Програма по журналистика програма "връзки с обществеността pr "Дата12.03.2017
Размер37.53 Kb.
Размер37.53 Kb.

Програма за професионален курс "Журналистика и PR"

ПРОГРАМА ПО ЖУРНАЛИСТИКА

ПРОГРАМА "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА - PR "
Срок на обучение:
ОБЩО: 45 у.ч.
Образователен ценз:
Форма на обучение:
Област на образование: хуманитарни и социални науки
Професионално направление: журналистика, разследващ журналист, медийна комуникация и масова комуникация, специалист по публична и убеждаваща комуникация
Програмата по журналисика и РR e предназначена за студенти и ученици, които желаят да повишат професионалната си квалификация в областта на медиите и масовата комуникация, както и да започнат обучението си от първо, начинаещо ниво. Програмата дава на студентите широки познания по теория и практика, характера и функциите на медийната и публичната комуникация. Целта е да се изградят оперативни репортерски умения - как се прави вестник, кои са основните елементи на новинарския стил, традиционните похвати при писане на статии и новини, както и планиране, организация, структуриране и позициониране на медии и аудитория. Обучението отговяра на новата социална и икономическа ситуация и отразява ролята на вестниците, телевизията и радиото в масовата комуникация. В няколко учебни часа се отделя внимание на най-трудния жанр - разследващата журналистика. Курсът представлява интерес за широк кръг от хора, които искат да започнат работа в медиите, както и се интересуват от журналистика.
Програмата по връзки с обществеността, отразява пряката и ефективна комуникация между дадена организация и обществеността. Модерната професия в съвременния свят. Обучението включва техники и похвати за създаване на положителен образ на организации и личности в обществото. Целта е да се придобие квалификация за теорията и практиката за връзките с обществеността, как се прави рейтинг, европейски и американски похвати, както и най-новите ефективни РR стратегии.
След приключване на обучението се овладяват техники и умения за вербалната и невербалната комуникация, умения в етичното общуване и протокол на различни нива, изготвяне на информация за медиите и др. Курсът за журналисти приключва с практика в медии, информационни и специализирани новинарски сайтове.
Завършилите могат да се реализират като PR агенти, репортери, журналисти, рекламни специалисти, редактори и PR консултанти.
Курсът приключва със събеседване и издаване на сертификат

ПРОГРАМА ПО ЖУРНАЛИСТИКА


21 учебни часа
1. Въведение. Как се пишат новини. Как се пише за вестници, телевизия и радио. Разработване на материал, елементи на новинарския стил. Пряката реч в печата, радиото, телевизията. Разновидности на основната структура - сложната новина, схемата "Пясъчен часовник".
2. Репортажи, пресконференции, водене на бележки, предварителен текст, структура на изложението. Поставяне на новината в контекст.
3. Новините с елементи на "фичар". Традиционни алтернативи - любопитни истории, карета. Съвременни алтернативи. Как се пише "фичър". Есе. Интервю. Репортаж. Коментар.
4. Интерпретативна журналистика. Прецизна журналистика. Нова журналистика.
5. Комуникацията. Комуникатор, съобщение, масмедии, реципиент.
6. Структура и функция на комуникацията в обществото. Характер на комуникацията. Характеристика на комуникационния акт.
7. Характер на комуникационните ефекти. Масова комуникация. Драматични поврати в масовата комуникация.
8. История на българската журналистика. От Константин Фотинов и идеите на просвещението до европейското начало в историята на българската журналистика.
9. Новата глобална оптика, Втората и Третата вълна на международната журналистика. Вестникът в новото социално пространство.
10. Радио, телевизия и вестници и избори, образа на предизборната кампания.
11. Компютрите и новото лице на масовата комуникация. Интернет сайтове.
12. Международна журналистика. Новите предизвикателства.
13. Как се управлява вестник. Професията на издателя.
14. Как да водим разговор.
15. Телевизията. Да уловиш събитията - репортаж, новина, документален филм.
16. Радиото.
17. Журналистика и народопсихология.
18. Разследваща журналистика. Понятие. Десетте стъпки. Псевдоразследване.
19. Етичен кодекс на журналиста. За или против жълтите медиите.
20. Бизнес и икономическа журналистика.
21. Насилие и медии. Достъп до информация.
ПРОГРАМА "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
17 учебни часа
1. Основни правила за медиен успех. Проявления на РR дейността.
2. Как да реагираме на журналистите, как мислят и как се държат.
3. Ключови въпроси в посланието
4. Фактори в процеса на въздействие. Понятие.
5. Съобщението и средството за масова информация.
6. Интервюта.
7. Как да не допуснем фатални грешки. Нещата, които не трябва да се съобщават.
8. Етика и PR.
9. Как да пишем и редактираме съобщения за медиите. Управление на кризи.
10. PR и право.
11. Критерии за лоялност.
12. Условия за успешен PR.
13. Бизнесменът от гледна точка на PR и от гледна точка на мениджъра.
14. Идеалният журналист - мит или реалност.
15. Как се провежда пресконференция, писане на пресбюлетин, новина, интервю.
16. Новите кучета пазачи. Как да ги разпознаем.
17. Медийно обучение и световната мрежа.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница