С п и с ъ к на допуснатите кандидати до обявените външни конкурсни процедуриДата01.12.2017
Размер102.78 Kb.
Размер102.78 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А


С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до обявените външни конкурсни процедури

със Заповед № 263/ 19.11.2014 г., изменена със Заповед № 281/ 05.12.2014 г. за заемане на длъжности в одитните отделения на Сметната палата 1. В Отделение I на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „старши одитор – втора степен” /една щатна бройка/ в отдел 2 „ОСФУ” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Дилиана Веселинова Кръстева

    2. Димитринка Стоянова Минева

    3. Димка Колева Нейкова

    4. Елена Костадинова Дурева

    5. Емилия Йорданова Митова

    6. Мария Георгиева Панайотова

    7. Мария Манолова Балджиева

    8. Мария Минчева Ризова

    9. Мая Цветкова Атанасова

    10. Мирена Милкова Шотекова

    11. Нели Стефанова Сталева

    12. Стефка Христова Върбанова – Петкова

    13. Румяна Венкова Ковачева
 1. В Отделение I на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „стажант - одитор” /една щатна бройка/ в отдел 2 „ОСФУ” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Александър Николаев Душанов

    2. Анита Георгиева Стоянова

    3. Антония Валентинова Анастасова

    4. Антония Георгиева Тодорова

    5. Атанас Ангелов Рундалиев

    6. Боряна Здравкова Борисова

    7. Валентин Стоянов Стоев

    8. Веска Христова Ангелова

    9. Владислав Детелинов Ламбев

    10. Габриела Иванова Пашалийска

    11. Галина Цветкова Маринова

    12. Галя Цветанова Маринова

    13. Георги Тодоров Атанасов

    14. Даниела Любомирова Николова

    15. Дилиана Веселинова Кръстева

    16. Димитринка Стоянова Минева

    17. Евгения Крумова Томова

    18. Емилия Александрова Шехтова

    19. Иван Николаев Колев

    20. Йоана Веселинова Макавеева

    21. Йорданка Григорова Илова-Костова

    22. Красимира Тодорова Драганова

    23. Любомира Ивайлова Миланова

    24. Мариела Веселинова Георгиева

    25. Мария Минчева Ризова

    26. Мая Цветкова Атанасова

    27. Милена Кирилова Чомакова

    28. Мирена Милкова Шотекова

    29. Момчил Иванов Дисански

    30. Нели Нейкова Цанева

    31. Николай Иванов Атанасов

    32. Петранка Иванова Димитрова

    33. Петър Константинов Лалов

    34. Румен Димитров Христов

    35. Румяна Венкова Ковачева

    36. Стефан Методиев Анев

    37. Таня Стайкова Йорданава

    38. Теодора Василева Николова

    39. Цветелина Тодорова Николова

    40. Ясен Валериев Киров
 1. В Отделение II на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „старши одитор – втора степен” /една щатна бройка/ в отдел 1 „Финансови одити” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Деляна Велкова Захариева

    2. Димитринка Стоянова Минева

    3. Димка Колева Нейкова

    4. Емилия Йорданова Митова

    5. Мария Георгиева Панайотова

    6. Мария Минчева Ризова

    7. Мирена Милкова Шотекова

    8. Нели Стефанова Сталева

    9. Румяна Венкова Ковачева

    10. Стефка Христова Върбанова – Петкова

    11. Таня Георгиева Иванова

    12. Христина Крумова Паунова
 1. В Отделение II на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „стажант - одитор” /една щатна бройка/ в отдел 1 „Финансови одити” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Антония Валентинова Анастасова

    2. Антония Георгиева Тодорова

    3. Атанас Ангелов Рундалиев

    4. Боряна Димитрова Димчева

    5. Боряна Здравкова Борисова

    6. Валентин Стоянов Стоев

    7. Веска Христова Ангелова

    8. Виктория Цветанова Петрова

    9. Владислав Детелинов Ламбев

    10. Габриела Иванова Пашалийска

    11. Галина Цветкова Маринова

    12. Галя Цветанова Маринова

    13. Димитринка Стоянова Минева

    14. Диян Великов Великов

    15. Елина Костадинова Нанева

    16. Емилия Александрова Шехтова

    17. Зорница Костадинова Кънева

    18. Иван Здравков Хамбаджиев

    19. Иван Николаев Колев

    20. Йоана Веселинова Макавеева

    21. Йорданка Григорова Илова-Костова

    22. Йорданка Красимирова Дангова

    23. Красимира Тодорова Драганова

    24. Красимира Ценова Станиолова

    25. Любомира Ивайлова Миланова

    26. Мариела Веселинова Георгиева

    27. Мария Минчева Ризова

    28. Милена Кирилова Чомакова

    29. Мирена Милкова Шотекова

    30. Нели Георгиева Арабаджиева

    31. Петър Константинов Лалов

    32. Пламен Петров Мушков

    33. Румен Димитров Христов

    34. Румяна Венкова Ковачева

    35. Стоян Георгиев Георгиев

    36. Цветелина Тодорова Николова

    37. Ясен Валериев Киров
 1. В Отделение III на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „главен одитор” /една щатна бройка/ в отдел 2 „ОСФУ - други” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Галина Иванова Илиева

    2. Димитринка Стоянова Минева

    3. Димка Колева Нейкова

    4. Емилия Йорданова Митова

    5. Мария Манолова Балджиева

    6. Мария Минчева Ризова

    7. Нели Стефанова Сталева

    8. Нермин Мехмед Хасан

    9. Стефка Христова Върбанова – Петкова

    10. Христина Крумова Паунова

    11. Цветанка Борисова Божкова – Тонева
 1. В Отделение III на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „стажант-одитор” /една щатна бройка/ в отдел 1 „ОСФУ” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Александър Николаев Душанов

    2. Анита Георгиева Стоянова

    3. Антония Валентинова Анастасова

    4. Антония Георгиева Тодорова

    5. Атанас Ангелов Рундалиев

    6. Боряна Димитрова Димчева

    7. Боряна Здравкова Борисова

    8. Валентин Стоянов Стоев

    9. Веска Христова Ангелова

    10. Виктория Цветанова Петрова

    11. Владислав Детелинов Ламбев

    12. Габриела Иванова Пашалийска

    13. Галина Цветкова Маринова

    14. Галя Цветанова Маринова

    15. Георги Тодоров Атанасов

    16. Даниела Любомирова Николова

    17. Деяна Атанасова Лозанова

    18. Димитринка Стоянова Минева

    19. Емилия Александрова Шехтова

    20. Иван Здравков Хамбаджиев

    21. Иван Николаев Колев

    22. Йоана Веселинова Макавеева

    23. Йорданка Григорова Илова-Костова

    24. Красимира Тодорова Драганова

    25. Люба Асенова Петрова

    26. Любомира Ивайлова Миланова

    27. Маргарита Иванова Топалова

    28. Мариела Веселинова Георгиева

    29. Мария Минчева Ризова

    30. Милена Кирилова Чомакова

    31. Мирена Милкова Шотекова

    32. Нели Георгиева Арабаджиева

    33. Нели Нейкова Цанева

    34. Петранка Иванова Димитрова

    35. Петър Константинов Лалов

    36. Румен Димитров Христов

    37. Румяна Венкова Ковачева

    38. Стефан Методиев Анев

    39. Таня Стайкова Йорданава

    40. Теодора Василева Николова

    41. Цветелина Тодорова Николова

    42. Ясен Валериев Киров
 1. В Отделение IV на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „старши одитор – втора степен” /една щатна бройка/ в отдел 3 „Финансови одити”, ИРМ - Пловдив с месторабота гр. Пловдив, са допуснати:
    1. Елена Костадинова Дурева

    2. Кирилка Петрова Илиева

    3. Мая Руменова Николчева
 1. В Отделение IV на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „стажант - одитор” /четири щатни бройки/ в отдел 2 „Финансови одити” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Анита Георгиева Стоянова

    2. Антония Валентинова Анастасова

    3. Антония Георгиева Тодорова

    4. Атанас Ангелов Рундалиев

    5. Боряна Димитрова Димчева

    6. Боряна Здравкова Борисова

    7. Валентин Стоянов Стоев

    8. Веселина Любенова Любенова

    9. Веска Христова Ангелова

    10. Виктория Цветанова Петрова

    11. Владислав Детелинов Ламбев

    12. Габриела Иванова Пашалийска

    13. Галина Здравкова Шаламанова

    14. Галина Цветкова Маринова

    15. Галя Цветанова Маринова

    16. Ганка Борисова Кръстева

    17. Димитринка Стоянова Минева

    18. Диян Великов Великов

    19. Дойчина Сирманова Иванова

    20. Елина Костадинова Нанева

    21. Емилия Александрова Шехтова

    22. Зорница Костадинова Кънева

    23. Иван Здравков Хамбаджиев

    24. Иван Николаев Колев

    25. Йоана Веселинова Макавеева

    26. Йорданка Григорова Илова-Костова

    27. Йорданка Красимирова Дангова

    28. Красимира Тодорова Драганова

    29. Любомира Ивайлова Миланова

    30. Мариела Веселинова Георгиева

    31. Мария Минчева Ризова

    32. Милена Кирилова Чомакова

    33. Михаил Илиев Вучинов

    34. Наташа Александрова Иванова

    35. Нели Георгиева Арабаджиева

    36. Петър Димитров Игнатов

    37. Петър Константинов Лалов

    38. Петя Николаева Шаркова

    39. Пламен Петров Мушков

    40. Румен Димитров Христов

    41. Румяна Венкова Ковачева

    42. Севдалина Руменова Райчева

    43. Станимира Пламенова Пунева

    44. Стоян Георгиев Георгиев

    45. Христина Стоянова Джартова

    46. Христина Стоянова Стоянова

    47. Цветелина Тодорова Николова

    48. Ясен Валериев Киров
 1. В Отделение V на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „стажант - одитор” /две щатни бройки/ в отдел 1 „ОСФУ” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Александър Николаев Душанов

    2. Анита Георгиева Стоянова

    3. Антония Валентинова Анастасова

    4. Атанас Ангелов Рундалиев

    5. Боряна Димитрова Димчева

    6. Боряна Здравкова Борисова

    7. Боряна Руменова Богоева

    8. Ваня Огнянова Грозданова

    9. Веска Христова Ангелова

    10. Виктория Цветанова Петрова

    11. Габриела Иванова Пашалийска

    12. Галина Здравкова Шаламанова

    13. Галина Цветкова Маринова

    14. Галя Цветанова Маринова

    15. Георги Тодоров Атанасов

    16. Даниела Любомирова Николова

    17. Дилиана Веселинова Кръстева

    18. Димитринка Стоянова Минева

    19. Елина Кирилова Николова

    20. Емилия Александрова Шехтова

    21. Емилия Иванова Григорова

    22. Иван Здравков Хамбаджиев

    23. Иван Николаев Колев

    24. Ина Венциславова Иванова

    25. Йоана Веселинова Макавеева

    26. Йорданка Григорова Илова-Костова

    27. Красимира Тодорова Драганова

    28. Любомира Ивайлова Миланова

    29. Мариела Веселинова Георгиева

    30. Мария Минчева Ризова

    31. Милена Валентинова Кирякова

    32. Милена Кирилова Чомакова

    33. Наташа Александрова Иванова

    34. Нели Нейкова Цанева

    35. Николай Иванов Атанасов

    36. Петър Константинов Лалов

    37. Преслава Йонкова Йотова

    38. Румен Димитров Христов

    39. Румяна Венкова Ковачева

    40. Румяна Цветанова Маринова

    41. Светослав Николаев Станков

    42. Станимира Пламенова Пунева

    43. Таня Стайкова Йорданава

    44. Теодора Василева Николова

    45. Христина Стоянова Джартова

    46. Христина Стоянова Стоянова

    47. Цветелина Тодорова Николова

    48. Ясен Валериев Киров
 1. В Отделение V на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „одитор” /една щатна бройка/ в отдел 3 „Финансови одити”, ИРМ – В. Търново с месторабота гр. В. Търново, са допуснати:
    1. Диана Тодорова Тодорова

    2. Марин Здравков Любенов
 1. В Отделение V на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „одитор” /една щатна бройка/ в отдел 3 „Финансови одити”, ИРМ – Добрич с месторабота гр. Добрич, са допуснати:
    1. Илко Димитров Мирчев

    2. Росица Гочева Тодорова
 1. В Отделение VI на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „главен одитор” /една щатна бройка/ в отдел 1 „Политически партии” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Галина Иванова Илиева

    2. Димитринка Стоянова Минева

    3. Димка Колева Нейкова

    4. Катя Йорданова Недялкова

    5. Мая Цветанова Василева

    6. Нели Стефанова Сталева

    7. Стефка Христова Върбанова – Петкова

    8. Христина Крумова Паунова
 1. В Отделение VI на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „одитор” /една щатна бройка/ в отдел 1 „Политически партии” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Димитринка Стоянова Минева

    2. Елена Костадинова Дурева

    3. Жана Анатолиева Колева-Чоголянска

    4. Мария Георгиева Панайотова

    5. Мая Цветанова Василева

    6. Нели Стефанова Сталева

    7. Петранка Иванова Димитрова

    8. Ясен Валериев Киров
 1. В Отделение VII на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „стажант - одитор” /две щатни бройки/ в отдел 1 „Централни органи” с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Антония Валентинова Анастасова

    2. Атанас Ангелов Рундалиев

    3. Атанас Живков Георгиев

    4. Боряна Димитрова Димчева

    5. Ваня Огнянова Грозданова

    6. Галина Здравкова Шаламанова

    7. Деница Петрова Спирова

    8. Дилиана Веселинова Кръстева

    9. Елина Кирилова Николова

    10. Иван Николаев Колев

    11. Ирина Кръстева Бушева

    12. Йорданка Григорова Илова-Костова

    13. Мариела Веселинова Георгиева

    14. Мария Владкова Павлова

    15. Милена Валентинова Кирякова

    16. Милена Кирилова Чомакова

    17. Миряна Дончева Нановска

    18. Момчил Иванов Дисански

    19. Наташа Александрова Иванова

    20. Петър Константинов Лалов

    21. Преслава Йонкова Йотова

    22. Радослав Павлов Първанов

    23. Румяна Цветанова Маринова

    24. Станимира Пламенова Пунева

    25. Христина Стоянова Стоянова

    26. Цветелина Тодорова Николова

    27. Яна Лъчезарова Михайлова


 1. В Отделение VIII на Сметната палата за подбор и заемане на длъжността „стажант - одитор” /една щатна бройка/ с месторабота гр. София, са допуснати:
    1. Антония Валентинова Анастасова

    2. Антония Георгиева Тодорова

    3. Атанас Ангелов Рундалиев

    4. Боряна Димитрова Димчева

    5. Валентин Стоянов Стоев

    6. Ваня Огнянова Грозданова

    7. Виктория Цветанова Петрова

    8. Владислав Детелинов Ламбев

    9. Галина Здравкова Шаламанова

    10. Елина Кирилова Николова

    11. Иван Николаев Колев

    12. Ирина Кръстева Бушева

    13. Йорданка Григорова Илова-Костова

    14. Мариела Веселинова Георгиева

    15. Милена Валентинова Кирякова

    16. Милена Кирилова Чомакова

    17. Миряна Дончева Нановска

    18. Наташа Александрова Иванова

    19. Петър Константинов Лалов

    20. Преслава Йонкова Йотова

    21. Радослав Павлов Първанов

    22. Румяна Венкова Ковачева

    23. Румяна Цветанова Маринова

    24. Станимира Пламенова Пунева

    25. Христина Стоянова Джартова

    26. Христина Стоянова Стоянова

    27. Цветелина Тодорова Николова


Председатели на

конкурсните комисии:

1. .......................................................

Г. Грънчарова-Кожарева – член на СП и ръководител на отделение I
2. .......................................................

Златина Русева, член на СП и ръководител на Отделение II


3. .......................................................

Ширин Исмаил, член на СП и ръководител на Отделение III


4. .......................................................

Хюсеин Чауш, главен одитор – методология и контрол на качеството


5. .......................................................

Стефка Михайлова, член на СП и ръководител на Отделение V


6. .......................................................

Дилета Касабова-Токатлиян, член на СП и ръководител на Отделение VІ


7. .......................................................

доц. д-р Евгения Пенкова-Панталеева, член на СП и ръководител на Отделение VII


8. .......................................................

д-р Тома Дончев, член на СП и ръководител на Отделение VIII

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница