++359 2 973 3163

Ел. поща :

peter.bozadjiev@bg.ibm.com

Телекс :
Лице за контакт:

Петър Бозаджиев

Крис Дж. БраунПодписи :Дата на доклада: 30 ноември 2007

Версия Oкончателен доклад


Автор на доклада: Цветан Братинов,

Начало на проекта: 30 ноември 2006

Начало на дейностите: 30 ноември 2006

Срок на проекта: 12 месеца

Съдържанието на настоящия документ ангажира единствено Ай Би Ем България ЕООД и не може по никакъв начин да се счита, че отразява становището на Делегацията на ЕО или Европейската Комисия.

СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ 7

1.1 Цели на телекомуникационната инфраструктура на администрацията 7

1.2 Очаквани ползи 8

1.3 Препоръки 9

1.4 Основа за препоръките 9

2 СТРАТЕГИЧЕСКИ БИЗНЕС И СЕРВИЗНИ ИЗИСКВАНИЯ 11

3.1 Бизнес цели 11

2.1 Бизнес насока 12

2.2 Бизнес визия 12

2.3 Цели на обслужването 13

3 ЛОГИЧЕСКА МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА 15

3.1 Визия 15

3.2 Стандартни блокове и модели 15

4 ПОРТФЕЙЛ МРЕЖОВИ УСЛУГИ 18

4.1 Текущ портфейл мрежови услуги 18

4.2 Настояща мрежова среда 18

4.3 Бъдещи изисквания към мрежата 20

4.4 Нефункционални изисквания 21

5 ИЗИСКВАН ПОРТФЕЙЛ МРЕЖОВИ УСЛУГИ 25

5.1 Общо описание на услугата 25

5.2 Стандартни елементи на услугата 25

5.3 Осигуряване на канал с гарантирана скорост на достъп 25

5.4 Управление на маршрутизатори 26

5.5 Сигурност на НАМДА IP VPN 26

5.6 IP VPN услуги 27

6 ТЕХНОЛОГИИ ЗА МРЕЖОВИ УСЛУГИ 29

6.1 Технологии за достъп 29

6.2 Важни понятия 34

6.3 Процеси за достъп 39

6.4 Сервизни възможности / умения 39

7 ДИЗАЙН НА МРЕЖАТА 40

7.1 Въведение 40

7.2 Принципи на мрежата 41

7.3 Критерии за дизайн 45

7.4 Мрежови политики 48

7.5 Мрежови стандарти 568 МОДЕЛ зА мрежово управление 69

8.1 Управление на конфигурацията 71

8.2 Управление на промените 73

8.3 Управление на събитията (инцидентите) и проблемите 76

8.4 Наблюдение на услугите и администрация 80

8.5 Управление на качеството (нивото) на услугите 82

8.6 Непрекъснатост на ИТ услугите 84

8.7 Управление на ресурсите 86

8.8 Отговорности в мрежовото управление 87

8.9 Контрол на мрежовото управление 889 ПРЕПОРЪКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ 91

9.1 Етапи (вълни) на мрежовата стратегия 91

9.2 Препоръки и следващи стъпки 93

9.3 Основни фактори и рискове за успеха 94ФИГУРИ


Фигура 1 – Логическа перспектива на архитектурните концепции 11

Фигура 2 – Методология ТАСП 11

Фигура 3 – Стратегическа стойност на мрежовите услуги 14

Фигура 4 – Мрежови стандартни блокове 16

Фигура 5 – Концептуални ниво 1 Дизайн 17

Фигура 6 – Настояща НАМДА инфраструктура 19

Фигура 7 – Препоръчвана бъдеща НАМДА инфраструктура 20

Фигура 8 – Темпо на нарастване на комуникационния трафик 29

Фигура 9 – СРДВ (Спектрално разделение по дължина на вълната) 30

Фигура 10 – IPoDWDM (ИП по оптична мрежа) 32

Фигура 11 – ОМКПЕ 34

Фигура 12 – Рамка на сигурността 49РЕЧНИК

CCICMT

КЦИКУТ

Coordinating Centre for Information, Communication and Management Technologies

Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологииCCIS

КСИО

Coordinating Council for Information Society

Координационен съвет за информационно обществоCFCU

КЦИКУТ

Central Finance and Contracting Unit of the Ministry of Finance

Централно звено за финансиране и договаряне при Министерство на финанситеCoM

МС

Council of Ministers

Министерски съветCoS

КУ

Class of Service

Категория услугаCV

Автобиография

EC

ЕК

European Commission

Европейска комисияECO

ЕКО

European Consultants Organisation

Европейска консултантска организацияEU

ЕС

European Union

Европейски съюзFR

ОД

Final Report

Окончателен докладILM

МЖЦИ

Information Lifecycle Model

Модел на жизнения цикъл на информациятаIPAEI

ИПАЕА

Institute for Public Administration and European Integration

Институт по публична администрация и Европейска интеграцияKPI

КПЕ

Key Performance Indicator

Основен показател за ефективностLTE

ДЕ

Long Term Expert

Дългосрочен експертМФ

Министерство на финансите

МЗ

Министерство на здравеопазването

МВР

Министерство на вътрешните работи

МП

Министерство на правосъдието

MSAAR

МДААР

Ministry of State Administration and Administrative Reform

Министерство на държавната администрация и административната реформаМД

Ежемесечен доклад

СЧ

Страна членка

НПО

Неправителствена организация

НСЧ

Нови страни членки

ДА

Държавна администрация

PAR

ДАР

Public administrative reform

Държавна административна реформаPIU

ЗИП

Programme Implementation Unit

Звено за изпълнение на програматаPSC

УСП

Project Steering Committee

Управителен съвет по проектаSAITC

ДАИТК

State Agency for Information Technology & Communications

Държавна агенция за информационни технологии и комуникацииSPO

СРП

Senior Project Officer

Старши ръководител на проектаSTE

КЕ

Short-Term Expert

Краткосрочен експертTL

РЕ

Team Leader

Ръководител на екипаToR

ТЗ

Terms of Reference

Техническо заданиеWS1 – WS3

РП 1 – РП3

Work Stream 1, 2, or 3

Работен поток 1, 2 или 3
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница