Вярата и доверието в богастраница14/35
Дата01.02.2017
Размер6.44 Mb.
Размер6.44 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35

(Даниил 6:25-28)

Така завършва шестата глава от книгата на пр.Даниил. Какви са важните поуки за нас?

Първо. Личната връзка с Бога е най-важното нещо в този свят. Без тази връзка ние нямаме никаква сигурност. Тя е нашата единствена и солидна защита срещу провокациите на злото. Соломон, въпреки своята ненадмината мъдрост, е прозрял тази истина и под Божие вдъхновение я е формулирал така:“Уповай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа, и отклонявай се от зло.” (Притчи 3:5-7)

Сатана знае много добре тази истина. И затова той прави и ще прави всичко възможно да прекъсне тази връзка. Ако успее, тогава успехът му е гарантиран. Помислете само! Защо враговете на Даниил от цялата му религиозна практика поставиха на прицел молитвения му живот? Можеха да изискват, например да работи в събота или нещо друго, свързано с еврейската религия. Но не го направиха! Атакуваха молитвения му живот. Защо? Защото в техните умове работеше Сатана, а той знаеше много добре кое е най-важното нещо за човека-неговата лична връзка с Бога, осъществена чрез молитва. А това, че дяволът смята молитвата за най-важното нещо в живота на човека, означава,че той най-много ще атакува нея. Примерът с Даниил е показателен за нас. Сатана знае, че прекъсне ли тази връзка, човекът е загубен. Това се опита да направи при Даниил, това се опитва да прави и с всеки вярващ човек.Убеждавайки се в това, вярвам, че отсега нататък ще гледаме по друг начин на молитвата. Ще я ценим като най-скъпото съкровище, което имаме и ще я пазим зорко от посегателството на злите сили.Трябва винаги да помним, че срещу нас воюва армия от зли ангели, с космическа интилигентност и мощ, срещу която ние с нашите слаби човешки сили сме напълно безпомощни. Нашата единствена и сигурна помощ е от небето.

Ангелът на Господа се опълчава около ония, които Му се боят, и ги избавя.” (Псалм 34:7)

Второ. Изпити ще има до края на живота ни. Исус ясно говори за това и ни предупреждава срещу друг начин на мислене:“Но който устои докрай, той ще бъде спасен.” (Матей 24:13)

Най-големият изпит на Даниил дойде в края на живота му, когато беше на 84 год. Най-големият изпит за Авраам също беше в края на неговия живот. Затова не трябва да смятаме, че щом годините ни се натрупат и старостта сгърчи раменете ни и промени цвета на косите ни, вече можем да се отпуснем. Това е погрешно мислене. Докато дишаме, ние трябва да бъдем бдителни и все по-здраво да се държим за Божията десница. Иначе има опасност да пропаднем точно на финала.

Трето.Никаква земна власт не може да ни упази от злата мощ на Сатана! Даниил беше голям държавник и велик пророк, но това не попречи на Дарий да го хвърли в рова с лъвовете. Поуката за нас е: “Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; защото за какво може да се разчита на него? (Исая 2:22)

Единствената ни закрила е от Бога.“ Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя на Когото се надявам, Щит мой ,рога на избавлението ми и високата ми кула.”

(Псалм 18:2)

Никой друг в този свят не може да ни помогне освен Този, в чийто ръце е живота ни. Затова трябва да запомним една простичка истина! И в най-опасното място с Бога е по-сигурно от най-сигурното без Бога! / По-добре при лъвовете с Бога, отколкото в царския дворец без Бога./

Четвърто. Несправедливостта и нечестието в края на краищата получават справедлива отплата. Може в началото да носят известен успех, но в края задължително ще се срещнат със справедливата Божия присъда.“Защото Господ наблюдава пътя на праведните; а пътят на нечестивите ще бъде погибел.” (Псалм 1:6)

Всички заговорници заедно със семействата си, които активно им помагаха в това несправедливо и нечестиво дело ,бяха хвърлени в рова на лъвовете и бяха погубени. Библията говори и за крайната участ на всички, които вършат подобни дела, като по този начин явно показват на чия страна са застанали.

А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците,

идолопоклонците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.” (Откриовение 21:8)

Пето. За да не бъдем там, трябва да живеем като Даниил. Тайната на неговия успех, причината, поради която той имаше такава дълбока връзка с Бога, се криеше във времето, което той отделяше, за да бъде насаме със своя Бог. Даниил не изричаше молитвите си набързо и по задължение. Той говореше с Бога! Три пъти на ден, той прекарваше определено време в най-тясно общение със своя Баща. И там беше неговата сила, която му помогна без страх да полети в рова, пълен с гладни лъвове.

В последните дни, когато духовният Вавилон ще забрани истинското богослужение и ще наложи фалшивото, само онези, които подобно на Даниил, са постигнали една дълбока лична връзка с Бога, само те ще устоят. Затова в краткото време до края, нека да не пропиляваме така лекомислено и безотговорно в суетни и празни неща скъпото време, което Бог ни подарява, а да градим една дълбока вяра в Твореца. Вяра, която ще ни преведе през всички трудности и злини в този свят и ще ни заведе във вечността.

Когато срещу верните деца на Бога отново се отворят лъвови уста, те не трябва да се страхуват. Защото Богът на Даниил е жив и досега и Той вярно бди над своя народ. И точно толкова, колкото обичаше Даниил, обича и всеки един от нас. Нека това да помним винаги!

Да видиш невидимото.

С Даниил 6 гл.приключихме историческата част на книгата, а с Даниил 7 гл. започва втората й част, която наричаме пророческа.Това са глави (7-12), които описват личните видения на пророка и реакциите, които те предизвикват. Така че, приятелю, ако си бил нетърпелив да се гмурнеш в пророческите глави на Даниил, то твоят час е настъпил!

В по-предната тема, която носеше заглавие:”Падна, адна, Вавилон” , направихме паралел между буквалния град Вавилон от кн.Даниил и духовния” Вавилон” от кн.Откровение. Издигането,

блясъкът, всесветската власт и слава на древния Вавилон, както падението и пълното му разрушение и обезлюдяване, съответстват на издигането, блясъка, славата, всесветската власт и мощ на фалшивата религия и отстъпилата църква, наречени духовен” Вавилон”. За тях Бог също предсказва пълно унищожение и гибел.

Древният Вавилон падна, защото опозори Бога. Днешния духовен “Вавилон” пропада по същата причина.Той е примесил езичество и християнство и от това е направил смъртоносен коктейл, с който упоява целия свят. Настоящият “Вавилон” държи Библия в ръцете си /златната чаша в пророчеството/, но вместо да проповядва и живее великите истини, записани там-заменил ги е с обряди и ритуали, с езически практики и учения, които са деформирали истинското Божие слово до неузнаваемост. По този начин дълбоко се опозорява Бога.Това,което днес се проповядва и живее от църквите, наречени “Вавилон”, няма нищо общо с това, което учеха Христос и апостолите. Всеки искрен изследовател на Библията ще открие това без усилия и без да има някакви особени интелектуални качества. С неповторим картинен език Библията ни представя тази истина така:”...държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотиите от нейното блудстване.” С тези“мърсотии и нечистотии”-езически учения и практики, духовният “Вавилон”е упоил целия свят, целия свят!!!

Само една малка част от света /съставляваща истинската църква на Христос/ не желае да пие от този смъртоносен коктейл, не желае да приеме това фалшиво поклонение, не желае да опозори своя Бог. Това предизвиква омразата на “Вавилон” и тя-великата блудница се изправя срещу малцинството, нежелаещо да й се подчини. Но както в древния Вавилон Бог зорко пазеше Своите верни деца, така в края на човешката история Той ще пази всички онези, които желаят да Му служат истински и от сърце, които са искрени в своята вяра. Затова пък великата блудница /духовният “Вавилон”/, скоро ще трябва да се срещне с Божиите справедливи съдби.

Това бяха основните моменти, разгледани в по-предната тема. В Даниил 7 гл. се говори вече много по-подробно и по-пълно, както за фалшивата религиозна система, така и за други важни откровения. С помощта на Божествения прожектор /пророческото слово на Библията/ ние ще можем да видим невидимото.Точно така го характеризира ап.Петъър: “И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.” (2Петрово1:19)

Кое е тъмното място, в което ние не можем да погледнем? Миналото ли? Не! Ние го знаем. Настоящето ли? Не! То е пред очите ни. Тъмното място, което ние не можем да разберем, е бъдещето.То е тайна, загадка, в която ние не можем да проникнем сами. Но Бог ни дава този мощен прожектор-пророческото слово, с който осветява тъмното бъдеще така, че аз и вие няма да сме изненадани от хода на човешката история, от това, което очаква нашата земя. Ние ще имаме светлината, която ще ни води сигурно в тъмните дебри на бъдещето. Ние ще имаме осветен път, по който ще вървим без опипване, без да се препъваме. Всичко, което трябва да сторим, е просто да вземем този прожектор и да го насочим към бъдещето.Това правихме досега, ще продължим да ползваме този прожектор и занапред. Просто няма друг начин.

С настоящата тема започваме да изследваме Даниил 7 гл. Това означава, че вече сме стигнали до средата на книгата. Тя е наречена “сърцето” на книгата. И с право. Глава седма е една от най-впечатляващите глави не само в кн.Даниил, но и в цялата Библия. В нея Бог ни открива зашеметяващи истини, изключително важни неща. Тя наистина е едно пулсиращо сърце, което предава своя ритъм и динамика и на нас. След като предполагам съм провокирал вече вашето любопитство и съм раздразнил апетита ви с този “ордьовър”, бързам да сервирам и основното ястие. А то започва с първите стихове на Даниил 7 гл.“В първата година на вавилонския цар Валтасар, Даниил видя сън и видения на главата си върху леглото си. Тогава написа съня и разказа същността на работите” (Даниил 7:1)

Веднага прави впечатление, че в стиха се говори за един цар, с когото ние вече спряхме да се занимаваме-и това е цар Валтасар.Той беше последният цар на Вавилон, убит при превземането на града от мидоперсийската войска. Но тук отново се говори за него. Защо? Трябва да знаем, че в книгата Даниил не е спазен хронологическият, а е използван тематичният принцип. Така са написани и Евангелията. Това означава, че някои събития, описани в по-задни глави, са станали по-рано по време от някои събития, които са представени в предходните глави на книгата. Същото е и при Даниил 7 гл. Това видение е дадено на пророка още преди Вавилон да падне в ръцете на мидяните и персите, т.е. преди събитията, описани в Даниил 5 и 6 гл. Даниил уточнява, че това е станало в първата година от царуването на вавилонския цар Валтасар.От историята знаем, че това е 553 год.пр.Хр. Как започва самото видение? “Даниил проговаряйки рече: Видях в нощното си видение, и ето, четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг.” (Даниил 7:2,3)

Трудността при тълкуването на пророчествата идва оттам, че почти всички пророчества са представени чрез символи. И ако не можем да намерим правилното обяснение на символа, няма да можем правилно да тълкуваме и самото пророчество. Това, разбира се, не е много лесно, затова и сравнително малко християни се занимават с библейските пророчества.Това е най-трудната материя в Библията, най-дълбоката вода, в която не всеки смее да нагази. Без особени претенции, но с повече кураж, смелост и най-вече с пълно доверие в Бога за Неговата помощ, аз реших да нагазя в дълбокото.Дано Бог ми помогне да преплувам успешно до края.

И така, има ли някакъв начин, чрез който ние можем да намерим правилното значение на символите, за да бъдем сигурни, че можем правилно да тълкуваме и самото пророчество? Мога уверено да кажа, че има такъв начин! Бог се е погрижил да предпази Своето слово от човешки тълкувания, които можем да бъдем сигурни, ще бъдат 100% фалшиви. Какъв е кодът за разгадаване на пророческите символи? Сам Бог е дал обяснение на символите в Своето слово-Библията. Така че обяснението на всеки символ, ние трябва да търсим в Библията и само в Библията. Всяко друго тълкуване е фалшиво, неточно и погрешно.

В прочетените по-горе стихове ние трябва да разкрием три символа! Кои са четирите ветрища? Кое е голямото море? Кои са зверовете,които излизат от него?

1/ Какво символизират четирите ветрища?

Ще вземем няколко текста от Библията, които ще ни обяснят този символ.

Ще докарам върху Елам четирите ветрища, от четирите страни на небето, и ще ги разпръсна по всички тия ветрища; та не ще има народ гдето да не отидат изпъдените еламци.”

(Еремия 49:36)

След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.” (Откровение 7:1-3)

Така казва Господ на Силите; Ето, зло ще излезе от народ към народ, и голям ураган ще се подигне от краищата на земята.” (Еремия 25:32)

Сега вече разбираме, че четирите ветрища означават четирите главни посоки на света. Следователно пророчеството на Даниил излиза извън рамките на определен исторически момент и обхваща световната история в нейната цялост.

Ветровете означават още: борби, кръвопролития, размирици, политически преврати и войни.

В Откровение 7 гл. ни е представена истината за Божията обуздаваща сила, която държи под контрол големия ураган на човешкото зло, докато евангелието стигне до края на земята, и стане едно запечатване на всички искрени последователи на Бога.И наистина не е ли за учудване, че въпреки огромното количество оръжие, кое от кое по-страшни, по-мощни, по-разрушаващи, въпреки необузданите човешки страсти, на земята все пак има мир, с изключение на някои локални конфликти? Това е така, само защото ураганът на човешкото зло е под контрола на небесните ангели и на самия Бог. Но когато евангелието стигне до края на земята и запечатването свърши, тогава ангелите ще се отдръпнат, ветровете ще бъдат пуснати и човешкото зло ще се прояви в най-отвратителната си форма.

И така, открихме истинския смисъл на първия символ.Сега да открием и втория.

2/ Какво представлява голямото море в символичния език на пророчеството?

Разбира се, отново ще потърсим текстове от Библията, в които Бог ще ни разкрие и този символ.

Каза ми още:Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици.” (Откровение 17:15)

Ах! Шуменето на многото племена, които бучат като бученето на моретата, и смутът на народите, които напират като напора на големите води!” (Исая 17:12)

А нечестивите са като развълнуваното море, защото не може да утихне, и водите му изхвърлят тиня и кал... (Исая 57:20)

Колко ясно! Голямото море /големите води/ символизира човешкото общество, народните маси. Нечестието всред тях, злото, пороците и страстите ги карат да се вълнуват и люшкат точно като морето. И така, разкрихме и втория символ. Предстои ни да “отключим” и третия.3/ Кои са зверовете, които излизат от морето?

Тук сме още по-улеснени, защото и сам Даниил живо се интересуваше от това? Ангел небесен му разкри истината:“Приближих се до едного от предстоящите и го попитах що е истинското значение на всичко това. И той ми разправи и ми даде да разбера значението на тия неща. Тия четири големи звера, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята.”(Даниил 7:16,17)

Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разруши.” (Даниил 7:23)

Обясненията на ангела са недвусмислени.Четирите звяра са четирима царе или царства, които ще се издигнат на земята.Така разкрихме и третия символ. След като вече сме разкрили истинското значение и на трите символа, вече можем да сглобим и картината, с която пророкът ни въвежда в своето видение. А тя е следната: Вследствие на големи военни стълкновения /ветровете/, разразили се върху гъсто населени райони /голямото море/, ще се появят четири големи световни царства /четирите звяра/. Сега да проследим развитието на видението:

Първият бе като лъв, и имаше орлови крила; а като го гледаха, крилата му се изскубнаха, и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек, и даде му се човешко сърце. След това, ето друг звяр, вторият приличен на мечка, който се подигна от едната страна, и имаше три ребра в устата си между зъбите си; и му думаха така: Стани, изяш много месо. Подир това като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила: тоя звяр имаше и четири глави; и даде му се власт. Подир това като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него и имаше десет рога.” (Даниил 7:4-7)

След един тежък и изморителен ден, завършващ както винаги с молитва, Даниил предава живота си в Божиите ръце и ляга да спи. Но Бог има нещо много специално за него тази нощ.Той му е приготвил велики откровения, които желае да му покаже във видение. И така, пророкът е пренесен във видение. Първото, което вижда е вода, изпълваща кръгозора му-вода в движение, възбудена и развълнувана от смущението на ветровете, духащи от всички посоки. Неочаквано, когато очите му се обхождат безцелно по безкрайните вълни, погледът му бива прикован от внезапната поява на един огромен странен лъв, какъвто той никога не е виждал преди това.Този лъв имаше на гърба си орлови крила! И както го наблюдава учуден и смаян, крилата му се отскубват без никаква видима причина, лъвското му сърце се замества с човешко и лъвът се изправя на двата си крака също като човек...И докато пророкът се чуди какво ли означава това странно животно, лъвът изчезва в бушуващите вълни, а Данииловото внимание е приковано от нов страшен звяр, който сега се появява на мястото на лъва.Това е голяма кръвожадна мечка- стръвница, която се е повдигнала на едната си страна и държи три ребра в устата си.Чува се глас, който заповядва на мечката:”Стани, изяж много месо.” После и мечката потъва в бясното море и на нейно място се появява странен леопард с четири глави и четири птичи крила.Учудването на пророка продължава да расте като вижда, че и мечката изчезва във вълните и сега на нейно място се появява едно отвратително чудовище, което не подлежи на никаква зоологическа класификация. Даниил не може да го опише.Той никога не е виждал такова ужасно животно с железни зъби, с големи и остри медни нокти, с глава, на която има десет рога-огромно, страшно, потресаващо.

Как да тълкуваме всичко това?

Вече разбрахме, че четирите звяра са четири световни царства, които ще следват едно след друго. Сам ангелът обясни това на Даниил. И така първият звяр /лъвът с орловите криле/ ще е и първото световно царство, смятано от времето, в което живее пророка. Кое е то? Разбира се, че става въпрос за Вавилонското царство. Лъв с орлови криле, е отличителен символ на град Вавилон. Този символ е бил използван във вавилонското изкуство, за да се подчертае мощта и величието на Вавилонската империя. Главната улица на Вавилон, наречена “Улицата на процесиите”, била украсена с около 120 такива “летящи” двуметрови лъва.Посетителите на града навсякъде са откривали барелефите на лъвове, майсторски изваяни по вавилонските стени. Дори и съвременните посетители на остатъците от древния град, могат да видят един огромен лъв, който след 2,500 год. все още стои приведен над една паднала жена.

Лъвът като символ на Вавилон се появява и на много места в библейските пророчества.Ето ви един текст, който показва това: “Израил е изгонена овца, която лъвове гониха; първо асирийския цар я изяде, а после тоя вавилонски цар Навуходоносор сгриза костите й” (Еремия 50:17)

Също и като орел:

И Господното слово дойде към мене и рече: Сине човешки, предложи гатанка и кажи притча на Израелевия дом,като речеш: Така казва Господ Йеова: Един голям орел, с големи крила и дълги пера, с гъста и пъстрошарена перушина, дойде в Ливан та откъсна най-високото клонче на кедъра. Кажи сега на бунтовния дом: Не проумявате ли що значи това? Поясни им-Ето, вавилонският цар дойде в Ерусалим та взе царя му и първенците му и ги заведе със себе си във Вавилон.” (Авакум 1:8)

Лъвът е царят на животните, орелът-царят на птиците. Странното съчетание на лъв с орлови крила показва силата и бързината, с която Вавилон печели победите си чрез Навуходоносор II. Но в течение на видението става една промяна: крилата са изтръгнати, лъвът се изправя на краката си като човек и му се дава човешко сърце. Какво означава това? Отскубването на крилата е лесно за тълкуване. Ако крилата бяха поставени на гърба на лъва, за да се подчертае бързината на победите на Вавилон, то отскубването им не може да означава нищо друго, освен намаляване мощта на това царство. Но в по-личен план това също означава обезсилването на самия цар Навуходоносор. Картината с изтръгнатите крила много ни напомня на поваленото дърво (глава 4) , което беше лишено от клонките и листата си. Както при отсичането на дървото и обезлистяването му, така и тук, при тази хирургическа операция, човек няма никакво участие.Това показва персоналната намеса на живия Бог в животоа на вавилонския владетел. По-трудно за тълкуване е онази част от видението, което показва изправянето на лъва на два крака също като човек. За да се засили човешкият елемент в поведението на този лъв, му се дава и човешко сърце! Как да разбираме тези странни превъплъщения на това животно? За да разтълкуваме правилно тази част от видението е необходимо да разберем на какво е символ човешкото сърце в Библията. За тази цел ще си послужим с два текста от Свещеното писание-един от Стария и един от Новия Завет.

И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло...” (Битие 6:5)

Защото отвътре,от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства...” (Марко 7:21)
Става ясно, че Библията използва думата “сърце”, за да представи емоционално-мисловната дейност на човека. В случая пророчеството е отразило обръщането на Навуходоносор към Бога, коренната промяна на неговото мислене. От див лъв, който убива и разкъсва безпощадно, Навуходоносор променя мисленето си и в края на живота си става един верен служител на Бога. Лъвът стана човек... Това е такова забележително обръщане, такава невероятна промяна, че пророчеството му отделя специално внимание. И с право. Така ние открихме кой стои зад символа на първия звяр и това е Вавилонското царство.

След лъва се появи жестоката и кръвожадна мечка, повдигната странно на една страна, която държеше в устата си три ребра. Какво означава това? След като изяснихме, че зверовете представляват световни царства, които ще следват едно след друго, и след като изяснихме кое царство стоеше зад символа на крилатия лъв, за нас вече е много лесно да тълкуваме и останалата част от пророчеството. Следвайки хода на историята, ние откриваме, че чрез мечката ни е представена Мидо-Персийската империя, която замени Вавилонското царство. А защо е символизирана с мечка, защо е повдигната на една страна и какво означават трите ребра в устата й? Ето това, е което трябва сега да изясним.

Мечката е избрана тук поради своя жесток нрав. Точно такъв беше характерът и на мидяните и персите.Тази мечка получава заповед:”Стани,изяж много месо!” И тя го прави. Забележете, мечката има три ребра в устата си! Не парче месо, а оглозгани кости... Тя не тъпче, а направо сгризва с устата си всичко. Трите ребра означават завладяването и погубването по особено жесток начин на трите големи царства: Лидийското в 547 г.пр.Хр., Вавилонското в 539 год.пр.Хр.и Египетското в 525 год.пр.Хр. А това, че мечката е повдигната на едната си страна означава, че единият от двата народа, от които е съставено главно царството-мидяните и персите, ще бъде по-силен от другия. Историята потвърждава това пророческо наблюдение. Макар и отначало персите да са васали на мидийците, по-късно благодарение на гениалния си пълководец Кир,те успяват да отхвърлят мидийското господство и дори стават по –силният народ, имащ върховната власт.Това ще изясним по-детайлно, когато разглеждаме Даниил 8 гл.

След мечката, от вълните на разбушуваното море излезе четвероглавият леопард, който имаше и четири птичи крила на гърба си. Какво означава това? Открили веднъж механизма за тълкуване на пророчеството, ние лесно ще открием и кой стои зад този символ.Третият звяр, трябва да е третото световно царство-и това е империята на Александър Македонски. Представена ни е в пророчеството чрез леопард с птичи крила, за да се подчертае необикновената, шеметна бързина, с която Александър покорява света. От 334 г.пр.Хр. само за десет години, в един ускорен поход на изток, с армия от 530 000 души, той завладява почти целия тогавашен свят. Подобно нещо няма в човешката история! Можем само да се удивляваме на точността на библейското пророчество, което по най-подходящ начин успява да представи чрез леопарда тази историческа за нас истина.

Но ако с леопарда с птичи крила на гърба се представя бързината на завоеванията на македонския пълководец, какво означават четирите глави на този леопард? Главата и на човека, и на животното е командният център, който управлява цялата дейност на индивида. Щом с леопарда е представена гръко-македонската империя, то четирите му глави ще представляват четири различни управления или четири нови царства, на които ще се разпадне това голямо царство. И тук отново сме поразени от точността на библейското пророчество! След смъртта на Александър и след известно боричкане за власт, което трае близо 20 години, империята се разделя точно на четири царства, така както е предсказало пророчеството.Четирима от неговите генерали-Касандър, Лизимах, Птоломей и Селевкий, стават владетели на македонското, тракийското, египетското и сирийското царство.

И сега идва ред на четвъртия звяр, който няма никакъв аналог в целия животински свят. Пред очите на пророка се изправя едно чудовище, което никога преди това не е виждал.Той не знае как да го опише, не знае с какво да го сравни. Такова животно просто не съществува в природата-страшно, ужасно и много яко. Това същество, което с вида си те кара да трепериш от страх, е с железни зъби, а от уродливата му глава се подават десет рога.Това ужасно животно е толкова жестоко, че пояжда и смила всичко с железните си зъби, а това, което е останало, стъпква с краката си. Кое ли световно царство е представено чрез това чудовище? Никой не може да бъде заблуден, че зад това същество се крие невероятно жестоката Римска империя, която в хода на историята зае мястото на Александровото царство.

По времето на цезарите Рим се превръща в империя на оръжието, насилието и безсрамните удоволствия. В гладиаторските игри ярко се е демонстрирала крайната жестокост. Императорите изграждат колосални амфитеатри за забавления. Само Колизеумът е побирал над 50 000 зрители. Игрите винаги били кървави и безпощадни. Известно е, че в 107 год. сл.Хр. император Траян направил увеселение, в което участвали 10 000 гладиатори! Но не само гладиаторска кръв се е леела на римските арени. От времето на Нерон /54-68 / започват ужасните кървави гонения на християните. Рим гордо се изправя срещу този нов Бог и срещу Неговите последователи. Мъченията на тези невинни хора не подлежат на описание: живи зашивани в кожи и хвърляни на дивите зверове, намазвани със смола и запалвани като факли, осветяващи великолепните паркове на императорите, разпъвани на кръст и посичани... И което е най-необяснимо-жаждата за мъст и за кръв не била само императорска нужда и зла прищявка на извратените им умове. Обикновеният народ също искал кръв и се наслаждавал на проливането на кръв! Неистово било удоволствието на тълпите, когато гледали как свирепите хищници смилат в здравите си челюсти беззащитните жертви. Римските граждани били така пристрастени към подобен род екзекуции, че за да си запазят място в амфитеатъра, отивали още преди изгрев слънце, отказвали се от всичко в този ден, само и само да преживеят това върховно удоволствие!!!

Ето, такава е била Римската империя, великолепно представена с този страшен и ужасен звяр.

Нека спрем дотук и обобщим казаното:

1/ Не може да не ни направи впечатление, че това видение на пр.Даниил отговаря напълно на съня на цар Навуходоносор от Даниил 2 гл. Там развитието на човешката история е представено от една огромна статуя, изградена от различни метали. Златната глава символизираше Вавилон, сребърните гърди-Мидо-Персия, медния корем-Гръцкото царство, железните крака-Римската империя. По този начин Бог желаеше да представи блясъка, светската мощ и слава на тези царства. Същата картина се повтаря и тук, само че в това видение, ходът на човешката история е представен не с различни метали, а със странни зверове. Сега целта на Създателя е друга-да ни представи не богатствата и славата, а жестоките нрави на тези народи.

Изниква един въпрос, който се налага от само себе си. Ако това видение в същността си представя същата истина, която вече ни е предствавена в Даниил 2 гл., тогава защо се дава втори път? И защо видението от Даниил 2 гл. не е достатъчно, та се налага второ видение, което третира същата проблематика? Верният отговор ни казва, че за да бъдат по-правилно разбрани пророчествата на Даниил, е използван принципът на повторението при схематичното пророчество. Какво означаваше това? В Даниил 2 гл. пророчеството започваше с образуването на Вавилонското царство и приключваше с пришествието на нашия Спасител Исус Христос. Всички останали пророчества от книгата ще следват тази основна лини, но всяко следващо пророчество ще дава нови подробности, които не са били включени в първоначалното. Виждаме, че в Даниил 7 гл. има нови детайли, които в Даниил 2 гл.липсват. Така с включването на все повече и повече впечатляващи подробности от развитието на определено царство и живота на отделни личности, Бог желае да укрепва вярата ни. Както познаването, така и прецизното изпълнение на тези детайли, предварително разкрити в пророчеството стотици и хиляди години преди това, в никакъв случай не може да са дело на случайност! В никакъв случай!!!

2/ Грехът създава силни и жестоки управления. Най-жестокото царство се появи във време на най-голям духовен упадък. В това най-жестоко време се появи Христос, за да спре безумието на отхвърлилия Бога човек. Днес светът е почти същият и ако Исус не се завърне скоро, земята и хората ще се самоунищожат. И днес народите искат само хляб и зрелища. Никой вече не си поставя високи идеали, никой не мисли за нравственост, за чистота, за доброта, за любов. Хората искат и търсят само удоволствия-все по-чувствени, все по-пикантни, все по-извратени. Нищо вече не задоволява съвременния жител на земята. И така светът потъва надолу с главоломна бързина. И ако не са четирите ангела, които държат ветровете на човешкото зло в някакви граници, ние ще бъдем свидетели на ужасните последици от тоталното погазване на Божия закон. Ние и сега виждаме потресаващи неща, които и по времето на Рим не е имало, а какво би станало, когато Бог пусне ветровете?! С това Творецът ни показва истинската картина на нашия свят и крайното му падение и жестокост, които ще стигнат своя връх малко преди пришествието на Христос. Точно преминаването границата на беззаконието от страна на земните жители, ще предизвика второто идване на Спасителя. В своята милост Той няма да остави този свят да се самоунищожи. Исус ще дойде скоро, за да сложи край на безумието в този свят, да възстанови вечната правда и да заведе своя народ във вечната родина.

Всичко в света показва, че ние сме на прага на това най-велико световно събитие. Знаменията са ясни и недвусмислени. Предвид на тази скорошна и неизбежна среща с Господаря на Вселената, нещо променя ли се в нашия живот? Готвим ли се сериозно за тази съдбоносна среща за всеки един от нас, или безгрижно пропиляваме тези последни благодатни възможности точно така, както предпотопния свят? Но един ден, искаме или не, вратата на благодатта ще се затвори и съдбата на всеки ще бъде запечатана завинаги. И накрая ще дойде Христос, за да раздаде Своите награди:

Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.” /Откровениое 22:12/

Каква награда ще получим в края? Сега е времето да мислим за това.
Малкият рог

В предходната тема започнахме разглеждането на Даниил 7 гл. Отново пред погледа ни преминаха четирите световни царства на стария свят, но сега представени не чрез блясъка на металите /както бе в Даниил 2 гл./ , а чрез четири уродливи звяра, символично демонстриращи жестокия им характер. От тези царства последното надминава всички по своята невероятна кръвожадност. Жестокостта му беше толкова неестествена и минаваща всякакви граници, че беше невъзможно да се онагледи с някакво познато животно. Затова Бог представи на пророка един звяр, който няма аналог в природата. Подобна в историята беше и Римската империя, която мачкаше и смилаше всичко, до което се докоснеше. Но това все още не е краят на видението. Оттук нататък пророчеството ще ни води до още по-шокиращи истини, затова бързам да продължа напред.“Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога”
Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница