Програма за честване на Международната година на светлината и светлинните технологии Подпрограма "Оптиката и науката за светлината в годината на светлината"Дата10.04.2017
Размер39.63 Kb.
Размер39.63 Kb.


Национална програма

за честване на Международната година на светлината и светлинните технологии


Подпрограма “Оптиката и науката за светлината в годината на светлината”
Съюз на физиците в България – контактна организация към

European Physical Society (Европейското физическо дружество)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. дфн. Иван Лалов, СФБ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: проф. дфн Александър Драйшу, ФзФ, СУ

проф. дфн Кирил Благоев, БАН

СЕКРЕТАР проф. дфн Евгения Вълчева, ФзФ, СУ


ЧЛЕНОВЕ:


акад. Никола Съботинов, ИФТТ-БАН

проф. дхн Никола Малиновски, ИОМТ-БАН

акад. Борис Тенчов, МУ- София

акад. Румен Скорчев

акад. Петя Василева, МУ-София

чл.-кор. Петър Атанасов, ИЕ-БАН

проф. дфн Лъчезар Аврамов, ИЕ-БАН

Проф. Васил Кавърджиков, ИМ-БАН

проф. д-р Теменужка Йовчева, ФзФ, ПУ-Пловдив

проф. д-р Петко Витанов, СЕНЕИ-БАН

Проф. дфн Тинко Евтимов,

ФзФ, ПУ-Пловдивпроф. дфн Иван Узунов, ДПФ, ТУ- София

доц. д-р Любомир Лазов, кат. Физика, ТУ-Габрово

доц. д-р Мирослав Карабалиев, Тракийски университет, Стара загора

Пенка Лазарова - СУБ

Проф. дфн Тодор Мишонов, ФзФ, СУ

Събития и организатори


 1. 43-та нац. конференция по въпроси на обучението по физика, Благоевград „Оптика и оптични технологии в образованието” с младежка сесия „Магията на светлината”, посветена на Международната година на светлината -2015

 2. Наука на сцената-5, Севлиево, 2014, СФБ

 3. Нощ на учените 25.09.2015 – посветена на Международна година на светлината -2015, демострации на светлина, лазерно шоу, научно кафене, изложби, тържествена вечер, СУБ, СФБ.

 4. Юлската лектория 1-3 и 6-7 юли 2015 „Съвременни проблеми на природните науки”, рганизирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu

 5. Дни на физиката в Технически университет - София, Департамент по приложна физика

 6. Втора Олимпиада по експериментална физика, Ден на Фотона в Международната годината на светлината, 25 април 2015 София, - Софийски клон на СФБ

 7. Конкурс за уреди за кабинета по физика – посветен на Годината на светлината - Софийски клон на СФБ

 8. 5-та Национална студентска конференция, Пловдив

 9. XXXII колоквиум „Физиката в опазването на човека и околната му среда” , посветена на "Международна година на светлината и на светлинно-базираните технологии", тема „Светлината в медицината”, София, 5-7 Юни 2015г., Българско Дружество по Биомедицинска Физика и Инженерство (БДБФИ).

 10. Студентска сесия “Светлината за нуждите на медицинската практика”– Медицински университет, София, (отговорник доц. Вера Хаджимитова)

 11. Светлината в изследванията по астрономия и астрофизика, големият взрив – Съюз на астрономите в България и катердри по астрономия в Софийски университет и Шуменски университет

 12. Научен календар на кръгли годишнини през 2015, свързани със светлината и история на оптиката – секция „История на физиката”, Н. Балабанов, И. Лалов

 13. Workshop “Лазерни технологии” в рамките на проект INERA, ИФТТ-БАН,

 14. Национален политехнически музей - демонстрации по оптика, лекции, Пенка Лазарова

 15. Народна астрономическа обсерватория с планетариум Варна – Конкурс за есе и фотография на тема „Слънцето, Луната, Светлината”, изложба, различни възрастови групи – отговорник Иванка Гецова, Варна

 16. Ден на отворените врати в БАН – в институтите, работещи в областта на светлината

 17. Национален ученически екопарламент - Национален фотоконкурс за ученици и студенти на тема „Светлинни явления в природата” – отговорник Милка Джиджова

 18. Национален семинар „Светлината в астрономията” – 25-26 март 2015, отговорник Юлия Върбанова, Ямбол

 19. “Парад на природните науки” посветен на лятното слънцестоене, 21 юни 2015, отговорник Юлия Върбанова, Ямбол

20. Национално сдружение Фотографска академия „Янка Кюркчиева” се включва в Националната програма за отбелязване на Международната година на светлината и светлинните технологии, като ще проведе през месец юни „Месец на фотографията 2015”. В рамките на всички инициативи през 2015 г. Академията ще популяризира Международната година на светлината и светлинните технологии сред членовете на фотографската общност и ценителите на фотографското изкуство. Ще бъде организирана фотографска изложба с фотографии от фонда на Академият

21. Национална търговско-банкова гимназия гр.София, Клуб "Еврика" към НТБГ, проект "УСПЕХ". Събития. свързани с Международната година на светлината и светлинните технологии: Лекция „Сините светодиоди: революция в осветителните технологии”, проф. Е. Вълчева.

22. Лятна школа по фотоника 2015, лекции, демонстрации и упражнени, Физически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, доц. д-р Иван Хълтъков

Тази програма е отворена за включване на нови участници, събития и чествания. Очкваме вашите предложения!

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница