В ъ п р о с н и к на учебната дисциплинаДата18.11.2017
Размер17.99 Kb.
Размер17.99 Kb.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”


Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………В Ъ П Р О С Н И К

НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОСЪДИЕ”Специалност „Право“ – редовно и задочно обучение
1. Възникване и еволюция на контрола за конституционност. Контрол за конституционност в България.

2. Видове контрол за конституционност.

3.Конституционният съд на Република България – правна същност и формиране. Правно положение на конституционния съдия.

4. Сезиране на Конституционния съд.

5. Конституционен процес – фази и срокове.

6. Абстрактен контрол за конституционност на закони и други актове.

7. Конкретен /инцидентен/ контрол на конституционност.

8. Задължителни тълкувания на Конституцията.

9. Спорове за компетентност между висши държавни органи, както и между органи на местното самоуправление и централните изпълнителни органи.

10. Правомощия на Конституционния съд във „външната власт“.

11. Спорове за конституционността на политическа партия.

12. Спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент, и на народен представител.

13. Импийчмънт на президента и вицепрезидента пред Конституционния съд.

14. Закрила на основните права пред Конституционния съд.

15. Актове на Конституционния съд – решения и определения.

16. Конституционното правосъдие в България в условията на членство в Европейския съюз.
Решенията и определенията на Конституционния съд на Република България могат да бъдат четени от съответния Годишник на КС в библиотеката на Юридическия факултет, както и от официалната страница на съда в интернет: www.constcourt.bg

Съставил:

гл. ас. д-р Радослава Янкулова
Септември 2017 г.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница