Вести към младитестраница6/19
Дата01.02.2017
Размер3.67 Mb.
Размер3.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ЧАСТ VI

СЛУЖБА

С такава армия от работници, каквато нашите младежи, стига да са правилно обучени, могат да образуват, колко скоро вестта за един разпнат, възкръснал и скоро идещ Спасител би могла да бъде разнесена по целия свят! Колко скоро би могъл да дойде краят – краят на страдания, скръб и грях! Колко скоро вместо тукашните притежания, отровени от грях и болка, нашите чада биха могли да получат своето наследство там, където “праведните ще наследят земята и ще живеят в нея вечно”, където “жителят не ще каже: “болен съм” и “глас на плач не ще се чуе вече” (“Съвети към учители, родители и учещи”, стр. 555).

МЛАДЕЖИТЕ ПРИЗОВАНИ ЗА РАБОТНИЦИ

Много младежи християни могат да вършат добра работа, ако научат уроците от великия Учител в училището на Христос. Дори ако пастори евангелисти и учители занемарят търсенето на загубените, то нека децата и младежите да не пропуснат да прилагат Словото на практика...

Нека младите мъже, младите жени и децата да отиват да работят в името на Исус. Нека си съставят план за работа, който да провеждат заедно. Не можете ли да образувате група от работници и да посветите време на задружна молитва, да искате от Господа да ви даде Своята благодат, като работите обединено? Трябва да се съветвате с хора, които обичат Бога и се боят от Него, които имат опит в такава дейност, така че да можете да съставите планове и методи, чрез които да работите сериозно и за сигурни резултати. Господ ще помогне на онези, които искат да използват дадените им от Бога способности за слава на Неговото име. Желаят ли нашите млади вярващи в истината мъже и жени да станат живи мисионери?...

Работете с вяра


Когато работите за други хора, Божествената сила на Духа ще действа в техните души; защото са били изкупени с кръвта на единородния Божи Син. Ние можем да имаме успех в спечелването на души, за които Христос е умрял, само когато зависим от благодатта и силата на Бога да убеди и обърне човешкото сърце към Себе Си. Докато им представяте Божията истина, неверието и несигурността ще се опитат да завладеят ума ви; но нека Божието обещано слово разпръсне съмнението от сърцето ви.

Доверете се на Божието слово и работете с вяра. Сатана ще дойде със своите внушения, за да ви накара да загубите доверие в думите на вашия небесен Баща, но размислете: “Което не е от вяра, е грях.” Преминете с вярата си през мрачната сянка на Сатана, сложете я на умилостивилището и не подхранвайте нито едно съмнение. Това е единственият начин, по който можете да придобиете религиозен опит и да намерите така нужното доказателството за вашия мир и доверие.

Когато религиозната ви опитност расте, ще расте и ревността ви и ще се чувствате все по-възпламенени от любов за служба на Бога, защото с Исус Христос ще имате една и съща цел. Вашите желания и чувства са родени от Духа. Вие носите игото на Христос и сте съработници на Бога (“Младежки наставник”, 9 август 1894 г.).

Призив за доброволци


Господ призовава за доброволци онези, които желаят да застанат твърдо за Него които обещават и поемат задължението да се обединят с Исус от Назарет в точно извършване на работата, необходима да се извърши сега, тъкмо сега (“Основи на християнското възпитание”, стр. 488).

ОТГОВОРНОСТ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА ДУШИ

Младежите за натоварени с тежки отговорности. Бог очаква много от тях – живеещи в това поколение на голяма светлина и знание. Той желае да ги използва за разпръсване на заблудата и предразсъдъка, които помрачават умовете на мнозина. Младите хора трябва да дисциплинират себе си, като съберат всяка чертичка и точка на знание и опит. Бог ги държи отговорни за дадените им случаи и възможности. За предстоящата им работа са необходими техните сериозни усилия, за да бъде извършена от място на място според изискванията на времето.

Ако младежите посветят ума и сърцето си в служба на Господа, те могат да стигнат до един висш образец на работоспособност и полезност. И това е очакваният от Господа образец. Да се постигне по-малко от това, означава да бъде отказано да се използват по най-добрия начин дадените от Бога възможности. На този отказ ще се гледа като на предателство спрямо Бога – несъгласие да се работи за доброто на човечеството.

Какво правите, скъпи младежи, за да известите на другите колко е важно да се възприеме Божието слово като водач, да се пазят заповедите на Йехова? Заявявате ли с думи и пример, че човек може да бъде спасен само чрез послушание към Божието слово? Ако искате да правите това, което можете, ще бъдете за благословение на другите. Когато работите според най-доброто, което могат да дадат вашите способности, пред вас ще се отварят пътища и възможности, за да извършите още повече (за по-голяма работа) (“Младежки наставник”, 1 януари 1907 г.).

Свидетелстване за Христос


Всички, които са на страната на Господа, трябва да изповядват Христос. “Вие сте Мои свидетели – казва Господ.” Вярата на истински доверилия се на Бога човек, ще се прояви външно в чистота и святост на характера. Вярата действа чрез любовта и очиства душата, а с вярата дойде и съответстващото послушание, вярно изпълняване на Христовите думи. Християнството е винаги силно практично, адаптиращо се към всички обстоятелства на действителния живот. “Вие сте Мои свидетели – казва Господ.” Пред кого? Пред света. Защото където и да отидете, трябва да излъчвате около себе си свято влияние. Христос трябва да пребъдва в душата ви и вие трябва да говорите за Него и да изявявате красотата на Неговия характер.

Нашият разговор


В днешно време модерната религия така е оформила характера на младежите, изповядващи Христос, че те рядко споменават Неговото име пред другарите си. Разговарят върху много и различни теми, но скъпоценният план на изкуплението не е предмет на разговора. Нека като християни на практика да променим този ред на нещата и “да изявяваме” “превъзходствата на Този, Който ви призовава от тъмнината в Своята чудесна светлина”. Ако Христос пребъдва в сърцето чрез вяра, вие не можете да мълчите. Ако сте намерили Исус, вие ще бъдете истински мисионери. Трябва да проявите своето въодушевление по този въпрос и онези, които не ценят Исус, нека разберат, че сте открили колко скъп е Той за вашата душа, че е вложил нова песен в устата ви – песен на възхвала към Бога.

Мили мои приятели, желаете ли да започнете християнския си живот като хора, чиито сърца горят от любов към Исус? Никога не ще разберете, колко добро можете да направите, като говорите нежни, здрави, сериозни думи за спасението на душата на ближните си, които не се смятат за Божии чада. От друга страна може никога да не узнаете, чак до времето на съда, колко много възможности сте пропуснали да бъдете свидетели за Христос. Може никога да не узнаете в този свят каква вреда сте нанесли на определена душа чрез вашите малки лекомислени постъпки, повърхностни разговори, чрез несериозността си, което е било съвсем несъвместимо с вашата свята вяра.Спечелване на тези, които обичаме


Вярно е, че може да сте загрижени до известна степен за душите на вашите обични. Може би се опитвате да им разкриете съкровищата на истината и в ревността си да проливате сълзи за тяхното спасение. Но когато думите ви сякаш им правят малко впечатление и няма никакъв явен отговор на вашите молитви, вие почти сте склонни да обвините Бога, че трудът ви е безплоден. Смятате, че вашите мили близки имат особено корави сърца и не откликват на усилията ви. Но помисляли ли сте сериозно, че грешката може да е в самите вас? Помисляли ли сте, че с едната си ръка събаряте онова, което се стремите да изградите с другата?

Понякога позволявате на Светия Дух да бъде контролираща сила в живота ви. А друг път сте се отричали от вярата чрез делата си и сте унищожавали онова, което сте изградили за вашите близки с толкова труд. Защото положените за тяхното спасение усилия са имали малко въздействие поради делата ви. Вашият нрав, неизказаните ви думи, вашите маниери, състоянието на оплакване и недоволство на вашия ум, липсата у вас на християнско благоухание, липсата ви на духовност, самия израз на лицето ви е свидетелствувало против вас...

Никога не подценявайте важността на малките неща. Малките неща съставляват действителната дисциплина на живота. Чрез тях душата се обучава как да расте в подобие на Христос или пък носи подобието на злия. Бог ни помага да култивираме навици на мислене, говорене, гледане и действане, които ще свидетелстват на всички около нас, че сме били с Исус и сме се научили от Него (“Младежки наставник”, 8 март 1893 г.).

Сериозност


Животът, прекаран в активна работа за Бога, е цяло благословение. Много хора, които прахосват времето си за незначителни неща, в празни съжаления и безполезни роптания, биха живели съвсем различно, ако оценят светлината, която Бог им е дал и я оставят да осветява другите. А мнозина правят живота си нещастен чрез собственото си себелюбие и любов към удобство. Чрез усърдна активност животът им би могъл да стане като блестящи слънчеви лъчи, които да изведат намиращите се в мрачния път на смъртта в пътя към небето. Ако възприемат това поведение, собствените им сърца ще бъдат изпълнени с мир и радост в Исус Христос (“Ривю енд Хералд”, 25 октомври 1881 г.).

ЛИЧНА РАБОТА

Делото на Исус се състоеше до голяма степен в лични срещи и разговори. Той уважаваше срещата дори с една-единствена душа; а тя занасяше получената информация на хиляди други хора.

Най-успешните работници са онези, които с желание изпълняват службата си към Бога в малките неща. Всяко човешко същество трябва да работи със собствения си конец, като го втъкава в тъканта, съставляваща плата и отразяваща съвършено образеца...

Възпитавайте младежите да помагат на други младежи. Като се стремят да правят това, всеки един ще спечели опит, който ще го квалифицира да стане посветен работник в някоя по-широка сфера на дейност. Хиляди сърца могат да бъдат достигнати по най-простия начин.

Най-интелигентните, тези, на които светът гледа като на най-великите и надарени мъже и жени, често пъти се ободряват от най-скромни, най-прости думи, изговорени от някой, обичащ Бога и говорещ за тази любов така естествено, както светските хора говорят за нещата, над които умовете им размишляват и с които се хранят. Дори добре подготвените и изучени думи имат малко влияние, докато истинската, честната работа на някой син или дъщеря на Бога, изразена в думи или в малки услуги, извършени с естествена простота, ще отключи вратата, която дълго време е била заключена за много души (“Ривю енд Хералд”, 9 май 1899 г.).

МЛАДИТЕ ХОРА ПРИЗОВАНИ ДА ПЕЧЕЛЯТ ДУШИ

Сатана е буден враг, който непрекъснато работи, за да постигне целта си – да води младите към възприемането на начин на действие, напълно противоположен на този, който Бог одобрява. Лукавият добре знае, че няма друга категория хора, която да може да извърши толкова много добро, както посветените на Бога млади мъже и жени. Ако са в правия път, младежите биха могли да упражняват мощно влияние. Проповедници или миряни в по-напреднала възраст не могат да имат и половината от влиянието над младежите, което млади, посветени на Бога хора, могат да упражняват над свои другари. Те би трябвало да чувстват, че имат отговорността да правят всичко възможно за спасяването на своите смъртни ближни, даже и с цената на удоволствията и естествените си желания. Времето, а ако е нужно и средствата, трябва да бъдат посветени на Бога.

Всички, изповядващи благочестие, трябва да чувстват опасността която представляват за тях невярващите в Христос. Скоро тяхното благодатно време ще приключи. Ако хората които биха могли да упражнят благотворно влияние за спасяване на души, бяха се вслушали в съвета на Бога, но са пропуснали да изпълнят дълга си поради себелюбие, мързел или срам от Христовия кръст, не само ще загубят собствените си души, но ще понесат върху себе си кръвта на бедните грешници. От тези хора ще се иска да дадат сметка за доброто, което биха могли да извършат, ако бяха посветени на Бога, но което не са извършили поради невярност.

Онези, които действително са вкусили от сладостите на изкупителната любов, не могат да почиват, докато ближните им не бъдат запознати с плана на изкуплението. Младежите трябва да питат: “Господи, какво искаш да направя? Как мога да почета и прославя Твоето име на земята?” Души загиват навсякъде около нас, а какъв товар за печелене на души за Христос, носят младежите?Загриженост за другите


Учениците биха могли да имат голямо влияние в полза на Спасителя. Но кой споменава името на Христос? И кого можем да видим да умолява с нежно усърдие другарите си да изоставят пътищата на греха и да изберат пътя на светостта?

Това е поведението, което трябва да възприемат младите вярващи, но те не го правят. По-удобно е чувствата им да бъдат насочени към общуване с грешниците в спорт и удоволствия. Младежите имат широка сфера на полезност, но не я виждат. О, да искаха да приложат умствените си сили за търсене на пътища, чрез които да се за доближат до загиващите грешници, за да им показват пътя на светостта и чрез молитва и умоляване да спечелят дори една-единствена душа за Христос!

Какво благородно начинание! Една душа да хвали Бога през цялата вечност! Една душа да се наслаждава на щастие и вечен живот! Един бисер в короната им да свети като звезда навеки и навеки! Но дори и повече от една душа може да бъде обърната от заблудата към истината, от греха към светостта. Господ казва чрез пророка: “Разумните ще сияят със светостта на простора и ония, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове.” И онези, които са се ангажирали да работят с Христос и ангелите в делото за спасяване на загиващите души, са богато възнаградени в небесното царство.

Видях, че много души биха могли да бъдат спасени, ако младежите бяха на мястото си – посветени на Бога и на истината. Но те общо взето са в такова състояние, че сами постоянно създават работа и трябва да се занимават с тях, иначе биха отишли в света. Те са източник на постоянно безпокойство и сърдечна болка. Заради тях се проливат сълзи, заради тях се издигат агонизиращи молитви от сърцата на родителите им. И въпреки това те продължават да вървят по своя път, безразсъдни и не искащи да знаят за болката, която техният начин на действие причинява. Посаждат тръни в гърдите на онези, които биха предпочели да умрат, за да ги спасят и да ги направят такива, каквито Бог е определил да бъдат чрез заслугата на Христовата кръв...Работа за вършене


Млади мъже и жени, видях, че Бог е определил да извършите определена работа; вземете кръста си и последвайте Христос, иначе сте недостойни за Него. Докато сте равнодушни, как можете да разберете каква е Божията воля за вас? И как очаквате да бъдете спасени, щом не изпълнявате волята на Господа като верни служители? Притежаващите вечен живот ще са си свършили добре работата. Царят на славата ще ги издигне от дясната Си страна, като им казва: “Хубаво, добри и верни слуго.” Знаете ли колко много души бихте спасили от гибел, ако вместо да се грижите за собствените си удоволствия се стремите да научите каква работа бихте могли да извършите в лозето на Господа? За колко души са били спасителни тези събирания за разговори и музика? Ако не можете да посочите и една душа, спасена по този начин, обърнете си, о, обърнете се към нов начин на действие. Започнете да се молите за души, елате по-близо до Христос, по-близо до кървящата Му страна. Нека скромен и тих дух да украси живота ви. Нека вашите сериозни, съкрушени, скромни молби за мъдрост се въздигнат до Бога, за да имате успех в спасяването не само на собствената си душа, но и на душите на други хора.

Молете се повече, отколкото пеете. Не е ли по-голяма нуждата ви от молитва, отколкото от пеене? Млади мъже и жени, Бог ви призовава да работите, да работите за Него. Променете напълно поведението, начина си на действие. Вие можете да извършите работа, която проповедниците, прогласяващи Слово и учение, не могат да извършат. Можете да стигнете до класа, на която проповедникът не може да повлияе (“Свидетелства”, т. I, стр. 511-513).Откъде да се започне


Нека желаещите да работят за Бога започнат от дома, в собственото си домакинство, в съседството си, между приятелите си. Тук те ще намерят благоприятно мисионско поле. Домашното мисионско поле е една проба, която ще разкрие тяхната способност или неспособност за служба в по-широко поле (“Свидетелства”, т. VI, стр. 428).

Най-успешният начин


Индивидуалните усилия в нашата работа ще постигнат много по-големи резултати, отколкото мислим. Точно поради това много души загиват. Една душа има безпределна стойност; Голгота може да каже колко струва тя. Една спечелена за Христос душа ще бъде инструмент за спечелването на други и така ще има все по-нарастващ резултат на благословение и спасение (“Евангелски работници”, стр. 184).

РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА СЛУЖБА

Бог призовава хора за проповедници, библейски работници и разпространители на книги. Нека нашите млади мъже и жени да извършват тази дейност заедно с опитни работници, които могат да им покажат, как да работят успешно. Нека нашите книги се разнасят от къща в къща. Когато се отдаде случай, нека служителите говорят за настоящата истина на тези, с които се срещат, да пеят и да се молят с тях. Когато в нашата работа за Бога се провеждат енергично правилни методи, ще бъде събрана и жетва на души.

В Божието дело има място за всички, изпълнени с дух на саможертва. Бог търси мъже и жени, които са готови да се отрекат от собственото си “аз” заради другите, готови да пожертват всичко свое за Неговото дело. Нужни са хора, които въпреки трудностите ще вървят още по-твърдо напред, казвайки: няма да отстъпим, нито ще се обезкуражим. Нужни са хора, които ще подкрепят и изградят делото, което други се опитват да вършат (“Ривю енд Хералд”, 28 април 1904 г.).Постигане на продуктивност


В тази работа, както и във всяка друга, умението се придобива в процеса на самата работа. Възможната най-добра продуктивност се осигурява чрез учение в изпълнение на обикновените житейски задължения и в служба на нуждаещите се и страдащите (“Възпитание”, стр. 268).

НЕСЕБЕЛЮБИВА СЛУЖБА

Онези, които, доколкото е възможно, вършат добро за другите на практика, не само облекчават болките в човешкия живот, като помагат на хората да носят товарите си, но и допринасят до голяма степен за здравето на собствената си душа и тяло. Вършенето на добро е дело, което облагодетелства както даващия, така и приемащия. Ако интересът ви към другите ви погълне така, че забравите собственото си “аз”, вие спечелвате победа над своите недостатъци. Удовлетворението, което изпитвате при вършенето на добро, ще ви помогне до голяма степен да възстановите здравия тон на вашето мислене.

Удоволствието от вършенето на добро оживява ума и резонира в цялото тяло. Докато лицата на благодетелните хора светят от радост и изразяват моралната възвишеност на ума, лицата на себелюбивите, свидливите хора са унили, нерадостни и мрачни. Моралните им недостатъци са изписани на лицето им. Себелюбието и насочеността към собственото същество са се отпечатали върху външността на човека.

Личност, движена от истински безкористна благотворителност, участва в Божественото естество. Такъв човек е избягнал покварата, която е в света паради пожеланието на плътта. Себелюбивите и скъперниците са подхранвали своето себелюбие, докато връзките им на съчувствие изчезнат и лицето им започне да отразява по-скоро образа на падналия враг, отколкото образа на чистота и святост (“Свидетелства”, т. II, стр. 534).

НАГРАДАТА ЗА ПРИЛЕЖНОСТТА

Нека младежите помнят, че мързеливите губят неоценимата опитност, спечелена чрез вярното изпълнение на всекидневните житейски задължения. Който е ленив и съзнателно невеж, поставя на пътя си неизменна пречка. Отказва се от културата, идваща от честния труд. Като не протяга ръка за помощ на човечеството, той ограбва Бога. Неговата кариера е съвсем различна от кариерата, която Бог му е определил; защото презирането на полезния труд насърчава низки вкусове и истински парализира най-полезните сили на човешкото същество.

Не малко, но хиляди човешки същества живеят само за да консумират благата, с които Бог в Своята милост ги е дарил. Забравят да поднесат на Господа благодарствени приноси за поверените им богатства – плодовете на тази земя. Като търгуват мъдро с дадените им назаем таланти, забравят, че Бог желае да бъдат и производители, и консуматори. Ако съзнаваха работата, която Господ желае те да извършат като Негова помощна ръка, нямаше да смятат, че е привилегия да отхвърлят всички отговорности и само да чакат да им се поднесе.Благословението на труда


Истинското щастие се състои единствено в това – да бъдеш добър и да вършиш добро. Най-чистата, най-висшата радост идва при онези, които вярно изпълняват определените им задължения. Никой честен труд не е унизителен. Неблагородната леност води човешките същества да гледат отвисоко на простите, всекидневни житейски задължения. Отказът да се изпълняват тези задължения причинява умствена и морална слабост, която един ден ще бъде остро почувствано. В живота на мързеливия ще дойде време, когато неговите деформации ще се проявят ясно. Над доклада за живота му са написани думите: консуматор, не производител.

От всички призвания на живота могат да се извлекат полезни духовни уроци. Обработващите земята могат, докато работят, да изследват значението на думите: “Вие сте Божиите земеделци” и да размишляват върху тях. В човешкото сърце трябва да бъдат посадени семената на истината, за да може животът да даде красивите плодове на Духа. Умът, който приема Божествения отпечатък, се оформя в красива хармония. Грубите енергии както физически, така и умствени, трябва да бъдат обучени за служба на Господа...

На всички Христос е дал някаква работа за служене. Той е царят на славата, но въпреки това заяви: “Човешкият Син не дойде да Му служат, но да послужи.” Той е Величието на небето и въпреки това доброволно склони да слезе на земята, за да извърши възложената му от Неговият Отец работа. Той направи труда благородно нещо. За да ни представи пример на трудолюбие, Той работи с занаята на дърводелец. Още от най-ранна възраст изпълняваше своя дял в издръжката на семейството. Съзнаваше, че е част от семейното предприятие и с готовност носеше Своя дял от товарите.

Помагане в дома


Децата и младежите трябва да намират удоволствие в облекчаване грижите на родителите си, проявявайки несебелюбив интерес към домашните работи. Когато с радост носят товарите, те се обучават и стават годни за постове на доверие и полезност. Всяка година трябва да напредват решително, постепенно но сигурно заменяйки неопитността на юношеството и моминството с опита на възмъжалостта и женската зрелост. Чрез вярното изпълнение на простите задължения в дома момчетата и момичетата полагат основата на умствените, моралните и духовните добродетели.

Тъканта на съдбата


Мили млади приятели, помнете, че всеки ден, всеки час, всеки момент, вие тъчете тъканта на собствената си участ. При всяко хвърляне на совалката в тъканта се вплита още един конец, който или разваля, или разкрасява модела. Ако сте мързеливи и безгрижни, разваляте живота, който Бог е определил да бъде светъл и красив. Ако избирате да следвате собствените си наклонности, нехристиянските навици ще ви обвържат със стоманени въжета. А като ходите далеч от Христос, вашият пример ще бъде последван от мнозина, които поради погрешното ви поведение никога няма да се радват на небесната слава. Но ако полагате храбри усилия, за да преодолеете себелюбието, не позволявайки нито един-единствен случай за подпомагане на другите да премине край вас, без да го използвате, то светлината на вашият пример ще заведе и други при кръста (“Младежки наставник”, 5 декември 1901 г.).

ДОСТОЙНСТВОТО НА ТРУДА

Божието намерение беше чрез труд да облекчи злото, внесено в света от непослушанието на човека. Трудът прави изкушенията на Сатана безплодни и задържа вълната на злото. И макар придружен от грижи, умора и мъка, трудът е все още източник на щастие и развитие, както е и страж срещу изкушението. Дисциплината, която се постига чрез него, обуздава себеугаждането и насърчава трудолюбието, прилежността, чистотата и твърдостта. Така той става част от Божия велик план за възстановяването на човека от грехопадението.

Ръчният труд срещу игрите


Мнението на обществото е, че ръчният труд е унизителен, а хората могат да постигнат нужното физическо развитие чрез крикет, бейзбол или бокс, които не се смятат за унизителни. Сатана с удоволствие наблюдава как човешките същества използват физическите и умствените си сили за неща, които нито ги възпитават, нито са полезни, нито пък им помагат да бъдат за благословение на нуждаещите се от помощ. Докато младите стават цели експерти по игри, които нямат реална стойност нито за тях самите, нито за другите, Сатана играе играта на живота за техните души, като отнема дадените им от Бога таланти и поставя на тяхно място собствените си зли качества. В усилията си да отклони хората от Бога той се стреми да обхване и погълне ума така пълно, че в мислите да няма никакво място за Бога. Не желае младежите да придобиват познание за своя Създател и е много доволен, ако успее да пусне в действие и игри, и театрални представления, които така объркват чувствата им, че Бог и небето биват забравени.

Едно от най-сигурните защитни средства срещу злото е полезното занимание, а безделието е едно от най-големите проклятия; защото по стъпките му вървят порокът, престъплението и бедността. Хората, които са постоянно заети, които изпълняват ежедневните си задачи с радост, са полезни членове на обществото. Като изпълняват вярно различните задължения в пътя на живота, те служат за благословение както за себе си, така и за другите. Прилежният труд ги предпазва от многото примки на този, който “все намира някоя беля за незаетите ръце”.

Застоялата вода скоро се вмирисва; но течащата вода от потока пръска здраве и радост по земята. Едната вода е символ на ленивите, другата – символ на работливите...

Христовият пример


Животът на работа, определен за обитателите на земята, може да се стори на някои тежък и уморителен, но е издигнат на почит от Изкупителя и който следва този свещен път е в безопасност. Чрез слово и пример Христос е възвеличил полезния труд. От най-ранните си години Той живя в труд. По-голямата част от земния си път прекара в търпелива работа в дърводелската работилница в Назарет. Облечен като обикновен работник, Господарят на живота ходеше по улиците на малкия град, където живееше, отивайки и връщайки се от скромната си работа. Служебни ангели Го придружаваха, когато вървеше рамо да рамо със селяни работници, непознат и непочетен...

Крепкият труд е здравословно тонизиращо средство за живота на човека. Той прави слабите силни, бедните – богати, нещастните – щастливи. Сатана е в засада, готов да унищожи незаетите с работа. Тяхната незаетост му възможност да ги приближи под формата на нещо привлекателно. Най-голям успех има, когато дойде при хората по време на свободните им часове.Задоволство от работата


Една от най-големите злини, произлизащи от богатството е модерната идея, че работата е унизителна и деградира личността. Пророк Езекиил изявява: “Ето що беше беззаконието на сестра ти Содом... гордост, пресичане с храна и безгрижно спокойствие; а сиромахът и немощният не подкрепяше” (Езекиил 16:49). Тук ни са представени ужасните резултати от безделието, което отслабва ума, унижава душата и изкривява разума, превръща в проклятие даденото за благословение. Само работещият мъж или работещата жена виждат нещо велико и добро в живота и охотно, с вяра и надежда носят своите отговорности.

Този важен урок за задоволството от труда, необходим за изпълняването на всекидневните житейски задължения, все още предстои да бъде научен от много Христови последователи. Да работиш за Бога като механик, търговец, адвокат или фермер и да внасяш предписанията на християнството в обикновените занятия на живота, се изисква много повече желание, много по-строга дисциплина на характера, отколкото да работиш като признат мисионер в открито поле. Изисква се силен дух, за да внесеш религията в работилницата и в бизнес офиса, като освещаваш и най-малките подробности от всекидневния живот и уреждаш всяка сделка в съгласие с образеца на Божието слово. Това, изисква Господ.

Апостол Павел смяташе безделието за грях. Той бе научил всички тънкости на занаята да прави шатри и по време на проповедническата си служба често го практикуваше, за да издържа себе си и другите. Не смяташе така употребеното време за изгубено. Като работеше, апостолът имаше достъп до една класа хора, с които иначе не би могъл да общува. Той показваше на другарите си, че умението в обикновения занаят е дар от Бога. Учеше, че Бог трябва да бъде почитан и във всекидневния труд. Загрубелите от труд ръце на апостола не отнемаха от силата на горещите му апели като християнски проповедник.

Бог е определил всички да бъдат работници. Товарното животно отговаря по-добре на целта, за която е създадено, отколкото безделният човек. Бог е работник, който не престава да се труди. Ангелите са работници; те са Божии служители, обслужващи човешките чада. Онези, които очакват небе на бездействие, ще бъдат разочаровани, защото небесната икономика не предвижда задоволяване на мързела. Но на уморените, отрудените и тежко натоварените е обещана почивка. Верният слуга ще бъде посрещнат от своя Господ и пренесен от тежкия си труд в Неговата радост. В славната почивка, приготвена за онези, които побеждават чрез Христовия кръст той ще свали оръжието си с удоволствие и ще забрави шума на битката (“Съвети за учители, родители и учащи”, стр. 274-280).

СЕЕНЕ КРАЙ ВСИЧКИ ВОДИ

Господ призовава народа си да се заеме с различни видове мисионерска работа, да сее край всички води. Ние вършим само малка част от работата, която Той желае да извършим сред нашите съседи и приятели. Чрез проявяване на доброта към бедните, болните или скърбящите ние можем да спечелим влияние над тях и Божествената истина да намери достъп и до техните сърца. Такива случаи за служба не бива да се оставят да отминат неизползвани. Това е най-висшата мисионерска работа, която можем да извършим. Представянето на истината с любов и съчувствие от къща на къща е в хармония с наставлението на Христос към учениците Му, когато ги изпрати на тяхната първа мисионерска обиколка.Дарбата на пеене


Особено нужни са хора, които имат дарбата да пеят. Песента е едно от най-успешните средства за запечатване на истината в сърцето. Много често думи на свещена песен са разпечатвали изворите на покаяние и вяра. Църковните членове, и млади, и стари, трябва да бъдат обучавани да разгласяват тази последна вест по света. Ако те тръгват със смирение, ангели от Бога ще вървят с тях и ще ги учат как да издигат гласа си в молитва, как да запяват песен и как да прогласяват евангелската вест за времето сега.

Млади мъже и жени, поемете работата, за която Бог ви е призовал. Христос ще ви научи да употребявате способностите си за добри цели. Когато приемете съживяващото влияние на Светия Дух и се стараете да поучавате другите, умовете ви ще бъдат освежени и вие ще сте в състояние да представяте нови и чудно красиви думи за вашите слушатели...Медицинска мисионерска работа


Медицинската мисионерска работа открива много случаи за служба. Невъздържането в яденето и невежеството по отношение на природните закони са причина за много от съществуващите по света болести. Те ограбват Бога от дължимата Му слава. Тъй като не успяват да се отрекат от собственото “аз”, мнозина от Божиите люде не успяват да стигнат до високия образец на духовност, който Бог поставя пред тях. Учете хората, че е по-добре да знаят как да поддържат здравето си в добро състояние, отколкото да знаят как да лекуват болестта. Трябва да бъдем мъдри възпитатели, като предупреждаваме всички хора за опасностите от себеугаждането. Като наблюдаваме окаяността, уродливостта и болестите по света, резултат от невежеството, как можем да се въздържим да не извършим нашия дял за просвещаване на невежите и за облекчаване на страданията?

Понеже душите им са били затворени от тиранина Предразсъдък, мнозина са непросветени за принципите на здравословното живеене. Много полезна и добра е службата хората да бъдат поучавани как да си приготвят здравословна храна. Тази служба е също тъй важна, както и всяка друга. Трябва да се създават повече готварски училища, а някои да отдават труд от дом в дом, приучавайки в изкуството да се приготвя здравословна храна. Много, много хора ще бъдат избавени от физическо, умствено и морално израждане чрез влиянието на здравната реформа (“Ривю енд Хералд”, 6 юни 1912 г.).

МНОГО НАСОКИ НА РАБОТА

Църквата е организирана за служба. В един живот, отдаден на служба за Христос, връзката с църквата е една от първите стъпки. Верността към Христос изисква точно изпълнение на църковните задължения, което е важна страна от обучението на човека. В църква, пропита с живота на Господа, това обучение ще подбужда пряко да се полагат усилия за спасяване на света вън от църквата. Има области, в които младежите могат да намерят поле за полезна работа (“Възпитание”, стр. 268,269).Всеки има своето място


Всеки има своето място във вечния план на небето. Той трябва да работи в сътрудничество с Христос за спасяването на души. Както е сигурно това, че в небесните жилища е приготвено място за нас, така е сигурно, че имаме точно определено място тук на земята, където трябва да работим за Бога (“Притчи Христови”, стр. 326,327).

Работата в съботното училище


Господ призовава млади мъже и жени да се препашат за доживотна сериозна работа в съботно-училищното дело... Господ иска да има учители в съботно-училищното дело, способни да Му отдават служба с цяло сърце, способни да развиват талантите си чрез упражняване, способни да подобряват вече е постигнатото (“Свидетелства за съботно-училищното дело”, стр. 53).

Библейска работа


Идеята да се провеждат библейски часове има небесен произход. Тя отваря пътя стотици млади мъже и жени да отидат в полето за мисиониране, за да извършат важна работа, която иначе не би могла да се извърши.

Библията не е вече окована. Човек може да я занесе до вратата на всеки и истините й да бъдат представени пред съвестта на човека. Тогава много хора като благородните беряни ще пожелаят сами ежедневно да изследват Писанията, за да се убедят в истинността на представените истини. Христос е казал: “Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мене.” Исус, световният Изкупител, кани хората не само да четат, но и да “изпитват Писанията”. Това е велико и важно дело, поверено на нас. Като вършим това, ние ще бъдем богато благословени, защото послушанието на Христовата заповед няма да остане невъзнаградено. Христос ще увенчае със специалния знак на благоволението Си акта на вярно следване на светлината, разкрита в Неговото Слово (“Свидетелства за съботно-училищната работа”, стр. 29,20).Разпространяване на религиозна литература


Господ призовава нашите младежи да работят като разпространители на религиозна литература като благовестители от къща в къща на места, където хората не са още чули за истината. Той говори на младежите: “И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени, затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.” Които отидат да работят под Божие наставление, ще бъдат чудно благословени (“Свидетелства”, т. VIII, стр. 229).

Един от най-добрите начини, нашите млади хора да станат годни за проповедническа служба, е да работят в областта на разнасянето на литература. Нека отиват в села и градове да продават книгите, съдържащи истината за времето, в което живеем. В тази работа те ще имат случаи да говорят думите на живот и семената на истината, които посеят, ще поникнат, за да дадат плод. Като се срещат с хората и им предлагат нашите книги, те ще придобият опит, който не биха могли да придобият чрез проповядване...

Всички, които желаят да им се даде възможност за истинска проповедническа служба, които желаят да се отдадат безрезервно на Бога, ще открият в работата по разпространяването на литература възможности и случаи да говорят върху много неща, отнасящи се за бъдещия безсмъртен живот (“Евангелски работници”, стр. 96).

Поучаване


Най-добрите таланти, които можем да придобием, трябва да бъдат използвани за възпитаване и оформяне умовете на младежите и за успешно осъществяване на многостранната работа на учителя в нашите църковни училища... Нужни са учители, Особено за децата са нужни учители, спокойни и благи по характер, дълготърпеливи и любвеобилни точно към онези, които най-много се нуждаят от това... Нашите църковни училища се нуждаят от учители с високи морални качества, учители, на които може да се разчита, които имат здрава вяра, такт и търпение, които ходят с Бога и се въздържат дори от самия вид на злото (“Свидетелства”, т. VI, стр. 200,201).

Бизнес


Господ желае интелигентни, квалифицирани хора да Му служат в различни области. Той се нуждае от делови служители, които ще втъкат великите принципи на истината във всичките си сделки. И техните таланти трябва да бъдат усъвършенствани чрез най-основно учене и обучение. Ако има хора в някаква област на труда или знанието, които да усъвършенстват своите възможности, за да станат мъдри и ефективни, това са хората, използващи способностите си за изграждането на Божието царство в нашия свят. За Даниил научаваме, че когато цялата му дейност и сделки били подложени на най-внимателно изследване, не могло да се открие нито една грешка или недостатък. Той е образец на това, което трябва да бъде всеки бизнесмен. Неговата история ни показва какво може да бъде постигнато от човек, посветил на Божия служба мозък и кости, мускули и сърце, и живот (“Притчи Христови”, стр. 350,351).

Медицинска работа


Няма по-важно мисионерско поле от това на верния, богобоязлив лекар. Няма поле, в което човек да може да извърши по-голямо добро или да спечели повече скъпоценни камъни, които да блестят в короната му на радост. Той може да внесе Христовата благодат като сладък аромат в болничните стаи. Може да даде истинския целебен балсам на болната от греха душа. Може да посочи на болните и умиращите Божия Агнец, Който отнема греха на света. Богобоязливият лекар не трябва да се вслушва във внушенията, които шепнат, че е рисковано да се говори за вечните интереси на хора, чийто живот е в опасност, да не би това да влоши състоянието им; защото в девет случаи от десет от познанието за един прощаващ греха Спасител хората започват да се почувстват по-добре както умствено, така и физически. Исус може да ограничава силата на Сатана. Той е Лекарят, на Когото болната от грях душа може да се довери за излекуване от болестите на тялото и душата (“Свидетелства”, т. V, стр. 448,449).

Във всяко общество има членове, които не слушат проповядването на Божието слово, нито посещават религиозните служби. За да стигне и до тях, евангелието трябва да им бъде занесено в домовете. Често пъти облекчаването на техните физически болки е единственият повод за близост. Медицински сестри или болногледачи, мисионери, които се грижат за болните и облекчават нещастието на бедните, ще открият много подходящи случаи да се молят с тях, да четат с тях от Божието слово и да говорят за Спасителя. Те могат да се молят с или за безпомощните, които нямат сила да контролират извратения си от страстите апетит. Могат да внесат лъч светлина в живота на отчаяни и обезсърчени хора. Тяхната несебелюбива любов, проявена в дела на безкористна доброта, ще улесни страдащите да повярват в любовта на Христос (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 144,145).Проповедничество


Ни най-малко не трябва да се омаловажава евангелската служба. В никакъв случай да не се предприема нищо, което да стане повод на проповедническата служба да се гледа като на нещо не важно. Това не е така. Който пренебрегва проповедничеството, пренебрегва Христос. Най-висшата от всички работи е тази на проповедника в различните нейни насоки, пред младите постоянно трябва да се изтъква, че предимствата на благословеното от Бога от евангелско проповядване.

Не възпирайте нашите младежи от проповедническа служба. Има опасност някои да се отклонят от пътя, по който Бог им заръчва да вървят, привлечени от бляскави външни предложения. Други са били насърчавани да следват медицина, докато всъщност би трябвало да се подготвят проповедническа служба. Господ призовава повече проповедници да работят в Неговото лозе. Изговорени бяха думите: “Подсилете предната стража, поставете верни стражи във всяка част на света.” Бог ви зове, млади хора. Призовава за цяла армия от млади хора, които са великодушни и с широки възгледи, изпитващи голяма любов към Христос и истината (“Свидетелства”, т. VI, стр. 411).Чуждестранна мисионерска работа


Търсят се млади хора. Бог ги призовава за работа в мисионерските полета. Тъй като са напълно свободни от грижи и отговорности, те са в по-подходящи да постъпят на такава работа, отколкото други, натоварени с възпитанието и издръжката на голямо семейство. Освен това младите хора могат по-лесно да се приспособят към нов климат и ново общество, а и по-добре понасят неудобствата и трудностите. С такт и постоянство те могат да стигнат до хората (“Свидетелства”, т. V, стр. 393).

Младежите трябва да се квалифицират, като изучават чужди езици, за да може Бог да ги използва за съобщаване на Неговите спасителни истини на хора от други народи. Младият човек може да научи чужд език даже докато е ангажиран в работа за грешниците. Ако икономисват времето си, младежите могат да развият ума си и да се подготвят за по обширна работа, където ще бъдат по-полезни. Млади жени, с по-малки отговорности биха се посветили на Бога, ако също научат да говорят много добре чужди езици, за да бъдат полезни. Те биха могли да се посветят на преводаческа работа (“Свидетелства”, т. VIII, стр. 204).Младежка служба


Децата могат да бъдат добри мисионерски работници в дома и в църквата. Бог желае те да научат, че живеят на този свят за полезна служба, а не само за игра. В дома могат да бъдат обучени за мисионерска работа, която ще ги подготви за по-широки сфери на полезност. Родители, помогнете на децата си да изпълнят Божията цел за тях (“Ривю енд Хералд”, 8 декември 1910 г.).

ПРИЕТА СЛУЖБА

В безкрайната Си милост и любов Бог ни е дал светлина от Словото Си и Христос ни казва: “Даром сте приели, даром давайте.” Нека с дадената ни от Бога светлина да осветим хората, намиращи се в мрак. Когато вършите това, небесни ангели ще бъдат край вас, за да ви помагат да печелите души за Христос...

Мили млади приятели, помнете, че не е необходимо някой непременно да бъде ръкоположен за проповедник, та да служи на Господа. Има много начини да се работи за Христос. Може върху вас никога да не бъдат полагани човешки ръце, но Бог да ви направи годни за служба. Той може да работи чрез вас за спасението на души. Ако след като сте се учили в училището на Христос, сте станали кротки и смирени по сърце, Той ще ви дава думи да говорите за Него...Нашето отношение към грешките


С всички сили придобивайте съвършенство, но не мислете, че заради направени грешки сте изключени от служба за Бога. Господ познава нашето естество. Помни, че сме пръст. Когато прилагате вярно дадените ви от Бога таланти, ще се опознавате все повече и ще бъдете недоволни от себе си. Ще разбирате колко нужно е да отсичате някои лошите си навици, да не би с примера си да навредите на другите.

Работете прилежно, предавайки на другите така скъпоценните за вас истини. И когато трябва да се попълнят някои вакантни места, ще чуете думите: “Ела по-нагоре.” Може би ще се колебаете или няма да ви се ще да се отзовете, но вървете напред с вяра, внасяйки в Божието дело свежа, искрена ревност.

Тайната на печелене на души може да се научи само от великия Учител. Както росата и тихият дъждец падат нежно върху увяхващото растение, така и нашите думи трябва да падат нежно и с любов върху душите, които се стремим да спечелим. Не трябва да чакаме да се появят пред нас случаи; трябва сами да ги търсим, като издигаме сърцата си в молитва Бог да ни помогне да изговаряме правилни и подходящи думи в подходящо време. Когато ви се представи случай, не търсете извинение, за да го избегнете; защото да се възползвате от представения случай, това може да означава спасението на една душа от смърт (“Младежки наставник”, 6 февруари 1902 г.).

Най-възвишената работа


Най-възвишената работа, най-възвишеното занимание, което активира всички сили на душата, е спасяването на душите, за които Христос е умрял. Направете тази работа главната и най-важната в живота си. На нея се посветете. Сътрудничете на Христос в това голямо и благородно дело и станете мисионери у дома и в чужди страни. Бъдете готови и квалифицирани да работите за спасението на души както в отечеството си, така и в далечни страни. Вършете Божиите дела и покажете вярата си в Спасителя, като се трудите за другите. О, да бяха млади и стари напълно обърнати към Бога и да бяха готови да поемат принадлежащия им дълг, като работят според случаите, ставайки съработници на Бога (“Младежки наставник”, 4 май 1893 г.).

ВЕРНОСТ В СЛУЖЕНЕТО

Неверните в най-малките земни неща, ще бъдат неверни и в най-големите. Те ще ограбват Бога и няма да отговарят на изискванията на Божествения закон. Няма да съзнават, че талантите им принадлежат на Бога и трябва да бъдат посветени на Негова служба. Онези, които не вършат работа само според отговорностите си, макар и да знаят, че успехът на работата зависи от някои допълнителни техни усилия, няма да бъдат оценени за верни служители. Много неща, които не са посочени специално, чакат да бъдат извършени и пряко привличат вниманието на работника.

Щети и загуби биха могли да бъдат предотвратени при малко повече усърдие и несебелюбиви усилия, ако изискваните от Исус принципите на любовта бяха провеждани в живота на изповядващите Неговото име. Но в Божието дело има служители, регистрирани като “служители под око” (т.е., които работят само под контрол).Неверността се записва


Най-отвратителната форма на себелюбие е, когато работникът е небрежен към използването на времето, не се грижи за имуществото, когато не е под прекия поглед на своя работодател. Въобразяват ли си такива работници, че тяхната немарливост не се забелязва, че неверността им не се записва? Само да можеха очите им да се отворят - щяха да видят, че има един Наблюдател и небрежността им се записва в небесните книги.

Неверните към Божието дело са хора без принципи; подбудите им не ги насочват към избиране на правото при всички обстоятелства. Божиите служители трябва да чувстват по всяко време, че са под погледа на техния работодател. Този, Който наблюдаваше светотатствения пир на Валтасар, присъства във всички наши институции, в счетоводството на търговеца, в частната работилница. Безкръвната ръка записва вашата небрежност така сигурно, както записа ужасната присъда над богохулния цар. Осъждането на Валтасар бе записано с огнените думи: “Претеглен си и си намерен недостатъчен”. Ако вие не изпълнявате дадените ви от Бога задължения, присъдата ви ще бъде същата.Истинските подбуди в служенето


Мнозина изповядват, че са християни, но не са свързани с Христос. Ежедневният им живот, духът им, свидетелстват, че Христос, надеждата на славата, не е оформен в тях. На тези християни не може да се разчита, нито пък може да им се повери нещо. Те постоянно гледат да сведат службата си до възможния минимум усилия, а в същото време изискват най-високите възможни заплати. Името “слуга” се прилага за всеки човек; защото всички сме слуги и добре би било за нас да знаем какви слуги сме – верни или неверни?

Обикновено служителите склонни ли са да извършват повече работа? Не преобладава ли по-скоро модата човек да се измъква от работа, да пребивава на работното си място по възможност по-леко и да получава заплата за възможно най-малко положени усилия? Целта на такива хора не е да направят всичко възможно, за да свършат работата, но да получат възнаграждението. Изповядващите се за Христови слуги не трябва да забравят съвета на апостол Павел: “Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи човекоугодници, но със сърдечна простота, като раби на Христа боейки се от Господа от душа и слугувайте доброволно като на Господа, понеже знаете, че всеки раб или свободен, каквото добро стори, това ще приеме от Господа.”

Тези, които служат само за “пред очи”, ще констатират, че работата им не може да издържи проверката на хора или ангели. Най-важното за успешна работа е познанието за Христос. Защото това познание дава здрави принципи за правото, вселява благороден, себелюбив дух като този на Спасителя, на Когото изповядваме, че служим. Вярност, икономичност, грижливост, постоянство, съвършенство трябва да характеризират всяка наша работа където и да сме, независимо дали сме в кухнята, в работилницата, в издателството, в санаториума, в канцеларията, в колежа или където и да било другаде в лозето на Господа. “Верният в най-малкото и в многото е верен...” (“Ривю енд Хералд”, 22 септември 1891 г.).Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница