Програма по бизнес администрация ( Full-time mba ). Програмата се провежда на английски език и е насочена към мениджъри с не по-малко от три години професионален стажДата24.04.2017
Размер110.19 Kb.
Размер110.19 Kb.

БЮЛЕТИН

НОЕМВРИ 2009

СТИПЕНДИИ, МАГИСТРАТУРИ, СТАЖОВЕ

ОТ 16 НОЕМВРИ СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ”

От 16 ноември 2009 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията по кандидатстване за стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди", съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 година" за зимния семестър на учебната 2009/2010 година.

Информация за кандидатстването - регистрация, попълване на формулярите и т.н., ще получите на следния адрес:   http://eurostipendii.mon.bg.


 

СТИПЕНДИИ ЗА MBA НА ЕВРОПЕЙСКОТО УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ И ТЕХНОЛОГИИ
Европейското училище по мениджмънт и технологии (ESMT) в Берлин предлага стипендии за магистърската си програма по бизнес администрация (Full-time MBA). Програмата се провежда на английски език и е насочена към мениджъри с не по-малко от три години професионален стаж.

Стипендиите на ESMT покриват частично или изцяло таксата за обучение и са присъждани на кандидати с отлични академични и професионални постижения. Част от финансирането е предназначено специално за талантливи дами, които желаят да се обучават в програмата.

Условието за отпускане на стипендия е да сте приети във Full-time MBA програмата. За стипендиите не се кандидатства, те се отпускат автоматично на най-добрите студенти.

Необходимите документи за кандидатстване са апликационен формуляр, CV, две препоръки, четири есета, които да демонстрират вашите идеи за лидерство, личните и професионалните ви постижения и плановете ви за развитие. Също така трябва предоставите резултати от GMAT, официално копие на английски език от академичната ви справка и сертификат за владеене на английски език. С одобрените по документи кандидати се провежда интервю.

Крайният срок за кандидатстване за програмата, която започва през януари 2010 г. е 1 декември 2009 г.

Повече информация можете да намерите на Интернет страницата на Европейското училище по мениджмънт и технологии.
ЧАСТИЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТРАТУРИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ХЕЛЗИНКИ
Университетът в Хелзинки, Финландия обявява прием за магистърски програми за академичната 2010-2011 г. Университетът предлага 30 международни магистърски програми и отпуска частични стипендии за отлични студенти.

Някои от по-интересните магистратури, които Университетът в Хелзинки предлага, са: " Горски науки и бизнес", "Геоинформатика", "Етнически връзки, културни различия и интеграция", "Религиозни корени на Европа", "Преводна медицина", "Баезиева статистика и анализ на решение" и "Храна на живота".


Продължителността на магистратурите е две години, а езикът, на който се провеждат – английски.
Крайният срок за кандидатстване за повечето програми е 1 февруари 2010 г. За определени програми има по-ранни крайни срокове, например - 1 декември 2009 г. за "Храна на живота".

Обучението в университета в Хелзинки е безплатно.


Всички международни студенти, които са приети в магистърски програми на английски език и не пребивават за постоянно във Финландия, имат възможност да получат стипендия. За Helsinki International Student Grant не се кандидатства, стипендията се отпуска автоматично на вече приети отлични студенти. За всяка от международните магистърски програми се отпуска по една стипендия годишно в размер на около 2500 евро.

Допълнителна информация за магистратурите можете да намерите на интернет страницата на Университета в Хелзинки, секция "Международни магистратури".

Повече за висшето образование във Финландия можете да намерите тук.
ПЪЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАТИ В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИСПАНИЯ
За 2010 г. испанската фондация "ла Кайша" (la Caixa) предлага десет пълни стипендии за експериментална работа с цел придобиване на докторска степен в испанския "Национален център за онкологични изследвания" (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) в Мадрид. Стипендиите са предназначени за талантливи висшисти от всички националности.
Кандидатите трябва да са завършили преди не повече от две години образователна степен, която им позволява да започнат докторат. Дипломата им трябва да е в областта на биомедицинските науки. Необходим е отличен успех, солидни познания по английски език и предишен изследователски опит. Публикации в съавторство в някой от журналите в списъка на MedLine се считат за предимство. Кандидатите трябва да са на възраст не повече от 30 години.
Стипендията покрива напълно таксата за обучение. Също така на докторантите  се осигурява 18 069 евро бруто на година за разходи за живот. Предвидени са и 1500 евро годишно за допълнителни разходи като например участие в международни конференции. За третата и четвъртата година на стипендиантите се предлага трудов договор, като годишното им трудово възнаграждение е 26 700 евро бруто.

Крайният срок за подаване на документи е 15 март 2010 г.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.


МАГИСТРАТУРИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НОРВЕЖКИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Норвежкият технически университет (NTNU) обявява прием за магистърски програми за академичната 2010-2011 г. Университетът, който е разположен в град Трондхайм, предлага повече от 20 магистърски програми на английски език в областта на архитектурата и на инженерните науки и технологии. Крайният срок за кандидатстване е 1 декември 2009 г.

Някои от по-интересните магистратури, които NTNU предлага, са: "Производство на силиций и железни сплави", "Природен газ – техонологии", "Индустриална екология", "Инженерство за иновативна и устойчива енергия", "Токсикология и химия на околната среда", "Геотехника и геоложки рискове"и "Крайбрежно и морско цивилно инженерство".

Продължителността на магистратурите е две години, а езикът, на който се провеждат – английски.

Желаещите да кандидатстват за академичната 2010 – 2011 г. трябва да попълнят онлайн регистрационния формуляр преди 1 декември 2009. Ако преминат първоначалната селекция, студентите трябва да представят диплома за завършена степен бакалавър, академична справка, сертификат за владеене на английски език и препоръки преди 1 февруари 2010 г. За прием в някои от магистратурите се изисква минимум 2 години трудов стаж по специалността.

Обучението в магистърските програми е безплатно. Необходимо е обаче студентите да вземат предвид, че разходите за живот в Норвегия са по-високи от тези в повечето европейски държави. NTNU не предлага стипендии за разходи за живот на български студенти.

Допълнителна информация за магистратурите можете да намерите на интернет страницата на Норвежкия технически университет.

Повече за висшето образование в Норвегия можете да намерите тук.

СТАЖ В ПРЕВОДАЧЕСКАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Преводаческата служба на Европейската комисия организира два пъти годишно стаж за висшисти, които желаят да придобият опит в нейната област на дейност, съобщава Eurodesk.org.

Работата на стажантите е същата като тази на щатните преводачи - писмен превод на европейското законодателство. Текстовете на стажантите се проверяват от старши служители. Някои стажанти могат да бъдат назначени в езиковата библиотека, в отдела по терминология или в друг помощен отдел на службата по преводи.

Кандидатите трябва да имат висше образование и да могат да превеждат на майчиния си език от други два официални езика на ЕС. Един от езиците трябва да бъде английски, френски или немски. Не се допускат кандидати, които вече са стажували за период, по-дълъг от шест седмици, в друга европейска институция.

Стажантите получават месечна стипендия 963 евро. Стажовете са с продължителност между три и пет месеца.

Крайният срок за подаване на документи за стажа през есента на 2010 г. е 15 февруари 2010 г.Допълнителна информация може да намерите тук.

ПРОГРАМИ

FP7 Calls


FP7 Programme


Call IdentifierLatest Information
Date

People

FP7-PEOPLE-2010-COFUND

New call published 18-11-2009

2009-11-18

Euratom

FP7-Fission-2010

New call published 29-10-2009

2009-11-13

Ideas

ERC-2010-AdG_20100224

New call published 29-10-2009

2009-10-29

Ideas

ERC-2010-AdG_20100317

New call published 29-10-2009

2009-10-29

Ideas

ERC-2010-AdG_20100407

New call published 29-10-2009

2009-10-29

People

FP7-PEOPLE-2010-NIGHT

EPSS is now available for this call for proposals

2009-10-14

People

FP7-PEOPLE-2010-NIGHT

New call published 13-10-2009

2009-10-13

People

FP7-PEOPLE-2010-RG

EPSS is now available for this call for proposals

2009-10-09

People

FP7-PEOPLE-2010-RG

New call published 09-10-2009

2009-10-09

People

FP7-PEOPLE-2010-ITN

The revised SELF-EVALUATION FORMS: An informal way to help applicants improve their proposals is now available

2009

Call for participation in European Universities’ Charter on Lifelong Learning follow-up project


Category: Eua News, Research News, Newsletter 18/2009

 EUA, in a Consortium with the European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), the European University Continuing Education Network (EUCEN) and the European Access Network (EAN), is launching a new project entitled ‘Shaping Inclusive and Responsive University Strategies (SIRUS)’.

The EU-funded project is designed to support Europe’s universities in implementing the commitments made in the European Universities’ Charter on Lifelong Learning and thus to assist them in developing their specific role as lifelong learning institutions forming a central pillar of the Europe of Knowledge.

This project will offer approximately twenty universities with different profiles and interests in lifelong learning (LLL), and which are at different stages of LLL implementation, an opportunity to develop and enhance their strategic approaches to this issue, through interactive discussion with colleagues from all over Europe. At the same time, it will allow them to contribute to the development of policy recommendations for the European Higher Education Area.   

The participating universities will be selected through this call for participation and interested universities are invited to use the following application form. The deadline for receipt of applications is 11 December 2009, 12.00 (midday) CET.

Please visit the project webpage or email Michael Horig for further information.Federalisms in East and West


The Europaeum is organising an international conference next September in Oxford on the theme of Federalisms - East and West, looking at current thinking and concepts of Federalism in Europe as compared with other major world regions, notably India, Canada, and the US. The Academic Director will be Professor David Marquand, former Chair of the Oxford Europaeum Group, member of the Europaeum Council, and former Principal of Mansfield College, Oxford University. Funding has been pledged by the James Madison Trust and the Friedrich Ebert Stiftung, and in partnership with the Universitaire Libre, Brussels.

We will be looking for leading experts in the field from the Europaeum to take part. The steering group, chaired by Prof Marquand and involving key representatives from the funding bodies and partners, will be meeting over the autumn and more information will follow early in the new year.

Please contact the Europaeum office if you are interested in taking part.

 

СЪБИТИЯ
JRC workshop on organic food authentication, Geel, Belgium
[Event Date: 2009-11-30 ]

The European Commission's Joint Research Centre (JRC) is organising a workshop entitled 'Organic food authentication: challenge or utopia?' from 30 November to 1 December in Geel, Belgium.

The rapid development of organic agriculture and the ever-increasing demand for organic products means new challenges for the international organic food certification and guarantee systems. At present, monitoring and ... read more
Conference on fast reactors and related fuel cycles, Kyoto, Japan
[Event Date: 2009-12-07 ]

An international conference on 'Fast reactors and related fuel cycles - challenges and opportunities' will take place from 7 to 11 December in Kyoto, Japan.

Organised by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and hosted by the Japan Atomic Energy Agency, the conference aims to promote the exchange of information on national and multinational programmes, new developments and experience. This event ... read more

Conference on the origin of galaxies, Obergurgl, Austria
[Event Date: 2009-12-12 ]

A conference on 'The origin of galaxies: lessons from the distant universe' will take place from 12 to 17 December in Obergurgl, Austria. The event is organised jointly by the European Science Foundation (ESF), the Austrian Science Fund (FWF) and the University of Innsbruck (LFUI).

Three major new facilities are at the disposal of European astronomers: the Herschel Space Observatory, the SCUBA-2 array ... read more
Conference on ethics, biometrics policy and international data sharing, Hong Kong, China
[Event Date: 2010-01-04 ]

The third international conference on ethics, biometrics policy and international data sharing will take place in Hong Kong, China on 4 and 5 January 2010.

The conference will focus on the research into ethics and policies in the fields of biometrics and data sharing. As the use of biometrics is becoming popular, more concerns on the ethics, privacy and policy implications of biometrics are being raised. ... read more
Conference on policy, growth, corporate research and development, Seville, Spain
[Event Date: 2010-03-04 ]

The second European Conference on Corporate Research and Development (CONCORD 2010) will take place in Seville, Spain, from 3 to 4 March 2010.

Entitled 'Corporate research and development (R&D): an engine for growth, a challenge for European policy', the event is being organised by the Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) of the European Commission's Joint Research Centre (JRC) and the ... read more

My Science workshop series for young journalists, multiple locations
[Event Date: 2010-03-08 ]

The EU-funded My Science ('My science European program for young journalists') project is organising a series of workshops for young journalist.

Approximately 90 young journalists will have the chance to spend one week in one of several European research laboratories, where they will meet researchers, observe scientific experiments and improve their understanding of science.

Individual workshops ... read more


Workshop series on gender aspects in research, multiple locations
[Event Date: 2010-03-26 ]

The EU-funded 'Gender in Research - Toolkit and Training' project is offering a series of training workshops on how to integrate gender aspects into Seventh Framework Programme (FP7) research between September 2009 and November 2010.

These one-day training sessions are intended for anybody interested in rendering research gender-sensitive: researchers, project managers, National Contact Points, expert ... read more

Paris (France), 20th November and 18th December 2009: IP issue in FP7 Projects
The ANRT (National Association for Research and Technology) is organising an “IP Morning Session”, dedicated to “Intellectual property rights in the Seventh Framework Program collaborative projects”, to be held in Paris (France), on 20th November and 18th December 2009.

The “IP Morning Sessions” provide participants with an in-depth understanding of the whole range of intellectual property issues, including the much-debated background/foreground/sideground, access rights for implementation/access rights for research use and direct exploitation. This session focuses on lessons learnt from IP experience in the use of available model consortium agreements (DESCA, EICTA - IPCA, EUCAR, ASD IMG4).

Further information (in French)

Brussels (Belgium), 7th - 8th December 2009: Advanced International Project Management
The training centre (FTU) of Karlsruhe Institute of Technology (KIT) offers a workshop on Advanced International Project Management in Brussels 7 - 8 December 2009.

International project and programme management is a core skill in today's fast moving research and business environment. These skills are fundamental to research managers, administrators, scientists and engineers in charge of projects in research institutions, universities, public organisations, and private industry companies.

Advanced international Project Management is an intense two-day workshop that combines all tools and techniques into realistic and participant's oriented simulations. The emphasis is on project management in a changing world and on appropriate project structures. The methodological focus is on individual and group work, discussions, case studies and working on templates. Participants will be prepared to meet time, budget and performance objectives.

Further information


MODERN Conference on Funding, London, UK (29 January 2010) and Survey on training needs for leadership and management professions


MODERN is a European platform which looks to promote the modernisation of higher education management.

The platform is organising a conference on funding that will be based on an executive report on the state of funding reforms in European higher education institutions which will be made available to all registered participants prior to the conference. It will build on existing literature, current and previous work on funding issues in higher education. The conference will start with a networking dinner on 28 January. On 29 January, the programme will be split into morning plenary sessions with senior level speakers, i.e. policy makers and decision-makers from academia and the private sector, and afternoon highly specialised workshops on key themes linked to funding issues.

The platform is also carrying out a survey on ‘Training needs for leadership and management professions in European Higher Education Institutions’ and would like universities to participate.

For further information, please visit the MODERN website


 

Call for papers: Fourth International Conference, ‘Technical Universities: Integration with European and World Education Systems’ Izhevsk State Technical University, Russia (21-23 April 2010)


On 21-23 April 2010 Izhevsk State Technical University will host the Fourth International Conference: ‘Technical Universities: Integration with European and World Education Systems’.

Topics to be covered at the event will include:


•    The Bologna Declaration and international cooperation in education and research
•    Problems of international accreditation related to education in Russia
•    Quality assurance in engineering education
•    Innovation techniques in education
•    Linguistic aspects of education in technical higher schools.

Two round tables ('Society and Education: Legal, Political and Sociological Aspects' and 'Humanitarian Component of Culture, Society and Education') and the Second Forum of Young Researchers will also be held within the conference framework.

The conference organisers have launched a call for papers. Please visit the conference website to find out more.
 

IAU 2010 International Conference will take place at Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, on 25-26 June, 2010. It is co-organized by MRU and IAU and will address the theme: Ethics and Values in Higher Education in the Era of Globalisation: What Role for the Disciplines?

Please contact iau@unesco.org if you wish to receive updates on Programme.

LEIDEN: Regionalism and Separatism in Europe, 1890-1914


An international conference being organised by the Institute of History at Leiden University will be analysing the relationship between cultural and political regionalism in the period 1890-1914 and the international comparison of these movements in Europe. Scholars from a number of Europaeum institutions will be taking part, including Helsinki, Bologna, Oxford, and of course Leiden. The Europaeum will also be offering some modest support under its new initiatives scheme. In particular, the scholars will look at  how these various developments relate to each other: Were regionalism and separatism similar movements? Why did some regions prefer to create a distinct identity, as an indispensable but unique part of the fatherland, whereas other regions stressed that their separate identity was threatened by prolonging the link with the existing centralised political system? How did this relate to the wider national and international context, and is it possible to uncover patterns which would enable us to explain the different paths taken by different regional movements?

For more information, please see the conference website.Amsterdam (The Netherlands), 25th - 27th May, 2010: WCIT 2010

The European Commission is organizing, in collaboration with the Ministry of Economic Affairs of Netherlands and the ICT-Office of Netherlands the “WITSA's 17th World Congress on Information Technology (WCIT): Challenges of Change”, to be held in Amsterdam (The Netherlands) on 25th – 27th May 2010.

The Congress aims to provide enterprises, governments and organizations representing civil society’s interests an opportunity to have first hand knowledge of future European Commission ICT policy plans, projects and other initiatives. The event creates for its participants a broad platform to discuss the future of Information and Communication Technologies, and their impact on the economy and society at large in challenging areas such as climate change, healthcare or energy.

Further information

Durban (South Africa), 19th – 21st May 2010: IST- Africa 2010

The European Commission is organizing, in collaboration with the Department of Science and Technology of the Government of South Africa IST-Africa Conference, to be held in Durban (South Africa) on the 19th – 21t May 2010.

The main objectives of the Conference are community building to streamline EU-African research cooperation and successful exploitation of research results, to promote knowledge sharing between businesses, government bodies and the research community, to share experiences about the current state of eAdoption at a sectoral, national or regional level, and intorduce the European Research Area (ERA) to Africa.

The IST-Africa 2010 will provide an excellent networking ambience for its participants to discuss problems, exchange experience, and learn more about opportunities to participate in ICT Calls under Framework Programme 7 (FP7).Further information

14-15.01.2010

Université Paris Descartes

Paris, France

L'européanisation et la professionalisation de l'enseignement supérieur, quelles convergences?

www.resup.u-bordeaux2.fr/
lesactualites/lesactu.htm

25-28.01.2010

CHEA

Washington D.C., United States

Accreditation's Future: Building on Strengths… Creating Opportunities

www.chea.org/

27-29.01.2010
Tuusula, Finland

12th International LLinE Conference: Lifelong Learning and Wellbeing

lline.fi/lline_conference/
_b_january_2010__lifelong_learning and_wellbeing__b_/registration_
for_the_conference.html


ПУБЛИКАЦИИ

EU businesses investing in R&D despite economic crisis

Corporate investment in research and development (R&D) increased by 8.1% in the EU in 2008 in spite of the economic crisis, accor...Why and How Can Higher Education Contribute to All Levels and Types of Education?
Brochure of IAU Project on the Linkages between HE and EFA
Key findings on HE Internationalization 2009
IAU Global Survey on Internationalization of Higher Education

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница