Съгласно чл. 2, ал. 7 от пмс №160 от 01. 07. 2016 г Възложител: „Елдоминвест” оод, гр. ВарнаДата14.04.2017
Размер14.29 Kb.
Размер14.29 Kb.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г
Възложител: „Елдоминвест” ООД, гр.Варна, бенефициент по Договор от 15.07.2016 г., BG05M9OP001-1.003-0317-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект с наименование: "Подобряване достъпа до заетост и устойчиви работни места в „Елдоминвест” ООД"
E-mail: tech@eldominvest.com

Предмет на процедурата:

Закупуване на заваръчен апарат по проект BG05M9OP001-1.003-0317: "Подобряване достъпа до заетост и устойчиви работни места в „Елдоминвест” ООД "


Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Прогнозна стойност:
Обща стойност 4 500,00 /четери хиляди и петстотин/ лева без ДДС.
Описание на услугата:
Доставка на 1 бр. заваръчен апарат със следните минимални технически изисквания:

- Метод на заваряване – инвертор, MIG-MAG;

- Захранване – трифазно 3x400V/50Hz;

- Номинална мощност – 7 kW;

- Напрежение на празен ход – 60 V;

- Обхват на регулиране на тока – 20-300А;

- Диаметър на телта – 0,6-1,2 мм

- Слот за SD карта;

- USB слот;

- Дисплей за показване на параметрите;Офертите могат да се подават и на е-mail:

tech@eldominvest.com или milev@eldominvest.com
Крайна дата за подаване на ценовите предложения: 17.09.2016г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница