Тема Очаквани резултатиДата24.04.2017
Размер72.09 Kb.
Размер72.09 Kb.

Дата

Тема

Очаквани резултати

Понятия

Забележка
Какво научихме в първи клас

Ученикът си служи с усвоените в първи клас езикови и речеви единици в съответствие с комуникативната цел.

текст, изречение, дума, сричка, звук

 
Да разкажем приказка

Ученикът може да съчини кратка приказка или разказ по дадена словесна опора.

приказка

 
Тези чудни звукове и букви

Умее да прави проверка за правописа на гласните и беззвучните съгласни в края на думата.

глсни, съгласни,звучни и беззвучни съгласни

 
Общувме чрез устна и писмена реч

Ученикът владее формулите за вежливост и си служи със средствата на речевия етикет.

устна реч, писмена реч, общуване

 
Диалог и авторова реч в художествения текст

Умее да разграничава диалог от авторова реч в художествено произведение.

диалогична реч, авторова реч

 
Умеем ли да работим с речник

Ученикът редактира като си служи с различни видове речници.

правописен речник,азбучен ред

 
Думите в нашата реч

Може да използва думи, близки по значение в съответствие с комуникативната цел.

думи, близки по значение

 
Измисляме край на приказка

Може да съчини приказка по аналогия или по дадено начало.

приказка, литературен герой

 
Съчиняваме и отгатваме гатанки

Ученикът съчинява гатанки в проза или в стихове по зададена тема.

гатанка

 
Изговаряме и пишем гласните и съгласните

Ученикът изговаря правилно и пише графически вярно буквите от българската азбука.

правоговор, правопис

 
Играем и рисуваме с думи

Може да избере любим познат герой и да го включи в своя приказка.

словесно рисуване

 
Пишем писмо до Дядо Коледа

Умее да изразява писмено чувства, мисли и желания.

писмо

 
Кой какво празнува

Познава празниците и обичаите на различните етноси в България.

народни празници

 
Разказвам по картини

Може да разказва устно и писмено по картина или серия картини.

съчинение, разказ

 
Използваме ли правилно съществителните нарицателни имена в нашата реч

Служи си уместно със съществителните нарицателни имена.

съществително нарицателно име

 
Използваме ли правилно съществителните собствени имена в нашата реч

Владее правописа на съществителните собствени имена.

съществително собствено име

 
Да изиграем приказка

Ученикът участва в драматизацията и сценичното представяне на художествен текст.

драматизация, роля, декор

 
Съчиняваме римушки и броилки

Ученикът съчинява римушки и броилки по зададена тема.

стих, рима, стихотворение

 
Да четем по роли

Ученикът участва в четене по роли на приказка, басня или откъс от повест.

четене по роли

 
Съчиняваме приказка по дадено начало

Може да съчини приказка по аналогия или по дадено начало.

приказка

 
Използваме ли правилно прилагателните имена в нашата реч

Служи си уместно с прилагателните имена и ги използва за обогатяване на речта си.

прилагателно име

 
Поздравления за празниците

Може да подбира подходящи изразни средства за съчиняване на поздравителна картичка.

поздравителна картичка

 
Ние сме малки творци

Може да съчинява приказка по предложен герой.

 

 
Любими приказни герои

Може да представи с помощта на средствата на сценичното изкуство свой любим герой.

приказен герой

 
Използваме ли правилно глаголите в нашата реч

Изговаря и пише правилно глаголите и може да провери правописа им.

глагол

 
Описание на пролетта

Може да създаде съчинение описание на природна картина.

описание

 
Великденски празници

Ученикът може да открива и проучва информация за българските празници и обичаи.

традиции, народни обичаи

 
Използваме ли правилно видовете изречения в нашата реч

Познава видовете изречения и може да ги превръща от един вид в друг.

съобщително изречение, въпросително изречение

 
Учим се да редактираме текст

Ученикът редактира собствен или чужд текст по отношение на правописа.

текст, заглавие на текста, редактиране на текст

 
Избираме книга за самостоятелно четене

Може да сподели впечатления за самостоятелно прочетено литературно произведение.

корица, заглавие на книга, автор, съдържание

 
Решаваме сами езикови и литературни задачи

Умее да прилага наученото при решаване на езикови и литературни задачи.

 

 
Здравей, лято!

Умее да се забавлява със словотворчество.

 

 Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница