Програма за управление на дейностите по управление настраница6/11
Дата23.02.2017
Размер1.66 Mb.
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

b. Организация на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване

Дейността по събиране и транспортиране на отпадъците е възложена на фирма „А.С.А. България” ЕООД с подизпълнители „Чистота” ООД – Плевен, „ АСТОН СЕРВИС” ООД и ЕТ „ИМПОРТ – ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ”, осъществявайки събирането и транспортирането на битовите отпадъци от град Плевен, град Славяново и селата: Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, с. Опанец, Пелишат, Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен до депото за неопасни отпадъци, намиращо се в местността “Кацамунова пътека” в землището на с. Буковлък.

„Чистота ООД” извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места - Беглеж, Брестовец, Буковлък, Горталово, Гривица, Къшин, Ласкар, Николаево, Опанец, Ралево, Тодорово и индустриалната зона на град Плевен;

„АСТОН СЕРВИС ООД” извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места – Бохот, Бръшляница, Върбица, Коиловци, Къртожабене, Мечка, Пелишат, Радишево, Славяново, Тученица и Търнене;

„ЕТ ИМПОРТ – ЕКСПОРТ 2000 – ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ” ” извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места – Дисевица и Ясен.

Сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява с пет броя сметосъбиращи автомобили, два броя контейнеровози и два броя самосвали собственост на фирмата „А.С.А. България” ЕООД. Сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява и с техника на “Чистота” ООД, включваща пет броя сметосъбиращи автомобили, два контейнеровоза и един сметосъбиращ автомобил на Титан - Клинър ООД.Техника за почистване на улиците и обществените места е на фирмата „А.С.А. България” ЕООД, включваща две автометачки, една тротоарна метачка, два миячни автомобила и два челни товарача. “Астон Сервиз” ООД също разполага с две автометачки, една тротоарна метачка, пет миячни автомобила, един челен товарач и два камиони – един бордови и един самосвал. “Паркстрой” ЕООД разполага с 2 бр. камиони – 1 самосвал и 1 бордови.


 • Честота на събирането

От представената информация в таблицата по-долу се вижда, вида, обема и наличния брой на контейнерите в общината:
Таблица 20. Данни за наличните съдове за БО по населени места в община Плевен.
Населено място

брой контейнери тип Бобър – 1,1 м3

брой кофи – 240 л.

брой контейнери 4 м3 тип Бургаски)

1


2

3

4

5

1

БЕГЛЕЖ

5

278
2

БОХОТ

7

280
3

БРЕСТОВЕЦ

4

480
4

БРЪШЛЯНИЦА

10

285
5

БУКОВЛЪК

756

ВЪРБИЦА

14

280
7

8


ГОРТАЛОВО

4

120
8

ГРИВИЦА

7

480
9

ДИСЕВИЦА

7

280
10

КОИЛОВЦИ

28

760
11

КЪРТОЖАБЕНЕ

7

161
12

КЪШИН

4

175
13

ЛАСКАР

4

72
14

МЕЧКА

5015

НИКОЛАЕВО

4

257
16

ОПАНЕЦ

5

420
17

ПЕЛИШАТ

20

145
18

ПЛЕВЕН

1362

2303

20
1100 л.

87


240л.
18684 м312
1100 л.

99


240 л.
4154 м37
1100 л.

1157


240 л.
184 м30
1100 л.

9


240 л.
24 м31
1100 л.

10


240 л.

4 м3


19

РАДИШЕВО
190
20

РАЛЕВО

7

115
21

СЛАВЯНОВО

8

1763
22

ТОДОРОВО

4

276
23

ТУЧЕНИЦА

4

230
24

ТЪРНЕНЕ

5025

ЯСЕН

31

500ОБЩО

1721

9850

20

 • Източник: Общинска администрация – Плевен

Битовите отпадъци се извозват до депата въз основа на утвърдени със Заповед на Кмета на съответната община, за всяка календарна година, графици и маршрути за движение и последователност на обслужване на улиците, които при необходимост се актуализират с оглед ефективно управление на отпадъците.Изисквания за съдовете

- Контейнери тип “ Бобър” – 1.1 м3

С обем (вместимост) – 1100 литра;

Материал – полиетилен с висока плътност за пластмасовите или стоманена ламарина с дебелина с минимум 1.5 мм

- Кофи – с обем 240 литра;

Материали - полиетилен с висока плътност;

- Контейнери тип “ Бургаски”

Обем (вместимост) – 4 м3

Материал – стоманена ламарина, минимум 3 мм

Честотата на извозване на съдовете за битови отпадъци на община Плевен през 2014г. е следната:

Кофи 240 и 140 литра в гр. Плевен – през 7 дни;


 • Контейнери тип “Бобър” 1100 л в гр. Плевен – ежедневно;

 • Съдове в индустриалните зони на гр. Плевен – през 3.5 дни;

 • Съдове в Кметство Буковлък – през 3.5 дни;

 • Съдове в гр. Славяново – през 7 дни;

 • Съдове в Кметствата Брестовец, Гривица, Горталово, Опанец, Ясен, Коиловци, Пелишат, Дисевица, Бохот, Бръшляница, Търнене, Върбица, Мечка, Тученица – през 10 дни;

 • Съдове в Кметствата Беглеж, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Николаево, Радишево, Ралево, Тодорово – през 15 дни.

Честотата на извозване на съдовете за битови отпадъци на община Плевен през 2015г. е следната: • кофи 240 и 140 литра в гр. Плевен -7 дни;

 • контейнери 1100 литра в гр. Плевен – 1 ден;

 • контейнери в индустриалните зони на гр. Плевен -3.5 дни;

 • контейнери в селата Беглеж, Брестовец, Буковлък, Гривица, Горталово, Опанец, Ясен, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Николаево, Пелишат, Дисевица, Бохот, Бръшляница, Търнене, Върбица, Мечка, Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, гр. Славяново – 10 дни;

От представената информация е видно, че общината в зависимост от своите възможности и от количеството на генерираните отпадъци на нейната територия е разположила съдовете, с които разполага за обслужване и е определила минималната честота, с която фирмите извършващи услугата сметосъбиране и сметоизвозване трябва да извършват.


 • Приходи и разходи за управление на отпадъците

В следващата таблица са представени приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на твърди битови отпадъци на община Плевен за периода от 2012 – 2014 г.


Таблица 21. Приходи и разходи за услугите по сметосъбиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци на територията на община Плевен.

Община

2010

2011

2012

2013

2014
приходи

разходи

приходи

Разходи

Приходи

разходи

приходи

разходи

приходи

разходи

Плевен

9 133 186

9 133 186

6 738 772

6 738 222

8 951 805

8 951 805

5 965 000

5 965 000

5 775 000

5 775 000


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница