Програма за превенция и контрол на туберкулозатаДата16.11.2017
Размер27.11 Kb.
Размер27.11 Kb.

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ
ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НИВО НА ЗДРАВНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАГЛАСИ СРЕД УЧЕНИЦИ ОТ УВЗ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРОВЕДЕНО ПРЕЗ 2014Г. ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА
През 2014г. бе извършено анкетно проучване за ниво на здравни знания, умения и нагласи и за идентификация на дефицити в знанията по превенция и контрол на туберкулозата. Обхванати бяха 277 ученика /169 момчета и 108 момичета/ на възраст 15-17 год. от 2 УВЗ на гр. Бургас /ПГМЕЕ и ПГСАГ „К. Фичето”/ и 2 УВЗ от региона /СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Средец и СОУ „Ив. Вазов” гр. Поморие/. В тези УВЗ не е провеждано анкетно проучване по проблема през последните години.

Целта на проучването е да установи степента на информираност на подрастващите, относно заболяването туберкулоза, рисковите фактори за нейното развитие и профилактика.


Основни резултати:

1. Семействата на 68,6% от обхванатите се състоят от 4 и повече души.

2. 6,1% от анкетираните живеят в жилище под наем, а 93,9% в собствено такова.

3. На въпроса ”Колко пъти се храните на ден?” - 172 ученика от анкетираните или 62% съобщават, че се хранят повече от 4 пъти на ден.

4. 260 ученика участвали в анкетата или 93,9% отбелязват, че се хранят здравословно, като в менюто им присъстват необходимите за техния растеж и развитие хранителни вещества. Пълноценното и разнообразно хранене в тази възраст е изключително важен фактор за правилното физическо и психическо развитие, спомагащо за предпазване от редица заболявания и укрепване на здравето.

5. На въпросите свързани с вредни навици като тютюнопушене и злоупотреба с алкохол се получиха следните резултати:

- 81 лица или 29,2% от анкетираните съобщават, че пушат. 64,2% от употребяващите цигари пушат до 10 цигари дневно, 22,2% от 10 до 20 цигари дневно, 13,6% над 20 цигари дневно.

- 52 от анкетираните или 18,78% съобщават, че употребяват алкохол. От тях злоупотребяват с концентрати 11,54%, с вино 17,3%, с бира 84,6%./. Някои от употребяващите алкохол ученици, посочват,че са опитвали и злоупотребявали с повече от един вид.

6. 28,9% от участвалите в анкетното проучване изпадат често в състояние на умора и преумора.

7. 229 от учениците, или 82,7% знаят, че при поява на суха кашлица, изпотяване, намаляване на телесното тегло, поява на температура и болки в гръдния кош, трябва да потърсят консултация от лекар.

8. 7 ученика или 2,5% от анкетираните съобщават, че са имали или имат болен от туберкулоза в семейството си.

9. 207 или 74,7% от учениците са осведомени, че са имунизирани с БЦЖ ваксина.

10. 33,21% от анкетираните не са наясно, че намалените защитни сили на организма са предпоставка за появата на болестта туберкулоза.

11. 79,8% от учениците провеждат ежедневно закалителни процедури /сън в проветрена стая, спортуване, излети сред природата/.

12. 40% се нуждаят от повече здравна осведоменост, относно заболяването туберкулоза.

Основни изводи:

В сравнение с проведените анкетни проучвания в предходни години сред ученици от Бургаски регион се наблюдава:

- нарастване на процента на анкетираните ученици запознати със заболяването и свързаните с него симптоми.

- по-малък е процента на учениците, които съобщават, че не се хранят редовно и пълноценно.

- трайно се затвърждава негативната тенденция от последните години за увеличаване броя на подрастващите, които пушат и употребяват алкохол.

- увеличен е процента на активно спортуващите ученици.


Препоръки:

За постигане формирането на трайни здравни навици и умения сред подрастващите е необходимо:

Да се подобри здравната профилактика, имунизиране със задължителните ваксини, както и да се популяризира здравословен модел на живот включващ разнообразно, балансирано и редовно хранене, активен двигателен режим и ограничаване на рисковите фактори, като тютюнопушене и алкохол.

м.март 2014г.


Изготвил:

Дирекция ПБПЗРЗИ БУРГАС

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница