Програма „Заедно Напред Национален лагер за момичета от ромски произход ф о р м у л я рДата02.02.2017
Размер37.84 Kb.
Размер37.84 Kb.Младежка фондация „Арете“ - България

Програма „Заедно Напред“
Национален лагер за момичета от ромски произход

Ф О Р М У Л Я Р

за кандидатстване, 2014 г.Трите имена:


Възраст:

ЕГН:

Адрес:

град/село:

община:

област:


улица №

Телефон:

Facebook:

Е-mail:

Ученик/студент в .............. клас/ курс

Училище/ Университет:
1. Какъв е Вашият етнически произход?
3. Какво искате да постигнете след като завършите средното/ висшето си образование?


4.Участвали ли сте в извънкласни дейности, инициативи или проекти, свързани с ромската общност? Моля, опишете ги.


5. Защо искате да участвате в Национален лагер за момичета от ромски произход? /моля изразете вашата мотивация за участие в лагера с не повече от 250 думи/

6. Моля, опишете какви теми биха Ви били полезни и интересни за вас по време на лагера? Защо?

7. Участвали ли сте в предишни инициативи на фондация АРЕТЕ?
- лагери “Заедно напред“
- Младежка доброволческа мрежа
- Регионални лагери
- консултация и подкрепа при кандидатстване във ВУЗ/ стипендии
- Менторска програма
- Ромска професионална мрежа
8. Откъде получихте информация за Националния лагер?

9. Моля, напишете есе по една от двете теми по избор:

1) За мен успялата ромска жена е…
2) Каква е ролята на образованата ромска жена в съвременното общество?
Желателно е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница - формат А4, шрифт Times New Roman 12. Използвайте отделна страница.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА
Тези въпроси са за здравето, безопасността и сигурността на участниците по време на лагерите и по никакъв начин няма да повлияят на избора на лагерниците

1. Алергии или хронични заболявания, за които организаторите трябва да знаят:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Взимате ли някакви лекарства? Ако да, какви са те и по какъв начин ги вземате?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Храна, която не консумирате (вегетарианец и т.н.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
Трите имена на родител /настойник:

1..............................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................

Домашен тел: ................................................. Мобилен тел: .............................................................

Е-mail: ...................................................................................................................................................
Адрес на родител /настойник:

гр. /с/ .....................................................................................................................................................

улица, № .............................................................................................................................................
Лице за контакти: …………………………………………………………………………………….

Домашен тел: ................................................. Мобилен тел: .............................................................

Е mail: ...................................................................................................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК

(Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.)
Аз ..........................................................................................................................................................

(трите имена на родител/ настойник)

с ЕГН .................................., постоянен адрес ................................................................................

................................................................................................................................................................

Уведомявам Ви, че съм запознат с целите и критериите на лагера и давам съгласието си дъщеря ми ...................................................................................................................................(имена на детето)

с ЕГН .................................., постоянен адрес ..................................................................................

................................................................................................................................................................

да участва в Национален лагер за момичета от ромски произход, който ще се проведе в ……………………………………………………………………, през месец октомври 2014 г.


В случай, че детето ми бъде одобрено и в последния момент се откаже, поемам разноските за предварителната заявка в хотела.
Съгласен съм с гореописаното в този документ.

Родител /настойник:................................................................... .........................

(име и фамилия) (подпис)гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 40, ет. 4; тел.: 359 2 980 90 21

http://www.areteyouth.org/; е mail: miglena@areteyouth.org


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница