Вярата и доверието в богастраница12/35
Дата01.02.2017
Размер6.44 Mb.
Размер6.44 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35

/Битие 11:1-9/

Стиховете ни отвеждат във времето след потопа, когато целият тогавашен свят говори един език и решава да живее на едно място.Това е Сенаарската земя, която се оказва много удобно място за построяването на град, в който да живеят всички хора. Но това вече е израз на бунт срещу Бога, който има съвсем други цели и намерения с човеците. Какви бяха те?

А вие, плодете се и се размножавайте, разплодете се по земята и умножавайте се по нея...”/Битие 9:7/

Намерението на Бога беше хората да се пръснат по цялата земя, да образуват семейства, да се раждат деца и по този начин цялата земя да се изпълни с хора. Но Сенаарските жители казаха друго: “И рекоха: Елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, ДА НЕ БИ ДА СЕ РАЗПРЪСНЕМ ПО ЛИЦЕТО НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ.” /Битие 11:4/

Забележете, че тяхното намерение е точно обратното на решението на Твореца. Наложи се Бог да прекрати това безумно начинание. Направи го по мъдър и неповторим начин. Просто обърка езиците им. Хората спряха да се разбират и настъпи бъркотия. Строежът на кулата спира. Тези, които разбират езика си, се отделят по групи и така народът се пръсва по цялата земя. Името на града обаче остава завинаги-Вавилон,т.е.”бъркотия”.

До времето на НавуходоносорII, Вавилон съществува като един неголям град. Но по времето на този вавилонски владетел, селището става най-големият и най-блестящият град за онова време. Нека разгледаме сега основните характеристики на Вавилон.

1/ Богат, мощен, с всесветска власт и слава.

2/ Създава своя религия, която прави задължителна за всички и я налага със сила.Това е религия, основана на поклонение на образи. Вавилон става център на идолопоклонството.

Големите вавилонски храмове, били изпълнени с образи на боговете, пред които езичниците се покланяли със страхопочитание.Това било религия, в която централна част заемало поклонението пред мъртвите и пред бога слънце.

“ В древния Вавилон хората се покланяли на слънцето от незапомнени времена.” /Джеймс Фрейзър,“Поклонение пред природата”./

3/ Преследва искрено вярващите в живия Бог.

4/ Позори и унижава Твореца.

5/ Издига човешки авторитети и ги поставя на мястото на Бога.

Всички тези характеристики много ясно проличаха в разгледаните от нас досега пет глави от книгата Даниил. В тези характеристики ясно се вижда отстъплението на Вавилон от живия Бог и неговите основни грехове, които го обрекоха на гибел. Много по-рано Бог беше предсказал пропадането на това царство и неговата крайна участ. “ И с Вавилон, славата на царствата, красивият град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както, когато разори Бог Содома и Гомора. Никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван из род в род. Нито арабите ще разпъват шатрите си там, нито овчари ще правят стадата си да почиват там. Но диви котки ще почиват там; къщите им ще бъдат пълни с виещи животни, камилоптици ще живеят там и пръчове ще скачат там. Хиени ще вият в замъците им и чакали в увеселителните им палати. И времето да му стане това скоро ще дойде. Дните му не ще се продължат.”/Исая 13:19-22/

Словото, което Господ говори чрез пророк Еремия за Вавилон, за Халдейската земя: Известете между народите, прогласете и вдигнете знаме; прогласете, не крийте. Казвайте: Превзе се Вавилон, посрами се Вил, разруши се Меродах, посрамиха се изваяните му, строшиха се идолите му; Защото от север възлиза против него народ, който ще запусти земята му, тъй щото да няма кой да живее в нея; от човек до животно бягат и ги няма. Защото, ето, Аз ще подигна и ще направя да възходят против Вавилон големи народи събрани от северната земя, които ще се опълчат против него; от там ще се превземе, стрелите им ще бъдат като на силен изстребител, който не се връща празен. И Халдея ще бъде разграбена; Всичките й грабители ще се наситят, казва Господ. При все, че се радвате, при все, че се веселите вие обирачи на наследството Ми, при все, че скачате като юница на трева, и цвилите като яки коне, пак майка ви ще се посрами много, родителката ви ще се смути; Ето, тя ще бъде последна между народите, земя пуста , суха и непроходима. Поради гнева Господен тя няма да бъде населена, но цяла ще запустее; Всеки, който минава през Вавилон, ще се очуди, и ще подсвирне за всичките негови язви. Опълчете се се против Вавилон отвред, всички,които запъвате лък; стреляйте против него, не жалете стрели, защото той съгреши на Господа. Затова зверове от пустинята и хиени живеят там, и камилоптици ще живеят там; и не ще бъде населен вече до века, нито обитаем из род в род. Както Бог разори Содома и Гомора, и ближните им градове, казва Господ, така никой човек няма да живее там, нито ще пришелствува там човешки син.” (Еремия 50:1-3,9-14,39,40)

Вавилон ще стане грамади, жилище на чакали, за учудване и подсвиркване, необитаем.

Така казва Господ на Силите: Широките стени на Вавилон съвсем ще се съборят, ивисоките му порти ще се изгорят с огън” ( Еремия 51:37,58)

Забележете колко точни, конкретни и определени са думите на Бога! Този блестящ, космополитен старозаветен град ще бъде напълно разрушен. След разрушението му никога няма да бъде повече възстановен и населен. За времето дори само да си помислиш подобно нещо е било безумие.Толкова мощен, силен,блестящ и непревземаем е изглеждал този град. Бил е средище на най-значимата култура, бил е“пъпът”на света, както се е изразил Херодот. Да кажеш, че ще дойде време, когато този град ще стане купчина камъни, жилище на чакали и хиени и че няма да бъде населен до века, е било толкова абсурдно и невероятно, че никой разумен човек не би посмял дори да си го помисли, още по-малко да го изкаже на глас и да го запише. И ако не беше Божие послание нито Исая, нито Еремия биха посмели да говорят и пишат подобни неща. Но те предаваха думите на Бога и не смееха нито да спестят, нито да променят нещо от тях.

Как исторически се изпълниха тези удивителни пророчества за гибелта на Вавилон?

В 538 год.Кир Персийски превзема Вавилон, но не разрушава града. Една тухла не пада от стените. Нещо повече, Кир се заема да подобри градската защита и да завърши докрай някои от архитектурните проекти, които някога Навуходоносор започна. Въпреки че задържа Суза като столица на Персия, Кир прави Вавилон втора столица. Всъщност, този град продължава да бъде бляскав, богат и твърде многонаселен. Отминават приблизително още 60 години. Нежелаещи повече да служат на поробителите, гражданите на Вавилон вдигат бунт срещу персите, но персийският цар Ксеркс потушава безмилостно това тяхно непокорство. Ксеркс не спира дотук. В гнева си той разрушава дворците, храмовете и силните вътрешни стени, превръщайки ги в грамада нахвърляни тухли и камъни. Пророчеството започва да се изпълнява, но градът продължава да бъде обитаем.

Отминават още 150 години и на световната сцена се появява Александър Велики. Втурнал се от победа към победа, той завладява и персите. Вавилон също е в ръцете му. Но вместо да разрушава, Александър започва да възстановява. Той желае да възстанови Вавилон като религиозен център. Планира градът да стане военноморска база, център на цялата крайбрежна търговия с Индия, както и за водния басейн на Средиземноморието. Изглежда, че пророчеството ще пропадне! Вавилон няма никакви изгледи да стане купчина камъни и да бъде необитаем. Но Бог никога не греши! В 323 година Александър ненадейно се разболява и умира в същия този град Вавилон. Четирима от генералите му си разделят огромното царство. Вавилон се пада на генерал Селевкий Никатор. Но за разлика от Кир и Александър, Селевкий не желае да живее там. Той възстановява древния град Опис и го прави своя столица като променя името му в Селевкия. За да я доизгради, той разрушава Вавилон и с тухлите и другите строителни материали изгражда новата столица. Новият владетел преселва и една огромна част от населението на Вавилон в Селевкия. Така гордият град постепенно потъва в забвение и по времето на Исус той вече е изоставен и неприветлив.

По-късно, през средните векове, водоемите и напоителните канали напълно са разрушени и градът окончателно запустява. Днес част от него стои като като купчина камъни, запустял и необитаем, вечен паметник на човешкото безумие и на Божията присъда.

“На два пъти съм посетил Вавилон и видях какво е останало от могъщите му порти, от прославените му висящи градини, както и от мълчаливата зала на пиршеството, където както се вярва Валтасар е пирувал и хвалил хилядите си богове. Вавилон е наистина едно мрачно място-пресъхнал, сив, прашен и МЪРТЪВ.” /Максуел/

Но Библията говори и за друг Вавилон-новозаветен, духовен Вавилон.

И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води; с която блудствуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен здвяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената беше облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име: Тайна;великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много.” /Откровение 17:1-6/

Да, Библията ясно предсказва издигането на един друг духовен Вавилон в края на времето, който в своите действия и поведение срещу Божия народ ще бъде досущ като древния град Вавилон. Така съвременният Вавилон според книгата Откровение ще бъде последният могъщ подтисник на Божия народ, който ще живее в края на земната история. Но кой стои зад това име? Кой е този Вавилон? Библията казва:”ТАЙНА!” Тайна, но за кого? За повърхностия читател, за човека с предрасъдъци и предварително оформени позиции, но не и за искрения търсач на истината. Библията не назовава направо името на тази институция, но ни дава два много силни ориентири, които много ще ни помогнат в разкриването на закодираната информация. Първият ориентир е: Тази институция символично е представена като жена, която е наречена “голямата блудница.” Ако читателят си спомня в една от предишните глави /”В огнената пещ на страданието”/, ние разкрихме подробно кой стои зад този символ.Това е отстъпилата църква, която е изневерила на Христос и е прелюбодействала в едно духовно блудство със земните власти.Това прелюбодействие й носи много земни почести, богатство и слава. Вследствие на този огромен успех, тя дотам се възгордява, че започва да преследва всички, които не приемат нейните доктрини.

Това ни казваше пророчеството, а историята на Римската църква напълно се препокрива с Божественото предсказание.

Но за да не сбъркаме и да сме сигурни в правилното тълкуване на това пророчество, Бог ни дава в него и друг символ, друг ориентир, който трябва да ни доведе до същите изводи. Този ориентир е самото име, с което е назована тази институция-Вавилон. Не случайно ние толкова подробно се занимавахме с основните характеристики на древния град, носещ същото име. Сега трябва да се заровим в историята и в живота около нас, за да открием дали Римската църква отговаря напълно и на характеристиките на древния Вавилон. Когато открием това, ще сме по-сигурни в правилността на нашето тълкуване.

И така кои бяха основните характеристики на древния, буквален град Вавилон, чийто аналог трябва да търсим в историята и в живота на Римската църква?

1/ Богат,мощен с всесветска власт и слава. Напълно подобен трябва да бъде и духовният Вавилон или Римската църква.

Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери...” /Откровение17:4/

И сега първи въпрос: Богата ли е била и все още ли е Римската църква? Едва ли има човек на земята, който да не знае за нейните несметни богатства, както през средновековието, така и сега. Много злато, много скъопоценни камъни и бисери в миналото, а днес солидни инвестиции по целия свят. Никой не може да определи колко всъщност е богатството й днес. Но всеки знае,че е огромно.

Втори въпрос: Мощна , с всесветска власт и слава ли е била и все още ли е Римската църква?

И дойде един от седемте ангела, който държеше седемте чаши та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води...”

( Откровение 17:1)

Великата блудница “седи на много води”. Какво означава това? Как да разберем този символ, чрез който пророчеството показва всесветската власт на тази църква? В Библията намираме отговора: “Каза ми още: водите, които си видял, гдето седи блудницата са люде и множества, народи и езици.” /Откровение 17:15/

Колко ясно е вече всичко. Пророчеството ни разкрива, че фалшивата църква ще има огромно влияние в целия свят. Така ли е в действителност? И най-слабият ученик по история знае за огромната мощ, сила и власт на Римската църква през Средновековието. Днес е същото. Католиците са вече един милиард и имат огромно влияние в целия свят.

2/ Втората основна характеристика на древния град Вавилон беше:

Създава своя религия, която прави задължителна за всички и я налага със сила. Това беше религия, основана на поклонението на идоли, поклонение на мъртви, религия на обряди и ритуали. Същото трябва според пророчеството да прави и духовният Вавилон.

И сега следва въпросът: Има ли подобно нещо в религията и политиката на Римската църква? Не е трудно да открием, че и тук пророчеството е перфектно. Религията на католическата църква се състои в основни линии в поклонение на статуи и икони, изобразяващи Христос, Дева Мария или някой от светиите. Но това е поклонение на мъртви предмети, на идоли! Присъщо й е обаче и поклонение пред мъртви хора. Задушниците и литургиите са точно това. А многобройните обряди и ритуали, които са най-важната част от богослужението й, до голяма степен са взаимствани от езичеството. Така, въпреки че всичко като че ли е ориентирано към възхвала на Бога, всъщност се оказва, че това е религия подобна на древновавилонската, която обезславя Твореца.

Втори въпрос: Налагала ли е римската църква със сила своето учение? Да! Между 50 и 100 милиона християни загинаха, защото не искаха да се поклонят на идолите, защото не приеха да вярват и да се покланят на Бога така както им налагаше църквата. Според Библията това отново ще се повтори в края на земната история. И макар сега нищо да не подсказва подобно поведение на тази църква, аз вярвам на Библията, защото тя никога не греши. Остава времето да сложи своя печат на истинност и върху това изпълнение. За нас обаче сега е време на сериозна подготовка, та когато бурята се разрази, ние да не бъдем изненадани.

3/ Трето-Преследва искрено вярващите в Бога.

Това беше политиката на древния град Вавилон. Същата трябва да бъде и на духовния Вавилон.

И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много.” /Откровение 17:6/

Решила, че на всяка цена трябва да смълчи всички отстъпници и еретици, църквата през един твърде продължителен период подложи на тотално преследване тези хора. По-твърдите изгаряше, на другите налагаше най-различни по степен и тежест наказания. Учудващо и неразбираемо, но документиран исторически факт.4/ Четвърто-Позори и унижава Твореца.

Спомнете си богохулното поведение на Навуходонтосор и Валтасар. Но докато Навуходоносор се покая, Валтасар премина всякаква граница и тогава Бог се намеси. Същото поведение ни е представено като основна характеристика и на духовния Вавилон: “И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване.

Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотиите от нейното блудстване.” /Откровение 17:1,2,4/

Големият грях на тази блудница, наречена Вавилон, е нейното прелюбодейство. Прелюбодейството е забранена от закона връзка. Очевидно в случая става дума не за физическо, а за духовно прелюбодейство, за духовна изневяра. То е едно противно на Божия закон взаимоотношение, което съчетава поклонението пред Бога с фалшивото поклонение пред идолите. Символите са ясни: Златната чаша, която държи жената /църквата/, е Библията и нейната истина. Но църквата използва само чашата /Библията/, за да гради своя имидж на верност към Бога, а в същото време я пълни с “мърсотии и нечистотии”-езическите учения.

В Даниил 5 гл.видяхме, че древният Вавилон оскверни Божието име като смеси елементи от поклонението пред Бога /свещенните съдове от Еруалимския храм/ с поклонението пред езическите богове. По този начин оскверни Бога, подигра се с Твореца и това предизвика Божиите справедливи присъди-“преброен, претеглен, разделен”.

Точно по подобен начин и духовният Вавилон ще смесва свято и несвято, истина и заблуда, богослужение с езически обичаи и традиции. Валтасар и неговите големци държаха в ръце свещените съдове на живия Бог, но в тях наливаха вино /упойващо питие/ и хвалеха своите идоли. Голямата блудница държи в ръцете си Библия /Свещенните писания на живия Бог/, но вместо да следва нейните божествени истини, я пълни с езически учения и вместо на Бога се покланя на идоли. Няма нищо по предизвикващо Божия гняв от тази престъпна смесица от истина и заблуда. Фалшивата църква претендира, че се покланя на Бога, но е смесила истина и лъжа, езически обряди с христовото учение, така че се е полуил един упойващ коктейл, с който трови целия свят. Така към нея са се присъединили и други църкви, които следват ученията й, и на които в преносен смисъл тя е станала майка. По този начин майка и дъщери преминават както границата на своето беззаконие, така и Божието дълготърпение. Скоро Бог ще се намеси, за да прекрати това тяхно престъпно деяние.5/Издига човешки авторитет и го поставя на мястото на Бога.

Вавилонските царе се вживяваха в ролята на богове и на тях се отдаваше поклонение като на такива. Духовният Вавилон следва същата практика:

А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви братя да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово,или от послание уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи /както Бог/ в Божия храм и представя себе си за Бог.” /2Солонци 2:1-4/

Апостол Павел ясно говори за отстъплението, което ще настъпи в Христовата църква и това отстъпление ще стигне дотам, че вместо Христос ще бъде издигнат авторитетът на един човек, на който ще се отдава почит като на бог. Не е трудно да се види това както в историята на Римската църква, така и сега. Папите са се радвали и се радват на обожанието на своите последователи точно така, както древните Вавилонски царе.

Убедихме се, че петте основни характеристики на древния старозаветен град Вавилон напълно се препокриват с петте основни характеристики на Римската църква. Точно за това е наречена със същото име.Така всеки искрен изследовател на Библията вече ще бъде добре ориентиран и ще разкрие истинската самоличност на този духовен Вавилон. Това познание е от изключителна важност поради тежката присъда, която е изречена върху този Вавилон и неговата крайна гибел. Така човек, открил че принадлежи към него, ще има време да се освободи от неговата власт и да премине в редиците на Божия народ. Нека чуем и самите думи на Бога:“След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просветли от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица...Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън; защото могъществен е Господ Бог, Който я съди...И един силен ангел взе един камък голям като воденичен, та го хвърли в морето и рече: Така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великият град, и няма вече да се намери.” /Откровение 18:1,2,8,21/

Точно така, както древният Вавилон падна, когато предизвика Бога, примесвайки в поклонението си свято и несвято, истина и заблуда и по този начин унижи и опозори Твореца, така и съвременният Вавилон, който прави същото, скоро ще напълни мярката на своето беззаконие и ще срещне Божиите съдби.Той вече се е превърнал в свърталище на всякакъв нечист дух и гибелта му е толкова сигурна, както и на древния Вавилон. Книгата Откровение описва и самото изпълнение на Божествената присъда:“Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхнаха водите й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток...Седмият ангел изля чашата си върху въздуха; и из храма излезе силен глас от престола и каза: Сбъдна се. И произлязоха светкавици и гласове и гръмове, и стана силен тръс, небивал откак съществуват човеци на земята, такъв тръс, толкова силен. И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха; и Бог си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с виното от яростния Си гняв.” ( Откровение 16:12,17-19)

Същите условия, които съществуваха по времето на падането на древния Вавилон, ще се повторят и в последно време при падането на духовния Вавилон. Пресъхването на р.Ефрат отвори път за армията на цар Кир, която идваше от изток. Като завладя Вавилон, Кир освободи еврейските пленници и им даде право да се завърнат в своята родина. По такъв начин царят може да се разглежда като спасител /избавител/ на Божия народ. Още веднъж, този път описано в кн.Откровение, р.Ефрат пресъхва,”за да отвори път на царете от изток.” Какво означава всичко това? Ясно е, че не става въпрос за буквалната р.Ефрат, както и не става въпрос за буквалния град Вавилон. Тук пророкът работи със символи. Тогава как да разберем коя е р.Ефрат и какво означава нейното пресъхване? Както вече разбрахме от текста на Откровение 17:15, водите са символ на царе, народи, племена и езици. А какво означава пресъхването й? Лесно можем да се досетим! Това означава, че в края земните власти и народите, които днес осигуряват неговата мощ и слава, ще оттеглят доверието си от него и ще спрат да го подкрепят. Когато истината блесне със своята ослепителна красота и прогони мъглата от хиляди заблудени умове, тогава тези, които сега величаят “голямата блудница”, които й отреждат винаги първо място в медиите, които внасят огромни суми за изграждането на величествени храмове, ще разберат, че са били жестоко излъгани. И тогава ще престанат да я закрилят.Това на практика означава пресъхване на славата и благоденствието, които духовният Вавилон е получавал от тях. Това, което е било опора на Вавилон, вече не съществува. И тогава идва царят Исус от изток, за да освободи Своя народ, да накаже Вавилон и да го предаде на вечна пустота, а народа Си да заведе в истинската му родина!

Удивителни и поразяващи ума са паралелите между древния Вавилон и съвременния, духовен Вавилон. Почти с едни и същи думи си служат пророк Еремия, когато говори за древния Вавилон и пророк Йоан в кн.Откровение, когато говори за духовния Вавилон.

Буквален Вавилон Символичен /духовен/ Вавилон

“О ти, който седиш на много води” (Ерем.51:13) “Която седи на много води” (Откр.17:1)

“В ръката Господна Вавилон е бил златна чаша” “И държеше в ръката си златна чаша”

(Ерем.51:7) (Откр.17:4)

“Внезапно падна Вавилон и се разруши” “Падна, падна, Вавилон”

(Ерем.15:8) (Откр.14:8)

“Няма да стоя вдовица” “Седя като царица, не съм вдовица” (Ис.47:8) (Откр.18:7)

“Люде мои излезте изсред него” “Излезте от нея люде мои”

(Ерем.51:45) (Откр.18:4)

“Тогава небесата и земята...ще възклинат над Вавилон” “Веселете се за него небеса и вие...”

(Ерем.51:48) (Откр.18:20)

Всичко онова, което е записано за буквалния Вавилон, е пренесено в духовния Вавилон. Защо? За да ни подскаже, че съдбата на древния Вавилон е неотменима съдба и на съвременния Вавилон. Затова днес най-настойчиво се чува Божият глас, отправен към Неговите искрени деца, които са попаднали под упойващите питиета на голямата блудница:

И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й” (Откровение 18:4)

И ако ти, приятелю, днес откриеш, че си бил измамен, откриеш че си принадлежал на една църква, която е смесила християнство и езичество, като по този начин е изневерила на своя Господ и е опозорила своя Създател, тогава намери сили да я напуснеш. Въпреки че сега се радва на признание, почести, слава и величие, скоро ще се срещне с Божиите съдби. Затова чуй този затрогващ апел на своя Баща! Бягай оттам, докато има още малко благодатно време!

От падането на древния Вавилон можем да извлечем за себе си още две изключително важни истини:Сподели с приятели:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница