Собствено име: Емил Фамилно име: Константинов Дата и място на ражданеДата18.11.2017
Размер276.45 Kb.
Размер276.45 Kb.


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ


 1. Собствено име: Емил

 2. Фамилно име: Константинов

 3. Дата и място на раждане: 09.09.1947, София

 4. Гражданство: българско

 5. Образование: висше
Учебно заведение

Хумболдт университет Берлин, ГерманияДата

от (месец/година):

до (месец/година):

1968


1972

Получени степени или дипломи:


Дипломиран юрист

Учебно заведение

Хумболдт университет Берлин, ГерманияДата

от (месец/година):

до (месец/година):

1972


1974

Получени степени или дипломи:


Доктор по право

Учебно заведение

Институт за държавата и правото

Българска Академия на науките
Дата

от (месец/година):

до (месец/година):

1983Получени степени или дипломи:


Хабилитация ст.н.с II степен по международно право

Учебно заведение

Институт за правни науки

Българска Академия на науките

Дата

от (месец/година):

до (месец/година):

1991
Получени степени или дипломи:


Професор


 1. Езикови умения : (Отбележете от 1 до 5 степента на владеене на език)

Език

Чете

Говори

Пише

Немски

5

5

5

Английски

5

5

5

Френски

5

5

4

Руски

5

4

3
 1. Членство в професионални сдружения:

 • Асоциация по международно право, Лондон;

 • Международен институт по космическо право, Париж;

 • Българска асоциация по международно право, София;

 • Дружество за ООН, София;

 • Съюз на учените, България;

 • Съюз на българските журналисти.
 1. Други умения: (напр. компютърна грамотност и др.) WINDOWS, MS OFFICE, INTERNET

 2. Настояща месторабота: Институт за правни науки, Българска академия на науките

 3. Длъжност: Професор по международно право и международни отношения. Председател на Научния съвет на Института за правни науки. Ръководител на Секцията по международноправни науки.

 4. Професионален опит:

Дата:

от (месец/година)

до (месец/година)

1975


1983

Месторабота

Институт за държавата и правото при БАН

Град

София

Длъжност

Научен сътрудник

Отговорности
Дата:

от (месец/година)

до (месец/година)

1983


до 1991

Месторабота

Институт за държавата и правото БАН

Град

София

Длъжност

Ст.н.с. II ст. По международно право

Дата:

от (месец/година)

до (месец/година)

1991


до момента

Месторабота

Институт по международно право и международни отношения БАН

Град

София

Длъжност

Професор

Дата:

от (месец/година)

до (месец/година)

1988


1989

Месторабота

Институт по международно право

Град

Кил, Германия

Длъжност

Гост-изследовател

Дата:

от (месец/година)

до (месец/година)

1990


До днешна дата

Месторабота

Институт за държавата и правото БАН

Град

София

Длъжност

Ръководител Секция Международноправни науки, от 2006 Председател на Научния съвет на Института за правни науки при БАН

Дата:

от (месец/година)

до (месец/година)

1993


1994

Месторабота

Институт за държавата и правото БАН

Град

София

Длъжност

Директор

Дата:

от (месец/година)

до (месец/година)

1993


1996

Месторабота

Съвет на Европа,

Град

Страсбург

Длъжност

Член на Eвропейската комисия за правата на човека

Дата:

от (месец/година)

до (месец/година)

1995


до момента

Месторабота

Институт за политически и правни изследвания

Град

София

Длъжност

Директор


Друга важна информация • Член на Управителния съвет и лектор на Дипломатическата академия към Министерството на външните работи;

 • Член на Консултативния съвет по международно право към Министерството на външните работи;

 • Член на Ръководството на Института за немско и европейско партийно право и партийни изследвания, Университета в Дюселдорф;

 • 2003-2008 член на Кураториума на Института за европейски конституционни науки, Университета в Хаген;

 • Член на редколегии на сп. Право без граници и на сп. Journal of Constitutional Law in Central and Eastern Europe;

 • Член на редакционния съвет на Българската асоциация по международно право;

 • Член на издателския съвет на сп. Европейска интеграция и право, издание на Министерство на правосъдието;

 • От 2008 член на Международния издателски борда на списанието „International Journal on Information Technologies and Security”;

 • 2004-2006 – консултант, Министерство на правосъдието;

 • 2005 – Ръководител на правителствената работна група за реформа на юридическото образование;

 • От 2006 – Експерт към Агенцията за оценка и акредитация;

 • От 2006 - Заместник председател на Специализирания научен съвет по Международни отношения към Висшата атестационна комисия;

 • Член на Специализирания съвет по правни науки при Висшата атестационна комисия;

 • Председател на Българската асоциация по международно право;

 • Председател на фондацията „Център за мирни изследвания и политика за сигурност;

 • Член на Изпълнителния съвет на Международната асоциация по международно право и на неговия Политическия и финансов комитет на , Лондон;

 • Заместник – председател на Дружеството за ООН в България;

 • Президент на Българската комисия на юристите;

 • От 2006 – Наблюдател в Управителния съвет на Европейския център срещу расизма и ксенофобията към Европейския съюз, Виена;

 • От 01. 03. 2007 член на временния Управителен съвет на Агенцията за основни права на Европейския съюз;

 • от 01. 01. 2007 член на Управителния съвет на Агенцията за основни права на Европейския съюз;

 • Председател на Българската секция на Римския клуб;

 • 2000 – съорганизатор съвместно със Свободния университет в Берлин на академична лятна школа в България, посветена на разширяването на Европейския съюз на Изток;

 • От 2009 г. член на Редакционната колегия на списание „Правна мисъл”, издание на Института за правни науки при БАН;

 • Член на Международния институт по космическо право, Париж;

 • 1982 – 1993 Председател на Групата по космическо право към Националния комитет за изследване на космическото пространство, БАН;

 • 1976 – 1988 Съветник на Централния комитет на Българския Червен кръст 1. Ключови квалификации

Познания, академичен преподавателски опит и изследвания в областта на теорията и практиката на международното право, на европейското право, в правното регулиране на международните институции, в кодификацията и прогресивното развитие на международното право, основните права, международно въздушно и комическо право, опит в международното правосъдие, опит в управлението на публични и частни организации, малцинствените права, националното и международно медийно право, право, разработване и управление на европейски проекти и фондове, опит в развитието на гражданското общество, правното обучение във всички степени на международното право, законодателното прилагане на политиката, оценка на ефективността на законодателството, разработване и прилагане на програми за обучение, сравнително право, международна процедура и институции, европейска интеграция и консолидация на демократичните институции.


 1. ДругиДопълнителна квалификация


 • Програма на УНИТАР по международно право и европейско право (1976) – Хага;

 • Програма по американско право на Колумбийския университет (1981);

 • Програма по международно право (1981) - Солун;

 • Програма по право и институции на САЩ (1983) – Залцбург.Научни отличия


 • Наградите „Фихте” (1972) и „Хумболт” (1974) – Германия;

 • Изследователска стипендия на фондацията „Александър фон Хумболт” (1987);

 • Почетен член на Асоциацията на адвокатите по авторско право (1989) – Париж;

 • Отличие в Националния конкурс за млади учени (1977) – София;

 • Заслужил деятел на БЧК за дейност в областта на хуманитарното право;
 • Стипендия на Демократичните институции на НАТО;

 • Възпоменателен медал „60 години ООН, 50 години България в ООН” (2005).


Публикации:
Монографии


 • Емил Константинов, Принципът на суверенитета над въздушното пространство в съвременното международно право, Издателство на Българската академия на науките, С., 1983;

 • Емил Константинов, Свободите на въздуха в договорите на НРБ за международни въздушни съобщения, Издателство на Българската академия на науките, С., 1989г.;

 • Клаус Хюфнер, Емил Константинов, Волфганг Ройтер, Закрила на правата на човека. Международни механизми. С., 2001.

 • Конституцията от 1991 и участието на България в международните договори / в съавторство/. С., 1993.

 • E. Константинов, Е. Маджаров, Методологически аспекти на пробацията, София, 2005.Съставителство и научна редакция на сборници


 • Константинов Е.; Конституцията от 1991г. и участието на България в международните договори; Сиби, С., 1993г.;

 • Константинов Е., Петев Т. /съставители и научна редакция/; Професионалната журналистика. Правни и етични проблеми; С., 1996г.;

 • Константинов Е., Карасимеонов Г. /съставители и научна редакция/; Социална политика: философия на реформите; ГорексПрес, С., 1997г.;

 • Константинов Е. /съставител и научна редакция/; Гражданското общество и правата на личността; С., 1997г.;

 • Константинов Е., Стаменов Л. /съставители и научна редакция/; За модерна институционализация на службите за сигурност; ГорексПрес, С., 1999г.;

 • Константинов Е., Трайков З. /съставители и научна редакция/; Методи за регулиране на затворната популация; ГорексПрес, С., 1999г.;

 • Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/; Новите правни разпоредби за дейността на МВР – предизвикателствата на реформата; С., 1999г.;

 • Константинов Е., Трайков З. /съставители и научна редакция/; Реформите в системата за изпълнение на наказанието лишаване от свобода в Република България; С., 1999г.;

 • Константинов Е., Ботев Г. /съставители и научна редакция/; Пожарната и аварийната безопасност в България – предизвикателствата на реформата; ГорексПрес, С., 1999г.;

 • Константинов Е., Карасимеонов Г. /съставители и научна редакция/; България 1999: социални и политически ценности; ГорексПрес, С., 1999г.;

 • Константинов Е., Карасимеонов Г. /съставители и научна редакция/; Българските политически партии в навечерието на парламентарните избори 2001; ГорексПрес, С., 2000г.;

 • Константинов Е., Таушанов К., /съставители и научна редакция/; МВР в навечерието на XXІ век – предизвикателствата на реформата; ГорексПрес, С., 2000г.;

 • Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/; Полицията и предизвикателствата на XXІ век; ГорексПрес С., 2000г.;

 • Константинов Е., Трайков З. /съставители и научна редакция/; Наказателната реформа: нови подходи през новия век; ГорексПрес, С., 2000г.;

 • Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/; Административната реформа и полицията; ГорексПрес, С., 2000г.;

 • Константинов Е., Паликарски М. /съставители и научна редакция/; Актуални проблеми на следствените арести; ГорексПрес, С., 2001г.;

 • Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/; Полицейското производство – реалност и перспективи; ГорексПрес, С., 2001г.;

 • Константинов Е., Иванов Хр., Стоилков З. /съставители и научна редакция/; Противодействие на футболното хулиганство; ГорексПрес, С., 2001г.;

 • Константинов Е., Таушанав К. /съставители и научна редакция/; Национална служба „Жандармерия” в съвременното общество; ГорексПрес, С., 2001г.;

 • Константинов Е., Паликарски М. /съставители и научна редакция/; Подзаконова уредба на изпълнение на наказанията и европейските стандарти; ГорексПрес, С., 2001г.;

 • Константинов Е., Паликарски М. /съставители и научна редакция/; Актуални проблеми на следствените арести; ГорексПрес, С., 2001г.;

 • Константинов Е., Паликарски М. /съставители и научна редакция/; Диференциация при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”; ГорексПрес, С., 2001г.;

 • Константинов Е., Таушанав К. /съставители и научна редакция/; Закрилата на детето и новият век; ГорексПрес, С., 2001г.;

 • Константинов Е., Хюфнер К., Ройтер В. /автори/; Закрила на правата на човека. Международни механизми; ИК „ГорексПрес”, С., 2001г.;

 • Константинов Е., Карасимеонов Г., Хубчев П. /съставители и научна редакция/; Право и политика. Предизвикателствата на прехода; ГорексПрес, С., 2002г.;

 • Константинов Е., Живков Ж. /съставители и научна редакция/; Национална служба „Жандармерия” – междинен етап на преструктуриране; ГорексПрес, С., 2002г.;

 • Константинов Е., Карасимеонов Г., /съставители и научна редакция/; Българската външна политика и ситуацията в Югоизточна Европа; ГорексПрес С., 2002г.;

 • Константинов Е., Шрам Ю., Фет В. /съставителство и научна редакция/; Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток. Материали от българска и немска гледна точка; ГорексПрес, С., 2002г.;

 • Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/; Заедно срещу наркоманиите; ГорексПрес, С., 2002г.;

 • Константинов Е., Стаменов Л. /съставители и научна редакция/; Европейска сигурност и противодействие на тероризма; ГорексПрес, С., 2002г.;

 • Константинов Е., Хубчев П. /съставители и научна редакция/; Икономика и вътрешна сигурност; ГорексПрес, С., 2003г.;

 • Константинов Е., Танчев Е., Киров Пл. /съставители и научна редакция/; Конституция, външна политика и европейско конституционно пространство; ГорексПрес, С., 2003г.;

 • Константинов Е., Танчев Е. /съставители и научна редакция/; Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО; ГорексПрес; С., 2003г.;

 • Константинов Е., Василев П. /съставители и научна редакция/; Прилагане на измененията и допълненията на Закона за изпълнение на наказанията; ГорексПрес , С., 2004г.;

 • Константинов Е., Василев П /съставители и научна редакция/.; Правна рамка на пробацията; ГорексПрес, С., 2004г.;

 • Константинов Е., Марков Р. /съставители и научна редакция/; Национална служба „Гранична полиция” в съвременните условия; ГорексПрес, С., 2004г.;

 • Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/; Управление на кризи от техногенен, природен и екологичен характер в съвременните условия; ГорексПрес, С., 2004г.;

 • Константинов Е., Марков Р. /съставители и научна редакция/; Полицията в близост до обществото; ГорексПрес, С., 2004г.;

 • Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/; Сигурността и вътрешния ред при присъединяването на България към евроатлантическите структури; ГорексПрес, С., 2004г.;

 • Константинов Е., Хубчев П. /съставители и научна редакция/; България на прага на Европейския съюз; ГорексПрес, С., 2005г.;

 • Константинов Е., Марков Р. /съставители и научна редакция/; Роля и място на МВР в досъдебното производство; ГорексПрес, С., 2005г.;

 • Константинов Е., Живков Ж. /съставители и научна редакция/; Професионално изграждане на жандармерията и новата визия в националната сигурност; ГорексПрес, С., 2005г.;

 • Константинов Е., Маджаров Е. /автори/; Методически аспекти на пробацията; ГорексПрес, С., 2005г.;

 • Константинов Е., Василев П. /съставители и научна редакция/; Законност и пенитенциарна администрация; ГорексПрес, С., 2005г.;

 • Константинов Е, Манев Н. /съставителство и научна редакция/, Наказателно правоприлагане и борба с престъпността: законодателни промени и процесуална практика; ГорексПрес, С., 2005г.;

 • Константинов Е., Марков Р. /съставителство и научна редакция/; Етичният кодекс на служителите с полицейски правомощия; ГорексПрес, С., 2005г.;

 • Константинов Е., Хубчев П. /съставителство и научна редакция/; Европейската интеграция на България. Предприсъединителни реформи; ГорексПрес, С., 2005г.;

 • Марков Р., Константинов Е. /съставителство и научна редакция/. Мисията на полицията в демократичното общество. ГорексПрес, Полицията и международното правосъдиеП София, 2006;

 • Константинов Е. Актуални международноправни аспекти на правата на човека в сферата на сигурността и присъединяването на България към Европейския съюз. С. 2005;

 • Константинов Е.р Хубчев П./съставителство и научна редакция/, България в Европейския съюз – правно-икономически аспекти. ГорексПрес, С., 2006;

 • Константинов Е., Хубчев П./съставители и научна редакция/,България в Европейския съюз – мерки за сближаване. ГорексПрес, С. 2007;

 • Константинов Е., Марков Р., Василев П., /съставителство и научна редакция/. Добрите практики при опазването на обществения ред и изпълнение на наказанията. ГорексПрес, С., 2008;

 • Константинов Е., Христов П. (съставителство и обща редакция) , Проблеми на сигурността на регионите, ГорексПрес, С., 2008.

 • Константинов Е., Хубчев П. /съставителство и научна редакция/, Наука и сигурност в България, ГорексПрес, С., 2008.

 • Константинов Е., Хубчев П. / съставители и научна редакция/, Хуманитарни аспекти на устойчивото развитие, София, ГорексПрес, 2009.

СТАТИИ И СТУДИИ:

 • Crimes against the Security of Civil Aviation and International Cooperation. In: Meshdunarodni otnoscheniya (Internationale Beziehungen), Selected Articles, Sofia 1980, pp. 114-122.

 • Schuld im Völkerrecht. - in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Ges.- Sprachwiss. Reihe, Juli 1975, S. 104-110.

 • Rapport presenté par la Croix-Rouge bulgare. - in: XXIIIe Conference international de la Croix-Rouge, Bucarest, Octobre 1977.

 • Assistance medicale aux malades et blessés. - in: Reunion des societés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des Balkans sur le droit international humanitaire, Skopje, Juin 1978.

 • La Croix-Rouge bulgare et la diffusion du droit international humanitaire. - in: Reunion des societés nationales de la Croix-Rouge et du Croussant-Rouge des Balkans sur le droit international humanitaire, Skopje, Juin 1978.

 • Rapport presente par la Croix-Rouge bulgare. - in: Report on the "European meeting on the Red Cross teaching on humanitarian principles to young people" in Gdansk at 2-12 October 1978, December 1978, pp. 11-IV - 13-IV.

 • International Regulation of the New Space Activities and International Security. - in: Proceedings of the 30th Colloquium on the Law of Outer Space, Washington, 1988, pp. 48-51.

 • Definition, Characteristic Features and Impact of International Direct Television Broadcasting. in: Proceedings of the Thirty-first Colloquium on the Law of Outer Space, Washington, 1989, pp. 290-296.

 • International Legal Regulation of the Direct Television Broadcastings and the Establishment of Confidence in Europe. - in: International Communication and Confidence-Building in Europe, Tampere, 1986, pp. 97-104.

 • The Direct Television Broadcastings - Freedom within the Framework of Law. -in: New Communication Technology and International Law, Prague 1988, pp. 64-75.

 • International Legal Problems of the Direct Television Broadcastings by Satellite. - in: Proceedings of the 29th Colloquium on the Law of Outer Space, New York, 1987, pp. 111-117.

 • Development of the Principle of Sovereignty in Space Law. - in: Probleme des Völkerrechts, Berlin, 1987, S. 189-212.

 • Völkerrechtliche Regelung der Fernerkundung der Erde vom Weltraum. - in: Balgarsko drushestvo za meshdunarodno pravo (Bulgarische Gesellschaft für Internationales Recht), Arbeiten über Internationales Recht, Bd. 4, Sofia, 1989, S. 54-66.( in Bulgarian)

 • Die internationalen Organisationen und das Recht auf friedliche Nutzung des Weltraums. - in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, R.Ges.-Wiss. 39, 1990/2, S. 150-153.

 • Völkerrechtliche Regelungen der souveränen Rechte im Weltraum. - in: Pravna misal (Rechtsgedanke), Sofia, 1986/4, S. 35-42.( in Bulgarian)

 • INTERKOSMOS, V. Weltraumrechtskonferenz. - in: Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, Köln, 1989/1, S. 59-60.
 • Völkerrechtliche Streitbeilegung der Handelsrechte im internationalen Luftrecht. - in: Darshava i pravo (Staat und Recht), Sofia, 1988/4, S. 66-76.( in Bulgarian)
 • Erste und zweite Freiheit der Luft im internationalen Luftrecht. - in: Darshava i pravo (Staat und Recht), Sofia, 1988/2-3, S. 106-118.( in Bulgarian)
 • Diskussionsfragen über die Souveränität über den Luftraum. - in: Balgarsko drushestvo za meshdunarodno pravo (Bulgarische Gesellschaft für internationales Recht), Probleme des internationalen Luft- und Weltraumrechts, Sofia, 1984, S. 1-25.( in Bulgarian)
 • Das Prinzip der souveränen Gleichheit und die Nutzung des Weltraums. - in: Balgarsko drushestvo za meshdunarodno pravo (Bulgarische Gesellschaft für internationales Recht), Probleme des internationalen Luft- und Weltraumrechts, Sofia 1984, S. 169-179.( in Bulgarian)
 • Das Rechtsstatut der ICAO. - in: Pravna misal (Rechtsgedanke), Sofia, 1984/4, S. 109-112.( in Bulgarian)
 • New Communication Technology and International Law. -in: Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, Köln, 1988/2, S. 168-169.
 • International Terrorism and International Law. - in: German Yearbook of International Law, Volume 31, 1988, Berlin, 1989, pp. 289-306.
 • Le droit d'auteur et le droit à la culture. - in: Droit d'auteur et droits de l'homme, Paris, 1989, p. 39-41, 196-197.
 • Einige besondere Fälle der Verantwortlichkeit für die Verletzung der staatlichen Souverenität über den Luftraum. - in: Sozialistitschesko pravo (Sozialistisches Recht), Sofia, 1983/2, S. 47-54.( in Bulgarian)
 • Der internationale Informationsaustausch in Europa. - in: Meshdunarodni otnoschenija (Internationale Beziehungen), Sofia, 1986/8, S. 68-71.( in Bulgarian)
 • Die Transformation der völkerrechtlichen Verpflichtungen im innerstaatlichen Recht der VR Bulgarien und die völkerrechtliche Verantwortlichkeit. - in: Allgemeine Fragen der Verantwortlichkeit, Primorsko, 1983, S. 57-62.( in Bulgarian)
 • Outer Space and National Security: An East European View. in: Development and Peace, Volume 8, Budapest, 1987/2, pp. 46-59.
 • 31. Tagung der Vollversammlung der Weltföderation der UN-Gesellschaften. - in: Meshdunarodni otnoschenija (Internationale Beziehungen), Sofia, 1987/10, S. 64-65.( in Bulgarian)
 • Zehnte Regionalkonferenz der europäischen UN-Gesellschaften. - in: Meshdunarodni otnoschenija (Internationale Beziehungen), Sofia, 1987/1, S. 72-74. (in Bulgarian)
 • Outer Space - Environment and its Legal Protection. - in: Proceedings of the 32. Colloquium on the Law of Outer Space, Washington 1990, pp. 100-106.
 • Space Law as a Branch of International Law. - in: Proceedings of the 32. Colloquium on the Law of Outer Space, Washington, 1993, pp. 382-384.
 • Common European Legal Standards in the Humanitarian Field. - in: W. Kleinwächter, Kaarle Nordenstreng. International Security and Humanitarian Cooperation in the Reunited Europe, Tampere, 1991, pp. 93-96.
 • Die Rechte der Angehörigen ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten in Bulgarien. - in: Volksgruppen im Spannungsfeld von Souveränität und Recht in Mittel- und Osteuropa, Wien 1991.
 • Electronic Media in Bulgaria in Transition Conditions from Totalitarian to Civil Society and Market Economy. - in: British Film Institute/ESRC Programme on Information and Communications Technologies, London 1992.
 • Problems of the Establishment of Democratic Institutions in Bulgaria. - in: Transformation and Institutional Transfers - An International Symposium, Freie Universität und Technische Universität, Berlin, 7.-12. Dezember 1992.
 • Die Verhinderung von Minderheitenkonflikten durch die bulgarische Rechtsordnung. - in: Humanitäres Völkerrecht. Informationsschriften, Bochum, 1993, S. 14-19.
 • Deutschland und Bulgarien. Von einer neuen Partnerschaft zum vereinigten Europa. - in: Das Verhältnis des vereinigten Deutschlands zu den osteuropäischen Nachbarn - zu den historischen, völkerrechtlichen und politikwissenschaftlichen Aspekten der neuen Situation, Bochum, 1993, pp. 63-73.
 • Die Übernahme des internationalen in das innerstaatliche Recht - gemäß bulgarischer Verfassung von 1991. - in: Pravna misal (Rechtsgedanke), Sofia, 1993/1, S. 54-63.( in Bulgarian)
 • Völkerrechtliche Verpflichtungen Bulgariens zum Schutze der Angehörigen religiöser, ethnischer und sprachlicher Minderheiten. - in: Savremenno pravo (Modernes Recht), Sofia, 1992, No. 1, pp. 34-41.( in Bulgarian)
 • Broadcasting Law in Bulgaria. - in: Netcom Papers, No. 3, Leipzig, 1993, S. 35-41.
 • Die Verwirklichung der Menschenrechte in der bulgarischen Verfassung. - in: Entwicklung und Sicherung der Menschenrechte. UN-Forum, Berlin, 1993/2, pp. 15-33.
 • New Challenges for United Nations Associations: The Experience of the Bulgarian UNA. - in: The Role of Non-Governmental Organizations in the New European Order. Baden Baden, 1995, pp. 65-68.
 • Die Rechtsprechung des Bulgarischen Verfassungsgerichts zu den Rechten der Minderheiten im Licht der europäischen Rechtsnormen. - in: Europäische Integration und nationale Rechtskulturen, Köln, 1995, pp. 237-241.
 • The Implementation of International Treaty Obligations in the National Legal Order - The Answer of the Bulgarian Constitution. - in: Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe, Vol. 2, No. 1, 1995, pp. 62-75.
 • Underestimated Law - The Constitution and European Legal Standards on Freedom of the Media and Journalists. - in: „Balgarski Zhurnalist“ (Bulgarischer Journalist), 1995/4, p. 44.( in Bulgarian)
 • Two Conferences on International Law. - in: Pravna misal (Rechtsgedanke/Legal Reflections), Sofia, 1996/1, pp. 155 – 157.( in Bulgarian)
 • The Constitution and European Legal Norms - the Foundations of the Work of the Media in Bulgaria. - in: „Professional Journalism - Legal and Ethical Aspects. Sofia, 1996, Pp. 63-68.( in Bulgarian)
 • European Convention on Human Rights - Significance in Domestic Law and International Control Machinery. - in: Balgarski Zakonnik (Bulgarian Journal of Law), 1996/3, pp. 72-80.( in Bulgarian)
 • The Right to Individual Application according to the European Convention on Human Rights. - in: „Balgarski Zakonnik“ (Bulgarian Journal of Law), 1996/3, pp. 77-81.( in Bulgarian)
 • Die Rechtsprechung der Organe der Europäischen Menschenrechtskonvention hinsichtlich der Rechte der Minderheiten. - in: Manfred Mohr (Hrsg.). Friedenssichernde Aspekte des Minderheitenschutzes in der Ära des Völkerbundes und der Vereinten Nationen in Europa. Berlin, 1996, S. 195-204.
 • Judges in the new Permanent European Court of Human Rights, - in: Balgarski Zakonnik (Bulgarian Journal of Law), 1997/3, pp. 94-98.( in Bulgarian)
 • The European Convention on Human Rights and International Legal Guarantees for Establishing a Civil Society in Bulgaria, in: Grazhdanite i Politikata (Citizens and Politics), Sofia 1997, pp. 137-147.( in Bulgarian)
 • The Framework Convention for the Protection of National Minorities and its Legal Significance for Bulgaria, - in: Meshdunarodni otnoshenija (International Relations), 1997/5, pp. 69-74. (in Bulgarian)
 • The Registry of the New Permanent European Court of Human Rights, - in: Pravna misal (Rechtsgedanke/Legal Reflections), 1998/1, pp. 42-53. (in Bulgarian)
 • Die osteuropäischen Länder und der Rechtsschutz durch die Europäische Menschenrechtskonvention, in: Recht in Ost und West, 1998/1, S. 21-26.
 • Civil Society and Human Rights, in: Parlamentarna Demokratsiya (Parliamentary Democracy), 1999/2, pp. 93-98.(in Bulgarian)
 • Международноправани ограничения на космическите нападателни оръжия. (International Restrictions of Space Offensive Weapons) – Pravna misal (Rechtsgedanke/Legal Reflections), 2, 1985, pp. 51-60.

 • Междунарооднопраавното ограничаване на милитаризирането на космоса (International Restriction of Space Militarization). – in: Meshdunarodni otnoshenija (International Relations), 5, 1986, pp. 12-21.

 • Space Law and Space Offensive Weapons. – in Proceedings of the twenty-eight colloquium on the law of outer space. New York, 1986, 47-51.

 • Научно сътрудничество между държавите в мирното изследване и използване на Космоса или надпревара в неговата милитаризация. – Космосът мир или война? София, 1987, 69-85 (Scientific Cooperation between States in Peaceful Research and Use of Space or a Race in Its Militarization. – Space: Peace or War?).

 • Международното право и глобалните проблеми. – Българска асоциация по международно право, Министерство на външните работи, София 1990,17-24. (International Law and Global Problems)

 • Човешките права и въоръжените конфликти. – in: Правата на човека и съвременната политика. София 1990, p. 41 et sq. (Human Rights and Armed Conflicts)

 • International Treaties and Ecological Protection from Activities in Outer Space. – in: Environmental Aspects of Activities in Outer Space – State of the Law and Measures of Protection. Köln, Berlin, Bonn, München, 1989, 135-145.

 • Direct Broadcasting by Satellite between East and West: an International Legal Controversy? – in: Europe Speaks to Europe – International Information Flaws between Eastern and Western Europe. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto, 1989, 406-420.

 • Common European Legal Standards in the Humanitarian Field. - in W. Kleinwaechter, K. Nordenstreng. International Security and Humanitarian Cooperation in the Reunited Europe. Tampere 1991, 93-96.

 • Die Verwirklichung der Menschenrechte in der bulgarischen Verfassung. - in UN-Forum, 2,1993, 15-39.

 • Die Rechte der Angehoerigen ethnischer, religioser und sprachlicher Minderheiten in Bulgarien.- in: Volksgruppen im Spannungsfeldt von Recht und Souvaerenitaet in Mittel und Osteuropa. Wien, 1993, 104-117.

 • Die neue bulgarische Verfassung von 1991. – in Recht in Ost und West, 2, 1993, 35-44.

 • New Challenges for the United Nations: The Experience of the Bulgarian UNA. – in The Role of Non-Governmental Organizations in the New European Order. Baden-Baden, 1995, 65-68.

 • Rahmenbedingungen der Privatisierung in Bulgarien. – in Herwig Roggemann, Emil Konstaantinov (Herausgeber). Wege der Privatisierung in Bulgarien. Berlin Verlag, 1994, 14-25.

 • The European Priority in Bulgaria’s Foreign Policy. – in Bulgaria and Denmark and the New Europe, Sofia, 1994, 20-26.

 • Европейската конвенция за правата на човека и международните юридически гаранции за изграждане на гражданското общество в България, в: Карасимеонов Г. /съставител/, Гражданите и политиката; УИ „Св. Климент Охридски”, С., 1997г., с.137 – 147 (The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and International Guarantees for the Development of Civil Society in Bulgaria. – in: Citizens and Policy. Compiled by G. Karasimeonov, pp. 137-147);

 • Правата на Българина като гражданин на Европа – ролята на Европейската конвенция за правата на човека, в: Константинов Е. /съставител и научна редакция/, Гражданското общество и правата на личността; С., 1997г., с.23 – 35 (The Rights of the Bulgarian as a Citizen of Europe – the Role of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. – in: Civil Society and Individual Rights. Compiled and edited by G. Karasimeonov, pp. 23-35); • Конституцията и европейските правни норми – основа за дейността на медиите в България, в: Константинов Е., Петев Т. /съставители и научна редакция/, Професионалната журналистика. Правни и етични проблеми; С., 1996г., с.63 - 69;

 • Европейската конвенция за правата на човека и международните юридически гаранции за изграждане на гражданското общество в България, в: Карасимеонов Г. /съставител/, Гражданите и политиката; УИ „Св. Климент Охридски”, С., 1997г., с.137 – 147;

 • Правата на Българина като гражданин на Европа – ролята на Европейската конвенция за правата на човека, в: Константинов Е. /съставител и научна редакция/, Гражданското общество и правата на личността; С., 1997г., с.23 - 35;

 • Европейската конвенция за правата на човека и сигурността в България, в: Константинов Е., Стаменов Л. /съставители и научна редакция/, За модерна институционализация на службите за сигурност; ГорексПрес, С., 1999г., с.49 - 60;

 • Международен контрол за регулиране пренаселеността в затворите, в: Константинов Е., Трайков З. /съставители и научна редакция/, Методи за регулиране на затворната популация; ГорексПрес, С., 1999г., с.106 - 114;

 • Европейската конвенция за правата на човека и полицията, в: Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/, Новите правни разпоредби за дейността на МВР – предизвикателствата на реформата; С., 1999г., с.11 - 21;

 • Ролята на Европейската конвенция за правата на човека при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, в: Константинов Е., Трайков З. /съставители и научна редакция/, Реформите в системата за изпълнение на наказанието лишаване от свобода в Република България; С., 1999г., с.25 - 33;

 • Международноправна закрила на човешките права по време на извънредно положение, в: Константинов Е., Ботев Г. /съставители и научна редакция/; Пожарната и аварийната безопасност в България – предизвикателствата на реформата; ГорексПрес, С., 1999г., с.7 - 13;

 • Правната уредба на МВР – в хармония с европейското право, в: Константинов Е., Таушанов К., /съставители и научна редакция/; МВР в навечерието на XXІ век – предизвикателствата на реформата; ГорексПрес, С., 2000г., с. 51 -59;

 • Европейската конвенция за правата на човека и дейността на органите на МВР, в: Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/, Полицията и предизвикателствата на XXІ век; ГорексПрес С., 2000г., с.12 -30;

 • Човешкото отношение към лишените от свобода според международните стандарти, в: Константинов Е., Трайков З. /съставители и научна редакция/, Наказателната реформа: нови подходи през новия век; ГорексПрес, С., 2000г., с.55 - 64;

 • Европейската конвенция за правата на човека и България, в: Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/, Административната реформа и полицията; ГорексПрес, С., 2000г., с.7 - 17;

 • Международни стандарти за употребата на сила в полицейските акции, в: Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/, Полицейското производство – реалност и перспективи; ГорексПрес, С., 2001г., с.16 - 30;

 • Международни стандарти за закрила на правата на човека и дейността на национална служба „Жандармерия”, в: Константинов Е., Таушанав К. /съставители и научна редакция/; Национална служба „Жандармерия” в съвременното общество; ГорексПрес, С., 2001г., с.18 - 28;

 • Международни стандарти за правата на човека и изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, в: Константинов Е., Паликарски М. /съставители и научна редакция/, Подзаконова уредба на изпълнение на наказанията и европейските стандарти; ГорексПрес, С., 2001г., с.20 - 34;

 • Следственият арест и международните стандарти за защита правата на човека, в: Константинов Е., Паликарски М. /съставители и научна редакция/, Актуални проблеми на следствените арести; ГорексПрес, С., 2001г., с.26 - 37;

 • Изискването за диференциран подход при изпълнение на наказанието лишаване от свобода и международните стандарти за закрила на човешките права, в: Константинов Е., Паликарски М. /съставители и научна редакция/, Диференциация при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”; ГорексПрес, С., 2001г., с.40 - 52;

 • Константинов Е., Хюфнер К., Ройтер В. /автори/; Закрила на правата на човека. Международни механизми; ИК „ГорексПрес”, С., 2001г.;

 • Реформата на европейското правосъдие в хуманитарната област, в: Константинов Е., Карасимеонов Г., Хубчев П. /съставители и научна редакция/, Право и политика. Предизвикателствата на прехода; ГорексПрес, С., 2002г., с.66 - 76;

 • Предизвикателствата на международния тероризъм и жандармерията, в: Константинов Е., Живков Ж. /съставители и научна редакция/, Национална служба „Жандармерия” – междинен етап на преструктуриране; ГорексПрес, С., 2002г., с.18 - 25;

 • Международноправните измерения на борбата срещу тероризма, в: Константинов Е., Карасимеонов Г., /съставители и научна редакция/, Българската външна политика и ситуацията в Югоизточна Европа; ГорексПрес С., 2002г., с.56 -71;

 • Екологичната политика на България, в: Константинов Е., Шрам Ю., Фет В. /съставители и научна редакция/, Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток. Материали от българска и немска гледна точка; ГорексПрес, С., 2002г., с.214 - 224;

 • Реформата на Европейската конвенция за правата на човека – нови измерения на общоевропейското правно пространство, в: Константинов Е., Шрам Ю., Фет. В., Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток, ГорексПрес, С., 2002г., с.246 – 286;

 • Европейската конвенция за правата на човека и наркоманиите, в: Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/, Заедно срещу наркоманиите; ГорексПрес, С., 2002г., с.10 - 18;

 • Международни измерения на борбата срещу тероризма, в: Константинов Е., Стаменов Л. /съставители и научна редакция/, Европейска сигурност и противодействие на тероризма; ГорексПрес, С., 2002г., с.20 - 30;

 • Хуманитарните измерения на полицейската дейност, в: Константинов Е., Хубчев П. /съставители и научна редакция/, Икономика и вътрешна сигурност; ГорексПрес, С., 2003г., с.100 - 120;

 • Конституцията и международното право, в: Константинов Е., Танчев Е., Киров Пл. /съставители и научна редакция/, Конституция, външна политика и европейско конституционно пространство; ГорексПрес, С., 2003г., с.15 - 24;

 • Международноправни аспекти на НАТО, в: Константинов Е., Танчев Е. /съставители и научна редакция/, Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО; С., 2003г., 24 - 30;

 • Условното предсрочно освобождаване според Закона за изпълнение на наказанието и практиката на Европейския съд по този проблем, в: Константинов Е., Василев П. /съставители и научна редакция/, Прилагане на измененията и допълненията на Закона за изпълнение на наказанията; ГорексПрес , С., 2004г., с.34 - 43;

 • Безвъзмездният труд като пробационна мярка, в: Константинов Е., Василев П. /съставители и научна редакция/, Правна рамка на пробацията; ГорексПрес, С., 2004г., с.34 -51;

 • Новите съседи на Европейския съюз и България, в: Константинов Е., Марков Р. /съставители и научна редакция/; Национална служба „Гранична полиция” в съвременните условия; ГорексПрес, С., 2004г., с.20 - 28;

 • Кризите от техногенен, природен и екологичен характер в контекста на Европейската конвенция за правата на човека, в: Константинов Е., Таушанов К. /съставители и научна редакция/, Управление на кризи от техногенен, природен и екологичен характер в съвременните условия; ГорексПрес, С., 2004г., с.20 - 28;

 • Полицията и обществото – хуманитарните стандарти, в: Константинов Е., Марков Р. /съставители и научна редакция/, Полицията в близост до обществото; ГорексПрес, С., 2004г., с.25 - 35;

 • Полицейската дейност в светлината на хуманитарните стандарти, в: Константинов Е., Таушанав К.,Сигурността и вътрешния ред при присъединяването на България към евроатлантическите структури; ГорексПрес, С., 2004г., с.7 - 18;

 • Хуманитарните измерения в дейността на жандармерията, в: Константинов Е., Живков Ж. /съставители и научна редакция/, Професионално изграждане на жандармерията и новата визия в националната сигурност; ГорексПрес, С., 2005г., с.19 - 30;

 • Константинов Е., Маджаров Е. /автори/; Методически аспекти на пробацията; ГорексПрес, С., 2005г.;

 • Международната съдебна практика при решаването на пенитенциарни казуси, в: Константинов Е., Василев П. /съставители и научна редакция/, Законност и пенитенциарна администрация; ГорексПрес, С., 2005г., с.20 - 27;

 • Етичният кодекс на полицията и международните стандарти, в: Константинов Е., Марков Р. /съставители и научна редакция/, Етичният кодекс на служителите с полицейски правомощия; ГорексПрес, С., 2005г., с.7 - 16 ;

 • Конституцията и присъединяването на България към Европейския съюз, в: Констанстантинав Е., Хубчев П. /съставители и научна редакция/, Европейската интеграция на България. Предприсъединителни реформи; ГорексПрес, С., 2005г., с.56 - 65;

 • Европейската политика за съседство и предизвикателствата пред България, в: Константинов Е., Хубчев П. /съставители и редакция/, България на прага на Европейския съюз. Международни и вътрешни предизвикателства; ГорексПрес, С., 2005г., с.10 - 15;

 • Entwicklung des gesamteuropaeischen Rechtsraums im humanitaeren Bereich nach dem Elften Protokoll der Europaeischen Menschenrechtskonvention. – Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, Godina 51, Broj (3-4), (vol. 51), 2001, 599-613.

 • Die Rechtspolitik Bulgariens auf dem Gebiet des Umweltschutzes, Osteuroparecht, 6, 2001, 505 – 515.

 • Procedure of the New Permanent European Court of Human Rights. – East European Human Rights Review, 1997, vol.3, no. 2, pp. 101.

 • Die Entwicklung des Schutzes der Menschenrechte nach der Reformierung des Kontrolmechanismus der Europaeischen Menschenrechtskonvention. – Mahulena Hofman, Herbert Kuepper (Hrsg.). Kontinuitat und Neubeginn. Staat und Recht in Europa zu Beginn des 21 Jahrhunderts. Festschrift fuer Georg Brunner aus Anlass seines 65. Geburtstages, Baden-Baden, 2001, 561 – 571.

 • Екологичното законодателство в България – структура, принципи и съдържание на националното екологично законодателство, с. 87-94,

 • Екологична политика, с. 219-229,

 • Българо-гръцко сътрудничество в областта на атомната енергетика, 381-390р – трите статии са в: Greek-Bulgariann Environmental Cooperation, Athens, October 2000.

 • Herausforderungen im Zusammenhang mit der Anwendung der Europaeischen Menschenrechtskonvention. – Osteuropainfo, Berlin, 14, 2000, 31-33.

 • Das neue bulgarische Gesetz ueber das Ministerium des Innern. – Osteuroparecht, 3, 1999, 249-258.

 • Die Rechtsstellung der Minderheiten in Bulgarien. – Georg Brunner, Boris Meissner (Hrsg.) Das Recht der nationalen Minderheiten in Osteuropa, Berlin, 1999, 175-184.

 • Die osteuropaeischen Laender und der Rechtsschutz durch die Europaeischen Menschenrechtskonvention. – Recht in Ost und West, Heft 1, 1998, 21 – 26.

 • The National Conference on Human Rights, 1-2 June 1998. – Human Rights in Bulgaria 1998, Sofia, 1998, 9-11.

 • Akehurst “Modern Introduction ti International Law” Seventh revised edition. – Recht in Ost und West, 7, 1998, 290 – 294.

 • Подценено право – Конституционните и Европейските правни стандарти за свободата на медиите и журналистите – сп. Български журналист, 4, 1995, с- 44.

 • Европейската конвенция за правата на човека – вътрешноправно значение и международен контрол. – Български законник, 2, 1996, 72 -80.

 • Гражданско общество и човешки права. – Парламентарна демокрация, 2, 1999, 93-98.

 • Регистратурата на новия постоянен съд за правата на човека. – Правна мисъл, 1, 1998,42-53.

 • Правото на индивидуална жалба по Европейската конвенция за правата на човека. – Български законник, бр.3, 1996, 77-81.

 • Правата на малцинствата в светлината на правото на самоопределение. – Правна мисъл, 3, 1996, 94-96.

 • Protection of Freedom of Expression in Eastern Europe Trough Constitutional and Strasbourg Law. – Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe, Volume 2, 1995, Number 2, 237-245.

 • Две конференции по международно право. - Правна мисъл , 1, 1966, 155-157.

 • Die Rechtssprechung der Organe der Europaeischen Menschenrechtskonvention hinsichtlich der Rechte derMinderheiten. – Friedenssichende Aspekte des Minderheitenschutzes in der Aera des Voelkerbundes und der Vereinten Nationen in Europa, Manfred Mohr (Hrsg.), Berlin, 1996, 195-204.

 • Съдиите в новия постоянен съд европейски съд за правата на човека – Български законник,3, 1997, 94-98.

 • Minderheitenschutz und Europarat. – Hans-Joachim Heintze(Hrsg.), Selbstbestimmungsrecht der Voelker – Herausforderung der Staatenwelt. Bonn, 1997, 177-199.

 • Дневен ред за промяна – нови задачи пред ООН. – Международни отношения, 6, 1997, 77-82.

 • Rechtliche Massnahmen zum Schutze des Schwarzenmeeres vor Verunreinigung. – Recht in Ost und West, Heft 6, 1994, 220-227.

 • Актуални международноправни аспекти на правата на човека в сферата на сигурността и присъединяването на България към Европейския съюз Българска академия на науките, Институт за правни науки, София, 2005, 106 с.

 • “Procedure of the New Permanent European Court of Human Rights”, in: “East European Human Rights Review”, 1997, vol. 3, No. 2, pp. 101;

 • Състояние на юридическото образоване в България – анализ и оценка /в съавторство с Мария Петрова/. – Право без граници, бр. 3-4, 2004, 45-55.

 • Полицията и международните стандарти за опазване на гражданските права. - Марков Р., Константинов Е. /съставителство и научна редакция/. Мисията на полицията в демократичното общество. ГорексПрес, София, 2006, 14-21;

 • Полицията и международното правосъдие. - Марков Р., Константинов Е. /съставителство и научна редакция/. Мисията на полицията в демократичното общество. ГорексПрес, София, 2006, 80-85;

 • Ролята на Европейския съд по правата на човека за дейността на полицията. - Марков Р., Константинов Е. /съставителство и научна редакция/. Мисията на полицията в демократичното общество. ГорексПрес, София, 2006, 102-106;

 • Европейските стандарти – критерии за етично и законосъобразно поведение на полицията. - Марков Р., Константинов Е. /съставителство и научна редакция/. Мисията на полицията в демократичното общество. ГорексПрес, София, 2006, 150 - 154;

 • Правото на свободно придвижване според Европейската конвенция за правата на човека. - Марков Р., Константинов Е. /съставителство и научна редакция/. Мисията на полицията в демократичното общество. ГорексПрес, София, 2006, 194-197;

 • Личната безопасност според Европейската конвенция за правата на човека. - Марков Р., Константинов Е. /съставителство и научна редакция/. Мисията на полицията в демократичното общество. ГорексПрес, София, 2006, 270-273;

 • Международните актове за противодействие на корупцията. - Марков Р., Константинов Е. /съставителство и научна редакция/. Мисията на полицията в демократичното общество. ГорексПрес, София, 2006, 302-306;

 • Правото на неприкосновеност на личността и използването на физическа сила според европейските станадарти. - Марков Р., Константинов Е. /съставителство и научна редакция/. Мисията на полицията в демократичното общество. ГорексПрес, София, 2006, 340-343;

 • Основните права в компетентността на най-новата агенция на Европейския съюз. - Константинов Е., Хубчев П./съставители и научна редакция/,България в Европейския съюз – мерки за сближаване. ГорексПрес, С. 2007, 103-121;

 • Борбата с корупцията – международни стандарти. - Константинов Е., Хубчев П./съставители и научна редакция/,България в Европейския съюз – мерки за сближаване. ГорексПрес, С. 2007, 147-159;

 • Гражданите, полицията и Европейската конвенция за правата на човека. - Константинов Е., Марков Р., Василев П., /съставителство и научна редакция/. Добрите практики при опазването на обществения ред и изпълнение на наказанията. ГорексПрес, С., 2008, 126-131;

 • Агенцията на Европейския съюз за основните права и интеграцията на уязвимите групи. - - Константинов Е., Марков Р., Василев П., /съставителство и научна редакция/. Добрите практики при опазването на обществения ред и изпълнение на наказанията. ГорексПрес, С., 2008, 154-166;

 • Нови предизвикателства пред международното право и нуждата от реформи. - Константинов Е., Христов П. (съставителство и обща редакция), Проблеми на сигурността на регионите, ГорексПрес, С., 2008, 16-20;

 • България и Черноморския регион. - Константинов Е., Христов П., Проблеми на сигурността на регионите, ГорексПрес, С., 2008, 64-87;

 • Употребата на сила в международните отношения. - Константинов Е., Хубчев П. /съставителство и научна редакция/, Наука и сигурност в България, ГорексПрес, С., 2008, 30-71.

 • Новата агенция на Европейския съюз за основните права и интеграцията на уязвимите етнически общности. – Предизвикателствата на членството на България в Европейския съюз – политики и добри практики за ефективна интеграция на уязвимите етнически общности. Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, София, 2008, 58-77.

 • Съдържание и осъществяване на международната отговорност на държавата. – списание „Правна мисъл”, 2009, 2, 35-50.

 • International Terrorism and International Law. – International Journal on Information Technologies and Security, 2009, 1, 37-54.

 • Нови аспекти на институционалното администриране на основните права в Европейския съюз в условията на криза. – в: Е. Константинов, П. Хубчев /съставители и научна редакция/, Хуманитарни аспекти на устойчивото развитие София, 2009, 27-45.

 • Конституционни аспекти на международното право. Списание на Българската академия на науките. 2, 2008, 15-19.

 • Правна сила на резолюциите, приемани по глави VI и VII от Устава на ООН. Сп. Правна мисъл, 4, 2008, 48 – 68.

 • European Union Agency for Fundamental Rights – Statute and Implementation Problems. – Bulgarian Journal of International Law, 2,2009, 2-25.

 • Съдържание и осъществяване на международната отговорност на държавата. – Правна мисъл, 2, 2009, 35 – 50.

 • Нови аспекти на институционалното администриране на основните права в Европейския съюз в условията на криза. – Е. Константинов, П. Хубчев, Хуманитарни аспекти на устойчивото развитие, София, 2009, 27-47.

 • Отговорност за международно противоправно деяние на държавата, - Правна мисъл, 2, 2010, 72-97.

 • Международни норми и практики за противодействие на корупцията. - Върховна касационна прокуратура, 2010.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница