Програма на фестивала понеделник, 29. 09. 2014 г. Тематични семинариДата25.02.2017
Размер109.52 Kb.
Размер109.52 Kb.

logofestival.jpg see_colour_tcp.jpg

Енергийна визия 2020 за градове от Югоизточна ЕвропаEnVision'2020
Международен фестивал „ТВОЯТ ГРАД Е ТВОЯТА ЕНЕРГИЯ”
29 септември – 04 октомври 2014
София, българия

29-ти септември – 03-ти октомври 2014

Столична община Софийска енергийна агенция - СОФЕНАsofia

sofenalogo1000x600.jpg

eu+logo.jpg

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
Понеделник, 29.09.2014 г.


 1. ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ
Място на провеждане

Време

Тема

Хотел Арена ди Сердика, зала Сердика

9:00-11:00

Семинар на тема „Интегрирани енергоефективни решения и ВЕИ в сградния сектор”

14:00-16:00

Семинар на тема „Италианският опит в инициативи и данъчни облекчения за ВЕИ и енергийна ефективност”

16:00-18:00

Семинар на тема „Сгради с нулево потребление на енергия”
 1. ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ
Място на провеждане

Време

Тема

Район Кремиковци, Столична община

11:00-13:00

„Зелена” детска градина с термопомпена инсталация
 1. ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Място на провеждане

Време

Тема

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Комплекс на БАН, бул. Цариградско шосе 72

10:00 -16:00

Соларни панели за топла вода
 1. ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС ОТ 24 УЧИЛИЩА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Темата на спектакъла кореспондира с ежедневните действия в училищната и домашната среда по отношение намаляване потреблението на енергия.
Място на провеждане

Време

36 СОУ, район Красно село

09:00 - 09:30

104 ОУ, район Триадица

11:00 - 11:30

28 СОУ, район Красна поляна

13:00 – 13:30

88 СОУ, район Овча купел

15:00 – 15:30

2 СОУ, район Витоша

17:00 – 17:30


Вторник, 30.09.2014 г.


 1. ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ
Място на провеждане

Време

Тема

Зала на Областен информационен център, бул. Витоша 99,

Организиран транспорт в 08:30 от хотел Арена ди Сердика, ул. Будапеща 49:00-11:00

Семинар на тема „Финансови инструменти за финансиране на мерки за енергийна ефективности и ВЕИ в градовете от Югоизточна Европа”

11:00-13:00

Семинар на тема „Транспорт и мобилност за по-чисти градове”

14:00-16:00

Семинар на тема „Производство и потребление на енергия на местно ниво”


2. ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ


Място на провеждане

Време

Тема

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Комплекс на БАН, бул.Цариградско шосе 72

10:00 -16:00

Фотоволтаични панели
 1. ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС ОТ 24 УЧИЛИЩА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Темата на спектакъла кореспондира с ежедневните действия в училищната и домашната среда по отношение намаляване потреблението на енергия.
Място на провеждане

Време

61 ОУ, район Връбница

09:00 - 09:30

54 СОУ, район Надежда

11:00 - 11:30

96 СОУ, район Люлин

13:00 – 13:30

78 СОУ, район Банкя

15:00 – 15:30

170 СОУ, район Нови Искър

17:00 – 17:30Сряда, 01.10.2014 г.


 1. ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР
Място на провеждане

Време

Тема

ул. Париж №1, ет.1


9:00-13:30

Семинар на тема „Чисти превозни средства” 1. ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ
Място на провеждане

Време

Тема

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ”, ул. Бяло море 8

14:00-15:30

Въвеждане на интегрирани мерки за енергийна ефективност и ВЕИ и енергиен мениджмънт

Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води,

с. КубратовоОрганизиран транспорт от Паметник „Васил Левски”

15:30-17:00

Представяне на проект за оползотворяване на биогаз от отпадъчните води на СофияЗабележка - Пътуването ще се осъществи с демонстрационния автобус на електрическа енергия, който използва технология на свръх кондензатори
 1. ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Място на провеждане

Време

Тема

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Комплекс на БАН, бул. Цариградско шосе 72

10:00 -16:00

Инсталация за тестване на фотоволтаични панели 1. ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС ОТ 24 УЧИЛИЩА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Темата на спектакъла кореспондира с ежедневните действия в училищната и домашната среда по отношение намаляване потреблението на енергия.
Място на провеждане

Време

55 СОУ, район Студентски

09:00 - 09:30

81 СОУ, район Младост

11:00 - 11:30

108 СОУ, район Искър

13:00 – 13:30

71 СОУ, район Панчарево

15:00 – 15:30

162 ОУ, район Кремиковци

17:00 – 17:30


Четвъртък, 02.10.2014 г.


 1. ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ EnVision'2020.
Място на провеждане: Хотел Арена ди Сердика, зала Сердика, ул. „Будапеща“ №2 , София 1000, България

09:00 – 09:30

Регистрация на участниците

09:30 - 10:30


Откриване на Конференцията

Столична община


Министерство на регионалналното развитие
Министерство на икономиката и енергетиката
Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа: Транснационалното сътрудничество в Югоизточна Европа
Представяне на проект EnVision’2020

10:30 – 11:00

Енергийната ефективност в Република България

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 - 12:30


Европейският контекст на мерките за енергийна ефективност – Инициатива „Конвент на кметовете“

12:30 - 13:00


Сравнителен анализ на политиките за внедряване на Възобновяеми енергийни източници в Югоизточна Европа

13:00 – 14:00


Обедна почивка


14:00 - 18:00


Кръгла маса:

Дейности по проект EnVision’2020 в подкрепа на стратегията на ЕС за намаляване на емисиите СО2 : Методология на EnVision’2020, идентифицирани добри практики и предвиждане потреблението на енергия през 2030 г.
18:00

Закриване на събитието 1. ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Място на провеждане

Време

Тема

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Комплекс на БАН, бул. Цариградско шосе 72

10:00 -16:00

Използване на слънчева енергия и нови енергийни източници
 1. ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС ОТ 24 УЧИЛИЩА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Темата на спектакъла кореспондира с ежедневните действия в училищната и домашната среда по отношение намаляване потреблението на енергия.
Място на провеждане

Време

138 СОУ, район Слатина

09:00 - 09:30

49 ОУ, район Подуяне

11:00 - 11:30

112 ОУ, район Оборище

13:00 – 13:30

48 ОУ, район Сердика

15:00 – 15:30


Петък, 03.10.2014 г.


 1. ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Място на провеждане

Време

Тема

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Комплекс на БАН, бул. Цариградско шосе 72

10:00 -16:00

Използване на алтернативни енергийни източници
 1. ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС ОТ 24 УЧИЛИЩА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Темата на спектакъла кореспондира с ежедневните действия в училищната и домашната среда по отношение намаляване потреблението на енергия.
Място на провеждане

Време

119 СОУ, район Изгрев

09:00 - 09:30

120 СОУ, район Лозенец

11:00 - 11:30

12 СОУ, район Средец

13:00 – 13:30

18 СОУ, район Възраждане

15:00 – 15:30

45 ОУ, район Илинден

17:00 – 17:30ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА СЕДМИЦА
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА”

линк за участие в конкурса: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=80193&nxt=0
КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „зелени хоризонти пред съвременните градове

линк за участие в конкурса: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=80234&nxt=0
КОНКУРС ЗА СНИМКА НА ТЕМА „ТВОЯТ ГРАД Е ТВОЯТА ЕНЕРГИЯ” –

линк за участие в конкурса:

https://www.facebook.com/env2020?fref=ts
* ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИТЕ ОТ КОНКУРСА НА ТЕМА „ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА” в градинката пред Народния театър ще се проведе в периода 4-18 ноември 2014 г.
________________________________________________________________________________
Лице за контакт, от страна на Столична община:

 • Катя Вълкова – гл. експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“, Столична община и координатор по Проекта, тел.: 02/904-1385; e-mail: k.valkova@sofia.bg

 • Даряна Дамянова – мл. експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“, Столична община, тел.: 02/904-1385; e-mail: d.damyanova@sofia.bg


Лице за контакт, от страна на СЕА „СОФЕНА“:

 • Д-р инж. Здравко Георгиев – Изпълнителен Директор и координатор на Проекта, тел. 02/943 44 01, e-mail:zgeorgiev@sofena.com


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница