Съдържание отделните части на текста са подготвени, както следва: Милка Семовастраница1/10
Дата16.11.2017
Размер0.57 Mb.
Размер0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


c:\users\user\desktop\cover_izbran.jpg
cover_izbran2.jpg

© 2014 Милка Стефанова Семова, професор дфн Иванка Тодорова Мавродиева

© 2014 Дизайн: „Агенция Вила“ ООД

Редактор: Елеонора Николова


ISBN 978-954-9399-24-0 (печатно издание)

ISBN 978-954-9399-25-7 (електронно издание)


СЪДЪРЖАНИЕ

Отделните части на текста са подготвени, както следва:
Милка Семова: 1.1. Личностни нагласи. Личностни характеристики; 1.2. Знания, умения, роли, учене…; 1.3. Психическа устойчивост; 1.4. Поколенията X, Y, Z, Индиго; 1.5. Инструменти за личностен анализ; 2.1. Основни професии и тенденции в тяхното развитие; 2.2. Основни отрасли и тенденции в тяхното развитие; 2.5. Създаване на възможности. Предприемачески дух; 3.1. Стъпки при вземането на решения; 3.2. Ползата от ментор и коуч; 3.4. Стъпки и основни техники на преговорите; 3.5. План за кариерно развитие; 4.1. Умения за устно и писмено представяне; 4.3. Невро-лингвистично програмиране; Заключение.
Иванка Мавродиева: 4.4. Бизнес етикет и дрес код; 4.5. Портфолио с актуални документи; Формуляр за обратна връзка.
Милка Семова, Иванка Мавродиева: Увод; 2.3. Канали за информиране - България, ЕС, САЩ; 2.4. Търсене на стаж и работа. Мрежа от делови контакти (социален капитал); 3.3. Видове интервю за работа; 4.2. Дигитална следа;

Текстът е консултиран с професор дсн Цветан Давидков и с

професор д-р Анастасия Бънкова, на които сме признателни!

УВОДПазарът на труда става все по-динамичен – причините са политически, социални, икономически, технологични. Пазарът на труда се глобализира. В много професии и индустрии заетостта се превръща от дългосрочна в проектна. Едни професии изчезват, други професии възникват днес, а трети се развиват и изискват нови знания и умения. Ето защо преквалификацията и ученето през целия живот са неизменна част от трудовия процес в Европа и света.

Кариерният наръчник „Бърза пътека“ има за цел да подпомогне вашата подготовка – да осъзнаете по-добре изборите, които правите – за кандидатстване в университет, за избор на професия, за ориентиране в коя икономическа сфера искате да работите. Обобщено – да насочите своето мислене към собствената кариерна пътека.

Кариерният наръчник съдържа въпроси за самостоятелна и екипна работа – те са полезна възможност да учите и да се развивате; по-добре да вземате решения за учене и работа. Неслучайно го наричаме кариерен – наръчникът ще подпомогне вашето успешно представяне на пазара на труда в България и по света, като ви преведе през следните четири етапа:Кариерният наръчник дава полезна и ориентирана към практиката информация как да постигнем желаните професионални цели. Той насочва вниманието върху придобиването на умения за търсене, анализ и синтез на информация.

Интересни и актуални са темите за лично брандиране, за създаването на мрежа от делови контакти. Новост е акцентът върху социалните мрежи при търсене на работа. Актуални са темите за менторството и коучинга. Важни са ориентирите за това как да се представяме успешно по време на интервю за работа и при участие в делови преговори.

Ако сме на ваше място, бихме работили по следния начин:
1. Преглеждаме бързо целия раздел, за да придобием обща представа.

2. Съсредоточаваме вниманието си върху ключовите послания на раздела.

3. Изпълняваме задачите като попълваме отговорите и при необходимост ги коментираме с близките у дома, с връстници и/или с кариерен консултант в училище, в университета, в общината.

4. Периодично се връщаме към решените задачи и се питаме: ако трябва отново да реша тази задача, какво бих направил по същия начин; а какво бих променил?!


Добре е да спазвате указанията за дължина на текста към отделните задачи – така се развиват умения за съобразяване с изискванията на работодателите и партньорите (а това е ценно!!!).
УСПЕХ!

  1. ОСЪЗНАВАНЕ
Вероятно най-трудната задача е да разбереш себе си. Осъзнаването/самоосъзнаването е безкраен път към себе си. Когато вникваме в собствените си ценности, мотиви, личностни нагласи, ние засилваме своята ефикасност и по-добре постигаме собствените си цели. Това води до по-голямо удовлетворение както в личния, така и в професионалния ни живот. Въпросите от този раздел са своеобразна техника в помощ на процеса „осъзнаване“.
Ключови думи за първи раздел: мотивация, характер, знания, умения, роли, ключови индикатори за представяне, характерови тестове.

    1. Личностни нагласи. Личностни характеристики
Как си представяте Вашата първа работа/стаж? Какво очаквате от нея/него?


Отговорете тук (700 знака).

Защо искате да правите именно това? Кое Ви мотивира най-силно?


Отговорете тук (700 знака).

Трябва да представите себе си пред непознати правдиво и точно като използвате само три прилагателни – кои са те?


Отговорете тук (700 знака).

Всеки човек се гордее със своите умения и постижения. Вие се гордеете с:


Отговорете тук (700 знака).
Хората избират и следват образци, които харесват. Кои са образците, които вие харесвате и следвате (конкретен човек, обобщаващ образ, …)?


Отговорете тук (700 знака).

Разкажете за себе си – какво ще правите след 3 години? А след 10 години?


Отговорете тук (700 знака).

Кои са любимите ви сентенции на тема човешкия характер?


Отговорете тук (700 знака).

Опишете собствения си характер – що за човек сте?


Отговорете тук (700 знака).

Хората следват различни принципи (ръководни начала). Кои са вашите най-важни ръководни начала (в живота; във взаимоотношенията си с хората; в …)?


Отговорете тук (700 знака).

Искате да ни обясните какво е фирмена култура? Обяснете ни.

По въпроса за фирмената култура е писано много – вие какво прочетохте?!?!
Отговорете тук (700 знака).

    1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница