Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Нова ЗагораДата20.03.2017
Размер39.35 Kb.
Размер39.35 Kb.

СЪОБЩЕНИЕ
На 16.05.2016 г., в 09:00 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Нова Загора“.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от оценка на допуснатите до участие оферти по показател „Техническо предложение":
Обособена позиция № 1:

"Ф - Строй груп" ЕООД гр. София – 40 т., формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.

"Пи Ес Ай" АД гр. Стара Загора – 26,84 т., формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 5,51 т.

Гаранционен срок – 16 т.

Срок за проектиране – 5,33 т.
Обособена позиция № 2:

"КИМ - 2002" ЕООД гр. Стара Загора – 40 т., формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.
Обособена позиция № 3:

"Пома груп Бургас" ЕООД гр. Бургас – 40 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.

ДЗЗД "Еко Идея" гр. Нова Загора – 33,67 т., формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 4 т.

Гаранционен срок – 19,67 т.

Срок за проектиране – 10 т.
Обособена позиция № 4:

"Чахов" ООД - с.Богомилово – 36,27 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 6,27 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.

Обединение "Загра 2016" - гр.Бургас – 40 т., формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.
Обособена позиция № 5:

"Билдинг - ТД" ЕООД гр. Сливен – 39,91 т., формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 19,91 т.

Срок за проектиране – 10 т.

"Инфрастрой - инженеринг" ООД гр.Ямбол – 39,87 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 9,87 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.
Обособена позиция № 6:

"Лесо инвест" ООД гр. Стара Загора – 38,82 т., формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 8,82 т.

"О'Симес" ЕООД с. Кортен – 37,49 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 8,11 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 9,38 т.

"Раев Строй" ЕООД гр. Сливен – 39,86 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 9,86 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.
Обособена позиция № 7:

"Болид" ООД гр. Стара Загора – 36,87 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 8,00 т.

Гаранционен срок – 18,87 т.

Срок за проектиране – 10 т.

"БКС" ЕООД гр. Гоце Делчев – 40 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.
Обособена позиция № 8:

Обединение "Загоре 2016" ЕООД гр. Ямбол – 40 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.
Обособена позиция № 9:

СД "Берко 90 - Берковски и сие" гр. Сливен – 38,33 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 8,33 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.

"СК Билдинг" АД гр. Казанлък – 40 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.
Обособена позиция № 10:

"Рудин" ООД гр. Стара Загора – 40 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 20 т.

Срок за проектиране – 10 т.
Обособена позиция № 11:

ДЗЗД "Загоре 16" гр. Нова Загора – 40 т. , формирани от следните показатели:

Срок за изпълнение строителство – 10 т.

Гаранционен срок – 20 т.Срок за проектиране – 10 т.
Комисията предлага на възложителя участниците „Интер Стройко“ ЕООД, гр. Русе, „Суперстрой-Инженеринг“ ЕООД, гр. Ямбол, „Адванс -2002 “ ЕООД, гр. Хасково, „РАЯ-52“ ООД, гр. Сливен, „Ес Ди Ес 47“, гр. Стара Загора, „Пи Ес Пи“ ЕООД, с. София, „Вектор Конструкт“ ЕООД, гр. София, „ММ Конструкции“ АД, гр. София, „Марибор-Строй“ ЕООД, гр. София, ДЗЗД „Сейф Енерджи-Нова Загора 99“ гр. Хасково, „Стройкомерс“ ЕООД, гр. София, ДЗЗД „Брико 2016“, гр. Сливен, „ЗКИ-Волта“ ООД, гр. Димитровград да бъдат отстранени от участие в процедурата.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница