Вести към младитестраница18/19
Дата01.02.2017
Размер3.67 Mb.
Размер3.67 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Младежите трябва да се съветват с родителите


Кога нашите младежи ще станат мъдри (ще помъдреят)? Докога този вид работа ще продължава? Трябва ли децата да се съветват със собствените си желания и наклонности без да зачитат съвета и преценката на своите родители? Някои изглежда не помислят и най-малко (не обръщат и най-малкото внимание) на желанията или предпочитанията на техните родители, нито обръщат внимание на тяхната по-зряла преценка. Себелюбието е затворило вратата на сърцето им за синовни чувства. Умовете на младежите трябва да бъдат подбудени (да се пробудят) по този въпрос. Петата заповед е единствената заповед, към която е прибавено и едно обещание; на нея се гледа леко и даже напълно се игнорира поради (от) изискванията (претенциите) на любовника (любимия). Гледането леко на любовта на майката (майчината любов), незачитането на грижата на бащата (бащината грижа), са грехове, които стоят регистрирани (отбелязани) срещу имената на много младежи.

Една от най-големите заблуди по този въпрос е, че никой не трябва да смущава чувствата на младежите и неопитните, че не трябва да има никаква намеса в тяхната любовна опитност. Ако е имало някога въпрос, който е трябвало да бъде разгледан от всяка гледна точка, то това е този въпрос. Помощта, която могат да окажат опитните и спокойното, внимателно претегляне (преценяване) на въпроса от всички страни е крайно необходимо. Това е въпрос третиран от по-голямата част от хората съвсем леко (лекомислено).

Вземете Бога и вашите богобоязливи родители за съветници, млади приятели. Помолете се по въпроса. Претегляйте всяко чувство и наблюдавайте развитието на характера на този, с когото мислите да свършете съдбата на живота си. Стъпката, която се готвите да предприемете е една от най-важните в живота ви и тя не трябва да се прави (предприема) прибързано. Макар че можете да обичате, не обичайте сляпо.

Обмислете (размислете) внимателно, за да видите, дали вашият брачен живот ще бъде щастлив или пък нехармоничен и окаян. Нека бъдат повдигнати въпросите: Тази връзка ще ми помогне ли по пътя ми към небето? Ще увеличи ли любовта ми към Бога и ще разшири ли сферата на моята полезност в този живот? Ако тези въпроси не представят някаква пречка, тогава придвижете се (тръгнете) напред в страх Божий.

Но дори и ако годежът е направен, без да бъде разбран напълно характерът на този, с когото възнамерявате да се свържете, не мислете, че годежът изисква непременно да произнесете брачната клетва и да се свържете цял живот с един, който не може да ви обича и почита. Бъдете много внимателни когато сключвате годежните условия; но по-добре, много по-добре, скъсайте годежа преди брака, отколкото да се разделите след това, както правят много хора.

Отношението към майката е един показател


Истинската любов е растение, което се нуждае от отглеждане (култивиране, обработване). Нека жената, която желае да има мирна и щастлива връзка, която желае да избегне бъдещото окаянство и скръб, запита, преди още да се поддаде на чувствата си: Има ли съпругът ми майка? Какъв е нейният характер? Признава ли той задълженията си към нея? Обръща ли внимание на нейните желания и щастие? Ако не зачита и не уважава майка си, ще проявява ли уважение и любов, любезност и внимание, към своята съпруга? Когато новостта на брака премине, ще продължава ли да ме обича? Ще бъде ли търпелив към моите грешки или ще бъде критичен, нетърпелив и диктатор? Истинската любов отминава (покрива) много грешки; любовта никога не ги съзира...

Импулсът не е надеждно нещо


Младежите се доверяват твърде много на импулса. Те не трябва да се поддават така лесно, нито пък да се пленяват така бързо от привлекателната външност на любовника. Ухажването, така както се провежда в нашия век, е един план за измамване (прелъгване) и лицемерие, с който много по общо има врагът на душите, отколкото Господ. Ако има някъде място и време, където е нужен добрият здрав разум, то това е тук; но факт е, че по този въпрос той най-малко участвува.

Ако децата бяха по-близки с родителите си, ако искаха да им се доверяват и ако разтоварваха пред тях всичките си радости и скърби, щяха да си спестят много бъдещи сърдечни болки. Когато са объркани така, че не знаят кой е правият път, нека изложат пред родителите си въпроса така, както те го виждат и да ги помолят за съвет. Кои могат да преценят по-добре опасностите, в които те изпадат от набожните (благочестивите) родители? Кой разбира по-добре техния особен темперамент от родителите им?

Децата, които са християни ще ценят над всяко друго земно благословение любовта и одобрението на своите богобоязливи родители. Родителите могат да съчувстват и да се молят за и с тях Бог да ги закриля и ръководи. Над всичко друго те ще им сочат (ще ги напътват към) техния никога неотпадащ Приятел и Съветник, Който се трогва от техните слабости. Той, Който бе изкушен във всичко, както те са изкушавани, и въпреки това остана без грях, знае как да избавя изкушените (“Ривю енд Хералд”, 26 януари 1886 г.).

Божествената любов


Във вашия доживотен съюз чувствата ви трябва да служат за щастието на другия (за щастието един на друг). Всеки трябва да служи на (за) щастието на другия. Това е волята на Бога за вас. Но макар да трябва да се слеете в едно, никой от вас не трябва да загубва своята индивидуалност в другия. Бог е собственикът на вашата индивидуалност...

Живеейки за Бога, душата Му отдава най-добрите и най-висшите си чувства. Дали най-големия поток на вашата любов е отправен към Този, Който умря за вас? Ако е така любовта ви един към друг ще бъде според небесния ред (реда на небето) (“Свидетелства”, т. VII, стр. 45,46).

ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ БРАКОВЕ

Момчета и момичета встъпват в брачни отношения с незряла любов, незрели преценки, без благородни, възвишени чувства и поемат върху себе си брачните клетви, ръководени (водени) изцяло от техните момчешки и момичешки страсти...Опасността от ранни (преждевременни) връзки


Връзките, образувани в детинство, често пъти имат за резултат много окаяни съюзи или позорни раздели. Всяка връзка, образувана без съгласието на родителите, рядко се оказва щастлива. Чувствата на младежите трябва да се въздържат (обуздават), докато дойде периодът, когато поради достатъчната (приличната) възраст и опит ще направят любовта почтена и безопасна за отдаване. Които не искат да се ограничават, ще изпаднат в опасността да влачат едно нещастно съществуване. Младеж не навършил деветнадесет години не може да отсъди добре (правилно), дали една личност толкова млада, колкото и той самият, ще може да му бъде другар за цял живот. След като преценката им за нещата стане по-зряла, те се виждат свързани един с друг за цял живот и може би изобщо неспособни да се направят един друг щастливи. Тогава вместо да направят най-доброто, което е във възможностите им, за да облекчат своята участ, започват укори, разрива се увеличава, докато между тях се настани безразличието и равнодушието (незачитането) един спрямо друг. За тях няма нищо свято (свещено) в думата дом. Самата атмосфера е отровена от нелюбезни думи и горчиви укори (“Тържествен апел”, стр. 11,12).

ДВЕ КАТЕГОРИИ БРАК – РАЗУМЕН И НЕРАЗУМЕН

Незрелите бракове произвеждат огромно количество от злините, които съществуват днес. Нито физическото здраве, нито умствената енергия се повлиява благоприятно от един брак, който е сключен твърде рано в живота. По този въпрос общо взето се разсъждава твърде малко. Много младежи действат от (поради) импулс. Тази стъпка, която оказва такова сериозно влияние било за добро или за зло, която се оказва доживотно благословение или проклятие, често пъти се предприема прибързано под влиянието на чувствен импулс (под импулса на чувствата). Много хора не желаят да се вслушат в разума или в наставленията дадени им от християнска гледна точка...

Светът е пълен с окаянство и грях днес в резултат на лоши съчетания при браковете. В много случаи трябват само няколко месеца на съпруга или съпругата да осъзнае, че характерите им никога не могат да се слеят; и резултатът е онова преобладаващо несъгласие (несъгласие преобладаващо) в дома, където трябва да съществуват само любов и небесна хармония.

Чрез спорове (раздори) за незначителни неща, се подхранва горчив дух. Откритите несъгласия и заяждания донасят (внасят) в дома неизразимо окаянство и разделят онези, които би трябвало да са свързани с връзките на любовта. Така хиляди жертват себе си, и душа и тяло (така хиляди са станали жертва – духом и телом), чрез немъдри (неразумни) бракове и са тръгнали надолу по пътя на погублението.Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница