Римската империя в периода III v в криза или обновление / политически, икономически и духовни измерения на кризатаДата16.11.2017
Размер58.58 Kb.
Размер58.58 Kb.

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЗА 9 КЛАС НА НГДЕК

КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ”

СРЕДНОВЕКОВНА ОБЩА ИСТОРИЯ


ПЪРВИ СРОК
1.ТЕМА : Римската империя в периода III – V в. – криза или обновление / политически, икономически и духовни измерения на кризата/.

2 ТЕМА : Геополитическо преструктуриране на империята /VI-VII в./ - „големите варварски нашествия” / същност и резултати/.

3 ТЕМА : Новото в новата епоха на християнския Рим – промени в управлението, законодателната и съдебната система; новости в културата.

4 ТЕМА : Животът на църквата / I-IX в. / - създаване на църквата като общност от вярващи, съборното начало, вселенски събори, кризи в църковния живот.

5 ТЕМА : Формиране на „византийската общност” – понятията „Византия”, „византинизъм” и „византийски ойкуменизъм”.

6 ТЕМА : Мястото на езическа България в ромейската политика – славяни и българи в отношенията с империята / теории за произхода им, бит, религия и култура /.

7 ТЕМА : Византия и Велика Стара България на кан Кубрат

8 TEMA : Развитието на Дунавска България при управлението на кановете – Аспарух, Тервел, Крум и Омуртаг.

9 ТЕМА : България в семейството на християнските държави – от официалното покръстване до признаването на Българската патриаршия. Управлението на княз Борис

10 ТЕМА : Епохата на цар Симеон Велики – „цар на българи и гърци” .

11.ТЕМА Християнските мисии на светците – покровители на Европа : Мартин, Кирил и Методий / живот и просветителска дейност /

ВТОРИ СРОК
11 ТЕМА : Германските владетели на латинския Запад – издигане на Франкската държава, управлението на Каролингите, Папската държава, „ златното петдесетилетие” на Карл Велики.

12 ТЕМА : Феодална Франция, империята на Отоните – /изясняване на понятието феодализъм/. Свешената Римска империя на германската нация. Нашествието на норманите.

13 ТЕМА : Развитието на Британия от времето на крал Артур до Уилям Завоевателя.

14 ТЕМА : Държавите на западните и източни славяни - /Чехия, Полша, Киевска Рус/

15 ТЕМА : Юстиниановата епоха в управлението на Ромейската империя – политическа, законодателна, строителна и културна дейност / опит за обновяването на империята /

16 ТЕМА : Иконоборството – основни идеи и същност.

17 ТЕМА : Средновековните „Ренесанси” – Каролингският ренесанс, Македонският ренесанс във Византия, Златният век на българската култура, Италианският ренесанс.

18 ТЕМА : Възникване и утвърждаване на ислямския религиозно-политически модел – арабите преди исляма, основни принципи в ислямската религия, Коран, арабски завоевания на първите халифи. Династиите на Омейядите и Абасидите. Културни характеристики на арабски свят.

19 ТЕМА : Времето на светия цар Петър и залезът на Първо българско царство. Решителният двубой с Византия. България под византийска власт.

20 ТЕМА : Освободителното въстание на Асен и Петър. Основни цели и реализирането им. Международно признание при управлението на цар Калоян.

21 ТЕМА : Възход на Второ българско царство – управлението на Йоан Асен II. България при наследниците му.

22 ТЕМА : Кръстоносната идея – същност и реализация. Основен преглед на първите кръстоносни походи. Завладяването на Константинопол на 13 април 1204 г

23 ТЕМА : Византия след възстановяването й в 1261 г.

24 ТЕМА : Събитията на Балканите / XIV-XV в. / - османското завоевание


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА:

Учебник по история на средните векове за 9 клас на НГДЕК

С автори доц. Г.Бакалов и доц. П. Ангелов от 1991 г.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ПО СРЕДНОВЕКОВНА ОБЩА ИСТОРИЯ

ЗА IX КЛАС НА НГДЕК


 1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
 1. В.Вачкова, Т.Борисова-Петрова, В.Нинов -В търсене на истинското средновековие

 2. В. Златарски -История на българската държава през средните векове

 3. П. Мутафчиев -История на българския народ; Книга за българите

 4. Иван Божилов -Седем етюда по средновековна история

 5. Стивън Рънсиман - История на първото българско царство

 6. Г. Бакалов - Средновековният български владетел

 7. Йордан Андреев - История на второто българско царство

 8. П.Ангелов - България и българите в представите на византийците

 9. Н.Овчаров - Средновековната българска империя 1. ВИЗАНТИЙСКА ИСТОРИЯ

1. В. Вачкова, Т.Борисова-Петрова, В.Нинов - В търсене на истинското средновековие

2. Георгий Острогорски - История на византийската държава

3. Херберт Хунгер - Империя на ново средище

4. Ф. Успенски - История на Византийската империя

5. Д. Оболенски - Византийската общност.Източна Европа 500-1453 г.

6. Шарл Дил, Алфред Рамбо - Византия

7. Г. Бакалов - Византия – културно-политически очерци

8. Д. Ангелов - Възход и залез на една империя

9. Д.Ангелов - Проучвания по византийска история

10.П.Мутафчиев - Лекции по история на Византия

11.Стивън Рънсиман - Византийската теокрация

12. Тъпкова-Заимова,Дим.Димитров,Пл.Павлов -Византия и византийският свят 1. СРЕДНОВЕКОВНА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ИСТОРИЯ

1. В.Вачкова, Т.Борисова-Петрова, В.Нинов - В търсене на истинското средновековие

2. Освалд Шпенглер - Залезът на запада

3. Арнълд Тойнби - Изседване на историята

4. Норберт Елиас - Относно процеса на цивилизация

5. Жак льо Гоф -Въображаемият свят на средновековието

6. Йохан Хьойзинха - Залезът на средновековието

7. Жорж Люби - Времето на катедралите

8. Ф. Успенски - История на кръстоносните походи

9. Йордан Николов - История на средновековния свят

10.Донка Петканова - Разноликото средновековие


 1. В. Гюзелев - Апология на средновековиет


 1. АРАБСКИ СВЯТ И ИСЛЯМСКА РЕЛИГИЯ

1. В.Вачкова, Т.Борисова-Петрова, В.Нинов - В търсене на истинското средновековие

2. Пол Ашар - Мохамед


 1. Амин Маалуф - Кръстоносните походи през погледа на арабите

 2. Доминик Сурдел - Ислямът

 3. Димитър Михайлов - Ранният ислям


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕН ТЕКСТ НА ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 9 КЛАС

Изпитът по история и цивилизаци за 9 клас е писмен и се състои в разработване на два въпроса от темите по зададения конспект.


ОТЛИЧЕН 6.00 се поставя на съчинение, в което е разкрито пълно основното съдържание на темата, показано е умението за аргументирано и задълбочено разглеждане на историко-културологичните събития, явления и процеси. В разработката личи познаване на материята, обществените фактори, личности и др. Съчинението е написано според правилата на литературния български език.

Когато в писмената работа са налице незначителни отклонения от тези изисквания, оценката може да бъде отличен 5.75 или 5.50.


Оценка МНОГО ДОБЪР 5.00 проверителите поставят на онази писмена работа, в която основните въпроси са изяснени, включително с необходимите анализи, но са допуснати фактологични грешки и неточности, както и нарушения от стилово и езиково естество.

В случаите, при които фактическите и стилово-езиковите неточности натежават, се поставят оценките много добър 4.75 или 4.50. Такава оценка се поставя и на разработки, в които липсва един основен въпрос от темата.


ДОБЪР 4.00 получават онези работи, в които основните въпроси са обхванати с пропуски, допуснати са грешки от фактологично, стилово или езиково естество. В такива работи анализът е недостатъчен или липсва. Възможна е и липсата на основен въпрос или елементаризиране на историческия разказ.

С добър 3.75 и 3.50 се оценяват писмени работи, в които има съществени пропуски по основните въпроси или пък изобилстват от различни фактологични,стилови и езикови грешки.
СРЕДЕН 3.00 ще получи онова съчинение, в което присъстват само някои от съществените факти, изложени повърхностно и несистемно, а грешките от различен характер изобилстват.
СЛАБ 2 се поставя на работа, в която личи явно непозноване на темата или са допуснати груби фактологични, стилови и езикови грешки. Слаба оценка се поставя и на неразработените теми.

 


ИЗГОТВИЛ:

Теодора Борисова - Петрова

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница