Програма "Растеж към устойчивост" за обучение и консултации за български нестопански организацииДата23.02.2017
Размер206.39 Kb.
Размер206.39 Kb.ел. поща: euro@plovdiv.bg Година II, брой 10/25/, м. март 2006 г.

Уважаеми колеги,


Бихме искали да Ви информираме, че в периода 14 - 24 март 2006 г., са публикувани следните възможности за финансиране на проекти, обучения и стипендии:
Програма “Растеж към устойчивост” за обучение и консултации за български нестопански организации

Краен срок: 11 април 2006 г.


Нa 21.03.2006 г. фондация „Помощ за благотворителността в България” обявява програма за обучение и консултации за български нестопански организации „Растеж към устойчивост”. Програмата е финансирана от Foundation “Unidea - Unicredit” и ще продължи до декември 2006 г. За участие след кандидатстване ще бъдат одобрени 12 организации.
Основна цел на програмата е да увеличи капацитета на организациите да се развиват към по-голяма финансова и организационна устойчивост в условията на динамично променящата се среда в България по време и след очакваното присъединяване в Европейския съюз.
След програмата участниците ще могат: да планират по-добре финансовата си устойчивост, да разбират и да се възползват от възможностите за финансиране от структурните фондове на ЕС, да участват в успешни форми на междусекторни партньорства с разбиране за ролите и ресурсите на всеки сектор; да бъдат конкурентноспособни и добре организирани в условията на непрекъснати промени.
Ще бъдат насърчавани усилията на организациите да търсят и предлагат възможности за междусекторни партньорства и инициативи.
Приоритетни области на работа на НСО, поканени за участие:

- Социална подкрепа за групи в неравностойно положение


- Местно икономическо развитие

Програмата предлага обучения, индивидуални консултации и допълнително специализирано консултиране.


Попълненият формуляр в 2 копия и приложенията в 1 копие изпращайте на адрес:
София 1000
бул. „Витоша” 65, ет. 2
Краен срок на получаване на кандидатурите - 11.04.2006, вторник.
Ще ви върнем потвърждение по електронна поща, че вашият формуляр е получен.
Ако имате нужда от разяснения и допълнителна информация, можете да се свържете с
Людмила Атанасова, Мениджър “Обучения и консултации за НСО”
тел./факс: (02) 981 19 01; 987 15 74
lucy@bcaf.org
Формуляр за кандидатстване
Представяне и указания


Работна среща "Деца и младежи напускащи социални институции", 28 - 29 април 2006 г., София

Краен срок: 14 април 2006 г.


Фондация Лале организира работна среща за представители на неправителствени организации на тема “Деца и младежи напускащи социални институции”, която ще се проведе на 28-29 април 2006 г. в град София.
Темите, които предлагаме за дискусия по време на срещата са:

- Видове дейности и услуги за деца и младежи напускащи социални институции


- Участие на целевите групи
- Взаимодействие с местната власт и държавните институции

В срещата ще участва Ярослава Джоунс, директор на Фондация Сивилия, която ще представи опита на колегите от Чехия. Фондация Сивилия е наследник на програмата на Обединени холандски фондации в Чехия. Една от основните програми на фондацията е насочена към подкрепа на граждански организации, работещи с деца и младежи, на които предстои да напуснат или са напуснали социални институции.


Организациите, които се интересуват и желаят да участват в срещата, могат да попълнят формуляра за участие на един свой представител и да го изпратят до Фондация Лале по електронна или обикновена поща не по-късно от 14 април 2006 г.:
Ул. Петър Парчевич 15
ет. 2 ап. 7
София 1000
тел./факс: +359 2 952 09 55
info@tulipfondation.net
Тъй като местата са ограничени, организаторите си запазват правото да поканят представители на организации, които в момента работят по проекти, насочени към деца и младежи, напускащи социални институции. Фондация Лале поема разходите на един представител от организация за път, настаняване и храна по време на срещата. Пътните разходи се възстановяват след представяне на билети за пътуване в двете посоки.
Формуляр за кандидатстване

Национален конкурс “Иновативни практики за младежка активност”

Краен срок: 15 юни 2006 г.


Европейски център за обучение ЛАКТЕА - София организира национален конкурс за иновативни практики в сферата на младежката активност в рамките на проект “Младите хора посланици на демократичните ценности и практики”, финансиран от Балканския тръст за демокрация.
Конкурсът включва 2 категории: практика и идея за практика. Няма тематично ограничение за инициативите. Практиките и идеите за практики трябва да бъдат осъществени от група младежи - ученици, студенти, членове на младежки организации и др. Практиките могат да бъдат реализирани в образователна среда (училище, университет, НПО) и извън нея. Инициативите могат да обхващат разнообразни дейности с иновативен характер - дискусии, кампании, спортни изяви, творчески и развлекателни занимания, благотворителност, различни идеи в уеб-формат и др.
Най-добрите практики ще бъдат наградени: 1-ва награда - компютър и монитор; 2ра награда - дигитален фотоапарат; 3та награда - принтер.
Най-добрата идея за практика ще бъде наградена със 100 лева.
Освен това първите 20 от класираните практики и идеи за практики ще бъдат поместени в специален бюлетин за най-успешните иновативни младежки инициативи в България. Публикацията ще бъде разпространена сред училища, университети, НПО и др. в цялата страна.
Резултатите от класирането ще бъдат оповестени до 15 юли 2006 г.
Практиките и идеите за практики изпратете на ел. адрес:
rumiana_v@abv.bg
tsevelina@gmail.com
Формуляр за кандидатстване

Живеем в земята на Ботев
Национален конкурс за написване на стихотворение и есе

Краен срок: 30 април 2006 г.


Община Враца, Център за работа с деца - Враца със съдействието на Национален дворец на децата - София и Регионален инспекторат по образование - Враца обявяват Национален конкурс за написване на стихотворение и есе “Живеем в земята на Ботев”. Целта на конкурса е: да се приобщят участниците към делото на революционера Христо Ботев и към дълбоко хуманното му творчество; силата, с която Ботев присъства в националния пантеон на безсмъртието, да помага за укрепване духа на патриотизъм и българщина в младото поколение на България. Конкурсът е посветен на 130–та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.
Право на участие имат всички ученици от V до ХII клас. Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения или едно есе. Възможно е участие и в двата раздела.
Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в две възрастови групи: I–ва група – от V до VIII клас; II-ра група – от IХ до ХII клас.
В конкурса за написване на есе има само една възрастова група - от VII до ХII клас.
Изисквания към есето – да бъде до 2 (две) машинописни страници.
След конкурсното произведение трябва да има следната информация: Име и фамилия, ЕГН на автора, клас, училище (извънучилищно звено), селище, точен адрес и телефон.
Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби, написани в 3 (три) екземпляра до 30.04.2006 г. на адрес:
гр.Враца
ул. “Читалищна” 5, п.к. 89
за Националния конкурс “Живеем в земята на Ботев”
В конкурса не могат да участват творби, участвали в други такива изяви.
Заключителният етап на Националния конкурс за написване на стихотворение и есе “Живеем в земята на Ботев” и награждаването ще се състоят в гр. Враца на 26 и 27 май 2006 г. по време на традиционните Ботеви празници. Пътните разноски са за сметка на участниците, а една нощувка и дневните се поемат от организаторите. На заключителния етап във Враца могат да присъстват и ненаградени участници и литературни клубове, като поемат изцяло разходите си и предварително направят заявка.
За допълнителна информация:
Враца – Център за работа с деца
092/ 62 43 38 – П. Гушанска – директор
092/ 62 62 95 - Р. Цветкова - организатор

Международен конкурс за детска рисунка “Тъпан бие, хоро се вие"

Краен срок: 8 май 2006 г.


Община Монтана обявява Международния конкурс за детска рисунка “Тъпан бие, хоро се вие". Конкурсът е съпътстваща изява на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев”.
В конкурса могат да участват ученици на възраст от 7 до 15 г., в 2 възрастови групи:
- І възрастова грапа – от І до ІV кл.;
- ІІ възрастова група - от V до VІІІ кл.
Всеки участник може да се представи с не повече от 3 рисунки за децата от І възрастова група - на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Те се представят или изпращат по пощата на организаторите най-късно до 8 май 2006 г. на адрес:
Общинска администрация - Монтана
ул. “Извора” 1
стая 406
Наградите на отличените участници в конкурса за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” ще бъдат връчени в тържествена обстановка при откриването на Десетите празници на духовите оркестри “Дико Илиев” на 17 май 2006 г. Творбите на отличените деца ще бъдат предадени на ХГ “Кирил Петров” и зачислени към фонда на галерията в раздел “Детско изкуство”. Творбите на участниците, класирани на първите 25 места, ще бъдат показани на изложба в експозиционна зала “Кутловица” на дружество на художниците “Тенец” – Монтана.
За повече информация:
Нели Василева
Главен ексерт "Култура и религии"
Община Монтана
ул. “Извора” 1
Монтана 3400
тел.: 096 300 471
моб.: 0889 28 99 00
nellyvas@abv.bg

Обучение "Участие на младите хора в живота на общността", 26-30 април, Румъния

Краен срок: 31 март 2006 г.


Обучение за намиране на нови подходи и методи за прилагане на Европейската харта за участие на младите хора... за представители на младежки НПО от страните членки на Съвета на Европа (вкл. България), младежки власти, образователни институции. Ако сте на възраст между 18 и 30 години, владеете английски, можете да се кандидатирате за участие в обучението. Организаторите поемат храна и нощувки, както и до 200 евро пътни, но не повече от 70% от стойността им. Няма такса за участие.

Международни обучения за младежки лидери - лято '2006, Румъния

Краен срок: различно за всяко обучение


Обученията са предназначени за представители на страните членки в Съвета на Европа. Организаторите - Асоциация за консултации и обучения - поемат храна и нощувки, както и до 200 евро пътни, но не повече от 70% от стойността им. Няма такса за участие.

Допълващи стипендии за обучение в докторски програми (Global Supplementary Grant Program)

Краен срок: за обучение в Северна Америка, Азия и Австралия - 1 април 2006; за обучение в Западна Европа и Близкия Изток - 1 юни 2006


Институтът “Отворено общество” – Ню Йорк обявява конкурс за допълващи стипендии за обучение в докторски програми в областта на хуманитарните и социалните науки в университети в Западна Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, 2006/2007 академична година. Стипендиите са за една академична година, като е възможно и последващо кандидатстване.
Подробности и формуляри за кандидатстване се получават в Институт “Отворено общество”, ул. “Солунска” 56, София 1000, тел.: 930 66 40 vkarastoyanova@osf.bg
Формуляри за кандидадастване

Конкурс "Млад икономист - 2006Ч за написване на есе на тема:
"Еврото и неговото въвеждане в България - предпоставки и последици"

Краен срок: 30 април 2006 г.


Конкурсът се провежда по случай Деня на икономиста - 11 юни. Организатори на конкурса са: Съюзът на икономистите в България; Икономическият институт на БАН; Университетът за национално и световно стопанство-София; Стопанска академия „Д.А.Ценов"-Свищов. В конкурса „Млад икономист"-2006 г." могат да участват всички дееспособни физически лица до 35-годишна възраст, които се занимават и извършват икономическа дейност в областта на науката; образованието (средно и висше); практиката и управлението, както и асистенти, докторанти и студенти от висшите учебни заведения в България. Всеки автор може да участва в конкурса с една разработка на български език до 10 стандартни машинописни страници, вкл. фигурите и таблиците. В разработките участниците в конкурса посочват трите имена, дата на раждане, адрес за кореспонденция и телефон. Разработките трябва да бъдат представени най-късно до 30 април 2006 г. на адрес: София 1000 ул. "Г. С. Раковски" 108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист - 2006 г."

CARDS Programme: Алтернативни решения за решаване на жилищни проблеми и подкрепа за генериране на доходи

Краен срок: 20 юни 2006 г., 16.00 ч. белградско време


Могат да кандидатстват с проекти асоциации и НПО от страни членки и страни кандидатки за членство в ЕС, както и от страни от Балканите. Общият бюджет е 1,5 млн. евро.
Условия и формуляри за кандидатстване

Програма „Местни екоинициативи”

Краен срок: 10 април 2006 г.


За трета поредна година стартира програма „Местни екоинициативи” на фондация „ЕкоОбщност”. Крайният срок за подаване на проектопредложения е 10 април 2006 г.
Основните цели на програмата са:

- Насърчаване участието на гражданите във формирането на местни политики за развитие (вкл. на градска среда), опазване на природното наследство, управление на отпадъците и подобряване на общественото здраве;


- Подобряване на взаимодействието между граждани, нестопански организации, медиите, бизнеса и институциите при решаване на проблеми, свързани с околната среда и устойчиво развитие;
- Подобряване на нормативната рамка в сферата на околната среда на местно и национално ниво, както и информираността на гражданите по проблеми на околната среда.

Кандидатстването по програмата се осъществява на два етапа.


На първи етап е необходимо да заявите интерес и желание да участвате, като разработите идеен проект и представите проблема, по който искате да работите, както и действията, които ще предприемете, за да го разрешите. Необходимо е да посочите кои хора и институции ви подкрепят при предварителни разговори, които ви насърчаваме да проведете в процеса на изготвяне на идейния проект.
След първоначално оценяване и отсяване на идеите, представители на одобрените на първи кръг до 45 организации ще бъдат допуснати за участие в тематично обучение, специфично за всяка приоритетна област. Участниците ще имат възможност да обменят идеи и опита си от работата, както и да се запознаят с ресурси и информация от вече осъществени пилотни инициативи. Обучението ще предостави възможност на представителите на организациите да обогатят и доразвият проектните си идеи, които в последствие да бъдат разработени подробно и представени във втори кръг на конкурса като цялостно проектопредложение.
На втори етап избраните организации подават и се състезават с крайни проекти. Одобрението на дадена проектна идея на първи кръг не е обвързано с окончателно одобрение за финансирането й на втори кръг.
Приоритетните области за кандидатстване са:

- подобряване на градска среда;
- обществено здраве и здравна култура;
- природно наследство;
- подобряване на чистотата в градска среда и на действащите местни политики и практики за управление на отпадъците.

"ЕкоОбщност" предоставя финансова подкрепа за проектите, както и възможности за подобряване капацитета на участниците в програмата чрез обучения, консултации и обмен на информация.


В конкурса могат да вземат участие организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и по закона на читалищата (ЗНЧ).
Максималният размер на финансирането, което ще бъде отпуснато за проект по програмата, е 9 500 лв. Предложените проекти трябва да са съобразени с капацитета на кандидатстващите организации въз основа на досегашния им опит.
Всяка организация трябва да е привлече минимум 20 % от стойността на търсеното финансиране като допълнителни ресурси. Няма ограничение дали те ще са материални, човешки или финансови. Важно е да бъдат реалистично оценени. Не е необходимо този принос да се депозира по банкова сметка на кандидатстващата организация към момента на подаване на проекта.
Програмата е национална и ще търси географско разнообразие на финансираните организации.
Максималната продължителност на проектите е 6 месеца.
Изпълнението на одобрените проекти следва да се планира за периода 1 юни - 15 ноември 2006 г.
За повече информация:
Росица Маринова, Радостина Маринова
02/951 54 46, 02/951 54 79
bepf@bepf-bg.org
www.bepf-bg.org
Общи условия на програма „Местни екоинициативи 2006”
Формуляр за представяне на проект

Обучения на тема “Застъпничество и финансиране на НПО от европейски фондове"

Краен срок: 7 април 2006 г., 16.00 часа


Фондация “Програмен и аналитичен център за европейско право” (ПАЦЕП) съвместно с Български център за нестопанско право организира обучения на тема “Застъпничество и финансиране на НПО от европейски фондове”.
Обучителните семинари ще предоставят теоретична подготовка и практически умения по основни аспекти на застъпническата дейност и кандидатстването и изпълнението на проекти, финансирани от европейски програми.
Програмата на обучението включва следните основни теми:

- Стратегии по застъпничество


- Създаване на партньорства с публични институции
- Ролята на НПО в процеса на присъединяване към ЕС и след присъединяването
- Финансиране за НПО от европейски фондове
- Управление и изпълнение на проекти

За участие в обученията ще бъдат допуснати кандидати, които отговарят на всички посочени по-долу критерии:

- Местни организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закон за народните читалища
- Организации, които не извършват религиозни или политически дейности
- Организации, които имат трайни интереси и/или опит в застъпнически инициативи и партньорства с държавата
- Ще се даде предимство на организации, които нямат опит в управление на проекти по европейски програми

Организаторите покриват разходите за настаняване и храна на одобрените участници. Всеки участник е отговорен за покриване на пътните си разходи до мястото на обучението.


Програмата ще бъде отворена до края на юли 2006 г. В периода май-юли ще бъдат проведени 6 тридневни семинара на територията на страната. Допълнителна информация за точните дати за провеждане за семинарите, както и за градовете, в които те ще се състоят, ще бъде предоставяна текущо на интернет страницата на Фондация “ПАЦЕП” или Фондация БЦНП на адрес: www.pacel.org или www.bcnl.org.
Ако имате нужда от допълнителна информация или разяснения, можете да се свържете с Александър Йоловски, тел./факс: (02) 981 53 23 (ПАЦЕП), или на електронна поща pacel@pacel.org.
Обява
Формуляр за кандидатстване

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение
Конкурс в Трявна

Краен срок: 15 май 2006 г.


Община Трявна обявява Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение. Конкурсът се осъществява под патронажа на г-н Георги Първанов, Президент на Република България. Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор. Всеки автор има право да участва с по 1 лирично стихотворение, изпратено за участие напечатано или компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от имената и адреса на своя автор. Всички творби остават във фонд “Славейкова награда”.
Краен срок за изпращане на творбите – 15 май 2006 г. на адрес:
Трявна 5350, ул. “Ангел Кънчев” 21, Община Трявна, за конкурса “Славейкова награда”
Славейковата награда е 2500 лв. и почетен плакет.
Присъждат се и 2 поощрения по 800 лв. и почетен диплом.

Трети национален конкурс за млади художници и литератори "Душата на един извор"

Краен срок: 10 май 2006 г.


“Овергаз” и Община Ямбол обявяват Трети национален конкурс за млади художници и литератори "Душата на един извор". Конкурсът е посветен на художника Жорж Папазов и изкуствоведа Кирил Кръстев. Ще бъдат оценявани произведения в две категории: изобразително изкуство и литература.
Техники и жанрове: акварел, пастел, темпера, графика, масло - в категория “Изобразително изкуство”; приказка, кратък разказ, есе - в категория “Литература”.
Тема: Свободна
Годините: Първа възрастова група - от 13 до 18 години; Втора възрастова група - от 19 до 25 години
Кандидатите могат да участват и в двете категории с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса. Формат на картините - 35/50 см. Обем на литературните творби - до 3 страници (100 машинописни реда). Друг формат и обем над посочения няма да бъдат разглеждани. Конкурсните работи не подлежат на връщане;
Краен срок за представяне – 10 май 2006 г. (важи пощенското клеймо от датата на изпращане) на адрес: 8600, Ямбол, ул. “Г.С.Раковски” 7, Общинска администрация, стая 305 – за конкурса. Литературните творби се изпращат в пет екземпляра;
Авторите задължително трябва да посочат трите си имена, година на раждане, адрес, учебно заведение и телефон за контакти;
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12 юни 2006 година.
За повече информация:
Община Ямбол
www.obshtinayambol.org
телефон: (046) 681 305

Национален конкурс за есе на тема "Генетично модифицираните организми - надежда, страх, избор"

Краен срок: 8 май 2006 г.


Българският биотехнологичен информационен център към АгроБиотехПарк - София (BgBIC) обявява Национален конкурс за есе, който да отрази информираното отношение на участниците към един от "горещите" проблеми на съвременните биотехнологии, биобезопасност и биоетика – генетично модифицираните организми и храни.
Комисия от експерти от научни институти и държавни организации ще раздаде награди и поощрения. Общият награден фонд възлиза на 3000 лева. Класираните есета ще бъдат допълнително наградени, като техни преводи ще бъда публикувани на сайтовете на BgBIC, на Черноморската асоциация по биотехнология (BSBA) и на Българската асоциация по биотехнология (BAB).
Няма ограничения за дължината на текста или изисквания към оформлението на изложението! Ще се поощрява самостоятелността, авторското отношение и достоверността на ползваните факти.
Могат да участват ученици от горните класове, студенти и докторанти без оглед на специалността.
Изпращайте материалите си в електронен вид на следните е-майл адреси:
bgbic@abi.bg;
alexandrova@abi.bg
и d_djilianov@abi.bg
За въпроси и информация се обръщайте към:
Д-р Невена Александрова
Тел.: 02 963 5411
Д-р Димитър Джилянов
Тел.: 02 963 5413

Цветовете - конкурс за поезия и проза

Краен срок: 30 април 2006 г.


Полиграфия Инфо, Словото и списание Print&Pack обявяват "Цветовете" - конкурс за поезия и проза.
Специалистите в в полиграфията боравят с цвета и хартията всеки ден. Те са основата на тяхната работа, усилията им винаги са насочени към достигането на съвършенство при изобразяването на цвета върху хартията. Да съчетаеш двете е дълъг процес, превърнал се в изкуство.
Могат ли полиграфистите да пишат за цветовете и да ги изобразят чрез поезия и проза? Разбира се, всички желаещи, независимо с какво се занимават, са добре дошли. Колкото повече, толкова по-добре.
Изпратете своите произведения на адрес konkurs@polygraphy.info
Всеки автор има право на участие с до три материала. Моля, изпращайте текстовете си в .doc или .txt файл. Напишете също своите имена, възраст, професия и град. Всички изпратени текстове ще можете да четете на адрес www.cvetovete.info. Финалистите ще бъдат обявени на 15 май 2006 г. на сайта www.cvetovete.info, а победителите ще бъдат наградени на специална церемония на 19 май 2006 г. в София.

Конкурс за поезия и проза на тема:
"Радецки - Вчера! Днес... Утре?"

Краен срок: 30 април 2006 г.


Литературен клуб "Нашето слово" към Дом на енергетика, гр.Козлодуй, Национален музей Параход "Радецки", Сдружение Словото и община Козлодуй обявяват конкурс на тема: "Радецки - Вчера! Днес... Утре?" Конкурсът е в две категории - Поезия и Проза.
Текстовете в проза да са до 1 стандартна страница (шрифт 12 пункта).
Произведенията да не са публикувани никъде преди това.
Един автор може да участва с не повече от 3 произведения.
Произведенията за конкурса изпращайте като прикачени текстови файлове само на адрес konkurs@hulite.net
или на пощенски адрес:
гр. Козлодуй, п.к. 49, НИМ - филиал Параход "Радецки
като напишете трите си имена и града, в който живеете.
Конкурсът е отворен за участие за всички, без ограничение.
Краен срок за изпращане на произведенията: 30 април 2006 г.
Всички изпратени произведения за конкурса ще бъдат публикувани в специално създаден за целта форум като отделни теми, без да се споменава името на автора, за да се избегне частично субективността. Молбата ни е в самите теми да не се коментират предположения свързани с авторството!
Под всяко произведение ще има анкета с 5 възможности. Читателят гласува с една от тях анонимно - без да посочва името си, като може да гласува само един път. Крайната оценка се получава като се вземат предвид броя на гласувалите и поставените оценки. Могат да гласуват само регистрирани в ХуЛите потребители.
Независимо жури ще определи крайните отличия.
Награждаването ще се извърши на 27 май 2006 г. на корабa Радецки по време на Ботевите тържества.

XXXIV Национален литературен конкурс за дебютна литература
Южна пролет Хасково '2006

Краен срок: 10 април 2006 г.


Съорганизатори хасковската община са Регионална библиотека "Хр. Смирненски" и Клуб на дейците на културата. За конкурса се приемат първи книги на автори до 40 години в следните жанрове: Поезия; Проза; Литературна критика и литературна история. Книгите за конкурса, издадени до 30.03.06 год. включително, се представят в четири екземпляра, придружени с автобиографична справка за автора, най-късно до 10 април 2006 г. на адрес:
6300 Хасково
община Хасково
пл. “Общински” 1
Дирекция “Социални дейности”
За базар на дебютната литература е необходимо участниците да предоставят по 10 бр. от своите книги.
Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса.
Тел. за справка: 038/ 603 459, 038/603 391.
municipality@haskovo.bg

Конкурс "Европейски барометър"
Ролята на журналистите за приобщаване на българския бизнес в Обединена Европа

Краен срок: 15 август 2006 г.


Българската търговско-промишлена палата обявява конкурс за журналистически материали "Европейски барометър" под мотото “Ролята на журналистите за приобщаване на българския бизнес в Обединена Европа”.
Целта на конкурса е да бъдат отличени журналисти допринесли със своите материали за достъпно отразяване на европейски въпроси, касаещи бизнеса и съдействали за повишаване информираността на родните предприемачи за изискванията на ЕС. Резултатите от проучване на БТПП сред 5 000 фирми от май 2005 г. сочи, че относно изискванията на ЕС за свободното движение на стоки, безопасни условия на труд, околна среда и т.н., голяма част от българските предприемачи се информират предимно от медиите.
В конкурса, който ще обхваща материали от периода 1 февруари – 15 август 2006 г., могат да се включат представители на национални и регионални медии, които са автори на материали, свързани с приобщаването на българския бизнес към Европейския съюз. Основно изискване е всеки материал да се отличава с актуалност, аналитичност, безпристрастност, фактологичност и достъпност.
Кандидатите трябва да изпращат своите материали по пощата до Пресцентъра на БТПП или по електронен път на е-mail pressoff1@bcci.bg до 15 август 2006 г.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през септември 2006 г.
Регламент на конкурса “Европейски барометър”

Фотоконкурс за пещерняци

Краен срок: 29 септември 2006 г.


Варшавският спелеоклуб организира петия Международен конкурс за пещерна фотография, носещ името на Валдемар Буркацки. Тема на конкурса са пещерите като природни обекти, място за спорт и наука и повод за естетическа наслада. Участие могат да вземат както професионалисти, така и аматьори. Наградният фонд е 1000 EUR.
В последното издание на надпреварата участваха фотографи от 8 страни, между които Италия, Белгия, Германия, Мексико, Франция. Всичките изпратени 146 снимки можеха да бъдат видени само веднъж – по случай юбилея на Варшавския спелеоклуб. След това избрани подборки бяха представени на извънконкурсни изложби в Музея на Земята – Варшава, и в Музея на Националния парк “Татри” – Закопане.
“Надяваме се, че тазгодишният конкурс, както и предишният, ще се превърне в интересен международен фотографски форум, представящ колорита на пещерняшката общност и дейността на пещерняците от цял свят и по цял свят. Сърдечно ви каним да участвате в него” – пишат организаторите в официалната покана.

Програма "Българската мечта" - Национална програма за професионална ориентация и реализация на студенти и млади специалисти

Период за подаване на автобиографии: 16 март - 31 август 2006 г.


Програмата съдържа следните компоненти:
1. Летни стажове за студенти в държавната администрация
2. Провеждане на форум "Кариери"

Покана за проекти в областта "равенство на половете" на местно ниво


Implementation of decision N:1554/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 amending the Council Decision N:2001/51/CE of 20 December 2000 establishing Programme relating to the Community Framework Strategy on Gender Equality

Краен срок: 28 април 2006 г.

Следва да кандидатстват поне трима партньори страни членки на ЕС, на Европейската икономическа зона, България или Румъния.

Примерни инициативи, които могат да бъдат подкрепени, са:

- Анализ и сравнение на съществуващи ситуации, ефективност, методи и инструменти, използвани за подкрепа на равенството на половете, особено на местно ниво;

- Обмяна на добри практики;


- Развитие на продукти, стратегии и методи;
- Кампании за повишаване на разбирането;
- Разпространение на резултати;
- Изработване на материали, повишаващи общественото значение и гласността по въпросите на равенство на половете.

 

Водещите кандидатстващи организации (promoter) следва да бъдат:- НПО, работещи на европейско ниво;
- Социални партньори;
- Регионални или местни власти;
- Международни мрежи на организации, които работят за равенство на половете.
Покана за предложения 2006 - Програма на Европейската общност в областта на публичното здраве (2003 - 2008)

Краен срок: 19 май 2006 г.

Ще бъдат подкрепени проекти в областите: - здравна информация (регионални здравни индикатори и специфични здравни полово определени проблеми);  • заплахи за здравето (готовност за пандемия на грип и управление на риска, на информацията за заплахите за здравето и върешноболнични инфекции);

  • детерминанти на здравето (хранене, HIV/AIDS, пушене, намаляване вредите от наркоманиите - най-вече у младите хора, неравенства).Ще бъдат разпределени 43 млн. евро, при максимално съ-финансиране от ЕС в размер на 60-80%.

 

Могат да кандидатстват държавни администрации, агенции, камари, асоциации, корпорации, федерации, съюзи, местни и регионални власти, изследователски центрове, университети.


Програмата е отворена за България.

European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in South East Europe


Application deadline: June 1, 2006

The European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in South East Europe (ERMA), is a unique regional interdisciplinary one – year full time MA programme. It is established in 2000, through the joint efforts of eleven participating universities and research centers, coordinated by the Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies of the University of Sarajevo in cooperation with the University of Bologna through its Centre for East, Central and Balkan Europe.

The ERMA Master’s Programme participating universities are: University of Bologna and its Istituto per l’Europa Centro – Orientale e Balcanica, University of Sarajevo and its Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies, Karl Franzens University, Graz, University of Belgrade, University of Zagreb, University of Skopje, London School of Economics and Political Science and its Centre for the Study of Global Governance, New Bulgarian University, Sofia, University of Tirana, University of Prishtina.

The programme is co-financed by the European Commission and the Italian Ministry of Foreign Affairs.

The ERMA is an educational activity intended for students that would combine practical experience in human rights issues with further academic study. After recognizing that human rights go across the disciplines of study, as political science, law, sociology, philosophy and social sciences in general, the Programme has adopted an interdisciplinary approach.

The MA Programme promotes development and realisation of young generation of officials for state management, inter-governmental and non-governmental organisations, for universities and think tanks in Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia and Montenegro and UN Administered Kosovo as well as in the countries belonging to the EU, the rest of Europe, and worldwide. The structure of the lectures, the access to internships and the Faculty are defined in order to emphasise among the participants a shared consciousness that the democratic development and human rights promotion, protection and implementation in the region depend on plurality of factors. Most of the relevant issues in the SEE stability, democracy, and development are mutually correlated and influence each other. Thus, a common regional effort in achieving them will have more chance for success in a context of inclusive policies and in the framework of a rapid European Union integration process.

ERMA offers a limited number of places therefore it is a highly competitive programme. It is open to candidates who hold a high standard university degree in disciplines relevant to human rights, in particular law, social and political sciences and humanities from an accredited university.
Fluency in English is a necessary prerequisite for admission, as the Programme language is English. Therefore the students must have sufficient language skills and provide evidence for their proficiency.
The upper age limit of potential applicants is 35 years of age.
Currently, thirty (30) places are reserved for citizens of the countries/territories of South East Europe involved in the program - Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Macedonia; Serbia and Montenegro and Kosovo. Five (5) places are reserved for citizens of the European Union countries plus Bulgaria and Romania.

Tuition fee is determined for each academic year by the Executive Board of the programme. In the academic year 2006/2007, the tuition fee is 1000 EURO. Full tuition fee weaver is available for the citizens of the countries/territories of South East Europe involved in the programme (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia and Montenegro, and Kosovo). The students from Bulgaria and Romania, as well as the EU students are not offered tuition fee weaver. The SEE as well as the EU citizens are eligible for student’s maintenance grants up to 400 EU per month, and depending on the individual financial needs. The final decision on the scholarship amount will be decided upon admission of the students by the Executive Board of the ERMA.More information
Website: http://www.cps.edu.ba
E-mail: coordination@cps.edu.baпл. “Стефан Стамболов” 1
Пловдив, 4000,
България

Tел.: + 359 32 656 433 / 656 427 Факс: + 359 32 656 433e-mail: euro@plovdiv.bg

http://www.plovdiv.bgС удоволствие ще отговорим на конкретни Ваши запитвания на посочените координати.
Очаквайте следващия брой на нашия информационен бюлетин.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница