Су «Св. Кл. Охридски», фкнф, Катедра по испанистика и португалистикаДата14.04.2017
Размер53.72 Kb.
Размер53.72 Kb.

СУ «Св. Кл. Охридски», ФКНФ, Катедра по испанистика и португалистика

Специалност Португалска филология

Зимна сесия 2016/ 2017 г.Курс

Учебна дисциплина

Преподавател

Дата, Час

Кабинет, аудитория

I курс

Португалски език – практически курс /задължителен/

доц. д-р В. Чергова, хон. ас. Сн. Томова,

хон. ас. Анита Тодорова, хон. ас. К. Питова24.01.2017г. (писмен тест);

25.01.2017г.,

09.00ч. (устно събеседване)


3 бл.,

зала 520


3 бл.,

зала 224


I курс

Общо и романско езикознание /избираем/

доц. д-р Биляна Михайлова и доц. д-р Е. Търпоманова

10.02.2017 г.

10.00 ч.


(писмен)

134 к-т

Ректорат


I курс

Езикова култура /избираем/

доц. д-р Марина Джонова

17.02.2017 г.,

10.00 ч.


185 ауд. Ректорат

I курс

Как се пише есе? /избираем/

Хон. ас. Румен Стоянов

30.01.2017 г.,

15.00 – 17.00 ч.110 зала,

2 бл.


I курс

Латински език

/избираем/Хон. ас. Албена Накева

31.01.2017 г.

10.00 ч.


3 бл.,

зала 224


I курс

Приложна фонетика

/задължителен/

текуща оценка


Доц. д-р Весела Чергова

17.01.2017 г.

12.15 – 14.00 ч.V ФК, Ректорат

II курс

Португалски език – практически курс /задължителен/

ас. И. Чалъкова и хон. ас. Десислава Тимчева

26.01.2017г.,

09.00 ч.

(устен изпит)


3 бл.,

зала 224


II курс

Фонетика и фонология /задължителен/

доц. д-р Весела Чергова

03.02.2017 г.,

9.00 ч.


3 бл.,

зала 229


II курс

Португалска литература: Средновековие и Класицизъм /задължителен/

доц. д-р Яна Андреева

09.02.2017 г.

10.00 – 12.00 ч.Залa 200,

3 бл.


II курс

Изкуството в Португалия /избираем/

ас. Вера Киркова

01.02.2017 г.

10.00 - 13.00 ч.184, Ректорат

III курс

Португалски език – практически курс /задължителен/

ас. В. Киркова, ас. И. Чалъкова и хон. ас. Йорданка ду Насименто

27.01.2017 г.,

09.00ч.


/устен изпит/

Зала 224 ,

3 бл.


III курс

Синтаксис на простото изречение /задължителен/

доц. д-р Донка Мангачева

23.01.2017 г.

8.30-10.00 ч.241, Ректорат


III курс

Португалска литература: Романтизъм, Реализъм и Натура-лизъм /задължителен/

доц. д-р Яна Андреева

13.02.2017 г.

10.00 - 12.00 ч. Зала 200,

3 бл.


III курс

Морфология на глаголната система /задължителен/

доц. д-р Весела Чергова

06.02.2017 г.

9.00 ч.


Зала 200,

3 бл.


III курс

Психология /избираем/

проф. д.пс.н. Соня Карабельова

26.01.2017 г.

10.00 ч.65 ауд.,

Ректорат


ІІІ курс

Превод на юридически текст и делови документи

/избираем/доц. д-р Весела Чергова

06.02.2017 г.

11.00 ч.


Зала 200,

3 бл.


IV курс

Португалски език – практически курс /задължителен/

доц. д-р Донка Мангачева и ас. Вера Киркова

23.01.2017г.,

10.00 ч. – 13.00 ч.

устен изпит


241 ауд., Ректорат

IV курс

Стилистика /задължителен/

доц. д-р Донка Мангачева

27.01.2017 г.

9.00 ч.


229,

3 бл.


IV курс

Цивилизация на Бразилия /задължителен/

хон. ас. Снежина Томова

04.02.2017 г.

9.00 ч.


224,

3 бл.


IV курс

Бразилска литература: Барок, Неокласицизъм и Романтизъм /задължителен/

хон. ас. Румен Стоянов

03.02.2017 г.

10.00 ч.


224,

3 бл.


IV курс

Устен превод /избираем/

хон. ас. Снежина Томова

26.01.2017 г.

9.00 ч.


224,

3 бл.


IV курс

Увод в историята на португалския език /задължителен/

ас. Вера Киркова

01.02.2017 г.

10.00 – 13.00 ч.184, Ректорат

IV курс

Методика на ЧЕО

/избираем/ас. Радиана Дринова

24.01.2017 г.

10.00 – 13.00 ч.241 ауд.

Ректорат


IV курс

АВИТО

/избираем/ас. Н. Искърова

30.01.2017 г.

09.00 ч.


247

Ректорат


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница