Република българия областна администрация Перник з а п о в е дДата16.11.2017
Размер32.26 Kb.
Размер32.26 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация

ПерникЗ А П О В Е Д

№ ОМП-2


10.02.2015 година
На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.4 от Закона за отбрана и въоръжените сили, с оглед ефикасното планиране на отбраната на населението, подготовката за работа във военно време на обществени, стопански и други обекти , на пътните и съобщителни комуникации на територията на Област Перник

О П Р Е Д Е Л Я М ,

Състава на Областния съвет по сигурност /ОСС/ :


І. Ръководство:

1. Председател – Ирена Любенова Соколова –Областен управител;

2. Зам. председател – Валентин Христов Димитров – Зам.областен управител;

3. Секретар - Петко Владов Петков-Гл. специалист ОМП, дирекция „АПОФУС” - ОА;ІІ. Членове:

1.Зам. областен управител– Област Перник – Илинка Миткова Никифорова;

2.Главен секретар – Област Перник – Цветана Иванова Пиралкова;

3.Директор на дирекция „АПОФУС”-Област Перник – Мариана Петрова Михайлова;

4.Директор на дирекция „АКРРДС”- Област Перник – Стефка Любомирова Петрова;

5.Директор на Областна дирекция”МВР”-Перник – Славчо Бончев Станиславов;

6.Директор Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” -Перник - Емил Костадинов Марков;

7.Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Перник - Красимир Григоров Костадинов;

8.Окръжен прокурор-Перник - Пламен Василев Найденов

9.Председател на Окръжен съд-Перник - Елена Николова Крумова-Стоилова

10.Началник на Областен военен отдел – м-р Пламен Георгиев Велев

11.Директор на Регионална здравна инспекция - Перник - д-р Антоанета Борисова Григорова;

12. Управител на „РЦСМП”-Перник - д-р Валери Теофилов Симеонов ;

13. Управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД-Перник - инж. Иван Несторов Витанов;

14. Директор на „Областно пътно управление”-Перник - инж. Румен Найденов Сачански;

15. Директор областна дирекция „Безопасност на храните” – Перник –д-р Елза Георгиева Драгомирова;

16. Ръководител обособено регионално звено „ЕиП”-Перник, „Чез”- Разпределение – България АД - инж.Петър Александров Нецов;

17.Ръководител на мрежов експлоатационен подрайон /МЕПР/-Перник, ЕСО-ЕАД-МЕР-София област - инж. Асен Владимиров Асенов;

18.БТК-ЕАД /VIVAKOM/-ръководител група „Кабелен район Кюстендил - Перник” - Емил Георгиев Сергиев;

19.Директор на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите-Перник – Пламен Николов Ангелов;

20.Директор на Областна дирекция„Земеделие”- Перник- Анна Николова Цветкова

21.Директор на „Секретариат на Областен съвет на Българския червен кръст”-Перник - Наталия Йорданова Минева;

22. Ръководител звено Хидротехнически район - Перник при „Напоителни системи” – клон Струма - Места - Моника Иванова Милошова;
ІІІ.Състав на оперативно - техническата група:

1.инж. Румен Петров Рангелов- инспектор защита на населението в РД ПБЗН

2.Кунчо Димитров Алексиев – младши експерт РР /ФК/ в дирекция „АКРРДС”- Област Перник;ІV. Състав на свързочната група:

Комплектова се от длъжностни лица сектор „КИС” – ОД „МВР”- Перник, с началник на сектора – Милети Василев Стефанов.


Временният пункт /работно помещение/ на Областния съвет по сигурност е заседателната зала в областната администрация, намираща се в гр. Перник, пл. “Иван Рилски” 1Б.
При необходимост състава на Областния съвет по сигурност се оповестява от дежурния по Областен съвет по сигурност чрез подаване на сигнал и се явява в определеното работно помещение до 30 минути в работно време и до 1.00 час в извън работно време след получаване на сигнала.

Телефони, които ще се използуват от ОСС са : 076 60-01-01; 076 64-99-66; 0887 790 130.Заповедта да бъде сведена до знанието на включените в нея длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Ирена Соколова

Областен управител

на област Перник
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница