Списък на научните трудове на лучия малинова ангеловаДата17.11.2017
Размер175.72 Kb.
Размер175.72 Kb.

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА

ЛУЧИЯ МАЛИНОВА АНГЕЛОВА

ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД
 1. Хабилитационен труд. Единна педагогическа система за естетико-художествено развитие детска „градина-начално училище” по изобразително изкуство, 2009

КНИГИ И МОНОГРАФИИ:
 1. Възможности на занималнята в контекста на интеграцията на учениците от етнически малцинства/ Състав. Л. Малинова, С. Чавдарова-Костова. – В. Търново: Фабер, 2009. – 174с.
 1. Методика за диагностика на готовността на 6-7 годишните деца за училище/ Г. Бижков и др., МОМН, 2008

Други автори: К Тенева, Л. Ангелова, Р. Захариев, Ф. Стоянова
 1. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение/ Състав. Т. Шопов и др. – София: Унив. изд.”Св. Кл. Охридски”, 2008. – 442с.

Други автори: Л. Малинова, В. Вълканова (състав.)
 1. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение: ІV част/ Б. Ангелов и кол.. – В. Търново: Фабер, 2007. – 227с.

Други автори: Д. Гюров, Л. Малинова, П. Стефанова, Т. Шопов и др. 1. Основи на педагогическата компетентност/ Л. Ангелова, Б. Ангелов. – София : Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2006 . – 259 с.


 2. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение: ІІІ част/ Б. Ангелов и кол.. – В. Търново: Фабер, 2006. – 123с.

Други автори: В. Вълканова, Д. Тошева, Е. Софрониева, Е. Русинова, Л. Малинова, И. Любенова и др. 1. Децата и изкуството/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – София : Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2005/2009 . – 235 с.

 1. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение: ІІ част/ Б. Ангелов и кол.. – В. Търново: Фабер, 2004. – 87с.

Други автори: В. Вълканова, Е. Русинова, Л. Малинова, М. Пенчева и др.
 1. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение: І част/ Б. Ангелов и кол.. – В. Търново: Фабер, 2002. – 135с.

Други автори: В. Гюрова, Д. Гюров, Л. Малинова, М. Миленова и др. 1. Естетико-художествено развитие в предучилищна възраст. – София : Веда Словена - ЖГ, 1998 . – 230 с.
 1. Детето и светът. Насоки за възпитателна работа в детската градина/ Б. Ангелов и кол. . – София : Просвета, 1993 . – 128 с.

Други автори : Л. Ангелова, В. Калева, Ж. Гологанов, Д. Димитров 1. Децата от предучилищна възраст и изкуството. – София : Просвета, 1993 . – 58 с.

14. Kinder, aesthetische Entwicklung, Kunst. – Sofia: Ciela, 2007. -182 p.
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:


 1. .Изобразително изкуство за 4 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – 1 изд., прераб. - София: Просвета, 2009. - 91с.

16. Книга за учителя по изобразително изкуство за 4 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – 1 изд., прераб. - София: Просвета, 2009. - 79с.


17. Приятели с учителите. В помощ на детския учител - І група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009. – 162с.
Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
18. Приятели с учителите. В помощ на детския учител - ІІ група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009. – 226с.
Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
19. Приятели с учителите. В помощ на детския учител - ІІІ група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009. – 263с.
Други автори: Р. Бостанджиев, Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
20. Приятели с цветовете – І група/Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – София: Анубис, 2009. - 18с.
21. Приятели с цветовете – ІІ група/Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – София: Анубис, 2009. - 30с.
22. Приятели с цветовете – ІІІ група/Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – София: Анубис, 2009. - 32с.

23. Приятели с учителите. Книги за учителя. – София: Анубис, 2008, 180 с.


Други автори: Р. Бостанджиев, Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
24. Приятели с цветовете. Подготвителна група. – София: Анубис, 2008, 30 с.
Други автори: Пл. Легкоступ
25. Изобразително изкуство за 3 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – 1 изд., прераб. - София: Просвета, 2008. - 89с.
26. Изобразително изкуство за 2 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – 1 изд., прераб. - София: Просвета, 2008. - 81с.
27. Методически разработки на уроци по изобразително изкуство 1- 4 клас/ Л. Малинова, Пл. Легкоступ. – София: Просвета, 2007, 152с.
28. Магия от цветове. Направление Изобразително изкуство 5-6 години. – София: Анубис, 2006, 31 с.
Други автори: Пл. Легкоступ
29. Тестове за измерване на психосоциалната готовност на детето от подготвителна група/ клас/Н. Витанова и др. – София: Сиела, 2006. - 83с.
Други автори: К. Гетова, Л. Ангелова
30. Изобразително изкуство за 4 клас. – София: Просвета, 2005. – 92с.
Други автори: Пл. Легкоступ
31. Книга за учителя по изобразително изкуство за 4 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – София: Просвета, 1 изд., 2005. - 79с.
32.Тестови задачи и упражнения за 4 клас/Науч. ред. Н. Георгиева. – София: Просвета, 2005. – 227с.
Авторски колектив направление „Изобразително изкуство”: П. Цанев, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ, Л. Окова

33. Изобразително изкуство за 3 клас. – София: Просвета, 2004. – 90с.


Други автори: Пл. Легкоступ

34. Книга за учителя по изобразително изкуство за 3 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – София: Просвета, 1 изд., 2004. - 60с.


35. Приказни игри. Образователно направление „Игрова култура и пресъздаване”/ Л. Ангелова и др.. – София: Анубис, 2004. – 31с.
Други автори: Пл. Легкоступ, Николай Цанев

36. Изобразително изкуство за 2 клас. – София: Просвета, 2003. – 83с.


Други автори: Пл. Легкоступ

37. Книга за учителя „Анубис” за подготвителна група/клас в детската градина и в училище/Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2003. – 125с.


Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, И. Мирчева, К. Гетова, Н. Цанев, Л. Ангелова, Г. Калоферова и др.
38. Книга за учителя по изобразително изкуство за 2 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – София: Просвета, 2003. - 69с.
39. Красива приказка/ Л. Ангелова. – София: Просвета, 2003. – 31с.
40. Цветна магия. Образователно направление „Изобразително изкуство”/ Л. Ангелова. – София: Анубис, 2003. – 27с.
41. Изобразително изкуство за 1 клас. – София: Прозорец, 2002. – 90с.
Други автори: Пл. Легкоступ
42. Книга за учителя по изобразително изкуство за 1 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – София: Прозорец, 2002. - 29с.
43. Приказната фея в света на красивото. Образователно направление „Изкуства” – 3-7 годишни/ Л. Ангелова. – София: Анубис, 2002. – 31с.

СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ:
44. Проблеми на интеркултурната компетентност при прехода между предучилищна и начална училищна възраст. – Предуч. възп., 2009, № 10, с.17 - 22 .
45. Предучилищното образование – гаранция за бъдещето. – Предуч. възп., 2008, № 2, с.5 - 8 .
46. Аспекти на художествената и масовата комуникация в ПУВ. – Предуч. възп., 2007, № 3, с. 39 - 43 .
47. Проблемни области при изучаването на художествената и масовата комуникация(в предучилищна и начална училищна възраст). – Начално образование, 2007, № 3, с. 3 – 9.

48. Възприемане на природните обекти и изобразяването им в реални и фантазни образи. – Предуч. възп., 2005, № 10, с. 2 - 4 .


Други автори : Пл. Легкоступ, Л. Ангелова, Б. Ангелов, В. Стойчев
49. Предучилищната педагогика – научна област или борба за програми. – Предуч. възп., 2005, № 2, с. 11 - 13 .
Други автори : Пл. Легкоступ
50. В приказния свят – приказни игри. – Предуч. възп., 2004, № 7, с. 20 - 23 .
Други автори : Пл. Легкоступ, Н. Цанев
51. Изобразителното изкуство между детската градина и началното училище. – Предуч. възп., 2003, № 3, с. 2 - 5 .


 1. Образователни технологии и творчество във века на телевизията и киното. – Предуч. възп., 2003, № 6-7, с. 8 - 11.
 1. Проблеми при разработването на учебници и книги за деца. – Предуч. възп., 2002, № 10, с. 29 – 31 .

Други автори : Пл. Легкоступ, Л. Малинова
 1. Изобразителното изкуство като приключение. – Начално образование, 2002, № 3, с. 79 - 83.

Други автори: Пл. Легкоступ
 1. Играта и играчките в света на телевизията и киното. – Предуч. възп., 2001, № 6, с. 19 - 21 .
 1. Иновационни аспекти на художествената комуникация в предучилищна възраст. – Предуч. възп., 2001, № 1, с. 22 - 25.
 1. Ролята на изкуството и езика при преодоляване на познавателния егоцентризъм. – Дом, дете, детска градина, 2001, № 2, с. 8-12

Други автори: Б. Ангелов
 1. Естетическото развитие на децата – стандарти и приемственост. – Предуч. възп., 2000, № 4, с. 2 - 8 .
 1. Проблеми на ранното чуждоезиковото обучение. – Предуч. възп., 1998, № 3, с. 2 – 14.
 1. Децата и изкуството в творчеството на Виготски - идеи и съвременност . – Предуч. възп., 1997, № 1, с. 12 – 16.

61. Семейството и детската градина - основополагащи фактори за естетическото възпитание на децата.- Дом, дете, детска градина, 1994, № 3, с. 12 – 20.
62. Детето и културата: анотации на идейни проекти.- . – Предуч. възп., 1991, № 4, с. 3 – 14.
63. Изкуството и дейността по избор за естетическото възпитание. – Предуч. възп., 1990, № 1, с. 14 – 17.
Други автори: Е. Христова


 1. Още веднъж за играта. – Предуч. възп., 1989, № 3, с. 8 - 12.

Други автори: Б. Ангелов
 1. Приемственост между детската градина и І-ІІІ клас на ЕСПУ(естетически цикъл) . – Предуч. възп., 1988, № 4, с. 42 - 44 .
 1. Изкуството при масовите комуникации за формиране на подрастващите. – Предуч. възп., 1987, № 2, с. 22 – 23.

Други автори : Б.Ангелов
 1. Възприемане на изкуството от децата. – Предуч. възп., 1983, № 5, с. 7 -10.
 1. Изплашеното дете. – Предуч. възп., 1982, № 4, с. 18 – 22.
 1. Детската градина – един от основните фактори в системата за естетическо възпитание. – Предуч. възп., 1980, № 8, с. 11 – 16.СТАТИИ В СБОРНИЦИ,

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И ДР.

70. Методически насоки за работа в подготвителната група и началното училище по изобразително изкуство(обучение и на деца от етническите малцинства).// 120 години СУ”Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука. Докл. на шеста есенна науч. конф. ФНПП 21-22 ноември 2008.- София: Веда Словена – ЖГ, 2008, с. 43 – 47.


71. Изкуството като комуникация// Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно възпитание в България. Пета есенна науч. конф. ФНПП, Китен, 5-8 септември 2007. – София: Веда Словена – ЖГ, 2007, с. 78 – 82.
72. Нива и научни области при изучаването на художествената и масовата комуникация// Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Докл. на четвърта есенна науч. конф. ФНПП, Китен 18-22 септември 2006. – София: Веда Словена – ЖГ, 2006,с. 91- 94.

73. Приказният свят на Андерсен в условията на масовата и художествената комуникация// 200 години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество. Сб. С материали от нац. конф. посветена на 200 годишнината от рождението Х. К. Андерсен, София 8 април 2005, София: Фабер, 2006, с. 19-22.


Други автори: Б. Ангелов


 1. Качеството на образование – практическа реализация и идеи/ Б. Ангелов и др// Осигуряване и оценяване качеството на обучение. Докл. на трета есенна науч. конф. ФНПП, Китен 19-24 септември 2005.- София: Веда Словена – ЖГ, 2005, с. 25 - 29

Други автори: Л. Малинова, Т. Дяков, Р. Захариев
 1. Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми// Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции. Докл. на науч. конф. 20 години ФНПП. София, 23-24 ноември 2004.- София, 2005, с. 101- 104.

Други автори: Пл. Легкоступ
 1. В приказният свят рисувам, пея, конструирам и играя// Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. – Велико Търново: Слово, 2004, с. 112 – 118.

Други автори: Пл. Легкоступ, Н. Цанев 1. Културни и педагогически аспекти на съвременните информационни технологии/ Б. Ангелов и др.// Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. Докл. на втора есенна науч. конф. ФНПП, Китен 20-25 септември 2004. – София: Веда Словена – ЖГ, 2004, с. 249 – 252.

Други автори: Л. Малинова, Вл. Стойчев, Пл. Легкоступ и др.


78. Учебници и книги за деца – сравнителен анализ// 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сб.. – Велико Търново: Слово, 2004, с. 437 – 440.
Други автори: Пл. Легкоступ
79. Образователните технологии във века на телевизията и киното// Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст. Първа българо-американска конференция 19-20 октомври 2001. – София: Свят 2001, 2002, с. 54 – 56.
80. Децата и изкуството – изкуството и Андерсен// Приказките на Андерсен и съвременното възпитание. Българо-датски семинар „Андерсеновата приказна традиция и приложението й в детската градина и началното училище” май 1995. – София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2000, с. 117 – 119.
81. Педагогически иновации в естетико-художественото развитие на децата// Образованието днес – образование за утре. Българо-италиански симпозиум 6-7 октомври 1998. – София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 1999, с. 123-126.
82. Ролята на изкуството и езика при преодоляване на познавателния егоцентризъм// Жан Пиаже и българската хуманитаристика. - София, 1996
Други автори: Б. Ангелов
83. Децата и изкуството - изкуството и Андерсен// Приказките на Андерсен и съвременното възпитание. – София: Унив. изд.” Св. Кл. Охридски”, 1995

84. Детето и светът - насоки за възпитателната работа в детската градина// Образованието и личността. - Шумен, 1993


Други автори: Б. Ангелов
85. Децата и изкуството - педагогически аспекти на взаимодействието// Хуманизиране на педагогическия процес. - Благоевград, 1993, с. 75
86. Детето и изкуството - творчески аспекти на дейността по избор// Педагогически условия за детско творчество. - Велико Търново, 1992, с. 96
87. Ролята на изкуството за развитие на творческите способности на децата от предучилищна възраст// Развиващи функции на учебния процес в детската градина. - Велико Търново, 1992, с. 135
88.Идейни проекти „Детски свят” за предучилищно възпитание. Конкурс 90/ Б. Ангелов и др. – София, 1990, с. 108 – 116
Други автори: Ж. Гологанов, Л. Ангелова, Ст. Аргиров
89. Приемственост между детската градина и училището за формиране на естетическа култура у децата// Приемственост между детската градина и І - ІІІ клас. - София, 1989, с. 104
90. Ролята на изкуството за развитие на творческите способности на децата от предучилищна възраст// Интензификация и развитие способностите на учащите се. - Велико Търново, 1989, с. 64
91. Взаимодействието между изкуството и масовите комуникации за формирането активна жизнена позиция у децата от предучилищна възраст// Формиране на жизнена позиция у децата в предучилищна възраст. - Пазарджик, 1986, с. 160
92. Диалектически противоречия в развитието на речта и подготовката на децата за училище// Проблеми на подготовката на децата за училище и приемственост между детската градина и ЕСПУ. - Толбухин, 1986, с. 81
93. Механизми на общуването на децата с изкуството// Изкуството и човешкото общуване. – София: БАН, 1986, с. 170
94. Общуване с изкуството и подготовката на децата за училище// Подготовката на децата за училище и приемственост между детската градина и училището. - София, 1986, с. 202
95. Степен на художествената условност на отделните видове изкуства при възприемането им от децата// 40 години соц. образование в НР България. - Благоевград, 1986, с. 49
96. Аспекти на взаимоотношението дете – култура// Проблеми на развитието на подрастващите. - Благоевград, 1983, с. 288
97. Към методологията на взаимодействието “дете - изкуство”// ІІ конгрес на психолозите в НР България. - София, 1982, с. 218
98. Телевизията, ката фактор за формиране на обществена насоченост у децата от 5-7 годишна възраст// Формиране на ценностни ориентации и социалното развитие на личността. - Благоевград, 1982, с. 176


 1. The games and the toys in the reality of the television and movies

In: Play and toys today. 22. ICCP World Play Conbference. 6-8 Juni 2001. – Erfurt, Germany, 2001, p. 1-3


 1. Children and art - educational objectives in a sociological context, IN: What should be the educational objectives for early childhood education (0 - 7 years) . - Paris, France, 1995, p.209
 1. Art and television: Socializing influence on children of preschool age ( 3- 7 years old). – Settings in interaction: Research and implications. Fourth Annual Conference of the EECERA on the Quality of Early Childhood Education. 1-3 September, 1994. – Goeteborg, Sweden, 1994, p. 23
 1. Педагогическо взаимодействие и художествена комуникация// Юбилейна научна конференция „25 години Педагогически факултет” на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий// пленарен доклад, ноември 2009.НАУЧНИ СТУДИИ:

103. Модели за чуждоезиковото обучение в предучилищна възраст/ Б. Ангелов и др.// Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т.91, 1998, с. 151 – 203.


Други автори: Л. Малинова, М. Баева, Д. Гюров, И. Гутуранова, Е. Йорданова, А. Симеонова
104. Стандартизация на естетико - художественото развитие в предучилищна възраст// Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т.90, 1997, с. 93 – 109.
105. Социални - педагогически на изкуството в контекста на масовата и художествената комуникация// Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т.87, 1994, с.102 – 129.
Други автори: Б. Ангелов
106. Интегративни функции на въображението в познавателната дейност на 5-6 годишните деца// Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т.84, 1992, с.85-154.
Други автори: Е.Русинова, Мария Баева, Лучия Ангелова
107. Форми и средства за художествено - естетическо формиране на детската личност// Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т.82, 1992, с.133 – 157.

108. Към проблема за възприемане изкуството от децата// Годишник на ВПИ - Благоевград, том ІІ, 1985, кн. 3, с. 60 – 74.
РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ :


 1. 120 години СУ”Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука. Докл. на шеста есенна науч. конф. ФНПП 21-22 ноември 2008.- София: Веда Словена – ЖГ, 2008
 1. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно възпитание в България. Пета есенна науч. конф. ФНПП, Китен, 5-8 септември 2007. – София: Веда Словена – ЖГ, 2007
 1. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Докл. на четвърта есенна науч. конф. ФНПП, Китен 18-22 септември 2006. – София: Веда Словена – ЖГ, 2006


 1. Легкоступ, Пл. В търсене на тайнствената красота. – В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2005. – 176с.
 1. Книга за учителя на първа група в детската градина. Част 1. Програма за възпитателната работа в детската градина. – София: Народна просвета, 1984
 1. Книга за учителя на първа група в детската градина. Част 2. Програма за възпитателната работа в детската градина. – София: Народна просвета, 1984
 1. Книга за учителя на втора група в детската градина. Част 1. Програма за възпитателната работа в детската градина. – София: Народна просвета, 1984
 1. Книга за учителя на втора група в детската градина. Част 2. Програма за възпитателната работа в детската градина. – София: Народна просвета, 1984
 1. Книга за учителя на трета група в детската градина. Част 1. Програма за възпитателната работа в детската градина. – София: Народна просвета, 1984
 1. Книга за учителя на трета група в детската градина. Част 2. Програма за възпитателната работа в детската градина. – София: Народна просвета, 1984

Р Е Ц Е Н З И И

НА КНИГИ НА ДОЦ. Д-Р ЛУЧИЯ МАЛИНОВА


 1. Децата и изкуството// Предучилищно възпитание, 2007, № 2, II корица

 2. Диагностика - тестове за измерване на психосоциалната готовност на детето от подготвителната група/клас и 1. клас// Предучилищно възпитание, 2007, № 7, II корица
 1. Основи на педагогическата компетентност// Предучилищно възпитание, 2007, № 6, II корица
 1. Красива приказка// Предучилищно възпитание, 2004, № 4, III корица

 2. Приказната фея в света на красивото// Предучилищно възпитание, 2003, № 3, II корица

 3. Естетико-художествено развитие в предучилищна възраст// Предучилищно възпитание, 1999, № 4, III корица

 4. Децата от предучилищна възраст и изкуството// Предучилищно възпитание, 1993, № 6, III корица


РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ :
125. Сп. „Предучилищно възпитание”

126. Сп. „Образование”


РЕЦЕНЗИИ / ДОКТОР ПО ПЕДАГОГИКА/ :


 1. Мая Димчева

 2. Николай Гюлчев

 3. Лора СпиридоноваРЕЦЕНЗИИ /ДОКТОР НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ/ :
130. Пламен Легкоступ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОКТОРАНТИ :


 1. Мария Попова

ЦИТИРАНИЯ :
Ангелова, М. Детето и сценичното изкуство// Предучилищно възпитание,2009, № 2./ с. 23
Костова, П. Ценностите – морални регулатори на поведението на детето// Предучилищно възпитание, 2009, № 4/с. 48

Кърцелянска-Станчева, В. Деца в мултикултурна образователна среда//Предучилищно възпитание, 2009, № 5/с. 57


Русинова-Бахудейла, Е. Детското творчество: самобитност и сътвореност. – София: Унив. изд. „ Св. Климент Охридски”, 2009/с. 228
Симеонова, Т. Да живеем в радост, а не в страх и насилие// Предучилищно възпитание, 2009, № 4/ с. 7
Чавдарова – Костова, С. Детерминанти за реализиране на процеса на интеркултурно възпитание// Предучилищно възпитание,2009, № 10/ с. 12
Александрова,Т. Ситуационен подход за развитие на свързана реч при деца от предучилищна възраст// Дом, дете, детска градина, 2008, №1./с. 49
Ангелов, Б. Медийна и комуникативна компетентност. – София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2008/с. 169, 275-276.
Янакиева, Е. Предучилищна педагогика. – Благоевград, 2008/ с. 5
Ангелов, Б. Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение. – София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2007/с. 81, 161
Вълков, И. Критерии за анализ на изобразителните резултати// Предучилищно възпитание, 2007, № 7./ с. 53
Легкоступ, Пл. Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст// Предучилищно възпитание, 2007, № 1./ с. 31, 34
Милева, Б. Ранно чуждоезиково обучение в детската градина// Предучилищно възпитание, 2007, № 2./ с. 27
Попов, Т./ред./.Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието. – София: Везни, 2007/с. 185
Симеонова, Т. и др. На гости на баба и дядо//Предучилищно възпитание, 2007, № 10/ с. 43
Вълканова, В. Социализация на децата в технологична среда. – София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2006/с. 88, 185
Легкоступ, Пл. Изобразително изкуство. Възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти. – София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2006/с. 168
Легкоступ, Пл. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание. – Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2006/с. 203
Русинова, Е. Педагогическо взаимодействие за творчество. – София: Веда Словена – ЖГ, 2006/с. 187
Ангелов, Б. Педагогически аспекти на масовата комуникация. – София: Унив. изд.”Св. Кл. Охридски”, 2005/с. 138, 268
Легкоступ, Пл. В търсене на тайнствената красота. – В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2005/с. 175
Милева, Б. Математика и въображение или въображение и математика. – Предучилищно възпитание,2005, № 3/ с. 12
Стефанова, С. Изобразителното изкуство в обучението по религия в детската градина// Дом, дете, детска градина, 2005, № 1./с. 33
Върбанова, М. Междупредметни връзки на обучението по математика във ІІ клас с обучението по изобразително изкуство// Начално образование, 2004, № 4/с. 9
Занков, О. и др. Особености на изобразителното изкуство в подготвителната група// Предуч. възп.2004, № 3/ с. 35
Витанова, Д. Страховите изживявания на децата// Предучилищно възпитание, 2003, № 6-7/с. 86
Попова, М. Произведенията на изобразителното изкуство и изобразяването на човешка фигура и фигурална композиция// Предучилищно възпитание, 2003, № 3/ с. 23
Чичикова, К. Художествено възприемане на кратки стихотворни форми// Предучилищно възпитание.,2003, № 3/ с. 27
Попов, Т. Дете, изкуство, семейство. – София: Музика VIVA, 2002/с. 83
Гюлчев, Н. Апликацията в художествено-изобразителната дейност. – Велико Търново: Унив. изд. „ Св. св. Кирил и Методий”, 2001/с. 172
Иванова, Е. Интегриране на образователни стратегии при ранното чуждоезиково обучение// Предучилищно възпитание ,2001, № 7-8/ с. 32
Маркова, д. Детската рисунка като начин на изразяване. – Пловдив, 2001/ с. 94
Попов, Т. Аспекти на балетното образование. – София, 2001/с. 26, 27, 165
Предучилищна педагогика/ Е. Петрова и кол. – Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2001/ с. 173, 360
Легкоступ, Пл. Детето и творбата. – В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2000/с. 158
Занков, О. Възприемане на произведенията на изобразителното изкуство// Предучилищно възпитание,1999, № 9/ с. 2

 1. Димова, Е. Отново за магията на кукления театър// Предуилищно възпитание,1998, № 10/ с. 32

Колева, Ж. и др. Стимулиране на въображението и литературното творчество у 5-7 годишните// Предучилищно възпитани., 1998, № 4/ с. 47


Велкова, В.Творческото въображение и нонсенсовите произведения// Предуилищно възпитание,1997, № 7-8/ с. 35

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ:
1. 2008 – 2009. Старши експерт по „Обучение на гимназиални учители в сферата на интеркултурното образование и интерактивни методи на обучение в мултикултурна среда” в рамките на проект Техническа помощ при изпълнението на компонент „Образование” от многогодишен Фар проект „ Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, БГ 2005/017-353.01.03, EuropeAid/122905/D/SER/BG

2. 2008 – 2009. Ръководител на проект” Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда”. Номер на договора: BG 051PO001/07/4.1-01/103. Основна дейност в проекта – организиране и провеждане на обучение на учители от предучилищно възпитание и подготовка и в началния етап на образованието, с акцент върху интеркултурно образование.


3. 2007 – 2008. Експерт в проект на МОН(ЦОИДУЕМ)” Разширяване възможностите на занималнята като извънкласна училищна форма за оптималната интеграция на учениците от етническите малцинства”. Основна дейност в проекта – организиране и провеждане на обучение на учители за възможностите на занималнята в началния етап на образованието, с акцент върху интеркултурно образование чрез изкуството
4. 2007 – 2008. Координатор на проект на организация ДРОМ „ Усвояване на механизми за работа с деца и ученици от ромски произход в мултикултурна среда”, реализиран в 8 области в България ( извадка на региони с наличие на значителна съвкупност от ромско малцинство) – Монтана, Видин, Враца, Сливен, Пловдив, Плевен, София – град и София – област.

5. 1990 – 1991. Член на програмния колектив по Изследователски проект „ Стимулиране творческото развитие на личността”. Договор № КН – 852/1987 с МОН. Участвала в разработването и експериментирането на Компютърна система „Общи умствени способности на детето”.Като завършен научно – изследователски и технологичен продукт разработката е регистрирана и в ИАС „СИРЕНА” на ЦИНТИ в гр. София – рег. № 82201048/10.01.1992

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница