Справочник за фондацията настраница1/3
Дата21.12.2017
Размер408.76 Kb.
Размер408.76 Kb.
  1   2   3СПРАВОЧНИК

ЗА ФОНДАЦИЯТА НА

РОТАРИ


СЪДЪРЖАНИЕ

ПолиоПлюс

Грантове по ПолиоПлюс

Грантове по Партньори в ПолиоПлюс

Ресурси


Ротариански стипендии за мир

Ресурси


Грантове

Дистриктни грантове

Глобални грантове

Сфери на фокус

Устойчивост

Стипендии

Екипи за професионално обучение

Квалификация и стопанисване

Процес на кандидатстване за грантове

Отчитане


Ресурси

Бивши стипендианти на Ротари

Ресурси

Финансиране на ФондациятаГодишен фонд – ШЕЪР/SHARE

Дарителски фонд

Ресурси

Отличия на Фондацията

Индивидуални отличия

Отличия за клубовете

Точки за признание от Фондацията

Ресурси


Награди

Награди на Фондацията

Дистриктна награда за принос

Признание за Достоен принос

Награда за Почетен принос

Награда за принос за свят без детски паралич

Други награди

Ротарианска награда за глобален принос на бивш стипендиант към човечеството

Ротарианска награда за Асоциация на бивши стипендианти на годината

Общи ресурси

Моето Ротари

Отчети


Публикации по поръчка

Къде да отправим въпроси

Ресурси на зоната

Ресурси на дистрикта

Да направим дарение

Всички суми са в щатски долари.ФОНДАЦИЯТА НА

РОТАРИ

Мисията на Фондацията на Ротари е да позволи на ротарианските членове да развиват световното разбирателство, добрата воля и мира чрез подобрение на здравеопазването, подкрепа за образованието и намаляване на бедността. Фондацията е корпорация с нестопанска цел, подкрепяна единствено от доброволни дарения от членовете на Ротари и приятели на Фондацията, които споделят своята визия за по-добър свят. Тази подкрепа е жизнено важна за реализирането на проектите, финансирани с грантове от Фондацията, които носят трайно подобрение за нуждаещите се общности.


ПОЛИОПЛЮС

Премахването на детския паралич е най-важният филантропски приоритет на Ротари. Когато Ротари стартира програмата ПолиоПлюс през 1985г, случаите на полиомиелит бяха над 350000 в над 125 държави. След 1988г., когато Ротари започна да работи с партньорите си по Глобалната инициатива за премахване на детския паралич, за да ваксинира над 2.5 милиарда деца, честотата на разпространение на полиомиелита намаля с 99.9 %. Към 2015г, даренията на Ротари към глобалните усилия за премахване на детския паралич достигнаха общата сума от 1.5 милиарда щ.д.

ГРАНТОВЕ ПО ПОЛИОПЛЮС

Предназначение Грантовете по ПолиоПлюс подкрепят глобалните усилия за премахването в ендемичните държави и в тези, които е внесено заболяването или рискът за това е висок. Дейностите включват провеждане на Национални имунизационни дни и мониторинг над предаването на вируса на полиомиелита.

Финансиране Грантовете по ПолиоПлюс се финансират от даренията към общия Фонд за ПолиоПлюс и към Целевия фонд на дистрикта.

Кандидатстване Предложенията се подават предимно от главните партниращи агенции като Световната здравна организация, УНИЦЕФ или от националните председатели на комитетите за ПолиоПлюс (изброени в Официалния указател).

Решение Попечителите одобряват грантовете по ПолиоПлюс на редовно планирани заседания.

ГРАНТОВЕ ПО ПАРТНЬОРИ В ПОЛИОПЛЮС

Предназначение Грантовете по Партньори в ПолиоПлюс подкрепят проектите за спешна социална мобилизация и наблюдение, подадени от членове на Ротари в ендемични държави, и онези, които са внесли заболяването или рискът за това е висок.

Финансиране Грантовете по Партньори в ПолиоПлюс се финансират от общия Фонд за ПолиоПлюс.

Кандидатстване Кандидатури за грантове се приемат само от националните председатели на комитетите за ПолиоПлюс в приоритетните държави.

Решение Грантовете се одобряват поетапно.

РЕСУРСИ ЗА ПОЛИОПЛЮС


 • Сложи край на полиомиелита сега: Бюлетин с актуална информация и новини за усилията по премахването на детския паралич, който се публикува през месец

 • Сложи край на полиомиелита – видео и дигитални ресурси (942-USB): USB устройство, заредено с материали относно полиомиелита, включително новото видео „Сложи край на полиомиелита сега“, логото „Сложи край на полиомиелита сега“, изображения и видеоклипове – качество PSAs

 • Сложи край на полиомиелита – плакат (941-EN): описва отдадеността на Ротари да прекрати детския паралич и да насърчи подкрепа

 • Сложи край на полиомиелита – значки (988-MUP): Значки за ревер с логото „Сложи край на полиомиелита сега“

 • Брошура в защита на Сложи край на полиомиелита (943-EN): Брошура от четири страници с най-важните пет причини за премахването на полиомиелита и четири начини за предприемане на действия

 • Сложи край на полиомиелита – направи история днес: Инфографики, които описват споразумението за финансиране 2 за 1 между Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и Ротари

 • www.endpolionow.org

Информация за това как да поръчате – виж на стр. 32


РОТАРИАНСКИ СТИПЕНДИИ ЗА МИР

Предназначение Ротарианските стипендии за мир позволяват на отделни лица да постигнат академична степен в сферата на международните отношения, мира, разрешаването на конфликти и свързани с тях теми, или да получат сертификат за професионално развитие в изучаването на мира и конфликтите в един от шестте Ротариански центъра за мир.

Финансиране Стипендиите покриват транспорт, обучение, квалифицирани стажове, настаняване и храна, както и други ограничени разходи за времетраенето на програмата. Стипендиите се подкрепят чрез финансов пул за дарения от дистриктите от техните Целеви фондове, чрез дългосрочни дарения, Дарителския фонд на Ротари и Световния фонд.

Кандидатстване Дистриктът подава кандидатурата за Ротарианска стипендия за мир.

Крайни срокове Дистриктът може да подаде неограничен брой квалифицирани кандидатури без разходи до 1 юли за избор след конкурс на световно ниво. Кандидатите трябва да подадат кандидатурите си до своя дистрикт до 31 май, което дава време на дистрикта да прегледа кандидатурата, да проведе интервю с кандидата и да подаде формуляри за подпрепа пред Фондацията на Ротари.

Критерии Кандидатът трябва да притежава:


 • Бакалавърска степен или нейния еквивалент за програма за магистърска степен, сериозна академична подготовка за професионална програма за сертификат

 • Професионален или доброволчески опит в съответните сфери

 • Владеене на английски език и за двете програми, и познания по втори език за магистърска степен

Решение Ежегодно се избират максимум 50 стипендианти за магистърска степен и 50 за сертификат за професионално развитие. Одобрените от попечителите кандидати се уведомяват до 15 ноември.

Забрана за участие Следните лица нямат право да кандидатстват за стипендии:

Ротарианци; служители на клуб, дистрикт или друго ротарианско звено, включително Ротари Интернешънъл; брачни партньори, преки наследници (деца или внуци по кръвна линия, законни осиновявания или брак без осиновяване), преки наследници на брачен партньор или родители или баби и дядовци по кръвна линия на живи лица в гореспоменатите категории. Тези лица обаче могат да кандидатстват за краткосрочни програми за професионално развитие в Университета Чулалонгкорн в Банкок и, ако бъдат избрани, отговарят за заплащането на всички такси за обучение и такси, свързани с участието им.

РЕСУРСИ ЗА РОТАРИАНСКИТЕ СТИПЕНДИИ ЗА МИР


 • Мирът в действие: Бюлетин с актуална информация и новини за Ротарианските стипендии за мир, който се публикува през месец

 • Брошура за стипендиантите в Ротарианските центрове за мир (084-EN): Обща информация за програмата и стипендиите за потенциални кандидати

 • Брошура „Мирът е възможен” (850-EN): Преглед на Ротарианските центрове за мир и наличните поименни възможности

 • Значки на Ротарианските центрове за мир (089-MUP): Значки за ревер с гълъб и логото на Ротари

 • www.rotary.org/peace-fellowships

Информация за това как да поръчате – виж на стр. 32


ГРАНТОВЕ

Грантовете на Фондацията на Ротари прокрепят ротарианските усилия да подобряват живота и да служат на обществото.

ДИСТРИКТНИ ГРАНТОВЕ

Дистриктните грантове са блок грантове, които са налични всяка година и които позволяват на клубовете и дистриктите да посрещнат нуждите в своите местни общности и в чужбина. Дистриктите могат да изискат до 50% от своите Целеви фондове за един грант годишно (виж Годишния фонд – SHARE). Дистриктите управляват и разпределят тези средства, за да подкрепят дейности, спонсорирани от дистрикта и клубовете, включително екипи за професионално обучение, стипендии, проекти за хуманитарна служба и културни обмени, които са в хармония с мисията на Фондацията.

ГЛОБАЛНИ ГРАНТОВЕ

Глобалните грантове дават възможност на клубовете и дистриктите да участват в стратегически насочени дейности с голямо въздействие. Тези грантове финансират мащабни международни хуманитарни проекти, екипи за професионално обучение, стипендии за образователна степен и следдипломна квалификация, които имат трайни, измерими резултати в една или повече от сферите на фокус на Ротари. Дейностите могат да се реализират поотделно или в комбинация – например, един грант може да подкрепя екип за професионално обучение и свързан с него хуманитарен проект.

Проектите по глобални грантове трябва да имат минимум бюджет от 30 000 щ.д. Това включва отпусканата сума от Световния фонд (минимум 15 000 щ.д. и максимум 200000 щ.д.), която се основава на 100% допълване от разпределените суми от Целевия фонд на дистрикта или 50% допълване на даренията в брой от спонсорите*. Всички глобални грантове трябва да се спонсорират от два клуба или дистрикта: домакин спонсор в страната, където се реализира дейността, и международен спонсор извън тази страна.

Когато планират проект по глобален грант, спонсорите следва да проведат цялостно оценяване на потребностите, което проучва неотложните проблеми в района на проекта, както и наличните клубни и обществени ресурси, за да се насочат към тях.

*На 1 юли 2015г влезе в сила моделът за финансиране от Фондацията на Ротари. Спонсорите на глобални грантове трябва вече да даряват допълнителни 5% за всяко дарение в брой към Фондацията на Ротари.

СФЕРИ НА ФОКУС

Всички проекти, стипендианти и екипи за професионално обучение, финансирани от глобални грантове работят за постигането на специфични цели в една или повече от шестте сфери на фокус на Фондацията:Мир и предпазване/разрешаване на конфликти

 • Обучаване на лидери, включително потенциални младежки лидери, които да предотвратяват и да бъдат посредници в конфликти

 • Подкрепа за изграждане на мир в общности и региони, засегнати от конфликти

 • Подкрепа на проучвания за професионалисти, насочени към кариерно развитие в сферата на мира и предпазване/разрешаване на конфликти

Превенция и лекуване на заболявания

 • Подобряване на капацитета на местните специалисти в здравеопазването

 • Популяризиране на програмите за превенция на заболявания, с цел ограничаване на разпространението на заразни болести и намаляване честотата на и усложненията от незаразни болести

 • Подобряване на инфраструктурата на здравеопазването в местните общности

 • Образоване и мобилизиране на общностите да помагат в превенцията на разпространението на социално значимите заболявания

 • Превенция на физическа инвалидност в резултат от заболяване или нараняване

 • Подкрепа на проучвания за професионалисти, насочени към кариерно развитие в сферата на превенцията и лекуването на заболявания

Води и хигиена

 • Осигуряване на равнопоставен достъп на общността до чиста питейна вода, подобрена канализация и хигиена

 • Засилване на способността на общностите да развиват, финансират и поддържат устойчиви системи за чиста вода и хигиена

 • Подкрепа на програмите, които обогатяват знанията на общността за ползите от чистата питейна вода, канализацията и хигиената

 • Подкрепа на проучвания за професионалисти, насочени към кариерно развитие в сферата на водите и хигиената

Майчино и детско здравеопазване

 • Намаляване на процента на смъртност и заболеваемост за деца на възраст под пет години

 • Намаляване на процента на майчината смъртност и заболеваемост

 • Подобряване на достъпа до основни медицински услуги, обучение на обществени лидери в здравеопазването и предоставяне на здравни грижи за майките и децата

 • Подкрепа на проучвания за професионалисти, насочени към кариерно развитие в сферата на майчиното и детското здравеопазване

Основно образование и грамотност

 • Ангажиране на общността да подкрепя програмите, които засилват капацитета на общността да осигурява основно образование и грамотност за всички

 • Засилване на грамотността на пълнолетните хора в общностите

 • Работа за намаляване на неравенството между половете в образованието

 • Подкрепа на проучвания за професионалисти, насочени към кариерно развитие в сферата на основното образование и грамотността

Икономическо и обществено развитие

 • Изграждане на капацитета на предприемачите, обществените лидери, местните организации и обществените мрежи, за да се подкрепи икономическото развитие в бедните общности

 • Развитие на възможности за продуктивна работа

 • Намаляване на бедността в общностите с ограничени услуги

 • Подкрепа на проучвания за професионалисти, насочени към кариерно развитие в сферата на икономическото и общественото развитие

УСТОЙЧИВОСТ

Устойчивостта означава различни неща за различните организации. За Фондацията на Ротари устойчивостта означава осигуряване на решения на нуждаещите се общности по начин, по който облагодетелствената общност може да поддържа дейностите след приключването на финансирането на гранта. Проектите по глобални грантове трябва да са устойчиви и да притежават следните характеристики: • Потребности на общността – общността-домакин и спонсорите на ротариански проект развиват проекти въз основа на оценката на общността с нейните потребности и силни страни.

 • Подходяща технология – материалите по проекта са подходящи за общността и, в най-добрия случай, са закупени от местния пазар.

 • Устойчиво финансиране – общността може да поддържа проекта без постоянната финансова подкрепа от Фондацията на Ротари или други ротариански източници.

 • Предаване на знания – проектът включва обучаване на облагодетелстваните как да посрещат текущите си потребности, след като проектът бъде завършен.

 • Мотивация – общността може да получи собствеността над проекта след неговото приключване.

 • Мониторинг и оценка – проектът включва план за оценка, който да потвърди значителното подобрение във времето.

СТИПЕНДИИ

Стипендиите могат да се финансират от дистриктните грантове и от глобалните грантове. Дистриктните грантове нямат ограничения за образователното ниво на стипендията (т.е. учащ/бакалавър или дипломиран), времетраенето на програмата или сферата на обучение. Дистриктите могат да развият собствени критерии за избора на стипендианти, да определят сумата на отпуснатата стипендия и да подкрепят студенти, посещаващи местни университети, тъй като няма международно изискване.

Глобалните грантове подкрепят следдипломното ниво на обучение, свързано с една от сферите на фокус за една до четири години.

Днешните стипендианти са утрешните лидери в сферите на фокус.

ЕКИПИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Екипите за професионално обучение могат да се подкрепят от дистриктни грантове и от глобални грантове. Екипите, спонсорирани от дистриктни грантове, са гъвкави по отношение на възрастта на участниците и продължителността или фокуса на обмена.

Глобалните грантове са насочени към хуманитарни нужди, като подкрепят екипите, които пътуват в чужбина, за да предоставят или получат обучение в една или повече сфери на фокус. За един екип се изискват минимум един ръководител на екип, за предпочитане ротарианец, и двама членове. Няма максимален размер на екипа или ограничение във възрастта, но всички участници в екипа трябва да притежават съответните професионални знания и опит.

Екипите, спонсорирани от глобални грантове, могат да предоставят или получават обучение в различни институции, включително университети, болници и компании, а също така могат да отседнат в домовете на ротарианци, в университетски общежития, хотели или на други места. Обучението може да има различна продължителност и повече от един екип може да пътува по един грант. Разходите на екипа за обучение трябва да отговарят на минимума за глобален грант от 30 000 щ.д. за общите разходи на проекта, включително разходите на членовете на екипа и други дейности по гранта.

КВАЛИФИКАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ

Какво трябва да направят дистриктите

За да участват в дистриктни грантове и глобални грантове, дистриктите трябва да преминат онлайн процедура за квалификация, в която те се съгласяват да спазват и прилагат инструкциите за финансите и тяхното стопанисване в меморандума на дистрикта за разбирателство. Всеки дистрикт трябва да проведе и семинар за управление на грантовете като част от процедурата за квалификация за клубовете.

Всеки дистрикт носи отговорност за осигуряване на внимателно стопанисване на финансовите средства на Фондацията. Изискванията, подробно описани в меморандума за разбирателство, включват следното:


 • Да имат писмен план за управление на финансите

 • Да планират дейностите старателно и директно да ангажират ротарианците в реализирането на проекта

 • Да показват прозрачност във всички финансови транзакции

 • Да се отчитат пред клубовете всяка година за използването на Целевия фонд на дистрикта

 • Да подават отчети към Фондацията на време

 • Да развият метод за отчитане и справяне със злоупотреби със средства от грантове

Какво трябва да направят клубовете

Клубовете трябва ежегодно да преминават процедура за квалификация, за да могат да кандидатстват за глобални грантове. За да се квалифицират, клубовете трябва да изпратят един или повече членове на дистриктния семинар за управление на грантовете, да подпишат и да спазват меморандум на клуба за разбирателство и да изпълнят допълнителните изисквания за квалификация, определени от дистрикта. От клубовете се очаква и да спазват изискванията за стопанисване, описани в меморандума на клуба за разбирателство.

ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ГРАНТ

След като се квалифицират, клубовете и дистриктите могат да подадат онлайн кандидатура за грант. Заявленията се подават поетапно през цялата година.

Дистриктните грантове следват двугодишния бизнес модел: Планирането и кандидатстването се извършват през първата година, а проектът се реализира през втората.

Фондацията на Ротари управлява глобалните грантове чрез процес на кандидатстване в два етапа. Първият е проверка на знанията на спонсорите, за да се потвърди, че техният проект отговаря на изискванията за глобален грант и стандартите на Фондацията за кандидатстване, преди да прекарат значително време в изготвянето на кандидатурата за гранта. Във втория етап кандидатите предоставят цялата информация, необходима на Фондацията, за да вземе решение за отпускане на грант.

ОТЧИТАНЕ

От дистриктите се изисква да подадат отчет до Фондацията и всички клубове в дистрикта за разпределението на средствата в срок от 12 месеца от получаването на дистриктен грант. Спонсорите на глобален грант трябва да подават отчети за развитието на всеки 12 месеца от плащането през времетраенето на гранта и краен отчет в срок от два месеца след приключването на гранта.

РЕСУРСИ ЗА ГРАНТОВЕТЕ


 • Дарения и грантове: Тримесечен бюлетин с информация за набирането на средства и грантовете

 • Ръководство за глобалните грантове (1000-EN): Ресурс за клубовете и дистриктите за управлението на глобалните грантове

 • Води своя дистрикт: Комитет за Фондацията на Ротари (300-EN): Ресурс за лидерите на дистрикта за дейностите на Фондацията, включително информация за дистриктните грантове

 • Общи условия за дистриктните грантове и глобалните грантове на Фондацията на Ротари

 • Декларация с политиката относно сферите на фокус: Подробно описание на целите на всяка сфера на фокус

 • Инструменти за оценка на общността за ротариански проекти

 • www.rotary.org/grants

Информация за това как да поръчате – виж на стр. 32БИВШИ СТИПЕНДИАНТИ НА РОТАРИ


Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница