Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г. 6 I участие на Община Иваново в Регионално сдружение за управление на отпадъците 7страница4/15
Дата05.12.2017
Размер2.36 Mb.
Размер2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Таблица №6 Естествен прираст на населението в област Русе през 2014 г. по общини, местоживеене и пол (Брой)


Местоживеене

ПолОбласт Русе

Общини

Борово

Бяла

Ветово

Две могили

Иваново

Русе

Сливо поле

Ценово

Общо

-1940

-118

­­-127

-112

-160

-205

-984

-127

-107

Мъже

-1017

-64

-78

­-51

-98

-106

-496

-­69

-55

Жени

-923

-54

-49

-61

-62

-99

-488

-58

-52

В градовете

-973

-34

-63

-64

-24

-

-788

-

-

Мъже

-500

-19

-43

-26

-20

-

-390

-2

-

Жени

-473

-15

-20

-38

-4

-

-398

2

-

В селата

-967

-84

-64

-48

-136

-205

-196

-127

-107

Мъже

-517

-45

-35

-25

-78

-106

-106

-67

-55

Жени

-450

-39

-29

-23

-58

-99

-90

-60

-52

Източник: НСИ, Население и демографски процеси в област Русе през 2014 годинаЗа периода между двете последни официални преброявания през (2001 г. и през 2011 г.) населението на община Иваново намалява с 1 663 души (-14,99%), като прираста на намалението е по-висок както от този за област Русе (-4,0%), така и за Северен централен район на планиране (-13,72%) и за България (-7,1%).

Таблица №7 Население по статистически райони, области и общини

Статистически район, област, общини

Население към

Прираст абсолютен, брой

Прираст, %

01.03.2001 г.

01.02.2011 г.

България

7 928 901

7 364 570

- 564 331

-7,1

Северен централен район

998 077

861112

-136 965

-13,72

Област Русе

226 213

235 252

9 039

-4,0

Община Иваново

11 092

9 429

1 663

-14,99

Източинк: НСИ http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=190

Гъстота на населението

Гъстота на населението за всяка от осемте общини на територията на Област Русе към 01.02.2011 г. (последно официално преброяване) е представена в Таблица №8. Видно от данните е, че гъстотата на населението на Област Русе е по-висока от тази за страната към този период. Община Иваново е с най-голяма територия спрямо териториите на съседните общини от Област Русе. По население Община Иваново е на пето място, а по гъстота на населението – на последно спрямо останалите общини от област Русе.Таблица №8 Гъстота на населението от Област Русе към 01.02.2011 г.

Район, община, област

Територия, кв.км

Население към 01.02.2011 г., брой

Гъстота на населението, души/кв.км

България

111 001,9

7 364 570

66,3

Област Русе

2 803

235 252

83,9

Община Русе

469,2

167 585

357

Община Борово

252,2

6 030

23,9

Община Ветово

448,7

12 382

27,6

Община Бяла

352

13 263

37,67

Община Две могили

432,3

9 259

21,4

Община Сливо поле

255

19 752

77,4

Община Ценово

258,2

5 783

22,4

Община Иваново

495,4

9 429

19,0

Фигура 2 Гъстота на населението на общините от област Русе

Население на община Иваново

Таблица №9 представя информация за населението на общината по данни на НСИ и ГД ГРАО, както и за населението на страната по данни на НСИ (за периода 2000 – 2015 г.). Данните в таблицата показват, че населението в Република България и в община Иваново през последните 16 години намалява.Таблица №9 Данни за населението на община Иваново за периода 2000 г. – 2015 г.Година

НСИ

ГРАО постоянен адрес

България

Община Иваново

2000
11448

9077

2001

7 928 901

11 092*

10029

2002
10571

9997

2003
11645

11183

2004

7 761 049

11456

11165

2005

7 718 750

11229

10983

2006

7 679 290

10954

10754

2007

7 640 238

10919

10533

2008

7 606 551

10633

10284

2009

7 563 710

10339

10038

2010

7 504 868

10001

9887

2011

7 364 570

9429*

9746

2012

7 284 552

9211

9581

2013

7 245 677

9042

9449

2014

7 202 198

8832

9246

2015

7 153 784

8756

9095

Източник: НСИ и ГРАО *данни от официалните преброявания през 2001 г. и 2011 г.
Таблица №10 Население на Община Иваново по населени места за периода 2000 г. – 2014 г., по данни на ГД ГРАО
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

с.Божичен

137

157

151

146

144

140

136

130

120

119

118

110

107

102

100

с.Иваново

861

921

930

940

952

950

940

926

906

889

866

850

847

863

851

с.Кошов

422

441

417

416

405

383

372

359

338

322

328

307

297

288

281

с.Красен

753

874

851

838

820

806

786

758

749

727

703

687

667

651

637

с.Мечка

765

787

780

770

761

758

730

725

707

681

675

667

658

636

620

с.Нисово

101

110

105

97

94

87

80

76

68

67

66

63

62

62

65

с.Пиргово

1560

1844

1808

1804

1820

1785

1732

1700

1653

1592

1576

1550

1515

1470

1423

с. Сваленик


1111

1088

1070

1047

1024

1000

992

954

940

922

907

874

с.Табачка

111

129

128

124

125

111

106

100

97

86

81

81

78

73

71

с.Трьстеник

1885

1938

1920

1881

1871

1833

1797

1755

1725

1692

1670

1647

1627

1631

1596

с. Церовец


124

117

116

107

105

99

91

88

80

81

81

76

с.Червен

334

349

336

315

312

296

285

270

254

246

239

234

220

212

206

с.Щрьклево

2148

2479

2571

2617

2656

2648

2636

2605

2568

2534

2523

2530

2500

2473

2446

всичко за общината

9077

10029

9997

11183

11165

10983

10754

10533

10284

10038

9887

9746

9581

9449

9246Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница