Програма „Превенция и контрол на хив/спин" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище"Дата03.04.2017
Размер13.16 Kb.
Размер13.16 Kb.


Проект „Без риск”

ПГСАГ „Васил Левски”, гр. Варна
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на ХИВ сред млади хора във и извън училище” проект „Без риск”, изпълняван от училищното настоятелство към ПГСАГ „Васил левски ” във Варна . Проектът е по линия на интервенцията “Развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН” и се реализира в периода ноември 2006 год. - юни 2007 год.
Проектът ще реализира дейности по посока осигуряване на информация по проблемите, засягащи физическо, психическо и социално здраве на младите хора, създаване на условия за формиране на подходящи ценности и нагласи, които да ги предразполагат към отговорен избор и здравословни решения в сложни житейски ситуации.
Чрез проект „Без риск” ще бъде направена оценка на здравната култура и потребности на учениците и усъвършенствана училищната програма за здравно образование. За периода на реализиране му ще се проведат множество обучения и психотренинги, ще се разработват материали и реализират инициативи във връзка с кампании за превенция на ХИВ/СПИН.
В рамките на проекта е осъществен училищен конкурс за рисунка, плакат, презентация или есе по повод 1-ви декември. Изработени са обучителни материали, информиращи за Международния ден за борба против ХИВ/СПИН. На самия ден са проведени игри и викторини, раздадени са изготвените материали, наградени са класиралите се участници в конкурса. Също така са реализирани : дискусии по групи и психологични тренинги за превенция на рисково поведение.
Чрез тези и други проведени дейности по линия на проекта са достигнати 600 ученици. 40 от тях посещават редовно часовете по системно здравно образование.
Партньори на „Без риск” са РИОКОЗ и БМЧК във Варна.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница