Резюме на продукт за софтуерна интеграция „Syntralink” на фирма „ПроИнтегра” еоодДата18.11.2017
Размер56.35 Kb.
Размер56.35 Kb.

Резюмета на продуктите на класираните положително фирми за иновативен софтуер

Резюме

на продукт за софтуерна интеграция „Syntralink”

на фирма „ПроИнтегра” ЕООД

Софтуерният продукт „Syntralink” на фирма „ПроИнтегра” ЕООД е предназначен за интеграция на софтуерни приложения. Той е ориентиран към потребностите от софтуерна интеграция на малките и средни по размер организации, а именно – лесно, бързо и на ниска цена изграждане на връзки между използваните от тях системи. Разработката е съфинансирана по схемата 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” на ОП „Конкурентоспособност.

„Syntralink” представлява свързващо звено между обособени софтуерни продукти. Той функционира като извлича информация от даден софтуерен продукт, обработва я и я въвежда в друг. Използва се т.нар. подход на „черната кутия”, при който няма значение как функционират отделните софтуерни продукти, кой е техният производител и има ли съвместимост между технологиите, използвани за разработката им, тъй като интеграцията се осъществява през графичен потребителски интерфейс (GUI), какъвто имат почти всички продукти. Възможно е интегрираните системи да се намират както на един, така и на няколко различни компютъра, включително на географски отдалечени места.

„Syntralink” е изграден от следните модули: • Модул Вход/изход – извлича и въвежда информация от/в интегрираните продукти. Извличането и въвеждането стават по няколко начина:

  • От/към потребителски интерфейс – чрез разпознаване на контроли от интерфейса или чрез симулиране действия с мишка / клавиатура;

  • От/към файлове – .txt, .csv, .xml;

  • От/към опашка от съобщения (Microsoft Mеssage Queue);

  • От уеб услуги;

  • От/към Clipboard.

 • Модул Синхронизация – с него на практика потребителят реализира интегра­цията. Модулът представлява графична среда, върху която чрез drag&drop се поставят вече разпознатите с модул Вход/изход компоненти. След това данните, процесите и операциите между тях се настройват по желания от потребителя начин. Това става без каквото и да било програмиране;

 • Модул Обработка – с него, при необходимост, се трансформира извлечената от един продукт информация, преди да бъде въведена в друг. Видовете обработка включват математически операции, подаване на константи и променливи, изграждане на таблици на съответствие, сортиране, конкатениране и др.;

 • Модул Администриране – веднъж настроените в модул Синхронизация интеграции се зареждат в модул Администриране. Чрез него се управлява изпълнението на интеграциите и се извършва мониторинг на процеси и грешки.

Продуктът е базиран на архитектура, ориентирана към уеб-услуги и е разработен върху платформата Microsoft .Net Framework, C# и MS SQL Server 2008.

Резюме

на система за инвентаризация на дълготрайни материални активи, документи, стоки и др. „Invent”

на фирма „РФИД България” ЕООД

Invent e система за инвентаризация на дълготрайни материални активи, документи, стоки и др. Базирана е на UHF RFID технология. Това гарантира висока скорост на четене и запис, четене от голямо разстояние и без пряка видимост към етикета/тага, оптимизация на процеса на запис на тагове.

Системата включва:

- настолен софтуер - импорт / експорт на данни за активи, управление на локации на активи, въвеждане на информация за активи, изготвяне на справки и разпечатка на документи, обработка на данни за инвентаризации, запис и подготовка на етикети/тагове;

- мобилен софтуер - извършване на инвентаризация, запис на тагове/етикети, търсене на активи;

- мобилен терминал CS101 (произведен от Convengernce systems Ltd.) - един от водещите продукти в областта на мобилните RFID устройства, който позволява четене и запис на етикети/тагове от голямо разстояние и с голяма скорост;

- настолен USB UHF четец (произведен от РФИД България) - за запис и проверка на тагове и етикети.

Предимствата пред всички останали методи за инвентаризация, включително най-разпространените в момента баркодове са:

- етикетите могат да бъдат прочетени от голямо разстояние без пряка видимост, което прави процеса до 20 пъти по-бърз и много по-ефективен;

- системата може да бъде интегрирана с всеки счетоводен софтуер, благодарение на вградения редактор на формати за импорт и експорт;

- при добавяне на статични точки за контрол на входове и изходи автоматично се проследява движението на активите;

- възможна интеграция със система за контрол на достъп и охрана.

- възможност за надграждане.

Резюме

на продукт „CJ2 - подобрена версия на системата за управление на съдържание CJ1, с която беше създаден и сайта за гражданска журналистика MAYOMO.COM

на фирма „Майомо” ООД

CJ2 – новата, подобрена версия на системата за управление на съдържание CJ1, с която беше създаден и сайта за гражданска журналистика MAYOMO.COM, дава възможност на своите потребители да заявят новини и информация от всяко кътче на света и на всеки език. Когато потребител желае да научи повече за някое събитие, той може и да постави запитване в страната от световната карта и да разберете какво е станало, кога и къде „от първа ръка”.

Софтуерът включва иновативна система за индексиране на новините според тематиката на покриваното съдържание (какво), конкретния период /време на събитието (кога) и мястото му (къде). Визуализацията на тази информация за всяко въведено съдържание се осъществява чрез генерирани от системата „линия на времето”, „географска карта на света”, както и динамичен индекс по тематика. Заедно с това, сред изключително актуалните и добре приети възможности на софтуера е възможността за създаване на новини от виртуални светове.

Софтуерът позволява също така, не само въвеждането и дистрибуцията на новини и материали, но и предлага функционалност за „поръчка” на новини по желание на потребителя.

Сред другите функционалности на софтуера може да се отбележи възможността за достъп до платформата през мобилни апарати за създаване или получаване на съдържание в реално време,

Понастоящем разработеният софтуер позволява разглеждането на самата външна платформа и потребителския интерфейс (UI) на десет езика – английски, немски, испански, италиански, френски, руски, японски, арабски, опростен китайски и традиционен китайски език. Същевременно архитектурата на системата позволява динамичното добавяне на нови езици.

Сайтът включва и изключително добре функционираща система за търсене и филтриране на съдържание, което може да се извършва както автоматично (при проверка за релевантност на текущо отворени новини), така и от страна на потребителите.

Резюме

на продукт за разработка на уеб приложения с платформата „Apache Tapestry

чрез разработване и добавяне на нови модули

на фирма „ДИБАЙНД” ЕООД

Ще се разработят нови модули от готови за употреба интерфейсни и бизнес компоненти и функционалности, които значително ще подобрят процеса на изработване на уеб приложения, ще съкратят разходите и времето и ще повишат качеството на изработка.

Бизнес компонентите ще развият концепцията Type-safe Generic DAO Pattern, като ще реализират цялата необходима функционалност за абстрактен достъп до бази данни. Новост на нашия и световния пазар ще бъдат концепцията и реализацията с тази технология на абстрактна йерархична структура от данни.

Друга новост ще е разширение на горните компоненти за запазване и извличане на история на промените на данните чрез клониране и разширяване на съществуващия модел от данни и съответно на самата база данни.

Ще се създаде библиотека от интерфейсни компоненти - прозорци и диалози към платформата Apache Tapestry базирани на JavaScript библиотеката Prototype-Window, необходими за всяко съвременно приложение. С тяхна помощ ще се въведе  и възможността за разклоняване на хода на програмата.

Модулът за контрол на достъпа ще бъде реализиран с горните библиотеки и ще улесни стартирането на разработката на нови приложения.Благодарение на самата платформа Apache Tapestry и на новоразработените бизнес компоненти ще може да се въведе моделно-центричен подход за изработка на уеб приложения, като чрез модела ще се определя структурата на данните, ще се контролира и валидира въвеждането им и ще се определя начина и структурата на съхранението им в базите данни.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница