Урокът ще помогне на учениците да разберат разликата между герои и знаменитости. Продължителност: Едно занятие от 40 минутиДата03.05.2017
Размер50.66 Kb.
Размер50.66 Kb.

04003 Герои и знаменитостиКлас:  4ти
Урокът ще помогне на учениците да разберат разликата между герои и знаменитости.
Продължителност: Едно занятие от 40 минути
Цели: 

 • Формиране на знания за разграничение между герои и знаменитости;

 • Формиране на умения за използване на думите герои и знаменитости правилно.


Очаквани резултати:

Учениците ще:

 • се научат да правят разграничение между „герой“ и „знаменитост“;

 • развият допълнителни умения да използват подходящи думи и да правят изречения с тях, да изказват мисли, свързани с дарителство, героизъм и т.н..


Материали: 

 • списък с речникови термини и дефиниции (вж. Инструкции);

 • картончета;

 • герои и знаменитости – речникова викторина (вж. Приложение 1).

Подготовка у дома

Помолете децата да напишат съчинение на тема „Моят герой” – да опишат своя герой с аргументи защо именно той е героят за тях.Инструкции:

Насочващи дейности:


 1. Помолете учениците да назоват някой, когото смятат за герой. В резултат на общо обсъждане съставете списък, като пишете на дъската. Включете всичко, което посочват. Примери: пожарникар, полицай, лекар, мама, татко, както и конкретни имена на хора от нашата действителност (Учениците обикновено посочват спортисти и артисти).

 2. Нека учениците да разгледат внимателно готовия списък, а след това заедно се опитайте да идентифицирате характеристики на героя. Примери: смел, щедър, грижовен, безкористен, доброволец, някой, който прави и невъзможното, има високи постижения, дарява на обществото или общността.

 3. Помогнете на учениците да развият следните характеристики за герой:

 • Героят прави неща, за да помага на другите.

 • Героят допринася за обществото по позитивен начин.

 • Героят не винаги знае дали неговата дейност/работа/дело са известни на другите

 • Героят обикновено не взима пари и може да не получи възнаграждение за делата си.

 • Работата, която героят извършва, често остава незабелязана.

 • Героят може да бъде или да не бъде признат от медиите.

 • Героят използва уменията или способностите си, за да въздейства на другите или на обществото по позитивен начин.

 1. Попитайте учениците какво според тях е знаменитост. Помогнете им да развият следните характеристики за знаменитост:

 • Знаменитостта е изключително видима -добре известна, популярна.

 • Знаменитостта обикновено получава признание за някаква форма на талант, красота или материално качество.

 • Знаменитостта обикновено получава признание за някакво публично представяне.

 • Имиджът на знаменитостта или признанието й от медиите могат да се променят.

 1. Помолете децата да направят списък с хора, които според тях са знаменитости. Погледнете списъка с назованите герои /героини, а след това с помощта на списъка с характеристики, които сте посочили за „Герой" и „Знаменитост", поставете имената в правилните категории.

 • Може да напишете имена на отделни картончета, да ги раздадете на учениците и да им кажете да ги поставят в правилната категория. Обсъдете защо личността принадлежи във въпросната категория. Може би някои имена могат да бъдат поставени и в двете категории.

 • Въведете следните думи като речник и кажете на децата, че те могат да имат повече от едно значение:

  • знаменитост - (съществително) е много известен човек, обикновено получава признание за някаква форма на талант, красота или качество;

  • благотворителност (съществително) – безкористна дейност в полза на някой друг;

  • услуга - (съществително) - действието или работата в полза на друг, помощ, работа или заетост за някой друг. доброволец - (съществително) - някой, който извършва работа или предоставя услуги и опит, обикновено без заплащане;

  • герой - (съществително) - личност, от която възхищават за голяма смелост, благородство, качества или постижения и се счита за идеал или модел;

  • лидер - (съществително) - човек, който показва пътя или напътства други, ръководя или направлява чрез влияние и дейности, за да се случи нещо, пръв или начело на нещо;

  • пример за подражание - (съществително) - човек, който обикновено е успешен и вдъхновяващ в някоя социална роля, работа, позиция, и така служи като пример за другите.

По тази логика добавете и още думи, които децата да осмислят и научат – медии, признание, популярност и т.н.

 1. Упражнете се заедно с децата да използвате термините от речника в изречения. Тази дейност може да се извърши писмено или напишете всеки от термините на картонче. Разделете класа на малки групи (3-4); раздайте картончетата, с молба учениците във всяка група да работят в сътрудничество и да съставят изречения със всяка от думите на техните картончета.

Групите представят изреченията. Класът определя верния термин във всяко изречение.

 1. Проведете с учениците викторина на тема „Герои и знаменитости“ (Приложение № 1).


Приложение 1
Герои и знаменитости“ – викторина
За термините в лявата колона отбележете верните определения от дясната колона


1

Благотворителност
А

Човек, който показва пътя или напътства другите; води; пръв или начело

2

Услуга
В

Човек, който обикновено е успешен и вдъхновяващ в някоя социална роля и служи за пример на другите

3

Знаменитост
С

Добра воля и любов към другите

4

Герой
D

Действието или работата да се помага на другите; помощ.

5

Лидер
E

Действие в полза на обществото или за общото благо

6

Доброволец
F

Някой, който извършва работа или предоставя услуги, обикновено без заплащане

7

Модел за подражание
G

Много известен човек, обикновено получава признание за някаква форма на талант, красота или качество.

8

Дарител
H

Личност, от която се възхищават за голяма смелост, благородство, качества или постиженияБългарски дарителски форум „Научи се да даряваш“

Програма за дарителство в училище


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница