Слово за откриване Празника на града и Втория балкански фолклорен фестивал – 5 септември 2014 гДата20.12.2017
Размер19.53 Kb.
Размер19.53 Kb.

СЛОВО
За откриване Празника на града и Втория балкански фолклорен фестивал – 5 септември 2014 г.

Господин областен управител,

Скъпи гости,

Драги съграждани,
Радвам се, че като домакин имам възможност да ви приветствам с „Добре дошли в града на двугласа!” Добре дошли на Празника на Неделино и на Втория балкански фолклорен фестивал! Извинявайте, че градът е строителна площадка, но той расте и се развива. После, хората са го казали: трудът ражда песни, а от песните се раждат мечти. През 2008 година Министерството на културата обяви неделинския двуглас за живо човешко съкровище на България, а през 2012-а го предложи за вписване в списъка на ЮНЕСКО като образец на европейската цивилизация и култура. Това е висока чест за нашите предци, за самите нас, за неделинци, които тепърва ще се родят.

Днешният празник е вълнуващ за всеки неделинец, защото е посветен на две славни годишнини – 80 години от преименуването на нашето селище и 40 години от обявяването му за град. Празникът е чакан и желан, защото е част от нашата биография, защото е в сърцата ни. От тази трибуна искрено благодаря на хората, които са работили и работят за Неделино. Които виждат неговите успехи и чувстват неговите несгоди, които ни казват какво трябва да сторим, за да бъде той по-хубав и по-славен.

Знам, предстои ни още много работа, за да променим стереотипа на мислене, да дадем всичко от себе си, за да живеем по-добре, за да учат спокойно децата ни, да виждат тук своето бъдеще. На Неделино хубавото му предстои! Това не са приказки, дами и господа, това е вашата и моя мечта. Вие знаете моя стил на работа, моята преданост и готовност да дам всичко за просперитета на общината. Трябва да повярвате, че всичко зависи от нас.

Понеже сме тук по красив повод – Празникът на нашия град и откриването на Втория балкански фолклорен фестивал, приемете моите искрени поздрави и най-сърдечни пожелания за здраве и благополучие. Радвайте се на обич и на човешко щастие. Носете с гордост в сърцето си коприненото небе, което трепти над нашето родно Неделино! Откривам Втория балкански фолклорен фестивал!

Честит празник, скъпи съграждани!
SPEECH

FOR OPENING OF THE HOLIDAY OF THE TOWN AND THE SECOND BALKAN FOLKLORE FESTIVAL- SEPTEMBER 5TH, 2014

Dear District Governor,

Dear guests,

Dear people of Nedelino,

I’m happy to have the opportunity to welcome you with the words, “Welcome to the town of two voices singing!”

Welcome to the Holiday of Nedelino and to the Second Balkan Folklore festival!

We are sorry that Nedelino looks like a construction site, but it is growing and developing. Then, like in the people’s saying - songs are born with work, and dreams are born with songs. In 2008, the Ministry of Culture named the two-voices singing as a living human treasure, and in 2012, they offered it for entry into the Representative List of UNESCO as an example of European civilization and culture. That’s a high honor for our ancestors, for all people in Nedelino now, and for all who will be here in the future.

This holiday is exciting for every person born in Nedelino because it is the meeting of two glorious anniversaries - 80 years since its renaming and 40 years since it was incorporated as a town. The holiday is awaited and desirable because it is a part of our biography, and because it is in our hearts.

From this rostrum, I heartily offer thanks to people who have worked and still work for Nedelino. These people see its success and its adversity, and they say what can we do to make it more beautiful and more glorious!

I know we have a lot to do to change the stereotypical thinking, to give our best for a better living, and to see our children studying and having opportunities to stay in Nedelino. The better days for Nedelino are ahead! These are not just words, ladies and gentlemen, these are our dreams. You know my style of working, my good faith and willingness to give my best for the prosperity of the municipality. You must believe that everything depends on us.

We are here for a nice occasion- the Holiday of our town and the Opening of the Second Balkan Folklore festival. Accept my sincere greetings and my wishes for good health and welfare.

Enjoy the love and happiness. Be proud to have in your heart the silky sky which flickers above our native Nedelino! With that, I’m opening the Second Balkan Folklore Festival!

Happy holiday, dear people of Nedelino!

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница