Вести към младитестраница19/19
Дата01.02.2017
Размер3.67 Mb.
Размер3.67 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Под неравен хомот


Опасно нещо е да се образуват светски връзки. Сатана добре знае, че в моментът, когато се сключва брака на много млади мъже и жени, приключва и историята на тяхната религиозна опитност и полезност. За известно време те може да правят усилия да живеят християнски живот, но всичките им старания се правят срещу едно твърдо влияние насочено в противоположната посока. Някога те са смятали за привилегия да говорят за своята радост и надежда; но скоро започват неохотно да засягат в разговор този въпрос, като знаят, че този, с когото са свързали съдбата си не се интересува от тези неща. Така Сатана неусетно изплита около тях мрежа на скептицизъм (неверие) и вярата в скъпоценната истина постепенно замира в сърцето.

Преднамерените усилия на Сатана непременно да вкара младежите в грях; защото тогава той е сигурен, че пленил човека. Неприятелят на душите е изпълнен със силна омраза срещу всяко усилие да се повлияе на младежите да вървят по правата (в правилната) посока (насока). Той мрази всичко, което дава правилна представа за Бога и Христос. Усилията му са специално отправени срещу онези, които са поставени на места благоприятни за приемането на светлината идеща от небето; защото знае, че всяко движение от тяхна страна да дойдат във връзка с Бога ще им даде сила да се съпротивят на неговите изкушения. Той идва при младежите със своите специални примки като ангел на светлината и твърде често успява да ги спечели стъпка по стъпка, отклонявайки ги от пътя на дълга.Подходящи връзки


Млади хора, поставени в нова общество могат да установят връзки, които ще окажат благословение или проклятие. Те могат да се назидават, укрепват и благославят един друг, усъвършенствувайки се в поведение (държание), в предразположение, в познание (знание); или път позволявайки си да станат (да бъдат) безгрижни и неверни, те могат да упражняват само едно деморализиращо влияние (“Младежки наставник”, 10 август 1899 г.).

Прибързани бракове


Сатана е постоянно зает да вкарва неопитни младежи в брачни връзки. Но колкото по-малко се радваме на браковете, които се сключват в наше време, толкова по-добре. Когато се разбере правилно свещеното естество на брака и неговите изисквания, той трябва дори и сега (тогава) да бъде одобрен от небето и резултатът ще бъде както щастие за двете партии (страни), така и Бог ще бъде прославен...

Истинската религия облагородява ума, пречиства вкуса, освещава разсъдъка и прави притежателя си участник в чистотата и влиянията от небето; довежда ангелите по-близо, а все повече и повече отделя от духа и влиянието на света (“Свидетелства”, т. II, стр. 252,253).Повлияни от Сатана да сключат брак


Сатана е силно ангажиран да влияе на онези, които са напълно неподходящи един за друг, да съединят (да свържат) интересите си. Той ликува от това дело (от тази своя работа), защото чрез това (чрез нея) може да произведе повече окаянство и безнадеждно зло на човешкото семейство, отколкото чрез упражняването на своето умение в някоя друга насока (“Свидетелства”, т. II, стр. 248).

ЖЕНЕНЕ И ОМЪЖВАНЕ

Бог е поставел хората в света и тяхна привилегия е да ядат и пият, да търгуват, да се женят и омъжват; но тези неща могат да се вършат безопасно само в страх Божий. Животът ни в този свят е една подготовка за вечния свят. Голямото престъпление при сключването на браковете в дните на Ной бе, че Божиите синове сключваха брачни връзки с човешките дъщери. Тези, които изповядваха, че познават и почитат Бога, се свързваха с такива, които бяха покварени по сърце; и без да правят разлика, се женеха за когото искат (за когото пожелаеха). В днешно време има много хора, които нямат никаква задълбочена религиозна опитност, които вършат точно същите неща, извършвани и в дните на Ной. Такива хора влизат в брак безгрижно и без сериозно и с молитва обмисляне. Мнозина поемат на себе си брачната клетва така безразсъдно (така безгрижно), както биха сключили някоя търговска сделка; истинската любов не е мотива за такава връзка.

Несвято увлечение


Мисълта за брак изглежда има омайваща сила над умовете на много от младежите. Две личности се запознават; те са увлечени един от друг и цялото им внимание е погълнато. Разумът е заслепен, а разсъдъкът повелен (хвърлен на земята). Не се поддават на никакъв съвет или контрол, но настояват да имат своето си, независимо от (без оглед на) последиците.

Като някоя епидемия или зараза, която трябва да мине по реда си, ги завладява увлечението; и сякаш няма нищо, което би могло да го спре. Може би има около тях такива, които разбират (съзнават), че ако тези две партии сключат брак резултатът ще бъде само доживотно нещастие (нещастие доживот). Но умоляванията и увещанията биват давани (дадени) напразно. Може би чрез такъв съюз ще бъде осакатена и унищожена полезността на някой, когото Бог би благословил за своя служба; но не се обръща внимание както на аргументи, така и на убеждаване.

Всичко, което може да бъде казано от опитни мъже и жени, се оказва безполезно; безсилно е да промени решението, към което ги води тяхното желание. Те изгубват интерес към молитвеното събрание и към всичко, което има връзка с религията. Напълно са увлечени (пленени) един от друг и задълженията на живота биват пренебрегнати (незачетени, занемарени), като че ли това са съвсем маловажни неща. Вечер след вечер тези млади хора горят лампата, за да си приказват – на сериозни, тържествени или важни теми? – О, не. По-скоро за съвсем лекомислените неща, които нямат никакво значение.

Нарушаване законите на здравето и благоприличието


Сатанински ангели бдят над посвещаващите по-голямата част от нощта за ухажване. Ако очите им биха могли да се отворят, щяха да видят един ангел да записва думите и делата им. Законите на здравето и благоприличието биват нарушавани (се нарушават). По-подходящо би било да оставят някои от часовете за ухажване преди брака, да бъдат проведени по време на брачния живот. Но като правило брака слага край на всичката привързаност, проявена по време на дните на ухажване!

Тези часове на среднощна разпуснатост в този век на поквара, често видят до гибел и на двете партии ангажирани по този начин. Сатана ликува, а Бог бива безчестен (обезславян), когато мъже и жени безчестят себе си. Доброто име на честта се жертва под магията на това опиянение (привличане) и бракът на такива хора не може да получи тържественото Божие одобрение. Те се женят, защото страстите ги тикат към това и когато новостта на цялата работа премине, започват да осъзнават, какво са направили. Шест месеца след изговарянето на брачната клетва чувствата им един към друг са претърпели промяна. Всеки е научил в брачния живот нещо повече за характера на избрания от него другар. Всеки открива несъвършенства, които по време на слепотата и безумието на предишното им общуване, не са били очевидни (не са се виждали явно). Обещанията на олтара вече не ги свързват. Като последица от прибързани бракове, даже всред изповядващите се за Божий народ, има разделяния, разводи и голямо смущение в църквата.Незачитане на съвет


Този вид женене и омъжване е едно от специалните изобретения на Сатана и той успява в плановете си почти всеки път. Изпитвам мъчителното чувство на безпомощност, когато брачни партньори дойдат при мене за съвет по този въпрос. Мога да им кажа думи, които Бог ми дава; но те често пъти оспорват всяка точка и ме убеждават в разумността на провеждането (осъществяването) на собствените им намерения; и в края на краищата така и постъпват.

Те сякаш нямат никаква сила да победят собствените си желания и наклонности и се женят на всяка цена. Не обсъждат въпроса внимателно и с молитва, поставяйки се в ръцете на Бога, за да бъдат водени и контролирани от Неговия Дух. Страхът от Господа като че ли изобщо не е пред очите им. Смятат, че разбират материята напълно, и без мъдрост от Бога или съвет от човек.

Когато е вече твърде късно откриват, че са направили грешка и са поставили в опасност щастието си в този живот и спасението на душите си. Не искаха да признаят, че някой друг би могъл да знае нещо по този въпрос, освен тях самите, макар че ако бяха приели съветите, които им са се давали, биха могли да си спестят години на безпокойство и скърби. Но съветите не служат за нищо на такива, които са решили да следват собствения си път. Страстта кара такива хора да преминат всяка бариера, която разумът и доводите могат да противопоставят.

Характерните черти на истинската любов


Любовта е растение от небесен произход. Тя не е неразумна; не е сляпа. Тя е чиста и свята. Страстта обаче на естественото сърце е нещо съвсем друго. Докато чистата любов във всичките си планове има пред вид Бога и е в пълна хармония с Божия Дух, страстта се хвърля през глава, тя е безразсъдна, прибързана, неразумна, противопоставяща се на всяко ограничение и прави от обекта на своя избор един идол.

В цялото държание на притежаващия истинска любов, ще личи божията благодат. Скромност, благоприличие, простота, искреност, нравственост (моралност) и религиозност ще характеризират всяка стъпка към свързването в брак (към образуването на брачен съюз). Които биват контролирани по този начин няма да бъдат погълнати от обществото един на друг така (дотолкова), че да загубят интерес към молитвеното събрание и религиозната служба...Търсене на Божествено ръководство


Ако мъже и жени са имали навика да се молят два пъти дневно преди да помислят за брак, когато решат да направят такава стъпка, трябва да се молят четири пъти на ден. Бракът е нещо, което ще повлияе и промени животът им, както животът в този свят, така и животът в бъдещия свят. Искрения християнин няма да осъществява в това отношение плановете си без да е сигурен, че Бог одобрява поведението му. Няма да иска сам да избира, но ще чувства, че Бог трябва да избира вместо него. Не трябва да угаждаме на себе си, защото и Христос не угоди на Себе Си. Не искам да ме разберете неправилно – че искам да кажа да се ожените за някого, когото не обичате. Това ще бъде грях. Но не трябва да се позволява на въображението и емоционалното (чувственото естество) да водят към гибел. Бог изисква цялото сърце, върховната любов.

Болшинството от браковете в наше време, а и начинът, по който се сключват, ги правят едно от знаменията за последните дни. Мъжете и жените са така упорити, така твърдоглави, че Бог бива изключван от въпроса. Религията се оставя настрана, като че ли тя няма никаква роля, която да играе при този тържествен и важен въпрос. Но ако изповядващите, че вярват истината не са осветени чрез нея и притежаващи възвишени мисли и характер (и въздигнати, възвисени в мисли и характер), те не са пред Бога в по-благоприятна позиция, отколкото грешника, който никога не е бил просветен по отношение на религиозните изисквания (“Ривю енд Хералд”, 25 септември 1888 г.).

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА БРАКА

Мнозина са встъпили в брачни отношения без да са придобили някакво имущество и без да имат каквото и да било наследство. Те не са притежавали физическа сила или умствена енергия, за да придобият имущество. Но точно такива най-много бързат да се оженят и поемат на себе си отговорности, които не разбират правилно. Те не са притежавали благородни възвишени чувства и са нямали ни най-малка идея за задълженията на един съпруг и баща и какво ще им коства да се погрижат за задоволяване нуждите на едно семейство. Но и при увеличаването (броя на членовете) на семейството им те не показват по-голяма коректност или разум, отколкото и при търговските си сделки (не проявяват кой знае колко по-голямо благоразумие, отколко и при търговските си сделки)...

Брачната институция бе предназначена от небето да бъде за благословение на човека; но общо взето с нея се е злоупотребявало по такъв начин, че е била направена ужасно проклятие. Повечето мъже и жени при встъпването си в брачни отношения са действали така, като че ли единственият въпрос, който трябва да разрешат е дали се обичат един друг. Но те трябва да осъзнаят, че по-нататък в брачните отношения върху тях лежи една отговорност. Трябва да обсъдят, дали потомците им ще притежават физическо здраве, както и умствена и морална сила. Но малцина са движени от висши подбуди и от благородни съображения, които не могат да отхвърлят с лека ръка – че обществото има към тях претенции (изисквания), че тежестта на влиянието на тяхното семейство ще наклони везната нагоре или надолу (“Тържествен апел”, стр. 63,64).

ЗДРАВ РАЗУМ И САМООБЛАДАНИЕ В БРАКА

Изповядващите се за християни, не трябва да встъпват в брачни отношения, докато този въпрос не е бил внимателно и с молитва обсъден от най-възвишена гладна точка, за да се разбере дали Бог може да бъде прославен чрез такава връзка. След това двамата трябва внимателно да обсъдят резултатите от всяка привилегия на брачната връзка и да поставят за основа на всяка своя постъпка осветеният принцип.

Предвидливост


Преди да увеличат семейството си, те трябва да вземат под съображение факта, дали Бог ще бъде прославен или обезчестен (или безчестен) чрез тяхното създаване на деца в този свят (чрез създаването на деца от тяхна страна в този свят). Трябва да се стремят да прославят Бога със своята връзка още от началото, а и през всяка следваща година от своя брачен живот. Хладнокръвно трябва да обсъдят, как могат да осигурят децата си. Нямат никакво право да дават деца на света, само за да бъдат това за другите. Имат ли някакъв бизнес, на който могат да разчитат, за да поддържат едно семейство, така че да не стават товар на другите (на други)? Ако нямат, извършват престъпление, като раждат на света деца, за да страдат от липсата на неподходящи грижи, храна и облекло.

Владичеството на страстта


В този бърз (забързан), покварен век, тези неща не се обсъждат (не се вземат под съображение). Похотливата страст надделява и не се подчинява на никакъв контрол, макар последиците от нейното царуване да са слабост, окаянство и смърт. Жените са принудени да водят живот на трудности, болка (мъка) и страдание поради неконтролираните (необузданите) страсти на мъже, които носят името съпруг – по-правилно (справедливо) би било да се нарекат (да бъдат наречени) животни. Майки влачат окаяно съществуване, с деца на ръце почти през цялото време, едва успявайки всеки път да турят хляб в устата им и дрехи на гърбовете им. Светът е пълен с подобно натрупано окаянство.

Съществува съвсем малко истинска, искрена, предана и чиста любов. Това скъпоценно нещо съществува много рядко. Страстта е наричана (се назовава) любов. Фините и нежни чувства на много жени биват грубо оскърбени (насилени), защото брачните отношения са позволили на този, когото тя нарича съпруг, да я третира брутално (да се отнася скотски с нея). Те е открила, че любовта му е толкова долно качество (толкова долнокачествена), че е отвратена (от нея).Необходимост от себеконтрол


Твърде много семейства живеят в крайно нещастно състояние, защото съпругът и бащата позволява на животинското в неговото естество да доминира над умственото и моралното. И в резултат често се усеща (изпитва) едно чувство на безжизненост и депресия, но рядко се узнава, че причината е резултат от техния неправилен начин на действие. Поели сме пред Бога тържественото задължение да пазим духа си чист и тялото здраво, за да сме полезни на човечеството и да отдаваме на Бога съвършена служба (“Свидетелства”, т. II, стр. 380,381).

ПРИМЕРЪТ НА ИСААК

Нито един, който се бои от Бога, не може безопасно да се свърже с такъв, който не се бои от Него. “Могат ли двама да ходят заедно, ако не са съгласни?” Щастието и благополучието (просперитета) на брачните отношения зависят от единството на страните; но между вярващите и невярващите съществува основна разлика във вкусове, наклонности и намерения. Те служат на двама господари, между които не може да има никакво съгласие. Колкото и чисти и правилни принципи да има някой, влиянието на невярващия партньор ще има тенденцията да го отклони от Бога.

Който е встъпил в брачни отношения, докато е бил още непокаян, чрез обръщането си е поел силното задължение да бъде верен на своя партньор, колкото и голяма да е разликата им по отношение на тяхната религиозна вяра; и все пак Божиите изисквания трябва да бъдат поставени над всяка земна връзка, даже и ако това има за резултат изпитания и преследване. С дух на любов и кротост тази верност може да окаже влияние за спечелването на невярващия. Но бракът на християни с невярващи е забранен в Библията. Нареждането на Господа е: “Не се съвпрягайте неподобно с невярващите”.

Исаак беше високо почетен от Бога, като бе избран за наследник на обещанията, чрез които трябваше да бъде благословен света; но въпреки това, когато стана на четиридесетгодишна възраст, той се подчини на преценката на баща си, да натовари своя опитен, богобоязлив слуга да му избере жена. И резултатът от този брак, така както е представен в Писанията, е нежна и красива картина на домашно щастие: “Исаак я въведе в шатра на майка си Сара; и взе Ревека, и тя му стана жена, и я обикна; и се утеши Исаак след смъртта на майка си”.

Какъв контраст между поведението на Исаак и това на днешните младежи, даже и сред изповядващите се за християни! Младите хора често чувстват (считат), че отдаването на техните чувства е въпрос, по който те трябва да се съветват единствено със себе си – въпрос, по който не трябва да бъдат мъдро контролирани нито от Бога, нито от техните родители. Дълго още преди да са станали зрели мъже или жени, те се считат за компетентни сами да правят избор, без помощта на родителите си. Няколко години брачен живот обикновено са достатъчни, за да им покажат заблудата, но често пъти вече е твърде късно, за да се предотвратят жалките резултати. Защото на същата липса на мъдрост и себеконтрол, която е диктувала прибързания избор, се позволява да увеличи злото, докато брачните отношение се превърнат в горчив хомот. По този начин мнозина са разбили (провалили) щастието си в този живот, а и надеждата си за бъдещия.

Ако има някакъв въпрос, който трябва внимателно да се обсъжда и по който трябва да се търси съвета на по-възрастните и по-опитните, то е въпросът за брака; ако някога Библията е била нужна като съветник, ако е трябвало да се търси някога Божественото ръководство с молитва, то е преди предприемането на стъпката, която свързва двама души за цял живот.

Родителите никога не трябва да губят от предвид собствената си отговорност за бъдещото щастие на техните деца. Уважителното отношение (Почитанието) на Исаак към преценката на своя баща, бе резултат от обучението, което го бе научило да обича (да му е приятен) животът на послушание. Макар Авраам да изискваше от децата си да почитат родителския авторитет, неговият ежедневен живот свидетелствуваше, че този авторитет не е себелюбив или своеволен контрол, но е основан на любов и има предвид (цели) тяхното благополучие и щастие.

Бащите и майките трябва да чувстват, че им е прехвърлено задължението да ръководят (направляват) чувствата на младежите, за да могат те да бъдат отдадени на онези, които ще им бъдат подходящи другари. Трябва да чувстват за свое задължение, чрез собственото си поучаване (поучение) и пример, с помощта на Божията благодат, така да оформят характера на децата още от най-ранните им години, че те да бъдат чисти и благородни и да се привържат към доброто истинното. Подобният привлича подобният; подобният цени подобният си. Нека любовта към истината, чистотата и добротата да бъде още от рано всаждана в душата, та младежите да търсят обществото на онези, които притежават такива характерни черти...

Истинската любов е висш (възвишен) и свят принцип, напълно различен по характер от онази любов, която се пробужда по импулс и която внезапно угасва, когато бъде тежко изпитана (когато бъде подложена на тежко изпитание). Чрез верността към задълженията в родителския дом, младежите трябва да се приготвят за своите собствени домове (за свои домове). Нека практикуват себеотрицание и проявяват любезност, учтивост и християнско съчувствие. Така любовта ще бъде запазена топла в сърцето и който излиза от такъв дом, за да застане начело на свое собствено семейство, ще знае как да съдейства за (увеличаването на) щастието на тази, която е избрал за другарка за цял живот. Бракът вместо да бъде край на любовта, ще бъде само нейното начало (“Патриарси и пророци”, стр. 174-176).

Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница