Резултат: Брой точки ОценкаДата17.11.2017
Размер120.42 Kb.
Размер120.42 Kb.

Тест №1
Име и фамилия.....................................................................клас .............№..........

РЕЗУЛТАТ: Брой точки .................. Оценка ...........................


 1. Заглавието на поемата „Илиада” отпраща към:


А) името на герой от Троя

Б) другото име на Троя – Илион

В) бог Илион


 1. Кое твърдение по отношение на сюжета на „Илиада” НЕ е вярно?

А) оригинален, плод на въображението и таланта на Омир.

Б) не е оригинален, Омир ползва вече съществуващи поеми и само ги обединява.

В) организира многото събития, които се разиграват пред Троя, като наслагва върху

традиционната тема за войната и другите традиционни епически теми – гневът на Ахил и

отмъщението за убития приятел.
 1. Зазвръзката в поемата настъпва в:

А) Шеста песен – Прощаването на Хектор с Андромаха

Б) Втора песен – Одисей бие Терсит

В) Двадесет и четвърта песен – помиряването на Ахил с Приам
 1. Композицията на „Илиада” е:

А) свободна с ретардации;

Б) свободна без ретардации;

В) в строги форми.
 1. Под термина миролюбиво изобразяване на света при Омир се разбира:

А) представянето на войната чрез подвизите на героите и поредицата от ранявания и убийства;

Б) резуването на сцени с моменти от боя с моменти от мирния живот;

В) войната е представена само с една битка – тази между Ахил и Хектор.
 1. Каква е ролята на обръщението на поета към Музата в началото на Първа песен?

А) Свързано е с вярването, че вдъхновение за творчество поетите получават от боговете;

Б) Плод на авторова суета.

В) Задължително изискване е поетите да се обръщат към Музата на поезията, за да успеят да

създадат шедьовър.


 1. Как героите на Омир вземат решения?

А) по внушение на божествата;

Б) плод са на индивидуално мислене;

В) след обсъждане с най-близките.Посочете грешния отговор за въпроси 8 – 14


 1. Довършете твърдението:

Свадата между Ахил и Агамемнон....
А) е спор между равни

Б) разкрива нормите на героическия морал

В) е неоснователна и безсмислена.


 1. Какви са първите впечатления от Агамемнон в свадата му с Ахил:

А) груб, надменен, алчен

В) властен, отмъстителен

В) справедлив и загрижен владетел.
 1. Посочете последиците от разгневяването на Ахил!

А) В лагера на ахейци настъпва разбирателство.

Б) Ахил отказва да воюва и измолва от боговете загуби за ахейци.

В) Троянците подновят военните действия.
 1. В изобразяването на Ахил с какви изразни средства се служи Омир?

А) постоянни епитети

Б) разширени сравнения

В) антитеза
 1. Какви качества проявява Ахил в Първа песен?

А) разумен, разсъдлив, притежаващ човешко достойнство, страстен защитник на истината и справедливостта;

Б) безразсъдно смел, алчен и загрижен за интереса си –отнетата награда

В) спонтанен, непримирим, непосредствен в чувствата си, жадува войнска слава и героични подвизи
 1. Кое поражда драмата на Ахил?

Посочете грешния отговор!
А) Това, че не е разбран от останалите вождове и от боговете.

Б) Потъпканото му човешко достойнство и липсата на признание за храбростта му.

В) Желанието да действа и невъзможността да го направи.


 1. Коя е причината Ахил да НЕ изпълни заканата си да се прибере в родината?

А) Чувството за войнска чест му налага да се подчини на царя и той остава пред Троя в готовност.

Б) Майка му Тетида му повлиява да обмисли и да промени решението си.

В) Воинската доблест го задължава да постави колективните интереси над личните.
 1. Кой принцип НЕ стои в основата на взаимоотношенията между боговете?

А) давам, за да дадеш

Б) давам, за да получа

В) давам, без да желая нищо
 1. Каква е представата за боговете според „Илиада”?

Посочете грешния отговор
А) Боговете са подобни на човека – като мисли, действия, проблеми.

Б) Боговете имат коренно различен свят, ценности и идеали и задачи от тези в света на хората.

В) Боговете символизират представата за върховен ред на древните гърци.


 1. Какво НЕ е значението на Втора песен в смисловото изграждане на „Илиада”?

А) Да прокара пътя на темата за гнева.

Б) Да отвори място за „голямата тема” – същинската история за Троянската война

В) Да постави темата за мирния живот в древния елински свят.
 1. Вестта за връщане в родината какви реакции НЕ отприщва у ахейците във Втора песен?

А) Спонтанни, инстинктивни, както при всички Омирови герои, войните са обхванати от буйна радост, впускат се към корабите с надежда да се приберат час по-скоро.

Б) Вестта за връщане предизвиква недоволство сред ахейци, защото не са успели да превземат Троя и богатствата й, а трябва да се прибират без слава и богатства.

В) Реакцията им –възгласи и приветствия – издава привързаност към мирния живот.
 1. Кое твърдение относно реакциите на Терсит, отнесени към общите реакции на останалите войни във Втора песен, НЕ е вярно?

А) Реагира като останалите войни.

Б) Остава самотна неразбрана фигура.

В) Незабележим е, макар и с наранено чувство за войнска чест.
 1. Проявеното недоволство на Терсит до какви последици го води?

Посочете грешния отговор
А) Одисей спира хулната му реч (на Терсит) с жезъла и го засипва с обиди.

Б) Терсит плаче и се смущава, пред одобрителния смях на ахейци.

В) Терсит успява да отмъсти на Агамемнон (словесно) и е удовлетворен.


 1. Кое НЕ може да се приеме за Омирова оценка относно постъпката на Терсит?

А) Терсит е воден от завист и вродено упорство, действа дръзко и недостойно.

Б) Действията на Терсит не нарушават колективната дисциплина.

В) Действията на Терсит са заплаха за ахейското единство.
 1. За кого се отнася твърдението на Омир във Втора песен: ”въдеше разни слова непристойни”?

А) за Ахил

Б) за Терсит

В) за Агамемнон
 1. Какво НЕ е сюжетното значение на случката с Терсит?

А) Има функция на ретроспекция, чрез се изясняват причините за войната.

Б) Цели разведряването на ахейците с комичната си развръзка.

В) Изпълнява ролята на експозиция в поемата чрез проблема за по-бързото отърсване на ахеци от лошото им настроение, което постепенно градира до бойно въодушевление
 1. Коя своя съкровена мечта НЕ споделя Хектор в Шеста песен?

А) Мечтата, свързана с воинските му успехи – да победи Ахил и да живее дълго и щастливо.

Б) Мечтата, касаеща сина му – „...нека казват за него, когато от битка се връща:

той и баща си по храброст надмина...”

В) Егоистичната му мечта, изключваща бъдещето на троянския народ: „...Троя могъщ да владее...”
 1. Кой мотив въвежда Шеста песен?

А) за приятелството и дълга

Б) за обречеността на Троя

В) за гнева
 1. Как тълкувате думите на Хектор: „...нека казват за него, когато от битка се връща:

той и баща си по храброст надмина...”?

А) Думите се отнасят за върлия противник на Хектор – Ахил и са пророчески.

Б) Думите разкриват мечтата на бащата синът му да постигне това, което той не е могъл.

В) Думите крият намерение за постигане на лична слава (своя подвиг, съизмервайки се с баща си).
 1. В Шеста песен Хектор се проявява като типичен епически герой и като съпруг.

Кое твърдение НЕ е вярно?
А) Мисълта, че от него зависи съдбата на семейството му и на троянския град.

Б) Войната за него е дълг и отговорност към земите, домовете и семейството (подобно на всички троянци) - не познава и не признава отстъпление и поражение.

В) Поради дълбоката си привързаност към съпруга и рожба се явява сериозен проблем пред него: любов – дълг.


 1. Кои от характеристиките за Хектор НЕ са коректи спрямо образа му на идеал за вожд и войн?

А) мъжество, храброст и войнска доблест

Б) единство на рационално и емоционално

В) съзнание за безпомощност пред боговете
 1. На какво се дължи чувството за безпомощност на Хектор в Шеста песен?

А) На усещането, че е изоставен от боговете.

Б) На сковаващия страх от превъзхождащия го по физическа сила Ахил.

В) На надеждата въпреки всичко да може да помогне на Андромаха и сина си.
 1. В какво се състои драмата на жената и майка Андромаха?

А) В обичта и жалта, които изпитва към Хектор, призовавайки го: „хайде смили се сега, не напущай високата кула” и дълга й към троянци.

Б) В липсата й на чувството за дълг и отговорност към тоянци и Троя.

В) Единствено в мисълта за собствената й обреченост и за тази на детето й.
 1. Какво разкрива молбата на Андромаха към Хектор: „хайде – войската задръж при смокинята дива”?

А) чувството й за дълг пред троянския народ;

Б) загрижеността за живота на любимия Хектор;

В) женската й изобретателност и хитрост.
 1. Довършете твърдението в тематично-сюжетно отношение Осемнадесета песен представя....

А) двубоя между Ахил и Хектор.

Б) изковаването щита на Ахил.

В) прощаването на Хектор с Адромаха.
 1. Как може да бъде тълкувана Осемнадесета песента в идеен план на поемата.

А) Представлява вид тълкуване на Омировата поезия от самия Омир.

Б) Излага директно омировите разбирания за живота в античния свят, чийто съвременник е той.

В) Изпълнява чисто сюжетна епическа задача за обстоятелствено изображение на случващото се (епическа широта на изображението).
 1. Кои от характеристиките за представяне на героите използва Омир?

А) пряка, косвена и сравнителна

Б) само косвена и сравнителна

В) основно си служи със ситуативната
 1. На какво се дължи неудържимото желание за мъст на Ахил в Двадесет и втора песен?

А) на силната обич към изгубения приятел и нараненото себелюбие

Б) на неистовата омраза към Троя, царете й и към троянския народ

В) на напрежението от словесния двубой с Агамемнон

 1. Кой е основният мотив за действие на Хектор в Двадесет и втора песен?

А) отговорността към народа на Троя.

Б) непреодолимото желание да се обезсмърти.

В) себеичността, подклаждана от лъжливи обещания от боговете.
 1. Кои характеристики НЕ се отнасят до Ахил в сцената на драматичния и неравностоен двубой (22-ра песен)?

А) Превръща се в роб на чувствата си, губи власт над себе си, безжалостен, безогледен, безсърдечен и непреклонен.

Б) Извършва „дело позорно”, бидейки крайно надменен и презрителен към съперника си.

В) достоен противник, благороден, храбър воин.
 1. Запишете за кого се отнасят постоянните епитети шлемовеец,светлобронний, конеборец, божествений, великият, лъчезарният, храбър, войнолюбец, дивен в смъртта?

.......................................................................................................................................


 1. Зпишете за кого се отнасят постоянните епитети най-могъщ от всички ахайци, най-славний, могъщий, могъщ цар на мъжете?

......................................................................................................................................


 1. Какво езиково изразно средство откривате в откъса от „Илиада”:

Тъй както змеят планински, пасъл от билки отровни,

в свойто леговище чака близкия пътник и вий се

там и запален от ярост, мята разискрени взори,

тъй Хектор, пламнал за битка, там непреклонен стоеше.
А) постоянен епитет

Б) разгърнато епическо сравнение

В) метафора


 1. Довършете:

Използваното изразно средство в задача 40 ...
А) разкрива готовността на Хектор за битка.

Б) показва дързостта на смъртния Хектор, решен да мери сили с Ахил.

В) самонадеяността на Хектор, довела малко преди този епизод до огромни загуби за троянци.


 1. Коя е причината Хектор да изгуби смелост и да хукне, преди да е дочакал Ахил в 22 песен?

А) Неугасимата човешка жажда за живот.

Б) Страхливата му човешка природа.

В) Осъзнава, че има по-важните неща в живота и го обзема мисълта да се върне, за да ги спаси.
 1. Какве художествената функция на разгърнати епически сравнения?

...той лети през полето във медни доспехи и свети-също звездата, що есен сред звездния рой се издига

и в мрачните вечерни с лъчи ясноструйни светлее...

тъй въз гърди на втурнатий войн металът блестеше

страшно на дясно си рамо копие тежко разлюшнал,

идеше, сякаш че Арес, богът войник-шлемовеец,

и по снагата му металът свтеше, също заря

на разгорели огньове или на слънце при изгрев.
А) да покажат злокобната красота на Ахил

Б) преобразяването на Ахил

В) носещия се като стихия и будещ ужас и страх Ахил

г)физическия портрет на Ахил-порязяващ със страховитото си могъщество

д)сиянието на доспехите му, заслепяващи и смразяващи враговете

е) хармоничното величие на Ахил
 1. Какво се крие зад предложението клетва на Хектор към Ахил:

Посочете грешния отговор
Няма аз теб да обидя, ни оскверня, ако в боя

Зевс ми даде да надвия и тебе душата да взема...
А) Цивилизованост. Хектор се издига над варварските обичаи и примитивизъм в засищането на гнева.

Б) Човечността, нравствената красота и благородство на воина Хектор.

В) Страхът на неподозиращия измамата на боговете троянски воин.


 1. Какво НЕ може да бъде открито в първоначалната реакция на Ахил над прободения враг Хектор?


Хекторе, ти се надяваше яко, че жив ще останеш,

като погуби Патрокла, когато се бях аз оттеглил.

О, безразсъдний! Далеко при, при бързите кораби нейде,

чаках те аз, отмъстителят, много по-силен от него,

аз, що ти счупих нозете! Позорно сега ще те влачат

псета и птици, а него ахайците там ще загробят.
А) облекчена въздишка

Б) насмешка и закана

В) тържество и злорадство


 1. Посочете думите, отправени от покосения Хектор към Ахил?

А) спри се недей ме оставя на стръвните псета ахайски – молба.

Б) няма аз теб да обидя, ни оскверня – предложение.

В) сега пък пази се от моето копие – закана.
 1. Запишете кой изрича тези думи и към кого?


О, аз те харно познавам-не трябваше тук да те моля,

знаех си аз, че в гърдите ти бие сърце от желязо,

но-трепери да не би боговете за мен да ти върнат!
............................................................................................................................


 1. С кой от посочените изрази НЕ може да се довърши твърдението:

Хектор в духовно отношение е по-мъжествен от Ахил, защото...
А) мъдро и предвидливо отказва да приеме предизвикателствата на неравната битка.

Б) проявява мъжество и достойнство, когато разбира, че е измамен и изоставен от всички.

В) поведението му в смъртта доказва величието на човешкия дух, което превръща физическото поражение в морална победа.


 1. С кой от посочените предложения НЕ може да се довърши твърдението:

Постъпката на Ахил – гавра с тялото на Хектор, показва, че...
А) Ахил не е съвършен, той е сплав от добро и зло, низко и възвишено.

Б) такива са античните воински нрави.В) войната е ужасна и трябва да се преустанови.


 1. Коментирайте в рамките на 50 думи проблема за войната като начин на живот в античния свят.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница