Урок по литература І. Учебна дисциплина български език и литература ІІ. Клас ХIДата16.11.2017
Размер48.25 Kb.
Размер48.25 Kb.

ОПИСАНИЕ НА УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА
І. УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА – български език и литература
ІІ. КЛАС – ХI
ІІІ. УЧИЛИЩЕ / НАСЕЛЕНО МЯСТО – І СОУ „Свети Седмочислeници” гр. Търговище
ІV. ИМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – Татяна Иванова Димитрова
V. ТЕМА – Образът на жената и любовта в поезията на Яворов
VІ. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Учениците трябва да: • разбират спецификата на естетическия характер на литературата; основни естетически категории; ролята на литературата за естетическото усвояване на действителността;

 • отчитат ролята на различните смислови и комуникативни аспекти на литературната творба;

 • разбират основни понятия на поетиката: жанр, текстови структури и структурни елементи на художествената творба; поетически език;

 • анализират и откриват основните аспекти на литературната творба: идейно–художествено внушение, теми, мотиви, композиция, художествен език;

 • осмислят ролята на поетическия език за формирането на художествения смисъл и въздействие;

 • откриват трайното и непреходното в литературата.


VІІ. ИЗПОЛЗВАНИ СТРАТЕГИИ:

 • събуждане на интерес – изключваща мозъчна атака

 • осъзнаване на смисъла – мозайка1

 • рефлексия – галерия


VІІІ. СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: всички ученици разполагат с текстовете, върху които ще се работи; подготвени са постери и маркери; класната стая е подредена така, че да осигурява възможност за работа на учениците, разделени в четири групи за сътрудничество
ІХ. ХОД НА УРОКА:

1. За събуждане на интерес е използвана изключваща мозъчна атака. На постер са записани следните думи:


блян

дете

нежна

проклятие

зов

мечта

ангел

кикотене

вълшебница

чудовище

душа

бяло

змия

очи

блудна

божество

гнус

висини

роза

грях

На учениците се поставя задачата да помислят кои от тези думи може да срещнат в Яворовите стихотворения, изграждащи образа на жената и любовта. Според изказаните предположения всяка дума се маркира с :+ думи, за които учениците предполагат, че ги има в текстовете ;

– думи, които ще липсват;? думи, за които учениците се колебаят

След това се обявява темата на урока и задачата за часа – наблюдения върху образа на жената и любовта в поезията на Яворов.


2. Учениците са разделени на четири групи по четирима ученици – т. нар. домашни групи. Всеки от тях изтегля листче с номер от 1 до 4. Според изтегления номер се присъединява към една от новосформираните четири експертни групи.

Всяка експертна група получава по две Яворови стихотворения, които да проучи, и насочващи въпроси към тях. ( Приложение 1)

Експертите заедно изучават своята подтема и планират ефективни начини да преподадат информацията на своите домашни групи, когато се върнат в тях.

След изтичане на определеното за работа време експертите се завръщат в домашните групи и се редуват да представят информацията си един на друг. Целта е групата да овладее целия представен материал и да се достигне до обобщение на всичко открито по темата.

Овладяването се проверява като един ученик от група представя пред класа цялата информация по темата. Останалите доуточняват и допълват.

След направените обобщения учениците се връщат към думите от началото на урока и се коментират предположенията.


3. Рефлексията се осъществява чрез галерия. Всяка група трябва да изработи свой постер, в който чрез рисунка и текст да обобщи наученото за образа на жената и любовта в поезията на Яворов.

След изтичане на определеното за работа време, постерите се окачват на дъската. По един участник от всяка група представя постера ѝ - извода, до който е достигнато, рисунката и нейното обяснение. ( Приложение 2 )


Х. КОМЕНТАР НА УРОКА:

 • учениците – в по-голямата си част учениците проявяват интерес към използваните стратегии, включват се активно, особено в мозъчната атака и в изработването на постерите, отговорността пред домашната група засилва мотивацията им за работа

 • учителят – най-голямата трудност за учителя е предварителното определяне на времетраенето на отделните етапи и дейности в урока и придържането към него при реализирането на урока, за да може замисленото да се осъществи в рамките на един учебен час.

Приложение 1

І експертна група „Ела”, „Не бой се и ела”


 1. Как е изграден образът на жената?

 2. За какво лирическият говорител моли любимата?

 3. Каква е ролята на повторенията?


ІІ експертна група „Благовещение”, „Ще бъдеш в бяло”


 1. Как е изграден образът на жената?

 2. Открийте и коментирайте онези образи и символи, чийто произход е в универсалното културно наследство на човечеството

 3. Какви промени настъпват в лирическия говорител?


ІІІ експертна група „Вълшебница”, „Пръстен с опал”


 1. Как е изграден образът на жената?

 2. Как ще определите основното речево действие на лирическия говорител?

 3. Как е представена любовта?


ІV експертна група „Чудовище”, „Проклятие”


 1. Как е изграден образът на жената?

 2. Как лирическият говорител описва влиянието, което жената оказва върху неговите чувства и мисли?

 3. Какви лирически опозиции откривате в стихотворенията?
Приложение 2


pic1 002


І домашна група
Сърцето символизира живота и любовта, бялата му половина изразява небесна чистота и невинност, а червената – страстта, греха, демонското.
pic1 003


ІІ домашна група
Избрахме розата като символ на съвършената красота, която може и да нарани.


pic1


ІІІ домашна група
Ангелът и дяволът са свързани с верига. Ангелът е в синьо – символ на божественото и небесното, дяволът в червено – символ на греха и злото, а веригата е зелена – като живота. Защото и в живота, и в любовта е така – добро и зло, ангелско и дяволско, рай и ад вървят ръка за ръка.55


ІV домашна група
Избрахме китайския графичен символ на ЯН и ИН, защото той символизира единството на силите ЯН от небето и силите ИН от земята, които са оформили човека и му дават живот.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница