Програма за проверка на възможностите по музикално и сценично изкуство по професиитеДата17.11.2017
Размер161.18 Kb.
Размер161.18 Kb.

Приложение към Заповед № РД09-509/14.11.2012 г.,

съгласно чл.5, ал.1 от Наредба № Н-5 от 08.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкустватаУЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ

МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ, АКТЬОР,

АКОРДЬОР И МУЗИКАЛЕН ОФОРМИТЕЛПРИЕМНИ ИЗПИТИ

за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови и ударни инструменти, акордеон, класическа китара, арфа, тамбура, гъдулка, кавал, гайда, народно пеене , класическо пеене, поп и джаз пеене, акордиране, музикално оформление, драматичен и куклен театър


І. Приемане на ученици в начален и прогимназиален етап по музикално изкуство
Кандидатите полагат приемни изпити, както следва:

Подготвителен клас с изучаване на пиано, цигулка, виолончело, класическа китара, блокфлейта и ударни инструменти:

- изпяване на заучена песен по зададен начален тон.

- подражателно възпроизвеждане на кратки мелодични фрази с текст.

- подражателно повторение със сричката „та” на метроритмично организирани фрази.


Първи клас с изучаване на пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара, акордеон, дървени духови и ударни инструменти:

Изпит по солфеж, който включва:

- изпяване на песен от зададен тон;

- подражателно възпроизвеждане на мелодични фрази и отделни гласове от хармонични интервали и акорди в мажор и минор;

- подражателно повторение със сричката “та” на метроритмично организирани фрази върху един тон;

- отгатване на единични тонове в до мажор.
Пети клас:

Изпит по специалността;

Изпит по солфеж.
Изисквания за изпита по специалността:

Пиано: един етюд измежду: Черни, оп. 849 или от други автори с подобна трудност; Бах – полифонична пиеса; класическа сонатина І част; пиеса по избор.

Цигулка: една гама по избор с тризвучия и септакорди в две или три октави, един етюд от трудността на Мацас, оп. 36, І и ІІ тетрадка; Донт, оп.37; Кайзер, ІІІ тетрадка; Ел.Генева – ІІ, ІІІ, ІV, V позиции и тяхното свързване и др.; І или ІІ и ІІІ част от концерт или концертино от трудността на Ридинг, оп. 21, 24, 25; Комаровски ла мажор, ми минор, Хубер, Аколай – ла минор; Вивалди – ла минор, сол мажор и др.; една пиеса от трудността на тези в сборниците Малкият цигулар ІІІ, ІV и ІVа свитък, Христоматия за ІІІ и ІV клас, Юношески албум; Юный скрипач – ІІ и ІІІ свитък, Барток – За децата и др.

Виола: гама фа или сол мажор в две октави, мажорно и минорно тризвучие; един етюд от трудността на Сит и Волфарт; една част от концертино – О.Ридинг оп.36, Ф.Кюхлер – оп.12 сол мажор или други от същата трудност; една пиеса по избор от трудността на Кабалевски – Галоп, Щрайхарт – Малък валс и др.

Кандидатите за специалността виола могат да се явят на изпит с цигулка, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.Виолончело: една гама в две или три октави - до, сол, ре, с Т5 и D7; един етюд от Христоматия за 2, 3 и 4 клас за ДМШ или Дотцауер – 1-ва тетрадка; две пиеси по избор на кандидата от Христоматия за 2, 3 и 4 клас.

Контрабас и арфа: изпит само по солфеж

Флейта:

Гама по избор, един етюд и пиеса.Обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон – изпит само по солфеж

Ударни инструменти: кандидатите полагат изпит по ксилофон и малък барабан: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано от Д.Палиев, Моцарт, Л.Делиб и др.; два етюда за малък барабан – единият в неравноделен размер от Д.Палиев.

Акордеон: една гама в две октави в право движение с къси и дълги арпежи в основен вид; етюд по избор; една пиеса от български автор или в народен дух /може хоро в неравноделен размер/.

Класическа китара: една гама до два знака, един етюд от Карули, Каркаси и др.; две леки пиеси по избор на кандидата от Сор, Карули, Каркаси. Изискванията по солфеж са същите като за специалността арфа.

Изисквания за изпита по солфеж за V клас за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, дървени духови и ударни инструменти, акордеон, класическа китара и арфа:

 • изпяване и транспониране на заучена песен по зададен Т5, Т6, Т6/4;

 • подражателно възпроизвеждане на едногласни фрази, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика;

 • отгатване с тонови имена на единични тонове, фрази, хармонични интервали в до мажор и ла минор, натурален, хармоничен и мелодичен вид;

 • транспониране на мелодична фраза с тонови имена в еднозначни тоналности – мажор и минор;

 • четене на ноти на басов ключ – само за специалността арфа.


Изисквания за изпита по специалностите народни инструменти и народно пеене

за V клас:

Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура: - изпит по солфеж.

Народно пеене: изпълнение на три песни в различни размери по избор на кандидата.
Изисквания за изпита по солфеж за V клас за специалностите по народни инструменти и народно пеене:

 • изпяване и транспониране на песен по зададен тон;

 • възпроизвеждане с глас на кратки мелодични фрази, интервали и тризвучия;

 • подражателно възпроизвеждане на ритъм;

 • отгатване на тонове в до мажор и четене на ноти на виолинов „сол” ключ.


ІІ. Приемни изпити за професия музикант-инструменталист, музикант-вокалист, актьор и акордьор, след VІІ клас:

Кандидатите за професия музикант-инструменталист и за професия акордьор полагат следните приемни изпити:

Изпит по специалността;

Изпит по солфеж.


Изисквания за изпита по специалността:

Пиано – два етюда по избор от Черни, оп.299, ІІІ и ІV тетрадка и оп. 740 или Крамер. Тригласна инвенция или главна част от френска или английска сюита от Бах; І част от класическа соната от Хайдн, Моцарт или Бетховен (със средна трудност) и пиеса по избор.

Цигулка – една гама по избор от сол, ла, си бемол, до и ре в три октави, в единични тонове, мажор, мелодичен и хармоничен минор; разложени квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд, доминантов и умален септакорд, построени върху основния тон на гамата. Един етюд по избор от трудността на Кройцер, Мацас І или ІІ тетрадка, Донт, оп.37, или Фиорило. Една пиеса или две части от соната (бавна и бърза) на Корели, Хендел, Хайдн, Моцарт, Данкла или друг автор; І или ІІ и ІІІ част от концерт измежду Нардини, Льоклер, Щамиц, Виоти № 20 и 23, Роде №№ 6, 7 и 8, Тартини – ре минор, Вивалди – сол минор, ми мажор, ла мажор, Бах – ла минор, Хайдн, Моцарт и други със същата трудност.

Виола – гами до, ре, ми бемол в три октави, с тризвучия и секстакорди; един етюд от Мацас І тетрадка или друг с подобна трудност; пиеса по избор от трудността на Ж.Ф.Рамо – Гавот, М.Регер – Романс, Фиоко – Алегро; една част концертино – О.Ридинг, оп. 25 сол мажор, Телеман – каонцерт ІІ част, или други от същата трудност. Кандидатите могат да се явят на изпит по виола, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.

Виолончело – една гама в три октави, мажор и минор с Т5 и D7; един етюд от Дотцауер – І или ІІ тетрадка; Сонатина – І част от Бревал – до мажор, Ромберг – си бемол мажор; Голтерман – Концерт № 4 – І част или Нелк – Концертино; една пиеса от Христоматия за 5 – 7 клас на ДМШ от трудността на Бетовен – Контраданс или Чайковски – Неаполитански танц.

Контрабас – гама ре мажор в една октава или ми и сол мажор в две октави с Т5 и D7; един етюд от трудността на Т.Тошев, Храбе, Раков, Гедике и др., една пиеса от Христоматия за контрабас, Сборник класически пиеси за контрабас /ред.Хоменко/ и др. от същата трудност; предкласическа соната – бавна и бърза част или концертино.

Арфа – един етюд, предкласическа пиеса и една пиеса по избор на кандидата.

Класическа китара – една гама до 4 знака, мажор и минор (хармоничен и мелодичен), в две октави с тризвучия; един етюд от трудността на Каркаси, Карули, Сор, Джулиани, Прауер и др.; полифонична пиеса; две пиеси по избор на кандидата.

Духови инструменти – една от посочените гами: до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, си бемол мажор, сол минор, ла мажор, фа диез минор, до минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщение; два етюда и една пиеса.

Саксофон – една от посочените гами до два знака: до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщения; два етюда по избор от Л. Нихауз и една жанрова пиеса /джаз-стандарт, джаз и поп теми, евъргрийни/.

Ударни инструменти – кандидатите полагат изпит по ксилофон, малък барабан и тимпани. По ксилофон изпълняват: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано; за малък барабан - два етюда с акомпанимент на пиано, единият в неравноделен размер от трудността на “Събуждане”,”Дайчово”,”Лудо-младо”,”Триумф” от Д.Палиев; за два тимпана - един етюд по избор.

Акордеон – гами до 2 знака, мажорни и минорни, в право движение, къси и дълги арпежи в основен; един етюд от школите за напреднали от Л.Панайотов - № 3, 4, 18, 21, 64; Хр.Радоев - № 91,95,101,104,105 и др. от същата трудност; двугласна фуга или инвенция от Бах или полифонична пиеса; една пиеса и едно хоро в неравноделен размер.

Гайда и кавал – една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8; една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

Гъдулка - една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8; една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

Тамбура – по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8 (едната по възможност “Дидината” из сб. “Пиеси за тамбура със съпровод на пиано” – Т. Прашанов); една народна песен, която да се свири и пее от кандидата от различни тонове; свирене на мажорни и минорни акорди; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

Акордиране и музикален оформител – по програма, съответстваща на изискванията за изпит по специалността за професия музикант-инструменталист.
Изисквания за изпита по солфеж:

А. Приемният изпит по солфеж за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, духови и ударни инструменти, акордеон и акордиране се провежда в два варианта, определени от съответното училище:

 • Първи вариант – устен изпит:

 1. подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика;

 2. отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналности до два знака в мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор;

 3. транспониране на мелодична фраза с тонови имена в тоналности до два знака.

 4. солфежиране от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника до два знака;

 • Втори вариант – писмен и устен изпит:

 • писмен:

 1. едногласна диктовка в тоналности до два знака в мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор по зададен тон “ла”;

 2. единични хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналности до два знака в натурален мажор и хармоничен минор.

 • устен: изпяване на солфеж от пръв поглед в тоналности до два знака в натурален мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор по зададен тон “ла”. Солфежът се определя чрез жребий по време на изпита.


Б. Приемният изпит по солфеж за специалностите гайда, кавал, гъдулка и тамбура включва:

 1. транспониране на заучена народна песен от зададен тон;

 2. отгатване на мажорни и минорни тризвучия;

 3. подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;

 4. възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;

 5. отгатване на тонове в до мажор и ла минор;

 6. солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.


Кандидатите за професия музикант-вокалист полагат следните приемни изпити след VІІ и VІІІ клас:

 1. Изпит по специалността;

 2. Устен изпит по солфеж.


Изисквания за изпита по специалност народно пеене – за VІІІ клас:


 • разпяване с подготвена от кандидата бърза песен;

 • възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията;

 • изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация.

Забележка: Текстовете на песните се представят на изпитната комисия.

Изисквания за изпита по специалност класическо пеене – за VІІІ и ІХ клас:

Изпит по специалността: разпяване за проверка на гласовите данни, изпълнение на един вокализ - Конконе, Абт, Лютген, на една песен или лека ария, рецитация на басня или стихотворение;

Изисквания за изпита по специалност поп и джаз пеене – за VІІІ и ІХ клас:

Изпит по специалността: разпяване за проверка на гласовите данни, изпълнение на три песни, от които една от български композитор: Могат да бъдат изпълнени и арии от мюзикъл или песни със стилова насоченост „джаз”, рецитация на басня или стихотворение.

Изисквания за устен изпит по солфеж за VІІІ и ІХ клас за специалност народно пеене:

транспониране на заучена народна песен от зададен тон; отгатване на мажорни и минорни тризвучия; подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди; възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16; отгатване на тонове в до мажор и ла минор; солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.Изисквания за устен изпит по солфеж за VІІІ и ІХ клас за специалностите класическо пеене и поп и джаз пеене:

изпяване и транспониране на песен от зададен Т5, Т6, Т6/4; подражателно възпроизвеждане на фрази, хармонични интервали и акорди; отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналностите до мажор и ла минор; изпяване от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника в тоналности до 1 знак;Забележка:

Кандидатите, които се явяват на приемни изпити за V, VІІІ и ІХ клас, задължително изпълняват материала по музикален инструмент и пеене наизуст, с изключение за кандидатите по специалност ударни инструменти, които могат да ползват нотен текст за мембранните инструменти.

В случаите когато е необходим корепетитор, той се осигурява от съответното училище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска.
ІІІ. Приемни изпити за професия актьор, специалност драматичен театър и специалност куклен театър:

Проверка на артистичните, пластичните и музикални умения на кандидата:

- изпълнение на предварително подготвена басня, драматичен или комичен монолог;

- изпълнение на една предварително подготвена песен;

- изпълнение на поставена от комисията пластична задача.
Забележка:

Кандидатите могат да ползват за съпровод корепетитор, осигурен от съответното училище, или звукозапис на СD избран от кандидата. Кандидатите се явяват в удобно игрално облекло. При нужда комисията поставя допълнителна сценична задача.УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВА
І. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ” ЗА ПОСТЪПВАНЕ В І КЛАС

А. Първи изпит:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);

- проверка на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в танца (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката).

Б. Втори изпит:

- проверка на танцувалните и артистичните качества, музикалността и ритмичността чрез изпълнение на импровизация по класическа музика, посочена от комисията.


ІІ. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ, БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ И МОДЕРЕН ТАНЦ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В V КЛАС

А. Първи изпит:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцово изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);

- проверка на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в танца (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката).

Б. Втори изпит:

- оценяване на танцувалните и артистичните качества, музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове с различни размери и чрез изпълнение на импровизация по съответния вид музика – класическа, фолклорна или модерна, посочена от комисията;

- проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта.
ІІІ. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИЯ БАЛЕТИСТ И ПРОФЕСИЯ ТАНЦЬОР СЛЕД VІІ КЛАС

А. Приемни изпити за професия балетист, специалност класически танц:

Първи изпит:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отскок).Втори изпит:

- проверка на артистичните и танцувални качества, ритмичност, техника, умение и подготовка на кандидатите чрез класически екзерсиз, включващ станка, среда, алегро и палци (за момичетата), базирани върху материал от учебната програма за VІІ клас, утвърдена от министъра на културата.Б. Приемни изпити за професия танцьор, специалност български танци

Първи изпит: - проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отвореност на краката, отскок).

Втори изпит:

- изпълнение на основни характерни танцови движения или кратки комбинации по избор на кандидата;

- проверка на музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове в различни размери;

- проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации;

- демонстриране на популярни български хора – „Дунавско хоро”, „Еленино хоро”, „Пайдушко хоро”, „Дайчово хоро”.

В. Приемни изпити за професия танцьор, специалност модерен танц:

Първи изпит:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отскок).Втори изпит:

- изпълнение на зададени задачи от комисията, самостоятелно и по групи, за проверка на двигателните, танцувалните и артистичните способности, оригиналност и ритмичност;

- изпълнение на кратка танцувална импровизация върху зададена музика от комисията.
Забележка: Всички приемни и приравнителни изпити за професиите балетист, специалност класически танц и професия танцьор, специалност български танци и специалност модерен танц, се провеждат с корепетитор и музикални записи, осигурени от съответното училище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска. Кандидатите се явяват с игрално облекло, определено от съответното училище.

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И В VIII КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА, ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ, ПОЛИГРАФИСТ, БИБЛИОТЕКАР, КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, ЛЮТИЕР И КАМЕНОДЕЛЕЦ

И В IX КЛАС ПО ПРОФЕСИИТЕ БИЖУТЕР, КАМЕНОДЕЛЕЦ, ДЪРВОРЕЗБАР

И КЕРАМИК В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА
1.Рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за всички кандидати за VIII клас за професиите художник – изящни изкуства, художник - приложни изкуства, дизайнер, фотограф, компютърен аниматор, компютърен график, графичен дизайнер, лютиер и каменоделец и за IX клас за професиите бижутер, каменоделец, дърворезбар и керамик.

2.Рисуване на натюрморт от група от три предмета с две драперии. Изпълнение с цветен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за кандидати за VIII клас по професиите художник – изящни изкуства и дизайнер в НУИ “В.Стоянов” – Русе, НУИ „Добри Христов” – Варна, НУИ “Панайот Пипков” – Плевен и НГСЕИ – Пловдив.

3. Фигурална композиция по зададена тема:

а/ за кандидати за V клас: Комисия, определена със заповед на директора на съответното училище, поставя темите в запечатани пликове, от които се тегли една в деня на изпита. Изпълнение с цветен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист – Блок № 4 - 28/22 см. Продължителност – 4 учебни часа. Провежда се за специалност изобразително изкуство в училищата, в които има прием от V клас.

б/ за кандидати за VIII клас: Комисия, определена със заповед на директора на съответното училище, поставя темите в запечатани пликове, от които се теглят две в деня на изпита. Кандидатът работи по една тема по избор. Изпълнение с черен или цветен материал по избор на кандидата или с глина – пластика или релеф. Размер на рисувателния лист - 35/50 см, размер на пластиката до 30 см, размер на плочката – до 30 см. Продължителност – 5 учебни часа. Провежда се за професия художник – изящни изкуства в НУИИ ”Илия Петров” - София.

4. Музика. Провежда се за професия лютиер. Изпитът се състои в проверка на музикалния слух, която включва:

- изпяване на малък музикален откъс от песен по избор на кандидата;

- възпроизвеждане на малки мелодични построения и кратки музикални фрази, зададени от комисията;

- възпроизвеждане на метро-ритмични фигури, зададени от комисията.5. Български език и литература. Провежда се за професия полиграфист в НПГПФ – София и за професия библиотекар в НПГПФ - София и включва проверка на уменията за редактиране на непознат текст. Продължителност - 4 астрономически часа.

Забележка:

Всички изпитни теми и задачи, както и критериите за оценяване на кандидатите се определят от комисии, определени със заповед на директора на съответното училище. Директорът на съответното училище определя със заповед датите и конкретните процедури за провеждане на всеки изпит. Приемни изпити се провеждат само по професии и специалности, по които има утвърден държавен план-прием за съответното училище.

Всички приемни изпити са анонимни, с изключение на изпита по музика.

Листовете и глината се осигуряват от съответното училище.Един учебен час е с продължителност 45 мин.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница