Су „Климент Охридски“ Стоян Минков Христов Факултетен номер: 7420 / Група: 3Дата17.11.2017
Размер86.2 Kb.
Размер86.2 Kb.


Теория на Дау


СУ „Климент Охридски“

Стоян Минков Христов

Факултетен номер: 7420 / Група: 3

Ас. Албена Антонова

8/11/2010


Основата на техническия анализ
Съдържание

Въведение 3

Изложение 4

Същност на техническия анализ 4

Чарлз Х. Дау 5

Кратка история на Теорията на Дау 7

Tрите хипотези на Риа 8

Теореми на теорията на Дау 8

Трендове 9

Концепция за потвърждението 11

Критики на Теорията на Дау 12

Заключение 13

Използвана литература 14
Въведение


До края на тази курсова работа вие трябва да сте запознати с:

 • Същността на техническия анализ.

 • Кратката история на развитието на Теорията на Дау и хората с основен принос за него.

 • Трите хипотези на Теорията на Дау, представени от Риа.

 • Теоремите на Теорията на Дау.

 • Трите вида трендове – първичен, вторичен и краткосрочен – на Теорията на Дау.

 • Концепцията на потвърждението в Теорията на Дау.

 • Ролята на обема в Теорията на Дау.

 • Критиките на Теорията на Дау.


Изложение

Същност на техническия анализ


Технически анализ. Тези думи могат да предизвикат различни асоциации. Може би си мислите за стереотипа на техническия анализатор – сам в офис, без прозорци, прегърбен над купища начертани на ръка графики на цени за акции. Или, може би си мислите, за сложна и многоцветна компютърна диаграма на вашите любими акции, която наскоро сте видели. Тук ще разгледаме някои от схващанията за, както и неразбирането на техническия анализ.

Вижте например основните положения, представени от Робърт Д. Едуардс и Джон Магий в класическата книга Технически анализ на трендовете на фондовите борси:


 • Цените на ценните книжа се определят единствено от взаимодействието между търсенето и предлагането.

 • Цените на ценните книжа се движат в трендове.

 • Промените в търсенето и предлагането водят до обрати в трендовете.

 • Промените в търсенето и предлагането могат да бъдат забелязани на графиките.

 • Графичните модели имат склонност да се повтарят.

Техническите анализатори изучават действието на самия пазар, а не стоките, с които пазарът търгува. Те вярват, че „пазарът винаги има право“.

Чарлз Х. Дау



„Чарлз Х. Дау беше основателят на фирмата за финансови новини Дау Джоунс в Ню Йорк и основател и пръв редактор на Уол Стрийт Джърнал. Той почина през декември 1902г. На петдесет и две годишна възраст. Бе опитен журналист, първоначално обучен от Самюъл Боулз, великия редактор на Спрингфийлд Рипабликън. Дау беше родом от Нова Англия, интелигентен, затворен, ултраконсервативен и добър в работата си. Би било неправилно да кажа, че никога не съм го виждал ядосан; никога не съм го виждал развълнуван. Неговата абсолютна честност и здрав разум ръководеха доверието на всеки човек на Уол Стрийт във време, когато имаше малцина способни вестникари, пишещи за финансовата рубрика, а от тях още по-малко със задълбочени познания по финанси“. (Хамилтън, 1922)



6 ноември, 1851 – 4 декември, 1902


Кратка история на Теорията на Дау


Чарлз Дау, бащата на съвременния технически анализ е първият, който създава индекс, за да се опита да измери цялостното движение на американските ценни книжа. Въпреки това, той никога изрично не е формулирал това, което става известно като Теорията на Дау. Писал е уводни статии за това, което е научил от своя опит като репортер и консултант на Уол Стрийт, но никога не е организирал тези отделни трудове в свързана история. Всъщност писал е само в продължение на пет години. Терминът „Теорията на Дау“ за пръв път е използват от приятеля на Дау – А К. Нелсън, който през 1902г. Написва анализ на уводните статии на Дау в Уол Стрийт Джърнал, наречен Азбука на борсовата спекула.

След смъртта на Дау, Улиям Питър Хамилтън го наследява като редактор на Уол Стрийт Джърнал. В продължение на повече от четвърт век, от 1902 до смъртта му през 1929г., Хамилтън продължава да пише уводните статии на Уол Стрийт Джърнал, използвайки принципите на Теорията на Дау. Той също така описва основните елементи на тази теория в своята книга Барометър на фондовия пазар през 1922г.

След смъртта на Хамилтън, Робърт Риа продължава да усъвършенства това, което вече е известно като Теорията на Дау. През 1932г. той написва книга, озаглавена Теорията на Дау: Обяснение на нейното развитие и опит за определяне на ползата от нея като средство за спекулация. В тази книга Риа описва подробно Теорията на Дау, като използва статиите на Хамилтън и редактира принципите в серия от хипотези и теореми.

Tрите хипотези на Риа


Първата от тези хипотези обръща внимание на идеята за манипулацията. Tъй като Риа вярва, че вторичното и краткосрочното, ежедневно движение на индексите на фондовия пазар могат да бъдат манипулирани, той твърди, че първичния тренд не може да бъде манипуллиран. Втората хипотеза, че индексите отчитат всичко, се основава на това, че цените са резултат от действията на хората въз основа на техните знания, тълкуване на информацията и очакванията. Третата хипотеза е, че Теорията на Дау не е безгрешна. Поради това инвестирането изисква сериозно и безпристрастно проучване.

Теореми на теорията на Дау


T¹: Kартината на идеалния пазар се състои от възходящ тренд, връх, низходящ тренд и дъно, oсеяни с корекции и консолидации. Фигура 1 показва как би изглеждала картината на идеалния пазар. Тази пазарна картина, разбира се никога не може да се види в нейната идеална форма.


Възходящ тренд

ВръхНизходящ тренд

Дъно


Фигура 1. Картина на идеалния пазар според Торията на Дау

T²: За обяснението на движението на цените на фондовите пазари трябва да се използва икономическа обосновка. Икономическата обосновка на Дау се различава от настоящата в секторите на услугите и технологиите, които са станали по-големи в доларов обем от промишления сектор.

T³: Третата теорема на Теорията на Дау гласи, че цените се движат в трендове. Трендът се определя като общата посока, в която нещо обикновено се движи. Тъй като ние говорим за пазари, това „нещо“ е цената.

Трендове


Първичен тренд

„Правилното определяне на първичното движение (или тренд) е най-важният фактор за успешното спекулиране. Няма познат метод, с който да се прогнозира степента или продължителността на първичното движение“. (Риа, 1932)


Първичният тренд е най-дългия от трите вида тренд. Той представлява цялостното, широкообхватно, дългосрочно движение на цените на ценните книжа. Продължителността на този дълготраен тренд може да бъде няколко години. Може да бъде възходящ, познат като първичен бичи тренд, или низходящ, наричан още първичен мечи тренд.

Вторичен тренд

Вторичния тренд е средносрочен, който се движи противоположно на първичния. Например, по време на няколкогодишен първичен възходящ тренд, цените могат да паднат за няколко седмици или за няколко месеца. По време на пазарния спад на този вторичен тренд цените се понижават, като често премахват 33 до 66 процента от покачването, което е възникнало от завършването на предходния вторичен възходящ тренд.Краткосрочен тренд

Наблюдението показва, че цените стават все по-случйни и непредвидими със свиването на времевата рамка. Това със сигурност е вярно и днес, и една от причинете порадики които както по времето на Дау, инвеститорите днес трябва да концентрират вниманието си върху по-дългосрочни времени диапазони.

Фигура 2. Показва средносрочен, възходящ тренд

Концепция за потвърждението


В съответствие с икономическата обосновка, Теорията на Дау въвежда една концепция, която е също толкова важна днес, а именно концепцията за „потвърждението“. Потвърждението се развива в нови направление, но по времето на Риа то се изразява в едновременното отчитане на промишления и железопътния иденкс. „Заключенията, основание на движението на един индекс, който не е потъврден от друг, почти сигуно ще се окажат подвеждащи.“ (Риа, 1932).

Потвърждението в Теорията на Дау възниква, когато индустриалният и железопътен индекс достигнат нови най-високи или най-ниски стойности заедно, въз основа на дневните стойности на затваряне. Тези нови нива не следва да бъдат достигнати точно по едно и също време, но за първичния обрат е необходимо всеки индекс да обърне посоката си и да достигне нови нива преди първичния обрат да бъде разпознат.
Критики на Теорията на Дау


Теорията на Дау формира основните елементи на съвременния технически анализ, но не остава без критика.Една от критиките е, че следването на теорията ще доведе до забавяне на пазарните върхове и дъна от страна на инвеститора. При Теорията на Дау съществува неизбежно забавяне между действителния завой в първичния тренд и разпознаването на промяната в тренда. Тя не разпознава обрата дълго време след като се е появил и е потвърден.

Втората критика е, че различните трендове не са строго определени. Често пъти е трудно тълкуването на ценовите суингове да се приложи за определен вид тренд. Началните моменти на вторичните трендове често изглеждат като начални моменти на първични трендове например. Това понякога прави определянето на първичния тренд неясно и може да подбуди инвестиране в грешна посока.

Други обаче, критикуват Теорията на Дау за това, че е прекалено конкретна относно изискванията, необходими за определянето на промяна в тренда. Изискването за използване само на цени на затваряне или схващането, че всеки пробив до ново ниво, независимо колко е малък, е важен, често отдават прекалено голямо значение на малките промени в цените.

Обобщение на сентенциите на Дау

...индексите Дау-Джоунс... имат логика, която не се споделя от всички прогностиици. Те не винаги подават сигнали.“ (Хамилтън, 17 декември 1925)


Заключение


Макар че Чарлз Дау никога не представя в завършен вид своята теория, неговата работа представлява основата на съвременния технически анализ. Многото промени, които са възникнали на пазарите на ценни книжа през миналия век, голяма част от основните трудове и идеи на Дау остават в сила и днес. Въпреки че той би бил изненадан от това какъв анализ позволяват по-усъвършенстваните инструменти и компютърни мощности, които са били валидни по времето на Дау, като връзката между акциите на индустриалните и железопътните компании, да бъдат променени, за да представят днешната икономика, основните икономически връзки като тези са, все още фундаментални на пазара. Въпреки че днешният технически анализатор може да построи сложни, комплексни математически модели и да проведе сложни компютърни тестове на търговските стратегии, важно е да запомним, че е необходима сериозна обосновка с основните положения на пазарната активност, за да може всяка търговска философия да издържи проверката на времето и да остане доходоносна.

Използвана литература


Rhea, Robert. 1993. The Dow Theory: an explanation of its development and an attempt to define its usefulness as an aid in speculation. н.м. : Fraser, 1993.

Чарлз Д. Къркпатрик, Джули Р. Далкуист. 2010. Технически анализ, пълен справочник за технически анализатори на финансови пазари. н.м. : Актив Плюс Партнърс ООД, 2010.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница