Тест №1 по български език и летература – 10 клас задочна форма Към кой период от развитието на Ренесансовата култура може да се причисли романът „Дон Кихот”Дата16.11.2017
Размер44.24 Kb.
Размер44.24 Kb.

Утвърдил:

Директор:………………………………/инж. Светлана Калапишева/
ТЕСТ № 1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛЕТЕРАТУРА – 10 КЛАС - задочна форма

 1. Към кой период от развитието на Ренесансовата култура може да се причисли романът „Дон Кихот”?

  1. Предренесанс

  2. Ранен ренесанс

  3. Висок ренесанс

  4. Късен ренесанс

 2. В пролога на „Дон Кихот” са формулирани сложните цели, които си поставя творбата. Сред основните художествени задачи на автора не е:

  1. Да унищожи влиянието и значението, които рицарските романи са придобили сред непросветеното общество;

  2. Да разсмее меланхоличния читател и да разсмее още повече веселия;

  3. Да отегчи неукия читател, а взискателния да удовлетвори;

  4. Да накара прозорливия читател да се възхити, а истинският познавач да я възхвали.

 3. Какво е значението на приложението „Де ла Манча”, което Дон Кихот прибавя към името си:

  1. Църковен сан;

  2. Благородническа титла;

  3. Назовава отличителна черта от характера на героя;

  4. Означава областта където е роден и в чието име възнамерява да извършва подвизи.

 4. Дон Кихот е и мъдрец. В кой от епизодите най-пълно се проявява неговата мъдрост?

  1. В речта за Златния век, която знаменитият идалго произнася пред козарите;

  2. В сражението със стадото овце, които Дон Кихот счита за неприятелска армия;

  3. В двубоя на странстващия рицар с Рицаря на огледалата;

  4. В жестоката и необикновена битка, която Дон Кихот води срещу меховете с червено вино.

 5. Какъв е първоначалният замисъл на Сервантес при създаването на романа „Дон Кихот”?

  1. Да пресъздаде славното минало на Испания;

  2. Да пародира изключително популярните по онова време рицарски романи;

  3. Да изобрази упадъка на обществените нрави и бедността на народа.

  4. Да представи пораженията на Непобедимата армада, разгромена от британската флота.

 6. Счита се, че Шекспир създава „Хамлет” през 1601 год. Към коя културно-историческа епоха принадлежи творчеството на гениалния английски драматург.

  1. Късно средновековие

  2. Ренесанс

  3. Класицизъм

  4. Просвещение.

 7. Смъртта е краят на осем от действащите лица в трагедията. Кой е най-вероятният наследник на датския трон след смъртта на Клавдий и Хамлет?

  1. Хорацио – приятел на датския принц;

  2. Розенкранц- придворен;

  3. Фортинбрас – норвежки принц;

  4. Озрик – придворен.

 8. Пиесата „Тартюф” на Молиер е представена за първи път пред публика през 1664 г. към коя културно-историческа епоха може да бъде причислена творбата?

  1. Средновековие

  2. Ранен Ренесанс

  3. Просвещение

  4. Класицизъм

 9. Идеите на коя философска школа в най-значителна степен оказват влияние върху творчеството на Молиер?

  1. Материализъм;

  2. Хуманизъм;

  3. Рационализъм;

  4. Идеализъм.

 10. Романът „Робинзон Крузо” на Даниел Дефо е издаден за първи път през 1719 г. към коя културно-историческа епоха се причислява творбата:

  1. Ренесанс;

  2. Класицизъм;

  3. Просвещение;

  4. Романтизъм.

 11. В началото на романа писателят недвусмислено заявява и представя собствената си роля в приключенията на героя. Според самия Даниел Дефо той е:

  1. Близък приятел на Робинзон Крузо;

  2. Само издател на историята за странните и удивителни приключения на Робинзон;

  3. Моряк от екипажа на кораба, спасил Робинзон от необитаемия остров;

  4. Учен антрополог, срещнал се с героя по време на експедиция на безлюдния остров.

 12. Контрастите – обикнат похват от Балзак, откриваме в противопоставянето на:

Посочете неточния отговор:

  1. Бащи и деца, на родителската любов на дядо Горио и безразличието на дъщерите му;

  2. Самотната смърт на дядо Горио и веселието на бала;

  3. Съдбата на мъжете и тази на жените;

  4. Столицата Париж на провинцията, богатството на бедността, квартала „Сен Жермен” на пансиона на госпожа Воке.

 1. Къде е създадена „История славяноболгарская”?

  1. В Хилендарския манастир и допълнена в Зографския манастир;

  2. В Хилендарския манастир;

  3. В Зографския манастир;

  4. В Бачковския манастир.

 2. Според Паисий Хилендарски българите трябва да познават:

  1. Църковната история;

  2. Гражданската история

  3. Чуждата история;

  4. Църковната и гражданската история.

 3. Петко Славейков се проявява като:

Посочете неточния отговор:

  1. Публицист;

  2. Поет;

  3. Преводач;

  4. Романист.

 1. Какво трябва да направи момата сутрин , за да е благословен денят й за добро и радост?

Посочете неточния отговор:

  1. Да изчака изгрева, за да я събуди слънцето и открие хубостта й;

  2. Да стане рано и да се умие;

  3. Да се прекръсти пред иконите и да се помоли на бога;

  4. Да набере от градината росна китка и да се закичи с нея.

 1. С какво е свързано забавянето на развръзката в повестта „Българи от старо време”?

  1. С осуетяването на сватбата поради поради суеверието копривщенци и на дядо Либен, който вярва, че Хаджи Генчо общува с дяволи и чифути;

  2. С нежеланието на Павлин да се свърже с дъщерята на Хаджи Генчо Лила;

  3. С оттеглянето на Лила, дъщерята на Хаджи Генчо, в манастир;

  4. С липсата на енергия на тези, които са порасли в робство.

 2. „Криворазбраната цивилизация” е:

  1. Трагедия;

  2. Комедия;

  3. Повест;

  4. Роман.

 3. Кои са представителите на мнимата цивилизация?

Посочете неточния отговор:

  1. Маргариди;

  2. Анка;

  3. Димитраки;

  4. Баба Стойна.

 1. В „Криворазбраната цивилизация” комедийното се постига чрез:

Посочете неточния отговор:

  1. Описание;

  2. Недоразумение;

  3. Объркване;

  4. Преобличане.

 1. В кой ред думите са пароними?

  1. Класификация-квалификация

  2. Въодушевен-вдъхновен;

  3. Прогресивен-напредничав;

  4. Окуражен-обезнадежден.

 2. В кой ред думите са синоними?

  1. Ода, балада, елегия;

  2. Проза, белетристика, немерена реч;

  3. Пролог, епилог, епизод;

  4. Строфа, стих, двустишие.

 3. Изречението, в което подчертаната дума е употребена преносно е:

  1. Светло беше на улицата, но пусто.;

  2. На изток небето беше вече светло.;

  3. Момчето стоеше на светло място.

  4. Аз умирам и светло се раждам.

 4. Изречението, в което е допусната граматична грешка, е:

  1. Кратките и разширените изречения предлагат различни синтактични възможности да се изразява смисълът.

  2. Нейният упорит нрав и несговорчивостта й пречи да се разбира добре със съучениците си.

  3. На Иван му беше все едно да съобщи на когото и да е за това, което се случи.

  4. Този, който ти позвъни пръв, е научил за новината от телевизията и радиото.

 5. Подчертаната дума, в която е допусната правописна правописна грешка, е:

  1. Този а) лайтмотив извисява б) Ботевия юнак, който е готов да пожертва себе си в името на свободата, за да промени в) участа на г) народа си.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТА:

 1. За всеки верен отговор се дава 1 точка.

 2. Максималният брой точки за този тест са 25.

 3. Крайната оценка се изчислява по формулата:

К=2+1/(получен брой точки/максимален брой точки).4/

Като К – крайна оценка за ученика

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница