Трудов стажДата03.12.2017
Размер67.11 Kb.
Размер67.11 Kb.

Европейски формат на автобиографияЛична информация
Име
Вълев, Николай Костадинов

Телефон
+359 2 80 66 694

Факс
+359 2 80 66 711

E-mail
nikvalev@tracebg.com

Националност
Българска

Дата на раждане
02.11.1964
Трудов стаж• Дати (от-до)
ноември 2009 - понастоящем

Име и адрес на работодателя
Трейс Интернешънъл ЕООД , София, България

• Вид на дейността или сферата на работа
Проучване и реализация на международни инфраструктурни строителни проекти; сътрудничество с чуждестранни партньори и привличане на чужди инвестиции по проекти на или извън територията на страната; разкриване на представителства в чужбина.

• Заемана длъжност
Управител
• Дати (от-до)
април 2011 - понастоящем

• Име и адрес на работодателя
„СБАЛ – Гръбначен център ” АД, София, България

• Вид на дейността или сферата на работа
Специализирана болница за лечение на гръбначни заболявания

• Заемана длъжност
Член на Съвета на директорите
• Дати (от-до)
февруари 2012 - понастоящем

• Име и адрес на работодателя
ВИОР ВЕЛИКА МОРАВА АД, Белград, Р Сърбия

• Вид на дейността или сферата на работа
Проучване, проектиране и надзор на водни инфраструктурни проекти и хидро съоръжения; геодезични, геоложки, хидроложки и други дейности; надзор на хидро съоръжения

• Заемана длъжност
Председател на Борда на директорите
• Дати (от-до)
март 2013 - понастоящем

• Име и адрес на работодателя
ТРЕЙС БОЛКАНС ООД, Белград, Р Сърбия

• Вид на дейността или сферата на работа
Строителство на пътища и магистрали, строителство на мостове и тунели

• Заемана длъжност
Директор
• Дати (от-до)
април 2013 - понастоящем

• Име и адрес на работодателя
РЕДКО ТРЕЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, Доха, Катар

• Вид на дейността или сферата на работа
Публично строителство, пътно, железопътно и метро строителство, строителство на сгради, тунели, мостове и хидросъоръжения

• Заемана длъжност
Член на Борда на директорите
• Дати (от-до)
1987 - 2009

• Име и адрес на работодателя
Министерство на отбраната на Р България

• Вид на дейността или сферата на работа
Дипломатическа работа в Р Сърбия, Държавата Кувейт, Краство Бахрейн, Държавата Катар
Образование и обучение
• Дати (от-до)
1982 - 1987

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висше военно артилерийско училище – Шумен

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър „Зенитно-ракетни войски” – военна специалност;

Инженер по радиоелектроника - гражданска специалност• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Висше образование
• Дати (от-до)
1989 - 1991

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и нови филологии, Катедра по арабистика и семитология, специалност “Арабистика”

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по арабистика

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Висше образование, втора специалност
• Дати (от-до)
1991 - 1993

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Военна академия „Георги Сава Раковски”

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по национална сигурност и отбрана

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Висше образование
• Дати (от-до)
2010 - 2011

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Военномедицинска академия София

• Наименование на придобитата квалификация
Здравен мениджмънт (специализиран курс за ръководители на лечебни заведения)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Следдипломна специализация
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език

БългарскиДруги езици

Английски, сръбски, арабски и руски
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
MS Office, Power Point, Internet
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Разгърнати умения за координация, управление и администруране на мултинационални екипи и проекти, придобити при дългогодишните координаторски и управленски позиции. Способност за вземане на бързи и ефикасни мениджърски решения. Задълбочени анализаторски и планови способности, изразяващи се в ефективното изготвяне и прилагане на управленчески стратегии. Широки умения за работа в екип, комуникативност, общуване с разностранни характери.
Свидетелство за управление на МПС
категории “B” и “C”
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница